Cooperative Bank of Oromia
74.6K subscribers
1.53K photos
42 videos
15 files
293 links
Coopbank is the fastest growing bank in Ethiopia with the highest number of customers from private banks. The bank has a vision of becoming the leading private bank in the country by the year 2025.
Download Telegram
Eebbifamtoonni bara kanaa, baga guyyaa bu’aa dhamaatii keessan itti argitan geessan!
Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa, boqonnaa haaraan itti ceetan kun, kan milkii akka isiniif ta’u hawwa!

የዘንድሮ ዓመት ተመራቂዎች፣ እንኳን የድካማችሁን ፍሬ የምታዩበት ቀን አደረሳችሁ!
የኦሮሚያ ኅብረት ሥራ ባንክ፣ የተሻገራችሁበት አዲስ ምዕራፍ የተሳካ እንዲሆንላችሁ ይመኛል!

#Coopbank #GraduationDay #2024Graduates #Ethiopia
Jireenya keessatti, ulfinni inni guddaan kan bu'uureffame, gonkumaa kufaatiif saaxilamuu dhabuu irratti osoo hin taane, wayita kufaatiin nu mudatu hunda deebinee ka’uu irrattidha.
Neelsan Maandeellaa

የመኖር ትልቁ ክብር መሰረት ያደረገው፣ ፈጽሞ አለመውድቅ ላይ ሳይሆን፣ በምንወድቅበት ጊዜ እንደገና በመነሳት ላይ ነው::
ኔልሰን ማንዴላ
#Coopbank #MondayMotivation #Gloryinlife
Oduu Gammachiisaa!
Baankiin keenya Itoophiyaatti wabummaa kenna liqii 'NASIRA' isa jalqabaa Doolaara Ameerikaa Miiliyoona 10 Baankii Misooma Daldaltoota Xixiqqaa ‘FMO-Dutch’ waliin mallatteesse. Waliigalteen firi-qabeessi kun, hawaasa carraa tajaajila faaynaansii ga'aa hin arganne, hojilee qonnaa, Interpiraayizoota maayikiroo xixiqqaafi giddugaleessaa, dargaggootaafi dubartoota deggaruuf kutannoo baankichi qabu bu'uura kan godhateedha.

አስደሳች ዜና!
የኦሮሚያ ኅብረት ሥራ ባንክ፣ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነውን የ10 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር NASIRA የብድር ዋስትና ስምምነት ከFMO-Dutch የኢንተርፕርነር ልማት ባንክ ጋር ተፈራረመ። ይህ ውጤታማ ስምምነት፣ ባንኩ በቂ የፋይናንስ አገልግሎት እድል ላላገኙ የግብርና ሥራዎች፣ በወጣቶችና በሴቶች ለሚንቀሳቀስ ጥቃቅን፣ አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞችን ለመደገፍ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል።

#Coopbank #FinancialInclusion #MSMEs #FMO #NASIRA #EconomicGrowth #Ethiopia
Saanduqa qusannoo daa'ima keessaniif fuudhaa, egeree isaaniif waa guduunfaa.

ለልጅዎ የቁጠባ ሳጥን ይውሰዱ፣ ለወደፊት ህይወታቸው ጥሪት ይቋጥሩ!
#Coopbank #SmartSavings #FutureReady #FinancialWisdom
Lixa biiftuun kan hin sarbamne, ibsaan baduun kan hin danqamne ATMii keenya ammayyaan yaaddoo malee 24/7 fayyadamaa!

የቀኑ መምሸት በማይገደው፣ የመብራት መጥፋት ባላገደው ዘመናዊው ኤ.ቲ. ኤማችን ያለስጋት 24/7 ይገልገሉ!
#Coopbank #24x7Service #ModernATMs #UninterruptedAccess #AlwaysOperational
Zakaan ajajoota Rabbii keessaa isa tokko!
Seera Shari’aa bu’uureffachuun kan isin tajaajilu,Koopbank Alhudaan
Arjoomaa fi Kennaa keessan yatiimotaa fi miskiinota biraan kan isiniif gahu, Herrega Qusannaa Zakaa isniif dhiyeessee jira.

ዘካ ከአላህ ትዕዛዛት አንዱ ነው!
የሸሪዓ ህጉን መሰረት በማድረግ የሚያገለግልዎ ኮፕባንክ አልሁዳ፣
ስጦታዎን እና ልገሳዎን ለየትሞችና ምስኪኖች የሚያደርስልዎ፣
የዘካ ቁጠባ ሂሳብ አቅርብልዎታል።
#Coopbank #CoopbankAlhuda #ZakatSavings
Bohaartiin DSTV irraa argattan osoo isin hin darbin, kaffaltii keessan karaa saffisaa, salphaa fi amasiisaan, kooppeey I-birriin raawwadhaa.

ከዲኤስቲቪ የሚያገኙት ደስታ በክፍያ ምክንያት ሳያመልጥዎት፣ ክፍያዎን
ፈጣን፣ ቀላል እና ደህንነቱ በተጠበቀው በኮፔይ ኢ-ብር ይፈጽሙ።
#Coopbank #CoopayEbirr #DigitalTransformation
Ibsaa yoo balleesse, Walleensuuf yandoon gannaa
Ifni isaa kan hin badne abbaa gumbii anniisaa
ATM ammayaawaan mala siniif qabnaa.

መብራት ቢያጠፋ ዶፍና ሀይለኛ ሞገድ
ብርሃኑ የማይቋረጥ ሃይል አለ ከኛ ዘንድ
በሚያከማቸው ጉልበት የሚያገለግልዎ
ዘመናዊ ኤቲኤም ይኸው አለልዎ
#Coopbank #24x7Banking #ModernBanking #Ethiopia
Imala jireenyaakee jaalladhu!

"Milkaa'inni xumura miti, kufaatiinis du'a miti; Wanti guddaan imala keenya jabinaan ittuma fufuudha." jedha Wiinistan Charchiil

Jireenyi, imala guddinaa fi barnoota irraa argatan akka ta'e haa yaadannu.
Qormaatni hunduu carraa gara galma keenyaatti nu siqsuudha. Imala jireenya keetii tokkoo tokkoosaa jaalladhu; Injifannoo xixiqqoo argatte kabajuun kufaatii irraa baradhu.
Ciminnii fi kutannoon milkaa’inaaf karaa saaqu.
Opraah Wiinfireey yeroo tokko akkas jette, "Wanti akka gootummaa guddaatti fudhachuu dandeessu, jireenya hawwite dhugoomsuun jiraachuudha."
Kanaaf, fedhii fi kaayyoodhaan gara fuulduraatti tarkaanfadhu. Imalli kee adda, tarkaanfiin ati fudhattu hundi immoo gara guddummaatti si geessu.

የህይወት ጉዞዎን ይቀበሉ!

"ስኬት የመጨረሻ አይደለም፤ ውድቀትም ገዳይ አይደለም፤ ዋናው ነገር ጉዞውን በድፍረት መቀጠል ነው።" - ዊንስተን ቸርችል

ህይወት የእድገት እና የመማር ጉዞ መሆኗን እናስታውስ። ተግዳሮቶች ወደ ግባችን እንድንጠጋ የሚገፋፉን እድሎች ናቸው። እያንዳንዱን የህይወት ጉዞዎን ይቀበሉ፤ ትናንሽ ድሎችን ያክብሩ እና ከውድቀቶች ይማሩ። ጽናት እና ቁርጠኝነት ለስኬት መንገድ ይከፍታሉ።
ኦፕራ ዊንፍሬይ በአንድ ወቅት እንደተናገረችው፣ "ሊወስዱት የሚችሉት ትልቁ ጀብዱ፣ የህልምዎን ህይወት መኖር ነው።"
ስለዚህ፣ በፍላጎት እና በዓላማ ወደፊት ይቀጥሉ። ጉዞዎ ልዩ ነው፤ እናም የሚወስዱት እያንዳንዱ እርምጃ፣ ወደ ታላቅነት ያመራዎታል።
#Coopbank #MotivationalMonday #EmbraceTheJourney #KeepMovingForward
Michuun osoo jiruu haalli daldalaa keessan hin gitintiru; Dhadhaabbata ta’ee kan galma keessan isin qaqqabsiisu liqii dijitaalawaa, wabii hin gaafanne Michuu fudhadhaa!

ምቹ እያለ የንግድዎ ሁኔታ አቅም አጥቶ አይንገዳገድም፤ ምርኩዝ ሆኖ ህልምዎ ጋር የሚያደርስዎትን ከማስያዣ ነጻ የሆነውን ምቹ ዲጂታል ብድር ይውሰዱ!
#Coopbank #Michu #SMEsuccess #BusinessGrowth #DigitalLending #Ethiopia
Tola galmaa'aa!
Tajaajila galmee waraqaa eenyummaa biyyoolessaa dijitaalawaa kaffaltii tokko malee dameewwan baankii keenyaa armaan gadiitti ni argattu.

1. Damee Hayilee Gabree📍Qaallittii Maasalxanyaa
2. Damee Jammoo📍Jammoo 1
3. Damee Madaroo📍Zafmesh Giraand Mool fuuldura
4. Damee Ayyar Xeenaa📍Ayyar Xeenaa
5. Damee Boolee Lamii📍Marfata Gooroo
6. Damee Maccaa fi Tuulamaa📍Lidataa, Gamoo Riil Isteetii Alsaam irra
7. Damee Horsiisaa📍Naannoo Safaraa
8. Gullallee📍Marfata Madaanaalamii


በነፃ ይመዝገቡ!
የዲጂታል ብሄራዊ መታወቂያ ምዝገባ አገልግሎትን ከዚህ በታች ባሉት የባንክ ቅርንጫፎቻችን በነፃ ማግኘት ይችላሉ።

1. ኃይሌ ገብሬ ቅርንጫፍ📍ቃሊቲ ማሰልጠኛ
2. ጀሞ ቅርንጫፍ📍ጀሞ አንድ
3. መደሮ ቅርንጫፍ📍መገናኛ ዘፍመሽ ግራንድ ሞል ፊትለፊት
4. አየር ጤና ቅርንጫፍ📍አየር ጤና
5. ቦሌ ለሚ ቅርንጫፍ📍 ጎሮ አደባባይ
6. መጫፍ ቱለማ ቅርንጫፍ📍ልደታ አልሳም ሪል እስቴት ህንፃ ላይ
7. ሆርሲሳ ቅርንጫፍ📍ሰፈራ አካባቢ
8. ጉለሌ ቅርንጫፍ📍መድሃኔዓለም አደባባይ

#Coopbank #NationalIDRegistration #FaydaID #DigitalID
External vacancy.pdf
101 KB
External Vacancy Announcement
The Cooperative Bank of Oromia invites competent external applicants to apply for the following vacant positions listed below. Interested applicants who fulfill the minimum requirements are welcome to apply.
To apply, please use the link below.
1. Branch Manager I: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBhYM457FWg5FHF-b6z43za9s3vs2VLamqAO8RVMHjj31vKQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
2. Manager Operation Management I: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9bXFB5VBQC-m36WMH9mG3ThEfRrE_B-2_CtDbv4ITQCbzJw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
3. Receptionist: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOro3LTJEaimLSfDDAgu3pGMM9oO6OzJfluXLuowvpppW80w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
• Salary and Benefits: As per the Bank’s salary scale and benefits scheme
• Terms of Employment: Permanent after the probationary period
• Registration Deadline: July 20, 2024
•Proven proficiency in Afaan Oromo, Amharic, and English is desirable.
Kabajamtoota Maamiltoota keenya;
Komii kenna tajaajila keenyaarratti qabdan kamiifuu, lakk. Bilbilaa +251116162711 ykn +251994446070, akkasumas yaadaafi gaaffii qabdan karaa marsariitii baankii www.coopbankoromia.com.et fi giddugala odeeffannoo 609, LSP. 16936 ykn Waajjira muummee keenya, Finfinnee, daandii Afriikaa, naannoo maqa Imbaasii Ruwaandaa, gamoo RANG darbii 10ffaatti qaamaan argamuun dhiyeeffachuu ni dandeessu!

ክቡራን ደንበኞቻችን;
የአገልግሎት አሰጣጣችን ላይ ማንኛውም ቅሬታ ካላችሁ፣ በስልክ ቁጥር +251116162711 ወይም +251994446070, አስተያየትና ጥያቄ በዌብሳይታችን www.coopbankoromia.com.et ፣ በጥሪ ማዕከላችን 609 እና በፖሳቁ 16936 ወይም ዋና መሥሪያ ቤታችን ፊንፊኔ፣ አፍሪካ ጎዳና፣ ሩዋንዳ ኤምባሲ መገንጠያ አከባቢ፣ RANG ህንፃ 10ኛ ፎቅ በአካል ማቅረብ የምትችሉ መሆኑን በአክብሮት እንገልጻለን፡፡
#Coopbank #Customercomplaints
''Eessa yoonana eessa yoona"

Eessattuu, yoomiyyuu isinii jira; ATM ammayyaawaa Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa!

ዘመናዊው የኦሮሚያ ኅብረት ሥራ ባንክ ATM
መቼም የትም የሚያገኙት!

#Coopbank #24x7Banking #ModernBanking #Ethiopia
Dhaqqabamummaa tajaajila keenyaa daran mirkaneessuuf, biyya keessatti dameelee 700 kan qabu Itiyoopoost waliin sadarkaa bakka bu'iinsa olaanaan distiriktiiwwan isaa torbanuutti, dameelee 18tti tajaajila kennuu kan eegalle yommuu ta’u, maamiltoonni keenya dameelee Itiyoopoost isinitti dhihoo jiranitti dhimma bahuu akka dandeessan gammachuun isin beeksisna. Dhiheenyatti dameelee dhaabbatichaa hundatti tajaajila guutuu kennuuf sochii bal’aa taasisaa kan jirru ta'uus gamanumaan isin beeksifna.

የአገልግሎታችንን ተደራሽነት ይበልጡን ለማረጋገጥ ባንክችን ከኢትዮፖስት ጋር ያለውን የከፍተኛ ደረጃ ወኪልነት በሰባቱ ዲስትሪክቶች፣ በ18 ቅርንጫፎች አገልግሎት መስጠት የጀመረ ሲሆን፣ ደንበኞቻችን በአቅራቢያችሁ በሚገኝ በኢትዮፖስት ቅርንጫፍ መገልገል የምትችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። በቅርቡም ይህ አገልግሎት በአገር አቀፍ ደረጃ በመላ ሀገሪቱ በሚገኙ 700 የኢትዮፖስት ቅርንጫፎች ለማስፋት እየሠራን እንገኛለን።

#Coopbank #Ethiopost #FinancialInclusion #BankingConvenience #CommunityFirst #Ethiopia
Koopbaank Alhudaan Jumu’aa Ibaadaan keessan itti maqbuula ta’u akka isiniif ta’u hawwa.
Jumu'aa Mubaarak!
Koopbaank Alhudaa, Shariika keessan haqaa!

ኮፕባንክ አልሁዳ ኢባዳዎ ማቅቡል የሚሆንበት ጁሙዓን ይመኝልዎታል።
ኮፕባንክ አልሁዳ፤ እውነተኛ አጋርዎ!
ጁሙዓ ሙባረክ!
#Coopbank #CoopbankAlhuda #BlessedFriday
Bakkuma jirtanii nyaatas ta'e meeshaa yeroo ajajattan ykn ergitan, adeemsa kaffaltii salphaafi mijataa kooppeey I-birri fayyadamaa!
Addunyaa dijitaalawaa kanatti madaquun jiruu keessan salphifadhaa!

ካሉበት ከምቾትዎ ምግብ ወይም ዕቃ ሲያዝዙ ወይም ሲልኩ ለክፍያው ሂደት ቀላል እና ምቹ የሆነውን ኮፔይ ኢ-ብር ይጠቀሙ!
ከዲጂታል ዓለም ጋር በመላመድ ሕይወትዎን ቀለል ያድርጉ።
#Coopbank #CoopayeBirr #EasyPayments #DigitalBanking