کانال برهان
11K members
13.8K photos
767 videos
568 files
5.15K links
مرکز نشر دروس اعتقادی اهل بیت علیهم‌السلام
+ سلسله مباحث نقد فرق ضاله
+ کانالهای وابسته به برهان :

مدیریت کانال:
@mahdiyar148

📥آرشیو برهان:
@borrhan2

📥کانال معارفی امامت:
@darshayeemamat
📥کانال آموزش مجازی:
@dinclass

ادمین تبادل :
@Yarogaiie
Download Telegram
to view and join the conversation
#صحیفه_سجادیه

..اگر یگانه برهانِ من بر حقانیت مسیر اهل بیت , تنها همین صحیفه بود ، مرا کفایت می کرد.....👌

▪️🌸▪️🌸▪️🌸▪️
▪️🌸▪️🌸▪️


دعای 5⃣2⃣ دعای امام زین العابدین علیه السلام برای فرزندانش که درود خدا بر آنان باد:

🌟 فراز "۱۲" :

🌸 أللّهُمَّ فَاقهَر سُلطانَهٌ عَنّا بِسُلطانِكَ ، حَتَّى تَحبِسَهُ عَنّا بِكَثرَةِ الدُّعاءِ لَكَ ، فَنُصبِحَ مِن كَيدِهِ في المَعصومينَ بِكَ...

▪️خداوندا زبردستی او (شیطان) را به زبردستی خودت از ما دور کن ، تا به سبب کثرت دعایمان او را از ما بازداری ، تا در پناهت از نیرنگ او در طایفهء بی گناهان قرار گیریم...

▪️🌸▪️🌸▪️
▪️🌸▪️🌸▪️🌸▪️

☑️ @borrhan
#صحیفه_سجادیه

..اگر یگانه برهانِ من بر حقانیت مسیر اهل بیت , تنها همین صحیفه بود ، مرا کفایت می کرد.....👌

▪️🌸▪️🌸▪️🌸▪️
▪️🌸▪️🌸▪️


دعای 5⃣2⃣ دعای امام زین العابدین علیه السلام برای فرزندانش که درود خدا بر آنان باد:

🌟 فراز "۱۴" :

🌸 وَامنُن عَلَيَّ بِكُلِّ ما يُصلِحُني في دُنيايَ وَ آخِرَتي ، ما ذَكَرتُ مِنهُ وَ ما نَسيتُ ، أو أظهَرتُ أ أخفَيتُ ، أو أعلَنتُ أو أسرَرتُ...

▪️و هر چه را که در این جهان و آن جهان باعث اصلاح حالم شود ، به من کرامت کن ، خواه یادآور شده خواه فراموش کرده باشم ، اظهار کرده یا پوشیده باشم ، آشکارا درخواست نموده باشم یا در پنهانی...

▪️🌸▪️🌸▪️
▪️🌸▪️🌸▪️🌸▪️

☑️ @borrhan
#صحیفه_سجادیه

..اگر یگانه برهانِ من بر حقانیت مسیر اهل بیت , تنها همین صحیفه بود ، مرا کفایت می کرد.....👌

▪️🌸▪️🌸▪️🌸▪️
▪️🌸▪️🌸▪️


دعای 5⃣2⃣ دعای امام زین العابدین علیه السلام برای فرزندانش که درود خدا بر آنان باد:

🌟 فراز "۱۵" :

🌸 وَاجْعَلْنى في جَميعِ ذلكَ مِنَ المُصلِحينَ بِسُوالي إيّاكَ ، المُنجِحينَ بِالطَّلَبِ إلَيكَ ، غَيرِ المَمنوعينَ بِالتَّوَكُّلِ عَلَيكَ...

▪️و در تمام این جهات(خواسته هایم) به سبب تقاضایی که تنها از تو دارم مرا از کسانی که کار خود به اصلاح آورند قرار ده ، آنان که به درخواست شان از تو در شمار کامیابان شدند ، و به خاطر اعتماد بر تو محروم از لطفت نشدند...

▪️🌸▪️🌸▪️
▪️🌸▪️🌸▪️🌸▪️

☑️ @borrhan
#صحیفه_سجادیه

..اگر یگانه برهانِ من بر حقانیت مسیر اهل بیت , تنها همین صحیفه بود ، مرا کفایت می کرد.....👌

▪️🌸▪️🌸▪️🌸▪️
▪️🌸▪️🌸▪️


دعای 5⃣2⃣ دعای امام زین العابدین علیه السلام برای فرزندانش که درود خدا بر آنان باد:

🌟 فراز "۱۶" :

🌸 المُعَوَّدينَ بِالتَّعَوُّذِ بِكَ ، الرّابِحينَ فِى التِّجارَةِ عَلَيكَ ، المُجارينَ بِعِزِّكَ ، الموسَعِ عَلَيهِم الرِّزقُ الحَلالُ مِن فَضلِكَ الواسِعِ بِجودِكَ وَ كَرَمِكَ...

▪️(مرا) از آن گروه که به پناه آوردن به تو خو کرده ، و از سوداگریِ با تو سود سرشار بردند ، و آنان که در پناه عزتت نشستند ، و به جود و کَرمت از فضل واسع تو روزی حلال وسیع یافتند(قرار ده)....

▪️🌸▪️🌸▪️
▪️🌸▪️🌸▪️🌸▪️

☑️ @borrhan
#صحیفه_سجادیه

..اگر یگانه برهانِ من بر حقانیت مسیر اهل بیت , تنها همین صحیفه بود ، مرا کفایت می کرد.....👌

▪️🌸▪️🌸▪️🌸▪️
▪️🌸▪️🌸▪️


دعای 5⃣2⃣ دعای امام زین العابدین علیه السلام برای فرزندانش که درود خدا بر آنان باد:

🌟 فراز "۱۷" :

🌸 المُعَزّينَ مِنَ الذُّلِّ بِكَ ، وَ المُجارينَ مِنَ الظُّلمِ بِعَدلِكَ ، وَ المُعافَينِ مِنَ البَلاءِ بِرَحمَتِكَ ، وَ المُغنَينِ مِنَ الفَقرِ بِغِناكَ...

▪️(مرا از کسانی قرار ده که) به عنایت تو از خواری به عزت رسیده ، و از ستم در پناه عدلت زندگی می کنند ، و به رحمتت از بلا رهیده ، و به بی نیازی تو از فقر و نداری به توانگری رسیده اند....

▪️🌸▪️🌸▪️
▪️🌸▪️🌸▪️🌸▪️

☑️ @borrhan
#صحیفه_سجادیه

..اگر یگانه برهانِ من بر حقانیت مسیر اهل بیت , تنها همین صحیفه بود ، مرا کفایت می کرد.....👌

▪️🌸▪️🌸▪️🌸▪️
▪️🌸▪️🌸▪️


دعای 5⃣2⃣ دعای امام زین العابدین علیه السلام برای فرزندانش که درود خدا بر آنان باد:

🌟 فراز "۱۸" :

🌸 وَ المُغنَينِ مِنَ الفَقرِ بِغِناكَ ، وَ المَعصومينَ مِنَ الذُّنوبِ وَ الزَّلَلِ وَ الخَطاءِ بِتَقواكَ ، وَ المُوَفَّقينَ لِلخَيرِ وَ الرُّشدِ وَ الصَّوابِ بِطاعَتِكَ....

▪️و (مرا از کسانی قرار ده) که به بی نیازی تو از فقر و نداری به توانگری رسیده اند ، و به حفظ تو از گناهها و خطاها و لغزش ها در امان مانده ، و در سایهء طاعتت به خیر و رشد و صواب موفق گردیده اند....

▪️🌸▪️🌸▪️
▪️🌸▪️🌸▪️🌸▪️

☑️ @borrhan
#صحیفه_سجادیه

..اگر یگانه برهانِ من بر حقانیت مسیر اهل بیت , تنها همین صحیفه بود ، مرا کفایت می کرد.....👌

▪️🌸▪️🌸▪️🌸▪️
▪️🌸▪️🌸▪️


دعای 5⃣2⃣ دعای امام زین العابدین علیه السلام برای فرزندانش که درود خدا بر آنان باد:

🌟 فراز "۱۸" :

🌸 وَ المُغنَينِ مِنَ الفَقرِ بِغِناكَ ، وَ المَعصومينَ مِنَ الذُّنوبِ وَ الزَّلَلِ وَ الخَطاءِ بِتَقواكَ ، وَ المُوَفَّقينَ لِلخَيرِ وَ الرُّشدِ وَ الصَّوابِ بِطاعَتِكَ....

▪️و (مرا از کسانی قرار ده) که به بی نیازی تو از فقر و نداری به توانگری رسیده اند ، و به حفظ تو از گناهها و خطاها و لغزش ها در امان مانده ، و در سایهء طاعتت به خیر و رشد و صواب موفق گردیده اند....

▪️🌸▪️🌸▪️
▪️🌸▪️🌸▪️🌸▪️

☑️ @borrhan
#صحیفه_سجادیه

..اگر یگانه برهانِ من بر حقانیت مسیر اهل بیت , تنها همین صحیفه بود ، مرا کفایت می کرد.....👌

▪️🌸▪️🌸▪️🌸▪️
▪️🌸▪️🌸▪️


دعای 5⃣2⃣ دعای امام زین العابدین علیه السلام برای فرزندانش که درود خدا بر آنان باد:

🌟 فراز "۱۹" :

🌸 وَ المُحالِ بَينَهُم وَ بَينَ الذُّنوبِ بِقُدرَتِكَ ، التّارِكينَ لِكُلِّ مَعصِيَتِكَ ، السّاكِنينَ في جِوارِكَ...

▪️و (مرا از کسانی قرار ده) که به قدرتت میان آنان و گناهان حایلی ایجاد شده ، و هر گونه نافرمانی تو را به زمین نهاده ، و در جوار رحمتت ساکن شده اند...

▪️🌸▪️🌸▪️
▪️🌸▪️🌸▪️🌸▪️

☑️ @borrhan
#صحیفه_سجادیه

..اگر یگانه برهانِ من بر حقانیت مسیر اهل بیت , تنها همین صحیفه بود ، مرا کفایت می کرد.....👌

▪️🌸▪️🌸▪️🌸▪️
▪️🌸▪️🌸▪️


دعای 5⃣2⃣ دعای امام زین العابدین علیه السلام برای فرزندانش که درود خدا بر آنان باد:

🌟 فراز "۲۰" :

🌸 أللّهُمَّ أعطِنا جَميعَ ذلكَ بِتَوفيقِكَ وَ رَحمَتِكَ ، وَ أعِذنا مِن عَذابِ السَّعيرِ ، وَ أعطِ جَميعَ المُسلِمينَ وَ المُسلِماتِ وَ المُؤمِنينَ وَ المُؤمِناتِ مِثلُ الَّذي سَئَلتُكَ في عاجِلِ الدُّنيا وَ آجِلِ الأخٍرَةِ...

▪️خداوندا همهء این امور را به توفیق و رحمت خود به ما عطا فرما ، و ما را از عذاب دوزخ پناه ده ، و به تمام مردان و زنان مسلمان و همهء مردان و زنان با ایمان همهء آنچه که برای خود و فرزندانم از تو خواستم در این جهان و آن جهان عنایت کن.....

▪️🌸▪️🌸▪️
▪️🌸▪️🌸▪️🌸▪️

☑️ @borrhan
#صحیفه_سجادیه

..اگر یگانه برهانِ من بر حقانیت مسیر اهل بیت , تنها همین صحیفه بود ، مرا کفایت می کرد.....👌

▪️🌸▪️🌸▪️🌸▪️
▪️🌸▪️🌸▪️


دعای 5⃣2⃣دعای امام زین العابدین علیه السلام برای فرزندانش که درود خدا بر آنان باد:

🌟 فراز "۲۱" (فراز پایانی):

🌸 إنَّكَ قَريبٌ مُجيبٌ ، سَميعٌ عَليمٌ ، عَفُوٌ غَفورٌ ، رَؤوفٌ رَحيمٌ ، وَ آتِنا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَ في الآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَ قِنا عَذابَ النّارِ.

▪️تو نزدیک و اجابت کننده ، و شنوا و دانا ، و عفو کننده و آمرزنده ، و دلسوز و مهربان هستی ، و ما را در این دنیا حسنه ، و در آن دنیا حسنه مرحمت فرما ، و از عذاب جهنم حفظ نما.

▪️🌸▪️🌸▪️
▪️🌸▪️🌸▪️🌸▪️

☑️ @borrhan
#صحیفه_سجادیه

..اگر یگانه برهانِ من بر حقانیت مسیر اهل بیت , تنها همین صحیفه بود ، مرا کفایت می کرد.....👌

▪️🌴▪️🌴▪️🌴▪️
▪️🌴▪️🌴▪️


دعای 6⃣2⃣ دعای امام زین العابدین علیه السلام دربارهء همسایگان و دوستانش به وقتی که از ایشان یاد می فرمود:

♦️ فراز "۱" :

🌴 أللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَ تَوَلَّني في جيراني وَ مَوالِيَّ الْعارِفينَ بِحَقِّنا ، وَ المُنابِذينَ لِأعدائِنا بِأفضَلِ وَلايَتِكَ...

▪️بارخدایا بر محمد و آلش درود فرست ، و مرا در رابطه با رعایت حق همسایگانش و دوستانم که به حق ما معرفت دارند ، و با دشمن ما در ستیزند به بهترین صورت یاری فرما...

▪️🌴▪️🌴▪️
▪️🌴▪️🌴▪️🌴▪️

☑️ @borrhan
#صحیفه_سجادیه

..اگر یگانه برهانِ من بر حقانیت مسیر اهل بیت , تنها همین صحیفه بود ، مرا کفایت می کرد.....👌

▪️🌴▪️🌴▪️🌴▪️
▪️🌴▪️🌴▪️


دعای 6⃣2⃣ دعای امام زین العابدین علیه السلام دربارهء همسایگان و دوستانش به وقتی که از ایشان یاد می فرمود:

♦️ فراز "۲" :

🌴وَ وَفِّقهُمْ لِإقامَةِ سُنَّتِكَ ، وَ الأخذِ بِمَحاسِنِ أدَبِكَ في إرفاقِ ضَعيفِهِم ، وَ سَدِّ خَلَّتِهِم ، وَ عِيادَةِ مَريضِهِم ، وَ هِدايَةِ مُستَرشِدِهِم...

▪️و ایشان را موفق بدار در برپا داشتن سنّت خود ، و به کار گرفتن آداب نیکویت در ارفاق به ضعیفان ، و برآوردن حاجت آنان ، و عیادت بیماران ، و هدایت رهجویان...

▪️🌴▪️🌴▪️
▪️🌴▪️🌴▪️🌴▪️

☑️ @borrhan
1⃣1⃣ اهمیت شعائر مقدسه ی حسینیه در روایات:
#شعائر_مقدسه_ی_حسینیه

2⃣1⃣ نگاهی جامع و منظم به روایات مهدوی از کتب معتبر روایی شیعه و سنی ، در جهت اثبات اصالت باور مهم "مهدویت" و اثبات جامعیت اخبار مهدوی نزد فرق اسلامی:
#منتخب_الأثر

3⃣1⃣ بررسی ادعیه مکتب اهل بیت علیهم السلام و مقایسه با ادعیهء مکاتب دیگر ، خاصتاً دعاهای مشهور مسیحیت : دعای عید پاک و ادعیهء نجات (توسل به مسیح علیه السلام):
#صحیفه_سجادیه

4⃣1⃣ بیان فرازهای حساس تاریخ اسلام به صورت روز شمار و تقویم تاریخ و حکایات:
#فرازی_از_تاریخ
#روز_شمار_غدیر
#ده_اشاره_به_پیام_غدیر
#روز_شمار_شهادت_رسول_خدا صلی الله علیه و آله
#روز_شمار_تشکیل_سقیفه_تا_شهادت_صدیقهء_کبری سلام الله علیها

5⃣1⃣ نگاهی به توقیعات شریفهء امام عصر علیه السلام:
#سخنان_مهدوی_علیه_السلام

6⃣1⃣ بیان احادیث علوی به صورت روزانه از کتاب شریف غررالحکم:
#دانشگاه_حکمت_امیرالمومنین

7⃣1⃣ جایگاه انجام واجبات و مستحبات و ارتکاب معاصی و مکروهات از منظر روایات:
#عقاب_عمل
#ثواب_عمل

8⃣1⃣ اخلاقیات:
#جهاد_با_نفس
#مکارم_اخلاق

9⃣1⃣ اشاره به آیات مهدوی:
#سیمای_مهدی_موعود_علیه_السلام_در_قرآن

0⃣2⃣ بیان اختصاصات و ویژگی شیعیان :
#صفات_الشیعه

《2》
🌸🌸🌸🌸

کانال برهان
@borrhan
🌸🌸🌸🌸

عناوین کتب و مقالات 📙📘📗 موجود و قابل دانلود در کانال برهان:

بر روی هشتک #دانلود_کتاب و یا هشتک نام نویسندگان
رفته و از مطالعه ء کتب و مقالات زیر بهره مند گردید:

🎴رسالهء حقوق امام سجاد علیه السلام

🎴باید شیعه میشدم. (حکایت زیبای شیعه شدن مولوی محمد شریف زاهدی از علمای اهل تسنن)

🎴متن کامل خطابهء غدیر با ترجمهء فارسی

🎴پی دی اف #زیارت_ناحیهء_مقدسه

🎴 #چهارده_روایت_در_باب_فضیلت زیارت اباعبدالله الحسین علیه السلام

🎴 چهارده حدیث در #فضیلت_صلوات

🎴 #صحیفه_سجادیه

🎴 #توحید_مفضل

🎴 #اسناد_زیارت_عاشورا

🎴 #نکات_اربعین_حسینی

🎴 #پنجاه_مدرک_در_اثبات_حضرت رقیه علیهاالسلام

🎴 ۴۰ روایت در #نهی_شدید_تفکر_در_ذات_خدا

🎴 #آتش_در_خانه_وحی (اسناد آتش زدن خانهء امیرمومنان علیه‌السلام از منابع اهل تسنن)

🎴 #لیست_لوازم_ضروری_سفر_اربعین

🎴 فایل پی دی اف #ادعیه_و_زیارات_عتبات_عالیات

🎴#مناظرهء_مخالفین_و_موافقین_عرفان_و_فلسفه

🎴 #لیلة_المبيت
(پاسخ به شبهات پیرامون لیلة المبيت)

🎴 #احادیث_لعن
(۱۹۵ روایت در باب اهمیت برائت)

🎴 #ابن_عربی_و_مناقب_شیخین
(تحقیقی جامع پیرامون مذهب ابن عربی)

🎴 #سن_حضرت_خدیجه_و_عایشه در هنگام ازدواج

🎴 #دیدگاه_امیرمومنان_درمورد_ابوبکروعمر (از مصادر عامه)

🎴 #دلیل_دفن_شبانه_حضرت_زهرا سلام الله علیها از مصادر اهل تسنن و شیعی

🎴 زندگینامهء مادر مهتاب #حضرت_ام_البنين علیها السلام

🎴 عظمت جایگاه #امام_باقر علیه السلام در منظر اهل تسنن

🎴 جدول اعمال مشترک #ماه_رجب

🎴 زرتشتیان و ازدواج با محارم

🎴۴۰ روایت در منع انکار یا رد احادیث منتسب به اهل بیت علیهم السلام

🎛 نرم افزار #مفاتیح_الجنان

🎛 نرم افزار #اوقات_شرعی

🎛 نرم افزار #فاطمیه

🎛 نرم افزار شمیم گل نرگس در موضوع #مهدویّت

🎛 نرم افزار ترجمه فارسی #الغدیر

《1》
🌸🌸🌸🌸

@borrhan
🌸🌸🌸🌸

عناوین کتب و مقالات 📙📘📗 موجود و قابل دانلود در کانال برهان:

بر روی هشتک #دانلود_کتاب و یا هشتک نام نویسندگان
رفته و از مطالعه ء کتب و مقالات زیر بهره مند گردید:

🎴رسالهء حقوق امام سجاد علیه السلام

🎴باید شیعه میشدم. (حکایت زیبای شیعه شدن مولوی محمد شریف زاهدی از علمای اهل تسنن)

🎴متن کامل خطابهء غدیر با ترجمهء فارسی

🎴پی دی اف #زیارت_ناحیهء_مقدسه

🎴 #چهارده_روایت_در_باب_فضیلت زیارت اباعبدالله الحسین علیه السلام

🎴 چهارده حدیث در #فضیلت_صلوات

🎴 #صحیفه_سجادیه

🎴 #توحید_مفضل

🎴 #اسناد_زیارت_عاشورا

🎴 #نکات_اربعین_حسینی

🎴 #پنجاه_مدرک_در_اثبات_حضرت رقیه علیهاالسلام

🎴 ۴۰ روایت در #نهی_شدید_تفکر_در_ذات_خدا

🎴 #آتش_در_خانه_وحی (اسناد آتش زدن خانهء امیرمومنان علیه‌السلام از منابع اهل تسنن)

🎴 #لیست_لوازم_ضروری_سفر_اربعین

🎴 فایل پی دی اف #ادعیه_و_زیارات_عتبات_عالیات

🎴#مناظرهء_مخالفین_و_موافقین_عرفان_و_فلسفه

🎴 #لیلة_المبيت
(پاسخ به شبهات پیرامون لیلة المبيت)

🎴 #احادیث_لعن
(۱۹۵ روایت در باب اهمیت برائت)

🎴 #ابن_عربی_و_مناقب_شیخین
(تحقیقی جامع پیرامون مذهب ابن عربی)

🎴 #سن_حضرت_خدیجه_و_عایشه در هنگام ازدواج

🎴 #دیدگاه_امیرمومنان_درمورد_ابوبکروعمر (از مصادر عامه)

🎴 #دلیل_دفن_شبانه_حضرت_زهرا سلام الله علیها از مصادر اهل تسنن و شیعی

🎴 زندگینامهء مادر مهتاب #حضرت_ام_البنين علیها السلام

🎴 عظمت جایگاه #امام_باقر علیه السلام در منظر اهل تسنن

🎴 جدول اعمال مشترک #ماه_رجب

🎴 زرتشتیان و ازدواج با محارم

🎴۴۰ روایت در منع انکار یا رد احادیث منتسب به اهل بیت علیهم السلام

🎴 مقاله ای در اثبات علم غیب امامان معصوم علیهم السلام با استناد به قرآن کریم

🎴 فضائل حضرت خدیجه علیها السلام

🎴‌۴۰ حدیث متواتر در اثبات دوازده امام

🎴 "۴۰" حدیث درباره علم و تکلم امام به جمیع السن و لغات

🎴 فضائل حضرت حمزه علیه السلام

🎴 چرا شیعیان در اذان و اقامه خود "اشهد ان علیا ولی الله" می‌گویند؟

🎴 اعمال مستحبی در مکه و مدینه

🎴 نکاتی برای سفر حج

🎴 ۳۷ نکته در آداب سفر حج


🎛 نرم افزار #مفاتیح_الجنان

🎛 نرم افزار #اوقات_شرعی

🎛 نرم افزار #فاطمیه

🎛 نرم افزار شمیم گل نرگس در موضوع #مهدویّت

🎛 نرم افزار ترجمه فارسی #الغدیر

🎛 نرم افزار #غرر_الحکم

《1》
🌸🌸🌸🌸

@borrhan
1⃣1⃣ اهمیت شعائر مقدسه ی حسینیه در روایات:
#شعائر_مقدسه_ی_حسینیه

2⃣1⃣ نگاهی جامع و منظم به روایات مهدوی از کتب معتبر روایی شیعه و سنی در اثبات موضوع مهم "مهدویت":
#منتخب_الأثر

3⃣1⃣ بررسی ادعیه مکتب اهل بیت علیهم السلام و مقایسه با ادعیهء مکاتب دیگر ، خاصتاً دعاهای مشهور مسیحیت : دعای عید پاک و ادعیهء نجات (توسل به مسیح علیه السلام):
#صحیفه_سجادیه

4⃣1⃣ بیان فرازهای حساس تاریخ اسلام به صورت روز شمار و تقویم تاریخ و حکایات:
#فرازی_از_تاریخ
#روز_شمار_غدیر
#ده_اشاره_به_پیام_غدیر
#روز_شمار_شهادت_رسول_خدا صلی الله علیه و آله
#روز_شمار_تشکیل_سقیفه_تا_شهادت_صدیقهء_کبری سلام الله علیها

5⃣1⃣ نگاهی به توقیعات شریفهء امام عصر علیه السلام:
#سخنان_مهدوی_علیه_السلام

6⃣1⃣ بیان احادیث علوی به صورت روزانه از کتاب شریف غررالحکم:
#دانشگاه_حکمت_امیرالمومنین

7⃣1⃣ جایگاه انجام واجبات و مستحبات و ارتکاب معاصی و مکروهات از منظر روایات:
#عقاب_عمل
#ثواب_عمل

8⃣1⃣ اخلاقیات:
#جهاد_با_نفس
#مکارم_اخلاق

9⃣1⃣ اشاره به آیات مهدوی:
#سیمای_مهدی_موعود_علیه_السلام_در_قرآن

0⃣2⃣ بیان اختصاصات و ویژگی شیعیان :
#صفات_الشیعه

《2》
🌸🌸🌸🌸

کانال برهان
@borrhan
🌸🌸🌸🌸

عناوین کتب و مقالات 📙📘📗 موجود و قابل دانلود در کانال برهان:

بر روی هشتک #دانلود_کتاب و یا هشتک نام نویسندگان
رفته و از مطالعه ء کتب و مقالات زیر بهره مند گردید:

🎴رسالهء حقوق امام سجاد علیه السلام

🎴باید شیعه میشدم. (حکایت زیبای شیعه شدن مولوی محمد شریف زاهدی از علمای اهل تسنن)

🎴متن کامل خطابهء غدیر با ترجمهء فارسی

🎴پی دی اف #زیارت_ناحیهء_مقدسه

🎴 #چهارده_روایت_در_باب_فضیلت زیارت اباعبدالله الحسین علیه السلام

🎴 چهارده حدیث در #فضیلت_صلوات

🎴 #صحیفه_سجادیه

🎴 #توحید_مفضل

🎴 #اسناد_زیارت_عاشورا

🎴 #نکات_اربعین_حسینی

🎴 #پنجاه_مدرک_در_اثبات_حضرت رقیه علیهاالسلام

🎴 ۴۰ روایت در #نهی_شدید_تفکر_در_ذات_خدا

🎴 #آتش_در_خانه_وحی (اسناد آتش زدن خانهء امیرمومنان علیه‌السلام از منابع اهل تسنن)

🎴 #لیست_لوازم_ضروری_سفر_اربعین

🎴 فایل پی دی اف #ادعیه_و_زیارات_عتبات_عالیات

🎴#مناظرهء_مخالفین_و_موافقین_عرفان_و_فلسفه

🎴 #لیلة_المبيت
(پاسخ به شبهات پیرامون لیلة المبيت)

🎴 #احادیث_لعن
(۱۹۵ روایت در باب اهمیت برائت)

🎴 #ابن_عربی_و_مناقب_شیخین
(تحقیقی جامع پیرامون مذهب ابن عربی)

🎴 #سن_حضرت_خدیجه_و_عایشه در هنگام ازدواج

🎴 #دیدگاه_امیرمومنان_درمورد_ابوبکروعمر (از مصادر عامه)

🎴 #دلیل_دفن_شبانه_حضرت_زهرا سلام الله علیها از مصادر اهل تسنن و شیعی

🎴 زندگینامهء مادر مهتاب #حضرت_ام_البنين علیها السلام

🎴 عظمت جایگاه #امام_باقر علیه السلام در منظر اهل تسنن

🎴 جدول اعمال مشترک #ماه_رجب

🎴 زرتشتیان و ازدواج با محارم

🎴۴۰ روایت در منع انکار یا رد احادیث منتسب به اهل بیت علیهم السلام

🎴 مقاله ای در اثبات علم غیب امامان معصوم علیهم السلام با استناد به قرآن کریم

🎴 فضائل حضرت خدیجه علیها السلام

🎴‌آموزش فشرده مکالمه لهجه عربی عراقی

🎴 توصیه هایی برای پیاده روی اربعین

🎴 فضائل حضرت حمزه علیه السلام

🎴 تاریخ کشته شدن عمر بن الخطاب

🎴 چرا شیعیان در اذان و اقامه خود "اشهد ان علیا ولی الله" می‌گویند؟

🎴 اعمال مستحبی در مکه و مدینه

🎴 نکاتی برای سفر حج

🎴 ۳۷ نکته در آداب سفر حج

🎴 پاسخ به شبهات پیرامون سیاهپوشی در سوگ اهل بیت علیهم السلام

🎴 دلایل محکم و متقن در اثبات شهادت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله
#جعفر_نظری

🎴فضائل حضرت معصومه سلام الله علیها در آیینه روایات شیعه


🎛 نرم افزار #مفاتیح_الجنان

🎛 نرم افزار #اوقات_شرعی

🎛 نرم افزار #فاطمیه

🎛 نرم افزار شمیم گل نرگس در موضوع #مهدویّت

🎛 نرم افزار ترجمه فارسی #الغدیر

🎛 نرم افزار #غرر_الحکم

《1》
🌸🌸🌸🌸

@borrhan
1⃣1⃣ اهمیت شعائر مقدسه ی حسینیه در روایات:
#شعائر_مقدسه_ی_حسینیه

2⃣1⃣ نگاهی جامع و منظم به روایات مهدوی از کتب معتبر روایی شیعه و سنی در اثبات موضوع مهم "مهدویت":
#منتخب_الأثر

3⃣1⃣ بررسی ادعیه مکتب اهل بیت علیهم السلام و مقایسه با ادعیهء مکاتب دیگر ، خاصتاً دعاهای مشهور مسیحیت : دعای عید پاک و ادعیهء نجات (توسل به مسیح علیه السلام):
#صحیفه_سجادیه

4⃣1⃣ بیان فرازهای حساس تاریخ اسلام به صورت روز شمار و تقویم تاریخ و حکایات:
#فرازی_از_تاریخ
#روز_شمار_غدیر
#ده_اشاره_به_پیام_غدیر
#روز_شمار_شهادت_رسول_خدا صلی الله علیه و آله
#روز_شمار_تشکیل_سقیفه_تا_شهادت_صدیقهء_کبری سلام الله علیها

5⃣1⃣ نگاهی به توقیعات شریفهء امام عصر علیه السلام:
#سخنان_مهدوی_علیه_السلام

6⃣1⃣ بیان احادیث علوی به صورت روزانه از کتاب شریف غررالحکم:
#دانشگاه_حکمت_امیرالمومنین

7⃣1⃣ جایگاه انجام واجبات و مستحبات و ارتکاب معاصی و مکروهات از منظر روایات:
#عقاب_عمل
#ثواب_عمل

8⃣1⃣ اخلاقیات:
#جهاد_با_نفس
#مکارم_اخلاق

9⃣1⃣ اشاره به آیات مهدوی:
#سیمای_مهدی_موعود_علیه_السلام_در_قرآن

0⃣2⃣ بیان اختصاصات و ویژگی شیعیان :
#صفات_الشیعه

《2》
🌸🌸🌸🌸

کانال برهان
@borrhan
🌸🌸🌸🌸

عناوین کتب و مقالات 📙📘📗 موجود و قابل دانلود در کانال برهان:

بر روی هشتک #دانلود_کتاب و یا هشتک نام نویسندگان
رفته و از مطالعه ء کتب و مقالات زیر بهره مند گردید:

🎴رسالهء حقوق امام سجاد علیه السلام

🎴باید شیعه میشدم. (حکایت زیبای شیعه شدن مولوی محمد شریف زاهدی از علمای اهل تسنن)

🎴متن کامل خطابهء غدیر با ترجمهء فارسی

🎴پی دی اف #زیارت_ناحیهء_مقدسه

🎴 #چهارده_روایت_در_باب_فضیلت زیارت اباعبدالله الحسین علیه السلام

🎴 چهارده حدیث در #فضیلت_صلوات

🎴 #صحیفه_سجادیه

🎴 #توحید_مفضل

🎴 #اسناد_زیارت_عاشورا

🎴 #نکات_اربعین_حسینی

🎴 #پنجاه_مدرک_در_اثبات_حضرت رقیه علیهاالسلام

🎴 ۴۰ روایت در #نهی_شدید_تفکر_در_ذات_خدا

🎴 #آتش_در_خانه_وحی (اسناد آتش زدن خانهء امیرمومنان علیه‌السلام از منابع اهل تسنن)

🎴 #لیست_لوازم_ضروری_سفر_اربعین

🎴 فایل پی دی اف #ادعیه_و_زیارات_عتبات_عالیات

🎴#مناظرهء_مخالفین_و_موافقین_عرفان_و_فلسفه

🎴 #لیلة_المبيت
(پاسخ به شبهات پیرامون لیلة المبيت)

🎴 #احادیث_لعن
(۱۹۵ روایت در باب اهمیت برائت)

🎴 #ابن_عربی_و_مناقب_شیخین
(تحقیقی جامع پیرامون مذهب ابن عربی)

🎴 #سن_حضرت_خدیجه_و_عایشه در هنگام ازدواج

🎴 #دیدگاه_امیرمومنان_درمورد_ابوبکروعمر (از مصادر عامه)

🎴 #دلیل_دفن_شبانه_حضرت_زهرا سلام الله علیها از مصادر اهل تسنن و شیعی

🎴 زندگینامهء مادر مهتاب #حضرت_ام_البنين علیها السلام

🎴 عظمت جایگاه #امام_باقر علیه السلام در منظر اهل تسنن

🎴 جدول اعمال مشترک #ماه_رجب

🎴 زرتشتیان و ازدواج با محارم

🎴۴۰ روایت در منع انکار یا رد احادیث منتسب به اهل بیت علیهم السلام

🎴 مقاله ای در اثبات علم غیب امامان معصوم علیهم السلام با استناد به قرآن کریم

🎴 فضائل حضرت خدیجه علیها السلام

🎴‌آموزش فشرده مکالمه لهجه عربی عراقی

🎴 توصیه هایی برای پیاده روی اربعین

🎴 فضائل حضرت حمزه علیه السلام

🎴 تاریخ کشته شدن عمر بن الخطاب

🎴 چرا شیعیان در اذان و اقامه خود "اشهد ان علیا ولی الله" می‌گویند؟

🎴 اعمال مستحبی در مکه و مدینه

🎴 نکاتی برای سفر حج

🎴 ۳۷ نکته در آداب سفر حج

🎴 پاسخ به شبهات پیرامون سیاهپوشی در سوگ اهل بیت علیهم السلام

🎴 دلایل محکم و متقن در اثبات شهادت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله
#جعفر_نظری

🎴فضائل حضرت معصومه سلام الله علیها در آیینه روایات شیعه

🎴آیا عایشه برای صلح و اصلاح ، جنگ جمل را به راه انداخت یا هدف او جنگ و براندازی حکومت علیه حضرت علی علیه السلام بود؟

🎴چکیده شرح حال بانوی بافضیلت مادر قمر بنی هاشم حضرت ام‌البنین سلام الله علیها

🎴مقاله مجله TIME در خصوص ارتباط سلامت و دین

🎴مقاله مجله گاردین در خصوص ارتباط دعا و مشکلات

🎴رد شبهات پیرامون کتاب سلیم بن قیس هلالی

🎴خطبه فدک به ۳ زبان ، عربی؛فارسی؛انگلیسی


🎛 نرم افزار #مفاتیح_الجنان

🎛 نرم افزار #اوقات_شرعی

🎛 نرم افزار #فاطمیه

🎛 نرم افزار شمیم گل نرگس در موضوع #مهدویّت

🎛 نرم افزار ترجمه فارسی #الغدیر

🎛 نرم افزار #غرر_الحکم

《1》
🌸🌸🌸🌸

@borrhan
از طرفی ما به عنوان دوازده امامی ها، #منطقاً هم نمی‌توانیم قائل به تأیید حرکت جناب زید از سوی معصوم علیه‌السلام باشیم.
چرا؟

چون:

زید قیام کرد؛ دست به شمشیر برد؛ صرفنظر از نتیجه قیام ایشان،
ایشان قیام کرد.

خداوند در قرآن چه می فرماید؟
می فرماید:
📖 «فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِیماً»

اگر امام علیه‌السلام حرکت جناب زید را تایید کنند، به معنای آن خواهد بود که او بر امام معصوم معاصر خود علیه السلام فضیلت دارد.
زیرا او جهاد کرد؛ و امام صادق علیه ‌السلام قعود فرمودند.

تایید حرکت و قیام زید ،
یعنی تایید #افضلیت ایشان بر امام زمان خود!!

دقت بفرمایید
که در بسیاری از جنگها حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله ، تشریف نبردند. اما فراموش نکنیم که #خود ایشان سپاه را #اعزام می‌فرمودند.

در مورد جناب زید، امام باقر و یا امام‌صادق علیهما السلام ایشان را اعزام نکردند.
فضیلت #مجاهد بر #قاعد در زمانی است که هر دو وظیفۀ جنگ داشته باشند.

به عبارت دیگر ، اگر امام باقر جناب زید را اعزام نفرموده اند؛ ولی او را تایید می‌کنند، یعنی او مجاهد است و
امام نعوذ بالله به وظیفۀ خود که #جهاد باشد و یا #اعزام سپاه ،
اقدام نفرموده اند.

و چنین مساله‌ای از دیدگاه شیعی کاملا منتفی است.

=================

🔰🔰 کسانی که سعی می‌کنند مدلول دلخواه خود را از این روایت بیرون بکشند ، و قصد اثبات جواز #قیام برای جناب زید رحمة الله علیه را دارند،
خوبست #مقدمۀ صحیفۀ سجادیه و همچنین
مدارک و روایات دیگر را مطالعه فرمایند.


⬇️ در ابتدا اشاره‌ای کوتاه به روایات و آثار تاریخی ، به نقل از مقدمه #صحیفه_سجادیه خواهیم داشت::

یحیی بن زید بن علی فرمود:

💠 قَد كانَ عَمّي محمدُ بنُ عليٍ -عليه‌السّلام- أشارَ أبي بِتَركِ الخُروجِ وَ عِرَّفَهُ إن هُوَ خَرجَ وَ فارَقَ المَدينَةَ ما يَكونُ إلَيهِ مَصيرُ أمرِهِ....

💠 عمویم حضرت باقر علیه‌السلام پدرم را به #ترک_خروج و شورش سفارش کرد و به او فهماند که در صورت خروج و جدا شدن از مدینه کارش به کجا خواهد کشید.

💢 امام صادق علیه السّلام فرمودند:

💠 ما خَرجَ و لا يَخرُجُ مِنّا أهلَ البيتِ إلى قيامِ قائمِنا أحَدٌ لِيَدْفعَ ظُلما أو يَنْعَشَ حقّا إلاّ اصطَلَمَتْهُ البَلِيّةُ ، و كانَ قِيامُهُ زِيادةً في مَكْروهِنا وشَيْعَتِنا

💠 قیام نکرده و قیام نخواهد کرد از ما اهلبیت تا قیام قائم ما تا اینکه ظلمی را دفع کند یا حقی را به صاحبش باز گرداند
#جز اینکه گرفتار #بلاهای بسیاری میشود و قیامش باعث #کراهت و ناخوشیهای بسیار برای ما و شیعیان ما خواهد بود.


📜 صحیفه سجادیه، «مقدمه»

__________________

مدلول آنچه که در مقدمه صحیفه سجادیه بیان شده است که از جهت سند یکی از موثق‌ترین اسناد و روایات است این است که::

خروج جناب زید بن علی و فرزند ایشان جناب یحیی بن زید ، به اذن امام معصوم علیه السلام نبوده است و معصومین علیهم السلام به این دو بزرگوار در خصوص به نتیجه نرسیدن این قیام
و نحوه شهادت ایشان و به کشته شدن و به دار آویخته شدن ایشان خبر داده بودند.


(علاقمندان حتما به مقدمه صحیفه سجادیه ، که به راحتی در دسترس همگان است رجوع فرمایند و با مطالعه دقیق،
دیدگاه و موضع اهل بیت علیهم السلام را در خصوص جناب زید و قیام او مطالعه فرمایند.)

《4》