Azatlyk
657 subscribers
4.71K photos
181 videos
94 files
4.7K links
Iň täze we möhüm habarlar Azatlyk kanalynda!
Самые актуальные новости на канале Азатлык!
+420 773 797 383
Download Telegram
to view and join the conversation
COVID-19 we Türkmenistan: berk çäklendirmeler we ýokary ölüm derejesi saklanýar

Has doly okamak üçin şu sepe basyň!

@AZATHABAR bilen habarlaşyň, maglumatlaryňyzy, suratlaryňyzy we wideolaryňyzy ugradyň!
Häkimiýetler un ýetmezçiligini tamdyr çöregini satýanlara garşy göreşmek bilen çözmäge synanyşýar

Has doly okamak üçin şu sepe basyň!

@AZATHABAR bilen habarlaşyň, maglumatlaryňyzy, suratlaryňyzy we wideolaryňyzy ugradyň!
Harmana iň az pagta tabşyrýan Balkan ýygym işlerine welaýatlardan gelenleri, arakhorlary we ten söwdasyny edýänleri mejbury çekýär

Has doly okamak üçin şu sepe basyň!

@AZATHABAR bilen habarlaşyň, maglumatlaryňyzy, suratlaryňyzy we wideolaryňyzy ugradyň!
Gara bazarda dollar ýene gymmatlady: Aşgabatda 30 manat, Türkmenbaşyda 32 manat

Has doly okamak üçin şu sepe basyň!

@AZATHABAR bilen habarlaşyň, maglumatlaryňyzy, suratlaryňyzy we wideolaryňyzy ugradyň!
COVID-19 çagalaryň ölümine sebäp bolýar, derman hemmä elýeterli däl

Has doly okamak üçin şu sepe basyň!

@AZATHABAR bilen habarlaşyň, maglumatlaryňyzy, suratlaryňyzy we wideolaryňyzy ugradyň!
"Göwün joşýar"- Aşgabatda çäklendirmeleriň öňýany konsert geçdi

Has doly okamak üçin şu sepe basyň!

@AZATHABAR bilen habarlaşyň, maglumatlaryňyzy, suratlaryňyzy we wideolaryňyzy ugradyň!
Balkanly eneler çagalara berilýän kömek pulunyň bir guty emeli süýde-de ýetmeýändigini aýdýarlar

Has doly okamak üçin şu sepe basyň!

@AZATHABAR bilen habarlaşyň, maglumatlaryňyzy, suratlaryňyzy we wideolaryňyzy ugradyň!
Häkimiýetler 'şanly baýramçylyga' çörek nobatlaryny gizläp, satyjylaryň soganlaryny alyp taýýarlanýar

Has doly okamak üçin şu sepe basyň!

@AZATHABAR bilen habarlaşyň, maglumatlaryňyzy, suratlaryňyzy we wideolaryňyzy ugradyň!
Awazada dynç alyş möwsümi gutaransoň, myhmanhanalar 1600 töweregi işgärini işden boşatdy

Has doly okamak üçin şu sepe basyň!

@AZATHABAR bilen habarlaşyň, maglumatlaryňyzy, suratlaryňyzy we wideolaryňyzy ugradyň!
Aşgabadyň polisiýasy köpçülige “şortyly” barýan adamlara jerime salyp başlady

Has doly okamak üçin şu sepe basyň!

@AZATHABAR bilen habarlaşyň, maglumatlaryňyzy, suratlaryňyzy we wideolaryňyzy ugradyň!
Aşgabadyň morgyna günde ýüzlerçe ölen eltilýär. Maryda waksina almadyklara işden kowulmak howpy abanýar

Has doly okamak üçin şu sepe basyň!

@AZATHABAR bilen habarlaşyň, maglumatlaryňyzy, suratlaryňyzy we wideolaryňyzy ugradyň!
Aşgabatda PÝGG-niň huşsuz işgärine “hiç kim kömege gelmedi”

Has doly okamak üçin şu sepe basyň!

@AZATHABAR bilen habarlaşyň, maglumatlaryňyzy, suratlaryňyzy we wideolaryňyzy ugradyň!
Garaşsyzlygyň 30 ýyllygynyň öňýany Aşgabatda it-pişikler tutulýar, olary halas etmegiň tölegi gymmatlaýar

Has doly okamak üçin şu sepe basyň!

@AZATHABAR bilen habarlaşyň, maglumatlaryňyzy, suratlaryňyzy we wideolaryňyzy ugradyň!
Türkmenistan Türki Geňeşiň doly hukukly agzasy bolar

Has doly okamak üçin şu sepe basyň!

@AZATHABAR bilen habarlaşyň, maglumatlaryňyzy, suratlaryňyzy we wideolaryňyzy ugradyň!
COVID-19: Maryda ölüm sanlary ýokarlanýar, waksinasiýa batlanýar. Türkmenabatda ýagdaý kadalaşýar

Has doly okamak üçin şu sepe basyň!

@AZATHABAR bilen habarlaşyň, maglumatlaryňyzy, suratlaryňyzy we wideolaryňyzy ugradyň!
Türkmenistana aşmak we ýurtdan çykmak isleýänleriň nobatlary saklanýar

Has doly okamak üçin şu sepe basyň!

@AZATHABAR bilen habarlaşyň, maglumatlaryňyzy, suratlaryňyzy we wideolaryňyzy ugradyň!
Kärendeçiler harmana tabşyran pagtasynyň puluny alyp bilmeýär

Has doly okamak üçin şu sepe basyň!

@AZATHABAR bilen habarlaşyň, maglumatlaryňyzy, suratlaryňyzy we wideolaryňyzy ugradyň!
Bank kartlaryny aldaw bilen ele geçirýän toparlar “köpelýär”

Has doly okamak üçin şu sepe basyň!

@AZATHABAR bilen habarlaşyň, maglumatlaryňyzy, suratlaryňyzy we wideolaryňyzy ugradyň!
Aşgabatda dollar arzanlaýar, bazarlarda harytlar gymmatlaýar

Has doly okamak üçin şu sepe basyň!

@AZATHABAR bilen habarlaşyň, maglumatlaryňyzy, suratlaryňyzy we wideolaryňyzy ugradyň!
Synaglar, alamatlar, netijeler. Türkmen epidemiologlary yzygiderli işleýärler

Has doly okamak üçin şu sepe basyň!

@AZATHABAR bilen habarlaşyň, maglumatlaryňyzy, suratlaryňyzy we wideolaryňyzy ugradyň!