غزلیات علی قیصری
672 members
211 photos
11 videos
426 links
غزلیات
Download Telegram
to view and join the conversation
از راه ِ پُـر از پیـچ محل آمـده ای

یا از در ِ تـاریـــــخ ملـل آمـده ای

چادر زده ای پشت در ِشیخِ اجل

تا منــزل ِ استاد ِ غـزل آمـده ای

#علی_قیصری
http://asalpoem.ir

https://telegram.me/Asalpoem

https://www.instagram.com/gheisari.ali
زبون دیــدی نگاه سنگی ام را

نپـرسیــدی دلیـل منـگی ام را

غـروب روزهـــای جمعـه داند

جواب این همـه دلتنگی ام را

#علی_قیصری

http://asalpoem.ir

https://telegram.me/Asalpoem

https://www.instagram.com/gheisari.ali
از ابرِ پُر از غصه که‌ غم می ریزد

بـاران بــه تـن‌ ِ بـاغ ِ اِرم می ریزد

بُگشا نفس پنجـره ها را که نسیم

از اشک تــر ِ سپیـده دم می ریزد

#علی_قیصری

http://asalpoem.ir

https://telegram.me/Asalpoem

https://www.instagram.com/gheisari.ali
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
به فرمان خدایِ ماه و خورشید

نگهــبان ِ سپـاه ِ سبــز ِ جــاویـد

شکوفـاتر بگــردد روز کــوروش

شکـوه ِ کاخ هـای تخت جمشید

#علی_قیصری

http://asalpoem.ir

https://telegram.me/Asalpoem

https://www.instagram.com/gheisari.ali
پیچیده صبا زلف طلا ریزت را

تا سکته دهد عاشق ناچیزت را

در موسم‌ گل نم‌ نم شیراز تنت

ریـزد بـه اِرم بـوی دلاویـزت را

#علی_قیصری

http://asalpoem.ir

https://telegram.me/Asalpoem

https://www.instagram.com/gheisari.ali
غزلیات علی قیصری pinned «ای کــه باشد بیــن گل هـا امتیازت بیشتر می زند آتش بـه جــانم چشم نازت بیشتر وا نکن لب را که از هـر عابـری دل می برد در خیـابـان غنچـه هـای نیمـه بازت بیشتر بر کــویر سینه چاک و تشنه ی تفتیده دل بـرف و باران ریــزد از راز و نیازت بیشتر آخـر ای خورشید زیبـا…»
نگاهت آیه های مهربانی ست

لبت اکسیر ناب زندگانی ست

شراب ِ نـم نـم گلخـنده هایت

نشانی از غرور نوجوانی ست

#علی_قیصری

http://asalpoem.ir

https://telegram.me/Asalpoem

https://www.instagram.com/gheisari.ali
Forwarded from ❁❁Baran❁❁
دلی آسیمه سـر دارم هنوز از راز چشمانت
نمیدانی چه محشر کرده برپا ناز چشمانت

از آن روزی کـه سیمرغِ نگاهـت آرمانم شد
به کوهستان قافم می برد قفقاز چشمانت

یقین دارم که عمـری در نبود ِ روشنایی ها
ادیسون بارها بگرفته برق از فاز چشمانت

"الا یـا ایهـاالسـاقی" جهـانی را بهـم ریـزد
غزلهایی که داردخواجه از شیرازچشمانت

توتنها آیه‌ای بودی که دربحبوحه ی خلقت
خداحالی به حالی میشدازاعجاز چشمانت

بدور از ساحل دریا به‌روی عرشه ی‌کشتی
نگاهم رو به بنـدر بود و بارانداز چشمانت

مـرا با ناوک مـژگان عسل بانو هدف کردی
دلم صد پاره شد ازنیزه ی سرباز چشمانت

#علی_قیصری
اجرای دکلمه آنلاین 🎙🎶
#باران_افشار_خزان🍂🍂🍂🦋
http://asalpoem.ir


https://telegram.me/Asalpoem
هر زمانی غزل از چشم تـرم می ریزد
تَلی از خاطـره ها دور و برم می ریزد

ساکـن جنگل سبـزم ولی از تـرس تبـر
آن چنان دلهـره دارم کـه پرم می ریزد

خـارج‌ از کلبـه تسّلا بدهیدم که خزان
برگ ِ سرما زده را روی سرم می ریزد

تـا زمـانی کــه نبنـدم نفس پنجــره را
غـم بی شرم و حیا پای درم می ریزد

من همان‌‌‌ بی رمق ِ زرد ِنحیفم که اگر
شاخــه ام را بتکـانی ثمـــرم می ریزد

گرچه بی بهره ام ازشاعری و فن بیان
شُرشُرِ شعـر و غـزل از هنـرم می ریزد

مِثل اشکی که فرومیچکداز چشم قلم
غــم بانــو عسـلـم از جگــرم می ریـزد

#علی_قیصری

http://asalpoem.ir

https://telegram.me/Asalpoem

https://www.instagram.com/gheisari.ali
زمــانی بـا تمـام ِ تـار و پــودم

به عشق روی دلبر می سرودم

ولی روزی که ازشعرم جداشد

غزل شد منشاءغم در وجودم

#علی_قیصری

http://asalpoem.ir

https://telegram.me/Asalpoem

https://www.instagram.com/gheisari.ali
شکوه ِ جلوه های نور پیداست

رخ‌ مهتابی ات از دور پیداست

لبت نم نم کـه میریزد به ساغر

شـراب کهنه ی انگـور پیداست

#علی_قیصری

http://asalpoem.ir

https://telegram.me/Asalpoem

https://www.instagram.com/gheisari.ali
پیـاپی در تب و تاب وصالت

زدم‌ زل بر لب و چشم زلالت

ولی در باغی از گلبرگ ِ رویا

رهـا بودم در آغـوش ِخیالت

#علی_قیصری

http://asalpoem.ir

https://telegram.me/Asalpoem

https://www.instagram.com/gheisari.ali
بدور از طعنه ها مهمانمان شد

دوای ِ درد ِ بی درمـانمـان‌ شد

طبیبی از تبــار ِ انـس و الفـت

رفیق ِ یکدل و یک جانمان شد

#علی_قیصری

http://asalpoem.ir

https://telegram.me/Asalpoem

https://www.instagram.com/gheisari.ali
جـهانـــم را جهنـم کــرده ای تو

دلم را خانه ی غـم کـرده ای تو

به جرم چیدن سیب از بهشتت

مــرا رسوای عالـــم کرده ای تو

#علی_قیصری

http://asalpoem.ir

https://telegram.me/Asalpoem

https://www.instagram.com/gheisari.ali
از نبـوغِ شیـخ بی تــدبیرِ ما

روزگاری بـد شده تقــدیرِ ما

می کند منبـر نشین تنـد خو

در شروع خطبه ها تکفیرِ ما

#علی_قیصری

http://asalpoem.ir

https://telegram.me/Asalpoem

https://www.instagram.com/gheisari.ali
غزلیات علی قیصری pinned «با مـن ِ یـک لا قبـای ِ آس و پاس ِ بی پناه می کنـد کاری کـه باشم معتکف در خانقاه مِثل رهزنهای یـاغی عاقبت برنو بـه دست درهوای دخترِخان میشوم مشروطه خواه هر زمان باد صبا دستی به مویش می زند می نوازد شانـه اش را یک بغـل زلف سیاه آن بلا بالا که دل ها را به…»
شکوه ِ نم نم سیب ِ بهشتی

جهانی در حیات سرنوشتی

هوسناکـانه با هُــرم نگاهت

دل ِ رسـوای ِآدم را بـرشتی

#علی_قیصری

http://asalpoem.ir

https://telegram.me/Asalpoem

https://www.instagram.com/gheisari.ali
شرابی کـز لـب ساقی بـرآید

گـــره از کار آدم می گشـاید

و گـرنه‌ ساغری از آب انگور

به آنی رفع مشکل می نماید

#علی_قیصری

http://asalpoem.ir

https://telegram.me/Asalpoem

https://www.instagram.com/gheisari.ali