|| اندكي انديشه ||
296 subscribers
اندیشه‌های حسینعلی رحمتی در فلسفه اخلاق و برخی موضوعات دیگر.
👈 سايت رسمي: www.harahmati.ir
👈تماس: @harahmati_ir
✔️مطالب منقول از دیگران، موقت محسوب شده و معمولا پس از مدتی حذف میشود.
🔴Telegram/Instagram/Eitta/WhatsApp/clubhouse: @harahmati
If you have Telegram, you can view and join
|| اندكي انديشه || right away.