நாளும் ஒரு விவேகவாணி~ VVT
41 subscribers
சுவாமி விவேகானந்தரின் கருத்துக்களை தினம் ஒரு சிந்தனையாக அனைவரிடமும் கொண்டு சேர்ப்பதே இக்குழுவின் நோக்கமாகும்.

இக்குழுவில், தினமும் சுவாமி விவேகானந்தரின் ஒரு சிந்தனையானது தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில், படம் மற்றும் எழுத்து வடிவில் பதிவிடப்படும்.
If you have Telegram, you can view and join
நாளும் ஒரு விவேகவாணி~ VVT right away.