زعفران یارا
85 subscribers
162 photos
5 links
دفتر مرکزی:
مشهد خیابان فلسطین ۲۴ پلاک ۲۸
تلفن ثابت:
+۹۸۵۱۹۱۰۱۴۳۲۰
همراه:
+۹۸۹۱۵۶۸۸۸۲۵۷
واحد صنعتی و آزمایشگاه:
قائنات خیابان جانبازان ۲۰ واحد صنعتی یارا
+۹۸۵۶۹۱۰۱۶۶۵۱
ارتباط با ادمین :
@Yarasupport
فروش فقط به صورت عمده
Download Telegram
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ قیمت روز

2022/07/09 daily price
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ قیمت روز

2022/07/11 daily price
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ قیمت روز

2022/07/12 daily price
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ قیمت روز

2022/07/13 daily price
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ قیمت روز

2022/07/16 daily price
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ قیمت روز

2022/07/17 daily price
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ قیمت روز

2022/07/19 daily price
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ قیمت روز

2022/07/20 daily price
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ قیمت روز

2022/07/28 daily price
1401/05/19 قیمت روز

2022/08/10 daily price