وینا - سامانه های نرم افزاری وینا
162 members
157 photos
37 videos
8 files
141 links
سامانه های نرم افزاری وینا :
حسابداری بازرگانی | حضور و غیاب | کنترل تردد | رستوران

و فروش دستگاه های حضور و غیاب | کارت های RFID

ارتباط با ادمین
@vina_software

vina.ir
071-32343490-91
Download Telegram
to view and join the conversation
مصرف کنندگان اطلاعات مالی

استفاده کنندگان اطلاعات مالی را می توان به دو گروه درون و برون‌سازمانی تقسیم نمود.

متن کامل مقاله » 


yon.ir/SEBW3


vinasoftware

🆔@vinasoftware
معرفی و تشریح تغییرات حسابداری 

تغییرات حسابداری ایجادکننده یک سری اطلاعات جدیدی است که بر محتوای تصمیم گیری استفاده کنندگان تاثیر خواهد گذاشت. تغییرات حسابداری باعث می شود اطلاعاتی فراهم شود که زیان ناشی از قابلیت مقایسه را جبران کند. بنابراین فلسفه تغییرات حسابداری مربوط بودن اطلاعات حسابداری است. 
انواع تغییرات حسابداری عبارتند از:

۱. تغییر در برآورد
۲. تغییر در رویه حسابداری
۳. تغییر در شخصیت گزارشگری 
متن کامل مقاله: vina.ir
مفهوم اهرم مالی در حسابداری شرکت ها

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه برای اندازه گیری اهرم مالی یک شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اصطلاح مالی،اهرم توانایی شرکت را در استفاده از هزینه های ثابت و منابع وجوه در ایجاد بازده های بسیار زیاد جهت صاحبان سرمایه،نشان می دهد. اهرم مالی،یکی از تکنیکهای تامین مالی است که جهت استفاده از منابع بدهی یا سهام ممتاز (اقلامی که هزینه های ثابت مالی برای شرکت ایجاد می کنند ) به منظور افزایش بازده سرمایه گذاری سرمایه (صاحبان اصلی شرکت) مورد استفاده قرار می گیرد.
وجود اهرم مالی،نشان دهنده این مطلب است که یک مقدار تغییر در سود عملیاتی (سود قبل از کسر بهره و مالیات) نتیجه بالنسبه بزرگتری در سود هر سهم شرکت ایجاد خواهد کرد.
📜متن کامل مقاله :
yon.ir/w85Dl
🆔@vinasoftware
تحلیل نسبتهای سودآوری در حسابداری مالی

توانايي مديريت بر كسب سود به اثربخشي و سودمندي فعاليت‌هاي آن و نيز منابع در دسترس واحد تجاري متکی است.در نتيجه تحلیل سودآوري در قدم نخست بر نتايج عمليات كه در صورت سود و زيان گزارش مي شود و نيز بر منابع در دسترس واحد تجاري كه در ترازنامه درج مي شوند تمركز مي‌كنند.

✴️تحليل هاي اصلي به كار رفته در تحليل هاي سودآوري شامل موارد زير مي شود:
۱_نسبت سود ناخالص

۲_نسبت هزينه هاي عملياتي

۳_سود عملياتي

۴_درصد سود خالص به فروش خالص

۵_نسبت به فروش خالص به دارايي

۶_نرخ بازده كسب شده از كل دارايي ها

۷_نرخ بازده كسب شده از حقوق صاحبان سهام

۸_نرخ بازده كسب شده از حقوق صاحبان سهام عادي

۹_سود هر سهم

📜متن کامل مقاله :
ytre.ir/gQ1
🆔@vinasoftware
نسبت‌های بازار:
این نسبت ها منعکس کننده نگرش سهامداران و تحلیل گران بازار سرمایه در خصوص عملکرد گذشته و پیش بینی روند آتی شرکت می باشد.

✴️نسبت قیمت به درآمد
✴️ارزش دفتری هر سهم

نسبت های جریان وجوه نقد:
نسبت های جریان وجوه نقد به استفاده کننده در درک روابط و روند بین جریانهای نقدی شرکت کمک می کند.
✴️نسبت جریانهای نقدی حاصل از عملیات به فروش
✴️نسبت جریان های نقدی حاصل از عملیات به سود خالص
✴️نسبت جریانهای نقدی حاصل از عملیات هر سهم
✴️جریان های نقدی حاصل از عملیات به بدهی سررسید شده

📜متن کامل مقاله :
yon.ir/KXUgY
🆔@vinasoftware
ماهیت سرمایه گذاری ها

ماهیت سرمایه گذاری خصوصیتی دارد که آن را از سایر دارایی ها متمایز ساخته است. این مشخصه کلیدی،شیوه خاص آن در کسب منافع اقتصادی است.طبق تعریف ارایه شده در استانداردهای حسابداری ایران،سرمایه گذاری نوعی دارایی است که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع (به شکل سود سهام،سود تضمین شده و اجاره)،افزایش در ارزش یا سایر مزایا (مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری) نگهداری می کنند. بنابراین،سرمایه گذاری طیف گسترده دارد که انواع دارایی ها را در بر می‌گیرد.ولی موضوع بحث ما در اینجا صرفاً سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می باشد که استانداردهای حسابداری ایران دو طبقه بندی مختلف از آن را ارائه نموده است.نگرش استانداردهای حسابداری ایران به سرمایه گذاری ها،بر اساس جاری و بلند مدت بودن آن می باشد.
📜متن کامل مقاله :

yon.ir/XKAC5
🆔 @vinasoftware
بهای تمام شده سرمایه گذاری ها


بهای تمام شده یک سرمایه‌گذاری،مخارج تحصیل آن،از قبیل کارمزد کارگزار،حق الزحمه ها و عوارض و مالیات را نیز در بر می‌گیرد دیگر شامل مخارج مالی تحمل شده به رابطه با ایجاد تدریجی یک سرمایه‌گذاری نیست. همچنین توجه داشته باشید که بهای تمام شده سرمایه گذاری ها بر مبنای تک تک سرمایه‌گذاری‌های آن تعیین می‌شود.

هرگونه افزایش و کاهش در مبلغ دفتری سرمایه گذاریهای سریع المعامله ای که به عنوان دارایی جاری و به ارزش بازار نگهداری شده‌اند،همچنین،سایر سرمایه گذاری های جاری یعنی غیر از سریع المعامله ها،در صورت انعکاس به خالص ارزش فروش،باید به عنوان درآمد یا هزینه شناسایی شود.

📜متن کامل مقاله :

yon.ir/AGeiJ
🆔 @vinasoftware
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

صورتهای مالی محصول نهایی سیستم حسابداری هر شرکت است که به خوانندگان آن ارائه می‌شود. صورتهای مالی هر شرکت حاوی اطلاعاتی است که برای تصمیم گیری گروههای مختلف استفاده کننده مورد استفاده قرار می گیرد.


شما به عنوان حسابدار با نحوه تهیه و تنظیم ترازنامه و صورت سود و زیان آشنا هستید.


📜متن کامل مقاله :

yon.ir/9uVZW
🆔 @vinasoftware
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎞 تنظیمات پایانه فروش (پوز بانکی) در نرم افزار حسابداری وینا نگارش 6

🆔 @vinasoftware
📞 07132343490
مقایسه موسسات بازرگانی با موسسات تولیدی

✴️موسسات بازرگانی کالا را در وضعیت آماده برای فروش خریداری می کنند.اما یک موسسه تولیدی کالایی را می فروشد که خودش آن را تولید کرده است.بنابراین تفاوت اصلی فعالیت های یک موسسه بازرگانی با یک موسسه تولیدی در فعالیت های اضافی است که موسسه تولیدی برای تبدیل مواد خام به کالای ساخته شده انجام می دهد.این تفاوت با مقایسه چرخه عملیات یک موسسه بازرگانی و چرخه عملیاتی یک موسسه تولیدی بهتر درک می شود.

📜متن کامل مقاله :
ytre.ir/hMs
🆔 @vinasoftware
مقایسه موسسات بازرگانی با موسسات تولیدی

✴️موسسات بازرگانی کالا را در وضعیت آماده برای فروش خریداری می کنند.اما یک موسسه تولیدی کالایی را می فروشد که خودش آن را تولید کرده است.بنابراین تفاوت اصلی فعالیت های یک موسسه بازرگانی با یک موسسه تولیدی در فعالیت های اضافی است که موسسه تولیدی برای تبدیل مواد خام به کالای ساخته شده انجام می دهد.این تفاوت با مقایسه چرخه عملیات یک موسسه بازرگانی و چرخه عملیاتی یک موسسه تولیدی بهتر درک می شود.

📜متن کامل مقاله :
ytre.ir/hMs
🆔 @vinasoftware
انواع عمده موجودی ها و نحوه طبقه بندی آنها در صورت های مالی در موسسات چگونه است؟

✴️طبقه بندی موجودی ها در ترازنامه موسسات به نوع فعالیت واحد تجاری بستگی دارد.در یک واحد بازرگانی کالا و موجودی ها به منظور فروش خریداری و نگهداری می شوند. و این در حالی است که موجودی ها و مواد می توانند در موسسات تولیدی به عنوان مواد اولیه تولید نگهداری می شوند تا پس از تولید کالا به فروش بروند. به مثال زیر توجه کنید.
یک فروشگاه رنگ فروشی موجودی رنگ را به عنوان موجودی های کالا در ترازنامه خود گزارش می کنند و این در حالی است یک موسسه تولید میز و صندلی فلزی،موجودی های رنگ را که به منظور رنگ آمیزی میز و صندلی ها به کار می برند به عنوان موجودی های مواد اولیه در ترازنامه خود گزارش می کند.
📜متن کامل مقاله :
yon.ir/AKEIV
🆔 @vinasoftware
تأثیر چارچوب مفهومی بر عملیات حسابداری چیست؟

🌀بیانیه های مفهومی به طور مستقیم بر عملیات حسابداری تأثیر ندارند و موجب تغییر در اصول پذیرفته شده حسابداری و یا اصلاح، تعدیل یا تفسیر روشهای حسابداری موجود یا استانداردهای افشای اطلاعات نمیشوند. همچنین این بیانیه ها تغییر در روشهای حسابداری یا افشای اطلاعاتی متضاد با این مفاهیم را ضروری نمیسازد. بنابراین، چارچوب مفهومی از طریق تأثیر بر تدوین استانداردهای حسابداری جدید بر عملیات حسابداری تأثیر میگذارد.

📜متن کامل مقاله:
Vina.ir
🆔 @vinasoftware
چگونگی شناسایی و اندازه گیری موجودی های مواد و کالا و گزارش آن در ترازنامه؟ به همراه مثال

✴️در واحدهای بازرگانی،موجودی ها و کالاهایی که برای فروش خریداری شده اند و تا پایان دوره مالی به فروش نرفته اند و موجود می باشند،به عنوان موجودی کالا گزارش می شود.
در صورتی که در موسسات تولیدی،موجودی کالا تحت چهار عنوان «موجودی مواد اولیه» در واقع شامل بهای تمام شده موجودی موادی که هنوز وارد فرآیند تولید نشده اند،«موجودی کالای نیمه ساخته» شامل بهای تمام شده کالاها در جریان ساخت و «موجودی کالای ساخته شده»یعنی بهای تمام شده کالاهایی که فرایند تولید را به طور کامل طی کرده ولی هنوز به فروش نرفته اند،می باشد.
«موجودی های غیر مستقیم»(ملزومات) نیز تحت عنوان سایر موجودی ها گزارش می شوند.

📜متن کامل مقاله :
yon.ir/E8MxF
🆔 @vinasoftware
انواع هزینه های تولید


✴️در یک موسسه تولیدی انواع هزینه های تولیدی را می توان در سه گروه زیر طبقه بندی کرد:

۱-هزینه مواد خام

۲-هزینه دستمزد

۳-هزینه سربار کارخانه:

الف. هزینه‌های اشغال کارخانه

ب. هزینه های ماشین آلات و تجهیزات

ج. هزینه های رعایت قوانین

د. ملزومات کارخانه: مثل روغن و گریس مورد استفاده در ماشین آلات

ه. مواد غیر مستقیم: مثل مواد کم ارزشی که در ساخت محصولات به کار رفته است

و.دستمزد غیر مستقیم

📜متن کامل مقاله :

yon.ir/RxAWg
🆔 @vinasoftware
هزینه محصول و هزینه دوره و انواع موجودی ها در واحدهای تولیدی

اگرچه مواد،دستمزد و سربار کارخانه را هزینه نامیدیم،اما به این معنی نیست که مواد،دستمزد یا سربار صرف شده برای ساخت کالا را بلافاصله به عنوان هزینه در صورت حساب سود و زیان از فروش ها کسر کنیم. برای درک این مطلب آشنایی با دو واژه «هزینه محصول» و «هزینه دوره» ضرورت دارد.
🔆هزینه محصول:
هزینه محصول هزینه مربوط به خرید یا تولید کالا است.

🔆هزینه دوره:
هزینه هایی که به دوره مالی جاری ارتباط داشته و آن ناشی از انجام فعالیتهای واحد تجاری است،هزینه دوره نامیده می‌شوند.
📜متن کامل مقاله :
yon.ir/30LaG
🆔 @vinasoftware
💢جشنواره تخفیف نرم افزار حسابداری وینا 💢
.
تا 20درصد تخفیف
.
از تاریخ 11الی 17خردادماه
.
خرید اینترنتی و تلفنی
07132343490
💻store.vina.ir
.
@vinasoftware
.
#نرم_افزارحسابداری #نرم_افزارفروشگاهی #نرم_افزارحسابداری_وینا #تخفیف_ویژه
منظور از تعیین بهای تمام شده موجودی کالا با انحراف از اصل بهای تمام شده تاریخی چیست؟ به همراه مثال

گاهی به لحاظ رعایت اصل محافظه کاری با استفاده از قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار،با توجه به کاهش ارزش موجودی کالا به دلایل متفاوتی (فاسد شدن و یا آسیب دیدن کالا یا کاهش قیمت های جایگزینی) یا انحراف از اصل بهای تمام شده تاریخی کالاها ارزیابی خواهند شد.
🔆🔅 باید بدانید ارزیابی موجودی کالا با انحراف از اصل بهای تمام شده با مبنای زیر انجام می پذیرد:
۱-اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار
۲-ارزش خالص بازیافتنی
۳-ارزش جایگزینی یا ارزش جاری
۴-قیمت فروش

📜 متن کامل مقاله :
yon.ir/5W26n
🆔 @vinasoftware
سرمایه گذاری های کوتاه مدت وجوه مازاد

🔆به طور معمول واحدهای تجاری وجوه مازاد خود را که در حال حاضر مورد نیاز نمی باشد ولیکن در آینده نزدیک مورد نیاز است صرف سرمایه گذاری های کوتاه مدت می کنند تا از راکت ماندن وجوه و سرمایه جلوگیری کنند.
دقت کنید در جملات فوق اشاره کردیم وجوه ماراد که در آینده نزدیک مورد نیاز می باشند صرف سرمایه گذاری کوتاه مدت می کنند.
بنابراین سرمایه گذاری های کوتاه مدت قابلیت تبدیل شدن به وجوه نقد را در اسرع وقت خواهند داشت.
سرمایه گذاری های کوتاه مدت کدامند؟
در ایران به طور معمول سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت شامل سپرده سرمایه گذاری های نزد بانک ها،اوراق قرضه دولتی،اوراق مشارکت ها (که برخی با سود های تضمین شده ارائه می گردند)،سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و بعضاً موارد مشابه دیگر می باشند.

📜متن کامل مقاله :

yon.ir/QejyH
🆔 @vinasoftware
🌐 vina.ir