وکیل
228 subscribers
105 photos
23 videos
116 links
موسسه حقوقی و داوري عدالت گستر
⚖️ ارتباط با وکیل و مشاوره حقوقی
👤 @vakiliran051
👤 @vakiliran021
🌐 www.mashhad-vakil.com
🌐 www.vakiliran.net
📷 instagram.com/vakil2mashhad/
📞 09154426004
📞09154569219
📞09190801679
📌مشهد_میدان استقلال
📌تهران – ولی
Download Telegram
#زن_چه_اموالی_را_به_ارث_می‌برد

☑️زن به عنوان همسر متوفی مستحق یک چهارم یا یک هشتم از اموال مرد است.

☑️حال این که چه مالی را می‌تواند به ارث ببرد بسیار مهم است، زیرا که در مقدار سهم زن موثر است.

☑️زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول (مثل ماشین، موتور و غیره)

☑️و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول (مثل خانه، باغ، مغازه و غیره) اعم از عرصه (زمین) و اعیان (ساختمان) ارث می‌برد.

☑️در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زن یک چهارم از تمامی اموال است.

☑️پس لازم است بعد از مرگ شوهر، علاوه بر اموال منقول که تقسیم می‌شود، اموال غیر منقول قیمت گذاری شده و یک چهارم یا یک هشتم از این قیمت به زن داده شود. در مواقعی امکان دارد که ورثه دیگر متوفی از قیمت گذاری مال غیر منقول امتناع بکنند.

☑️ماده ۹۴۸ قانون مدنی این امکان را به زن داده است که حق خود را از عین اموال استیفا کند، پس وی می‌تواند در مرحله اول، ورثه را از طریق دادگاه اجبار به قیمت گذاری و دریافت سهم خود کرده، در غیر این صورت و ادامه امتناع ورثه، براساس رویه قضایی موجود، زن می‌تواند سهم مشاع خود را از عین یعنی خود زمین و خانه تملک کند.

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

⚖️اطلاعات حقوقی کاسنال مارا باعزیزان خودبه اشتراک بگذارید🗣

🆔 @vakilIrania
#عـــــــــدالـــت_گــــســـــتـــــر
نفقه زن در اصطلاح حقوقی عبارت از:
چیزهایی است که شخص برای زندگانی احتیاج به آن دارد از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث منزل در اصطلاح حقوقی کسی که باید نفقه را پرداخت کند منفق و کسی که نفقه به او داده می شود را منفق علیه گویند. ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی بیان می‌دارد : « همین که نکاح به‌طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.»

☑️دو شرط زیر برای وجوب نفقه ضروری است:
یک دایمی بودن عقد که قانون مدنی در ماده ۱۱۰۶ تصریح دارد: در عقد دایم نفقه زوجه به عهده شوهر است.
دو تمکین کامل زوجه : در صورتی که زنی به همسر خود تمکین نکند، عنوان ناشزه بر وی تعلق می گیرد و در نتیجه پرداخت نفقه از عهده شوهر وی ساقط می شود.

☑️نکته : بر طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی اگر زن بتواند ثابت کند زندگی مشترک او با شوهر ضرر مالی، شرافتی یا بدنی به همراه دارد، دادگاه او را محکوم به تمکین نخواهد کرد که در این صورت تمکین نکردن باعث از بین رفتن نفقه نمی گردد.
نفقه زن دائم مقدم بر نفقه فرزندان است، مثلاً هرگاه کسی زن دائم .(عقد دائم) و پدر و مادری دارد که مستحق نفقه میباشند در این صورت باید همسر دائمی خود را ابتدا نفقه اش را پرداخت نماید و سپس اگر توانایی داشت به پدر و مادرش پرداخت نماید.

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

⚖️اطلاعات حقوقی کانال مارا باعزیزان خودبه اشتراک بگذارید🗣

🆔 @vakilIrania
#عـــــــــدالـــت_گــــســـــتـــــر
نفقه زن در اصطلاح حقوقی عبارت از:
چیزهایی است که شخص برای زندگانی احتیاج به آن دارد از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث منزل در اصطلاح حقوقی کسی که باید نفقه را پرداخت کند منفق و کسی که نفقه به او داده می شود را منفق علیه گویند. ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی بیان می‌دارد :
« همین که نکاح به‌طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.»

☑️دو شرط زیر برای وجوب نفقه ضروری است:
یک دایمی بودن عقد که قانون مدنی در ماده ۱۱۰۶ تصریح دارد: در عقد دایم نفقه زوجه به عهده شوهر است.
دو تمکین کامل زوجه : در صورتی که زنی به همسر خود تمکین نکند، عنوان ناشزه بر وی تعلق می گیرد و در نتیجه پرداخت نفقه از عهده شوهر وی ساقط می شود.

☑️نکته : بر طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی اگر زن بتواند ثابت کند زندگی مشترک او با شوهر ضرر مالی، شرافتی یا بدنی به همراه دارد، دادگاه او را محکوم به تمکین نخواهد کرد که در این صورت تمکین نکردن باعث از بین رفتن نفقه نمی گردد.
نفقه زن دائم مقدم بر نفقه فرزندان است، مثلاً هرگاه کسی زن دائم (عقد دائم) و پدر و مادری دارد که مستحق نفقه میباشند در این صورت باید همسر دائمی خود را ابتدا نفقه اش را پرداخت نماید و سپس اگر توانایی داشت به پدر و مادرش پرداخت نماید.

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

⚖️اطلاعات حقوقی کانال مارا باعزیزان خودبه اشتراک بگذارید🗣

🆔 @vakilIrania
#عـــــــــدالـــت_گــــســـــتـــــر
#رای_وحدت_رویه

☑️جمع شرط تنصیف دارایی با اجرت المثل زوجه ( یا نحله بدل از آن ) تنافی و تناقض ندارد .

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۹ـ ۱۵/۵/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور؛
☑️با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج ، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی
(یا نحله بدل از آن)
تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید .


🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

⚖️اطلاعات حقوقی کانال مارا باعزیزان خودبه اشتراک بگذارید🗣

🆔 @vakilIrania
#عـــــــــدالـــت_گــــســـــتـــــر
فروش مال غیر چیست؟

انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به‌طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می‌گویند.


🔹مقنن در ماده‌ی یک قانون مجازات بیان نموده: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا نفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده‌ی ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود.


🔻همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالِم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره‌ی ثبت یا دفتر اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوایر و دفاتر مکلفند در مقابل اظهاریه‌ی مالک رسید بدهند و آن را بدون فوت وقت به طرف برساند.

🔻انتقال مال غیر جرمی مستقل است و با کلاهبرداری فرق دارد، اما مجازات این دو جرم یکسان است. بنابراین کسی که اقدام به انتقال مال غیر می‌کند به همه‌ی مجازات‌های زیر (که مجازات جرم کلاهبرداری هم هستند) محکوم می‌شود. حبس از یک تا هفت سال، پرداخت جزای نقدی معادل مالی که به دیگری منتقل کرده است، رد مال منتقل شده به صاحبش.

🔻ضمنا اگر متهم به دلایلی مستحق تخفیف مجازات باشد؛ (مانند رضایت شاکی خصوصی، کهولت سن، نداشتن سابقه و ...) دادگاه نمی‌تواند مجازات حبس او را از یک سال کمتر کند. همچنین اگر مرتکب جرم، از کارکنان دولت باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

⚖️اطلاعات حقوقی کاسنال مارا باعزیزان خودبه اشتراک بگذارید🗣

🆔 @vakilIrania
#عـــــــــدالـــت_گــــســـــتـــــر
💠 آیا رضایت‌نامه‌ای که پزشکان قبل از عمل‌جراحی می‌گیرند، اتفاقاتی که ممکن است در طول جراحی پیش‌ بیاید را شامل می‌شود؟

🔅در صورت رضایت دادن می‌شود از پزشک شکایت کرد؟

🔸رضایت یا برائت در واقع اجازه بیمار به پزشک برای انجام عمل جراحی است و به معنای آن نیست که هر اتفاقی را شامل گردد.

🔸در صورتی که به‌ دلیل تقصیر پزشک اتفاقی برای بیمار پیش ‌بیاید، حتی اگر برائت هم گرفته شده باشد مسئولیت وجود دارد و پزشک ضامن دیه است.
در صورتی که پزشک در عمل جراحی موجب صدمه و تلف بیمار گردد ولی اعمالش با موازین پزشکی مطابق باشد مسئولیت ندارد حتی اگر برائت نگرفته باشد.

🔸بنابراین ملاک اصلی در تعیین مسئولیت، قصور پزشک می‌باشد نه برگه رضایت ‌نامه.

🔸بیمار می‌تواند از پزشک معالج شکایت نماید. در این صورت پس از طرح موضوع در دادسرا به دستور مقام قضایی، پرونده به کمیسیون پزشکی ارجاع می گردد و در صورت اثبات تقصیر پزشک ایشان به پرداخت دیه محکوم میشوند.
🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

⚖️اطلاعات حقوقی کاسنال مارا باعزیزان خودبه اشتراک بگذارید🗣

🆔 @vakilIrania
#عـــــــــدالـــت_گــــســـــتـــــر
مطابق با قانون هنگامی که شخصی شما را به افشای اطلاعات خصوصی شامل عکس های متن چت ها ، صدای ضبط شده ، فیلم تهدید کند جرم انجام داده است حتی اگر این فرد هیچ وقت هم این عمل را انجام ندهد باز هم مرتکب جرم شده است و شما می توانید از او شکایت کنید .
همچنین نکته بسیار مهم دیگری که باید به آن توجه داشت این است که شکایت با استفاده از اسکرین محکمه پسند نیست زیرا اسکرین شات سند محسوب نمی شود .
اسکرین شات تنها می تواند به قاضی کمک کند تا به نوعی به اختلاف رسیدگی و رای صادر کند .

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

⚖️اطلاعات حقوقی کانال مارا باعزیزان خودبه اشتراک بگذارید🗣

🆔 @vakilIrania
#عـــــــــدالـــت_گــــســـــتـــــر
#آیا_میدانید ⁉️

چه مقدار از حقوق ماهانه بدهکار را میشود توقیف کرد؟

تمامی حقوق ماهانه بدهکار قابل توقيف نيست ! در صورتی که بدهکار همسر یا فرزند داشته باشد ، حداکثر یک چهارم و در غیر این صورت حداکثر یک سوم قابل توقيف ميباشد ضمنا حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستن و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزيستی توقيف نميشود !
🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

⚖️اطلاعات حقوقی کانال مارا باعزیزان خودبه اشتراک بگذارید🗣

🆔 @vakilIrania
#عـــــــــدالـــت_گــــســـــتـــــر
⁉️ آیا می توان به خاطر طلبی که از کسی داریم، مالی از او توقیف کرد؟

📌 بله، اگر طلب شما به خاطر داشتن چک یا سفته یا سند_رسمی باشد که شرایط قانونی در آن رعایت شده باشد، می توان از همان ابتدا با درخواست تامین خواسته، اموال بدهکار را به جز مستثنیات دین ، توقیف کرد ولی اگر طلب شما به واسطه اسناد_عادی باشد ، مثلا طی رسید عادی، طلبی داشته باشید، با پرداخت خسارت احتمالی بین 10 تا 30 درصد از میزان طلب ، می توانید درخواست توقیف اموال دهید.
🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

⚖️اطلاعات حقوقی کانال مارا باعزیزان خودبه اشتراک بگذارید🗣

🆔 @vakilIrania
#عـــــــــدالـــت_گــــســـــتـــــر
⁉️ زن چه اموالی را به ارث می‌برد

زن به عنوان همسر متوفی مستحق یک چهارم یا یک هشتم از اموال مرد است.
حال این که چه مالی را می‌تواند به ارث ببرد بسیار مهم است، زیرا که در مقدار سهم زن موثر است.
زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول (مثل ماشین، موتور و غیره) و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول (مثل خانه، باغ، مغازه و غیره) اعم از عرصه (زمین) و اعیان (ساختمان) ارث می‌برد.
در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زن یک چهارم از تمامی اموال است.
پس لازم است بعد از مرگ شوهر، علاوه بر اموال منقول که تقسیم می‌شود، اموال غیر منقول قیمت گذاری شده و یک چهارم یا یک هشتم از این قیمت به زن داده شود. در مواقعی امکان دارد که ورثه دیگر متوفی از قیمت گذاری مال غیر منقول امتناع بکنند.
ماده ۹۴۸ قانون مدنی این امکان را به زن داده است که حق خود را از عین اموال استیفا کند، پس وی می‌تواند در مرحله اول، ورثه را از طریق دادگاه اجبار به قیمت گذاری و دریافت سهم خود کرده، در غیر این صورت و ادامه امتناع ورثه ، زن می‌تواند سهم مشاع خود را از عین یعنی خود زمین و خانه تملک کند.
🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

⚖️اطلاعات حقوقی کانال مارا باعزیزان خودبه اشتراک بگذارید🗣

🆔 @vakilIrania
#عـــــــــدالـــت_گــــســـــتـــــر
شهادت دروغ

🔻 طبق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی ، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده‌ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .


🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

⚖️اطلاعات حقوقی کانال مارا باعزیزان خودبه اشتراک بگذارید🗣

🆔 @vakilIrania
#عـــــــــدالـــت_گــــســـــتـــــر
پارک مساوی با پنچری

مطابق قانون مجازات اسلامی هر گاه کسی ، دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی ... نماید ، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد ، به مجازات شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .
با استناد به این ماده برخی گفته اند اگر فردی که راه رفت و آمد وی مسدود گردیده تهدید به پنچر نمودن و مواردی از این قبیل نماید می تواند مصداقی از جرم تهدید باشد . منتهی باید توجه داشت برای تحقق جرم تهدید باید طرف مقابل مشخص باشد و تهدید نسبت به عموم مردم یا افراد ناشناس مشمول این ماده نبوده و جرم نیست ، لذا نصب تابلوی " پارک مساوی با پنجری شامل عنوان مجرمانه ی تهدید نمی باشد .
✖️البته اگر شخص اقدام به پنچر نمودن خودرو کند این عمل می تواند مصداق جرم #تخریب باشد و از این جهت مسؤلیت کیفری دارد✖️

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

⚖️اطلاعات حقوقی کانال مارا باعزیزان خودبه اشتراک بگذارید🗣

🆔 @vakilIrania
#عـــــــــدالـــت_گــــســـــتـــــر
#گذاشتن_مانع_در_خیابان

قرار دادن موانع از سوی کسبه، نگهبانان ادارات و یا هر شخص دیگر در کنار کوچه، خیابان، مقابل مغازه یا خانه و ممانعت از پارک خودروهای دیگر نقض آشکار حقوق شهروندی است و طبق قانون مجازات نیز دارد»

🔸مسدود كردن كوچه و خيابان جرم است و مجازات دارد،طبق ماده ۲۴ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند کوچه و خیابان هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد.

🔹بنابراین نصب هر گونه تابلو پارک ممنوع، یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابان های شهر جرم محسوب می شود و می توان از متخلفین در دادسرا شکایت کرد.


🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

⚖️اطلاعات حقوقی کانال مارا باعزیزان خودبه اشتراک بگذارید🗣

🆔 @vakilIrania
#عـــــــــدالـــت_گــــســـــتـــــر
🔶 آیا تعیین #بیت_کوین به عنوان مهریه صحیح میباشد؟🔸 در قانون مدنی گفته شده هر چیزی که مالیت داشته وقابل تملک باشد می توان مهر قرار داد

🔸 بنابراین ارزهای دیجیتال دارای این اوصاف بوده و دارای اثر قانونی میباشد از نظر شرع نیز ممنوعیتی گذاشته نشده است .🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

⚖️اطلاعات حقوقی کانال مارا باعزیزان خودبه اشتراک بگذارید🗣

🆔 @vakilIrania
#عـــــــــدالـــت_گــــســـــتـــــر
⚖️ طبق قانون #جرایم_رایانه_ای اپراتورهای تلفن همراه مکلفند که اطلاعات تماس و پیام را تا شش ماه ذخیره و نگهداری کنند .
بنابراین فقط پرینت مکالمات شش ماه آخر آن هم با #طرح_شکایت مثل رابطه نامشروع با دستور مقام قضایی برای مرجع رسیدگی کننده ارسال می شود .

📌 باید گفت صرف اتهام ( شک )
به همسر یا فرد دیگری دلیلی دادگاه
نمی شود که پرینت تلفن همراه کسی را بگیرد .
✖️ چنانچه بازپرس یا دادیار تشخیص بدهد که متن پیام ها را از مخابرات بگیرد باید درخواست خود را طبق رویه موجود به هیئتی از سه نفر از قضات که در مراکز دادگستری استان ها مستقر هستند بفرستد بعد از تایید آن هیئت ، مخابرات اقدام لازم را انجام می دهد .
✖️ مصلحت بازپرس یا دادیار وقتی بوجود می آید که اولا از روش های دیگر حقوقی امکان کشف جرم وجود نداشته باشد و ثانیا تاثیر مستقیم گرفتن متن پیام ها در کشف جرم مشخص و روشن باشد .

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

⚖️اطلاعات حقوقی کانال مارا باعزیزان خودبه اشتراک بگذارید🗣

🆔 @vakilIrania
#عـــــــــدالـــت_گــــســـــتـــــر
#کلاهبرداری_اینترنتی

باید توجه داشته باشید که اگر مورد کلاهبرداری اینترنتی قرار گرفتید ، نباید به پلیس ۱۱۰ زنگ بزنید یا راهی کلانتری محله شوید ؛
1️⃣ شما باید برای رسیدگی به این کلاهبرداری ها به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنید .
📎 برای شکایت علاوه بر مستندات جرم ، باید کارت ملی یا شناسنامه هزینه های جانبی همراهتان باشد .
2️⃣ روش دیگری هم برای پیگیری کلاهبرداری اینترنتی وجود دارد که راحت تر به نظر می رسد ؛ درصورتی که جرمی علیه شما در فضای مجازی اتفاق افتاد ، می توانید به سایت اینترنتی پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir مراجعه و روی آیکون ارتباطات مردمی کلیک کنید .
در این بخش ، مشخصات ، نشانی و شماره تلفن به همراه موضوع شکایت شما به ثبت می رسد و پلیس فتا در کمترین زمان ممکن با شما تماس گرفته و موضوع را پیگیری خواهد کرد .
📎 به این نکته توجه داشته باشید که حتما برای پیشگیری از قربانی شدن دیگران و جهت پاکسازی فضای سایبر از جرایم و کلاهبرداری ها ، حتی در مواردی که مبلغ کلاهبرداری یا تخلف بسیار اندک است نیز نسبت به گزارش جرم و یا طرح شکایت خود اقدام کنید تا مسئولیت اجتماعی خود در این زمینه را انجام داده باشید .

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

⚖️اطلاعات حقوقی کانال مارا باعزیزان خودبه اشتراک بگذارید🗣

🆔 @vakilIrania
#عـــــــــدالـــت_گــــســـــتـــــر
⛔️ هیچ یک از ورثه به تنهایی حق دخالت در امور ترکه را ندارند❗️🛑 یکی از ورثه نمی تواند به تنهایی منزلی را که متعلق به پدر یا مادر متوفی اش است ، فروخته یا اجاره دهد یا اجاره آن را تمدید نماید.

🛑 به عبارت دیگر هر اقدام نسبت به بیش از سهم الارث شخص ، درست نبوده و می تواند مشول عنوان مجرمانه انتقال مال غیر(کلاهبرداری) باشد .

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

⚖️اطلاعات حقوقی کانال مارا باعزیزان خودبه اشتراک بگذارید🗣

🆔 @vakilIrania
#عـــــــــدالـــت_گــــســـــتـــــر
🛑 تهدید به انتشار اطلاعات خصوصی افراد اعم از عکس ؛ فیلم ؛ چت و .. چه مجازاتی دارد ؟

🔻 مطابق ماده 669 قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی دیگری را بوسیله ی تلفن و موبایل به افشای اطلاعات خصوصی ( شامل عکس ها ، متن چت ها ، صدای ضبط شده و فیلم و ... ) تهدید نماید علاوه بر مجازات مزاحمت تلفنی به ٧٤ ضربه شلاق و از دوماه تا دوسال حبس محکوم می شود .

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

⚖️اطلاعات حقوقی کانال مارا باعزیزان خودبه اشتراک بگذارید🗣

🆔 @vakilIrania
#عـــــــــدالـــت_گــــســـــتـــــر
⁉️نفقه کودک بر عهده چه کسی است ؟


🔻 طبق ماده ۱۱۹۰ قانون مدنی نفقه اولاد به عهده پدر است و چه پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا اینکه حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد پرداخت نفقه فرزند که به طور عمده شامل مسکن لباس خوراک و نیازهای درمانی و آموزشی به عهده پدر است .

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

⚖️اطلاعات حقوقی کانال مارا باعزیزان خودبه اشتراک بگذارید🗣

🆔 @vakilIrania
#عـــــــــدالـــت_گــــســـــتـــــر
♦️آیا مجازات حبس خریدنی است؟

🔻 یکی از باورهای غلط و اصطلاحات نادرست که در مورد حبس رواج دارد، اینکه سوال می شود آیا مجازات حبس این جرم، قابل خرید است یا خیر!؟
.
نیک بدانید سراسر این جمله اشتباه است
.
یعنی اینطور نیست که قانون گفته باشد برای مثال در فلان جرمها اگر متهم مبلغ معینی بدهد مجازات حبس اعمال نمیشود
که اگر اینطور بود افراد مختلف میتوانستند مرتکب جرم شوند و به راحتی با پرداخت جزای نقدی آزاد شوند.
.
❗️و اما اصل موضوع چیست
بطور ساده موضوع تبدیل به جزای نقدی اینست که در جرایم تعزیری در صورتی که مقام قضایی متهم را شایسته تخفیف تشخیص دهد می تواند در حدود قانون با توجه به جرم ارتکابی یک سری از حبس ها (غیر عمدی، و زیر ۲ سال باشد ) را به جریمه نقدی تبدیل کند.
.
مواردی مثل عدم سابقه کیفری، ندامت متهم و ...که ذکر تمام آنها از حوصله این مختصر خارج است می تواند از موجبات تخفیف و تبدیل مجازات برای متهم باشد.

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

⚖️اطلاعات حقوقی کانال مارا باعزیزان خودبه اشتراک بگذارید🗣

🆔 @vakilIrania
#عـــــــــدالـــت_گــــســـــتـــــر