UGT Ensenyament PV
968 subscribers
811 photos
17 videos
214 files
1.59K links
Sector de Enseñanza de UGT
Servicios Públicos PV (Información )
Download Telegram
Oposicions: llistes definitives aspirants

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres i en el procediment per a l'adquisició de noves especialitats pel personal funcionari del mateix cos, convocats per l'Ordre 45/2021, de 28 de desembre

🔺Es tindrà accés a les llistes al web:

https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/2022-cos-de-mestres-ingres-i-noves-especialitats

📣 Convoca a les persones aspirants per al dissabte 11 de juny a les 9h, per a la realització de la primera prova de la fase d’oposició. En el cas de les persones que es presenten a una nova especialitat és per a l’acte de presentació.

▪️Annex: Llocs d’actuació de cada tribunal.

https://dogv.gva.es/datos/2022/05/11/pdf/2022_3920.pdf
Del 11 al 13 de mayo se celebra en Valencia la Cumbre Internacional de la Profesión Docente. Consulta la información en la web
https://istp2022.es/en/welcome/
Activitats formatives professorat: Immersió lingüística, Estades a l’estranger i Curs en anglés a distància

Publicació llistats provisionals admesos i exclosos

📌 Termini presentació al·legacions: 7 dies hàbils per OVIDOC

▪️Tota la informació en:

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesorado/estancias-en-el-extranjero
🌌 UGT INFORMA🌌
INTERINITAT

Llistat provisional de llocs oferits per a l'adjudicació del dia 12 de maig de 2022 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Participants
Participen tots els Mestres i professors de Secundària i Altres Cossos interins integrants de les actuals borses de treball per al curs 2021-2022, que no hagen obtingut destí o no estigueren desactivats temporalment.

Per a les places ressenyades com a ATENCIÓ DOMICILIÀRIA, encara que s'oferisquen com a VACANTS, l'ocupació finalitza quan acaba la necessitat d'atenció a l'alumnat que la motiva, per tant, el seu comportament és amb caràcter general el mateix que el d'una SUBSTITUCIÓ INDETERMINADA

Davant de qualsevol problema relacionat amb la petició telemàtica de destí, pot escriure un correu electrònic a l'adreça següent:
provision_edu@gva.es

https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/convocatoria-y-peticion-telematica
🌅 *UGT INFORMA*🌅

*DIFÍCIL COBERTURA*

Convocatòria d'adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia dia 12 de maig de 2022.

*Termini*:
Convocatòria d'adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 12 de maig de 2022. S'obrirà el termini a partir de les 13:00 hores del dia 12 de maig fins a les 02:00 hores (a.m.) del 13 de maig de 2022.

📣📣📣 *ENLLAÇ*:
*Requisits i llocs provisionals oferits*

https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/convocatoria-y-peticion-telematica6
BORRADOR-Estabilizacion-Plazas-_-documento-tecnico.pdf
686.5 KB
Convocatoria estabilización de plazas
Real Decreto 270/2022.
BORRADOR⚠️ℹ️

Proposta d’unificació de criteris per part de tots els territoris de l’estat per al concurs de mèrits, ja que les persones participants poden optar a diverses especialitats i a diverses comunitats autònomes.
Programa d’Immersió Lingüística en llengua anglesa curs 22/23

Extracto de la Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación por la que se convocan ayudas destinadas al alumnado de sexto curso de Educación Primaria y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el desarrollo de un programa de inmersión lingüística en lengua inglesa en España durante el curso 2022/2023

👥 Adreçat a grups d’alumnat matriculats en centres educatius públics o concertats de 6é d’Educació Primària o 2n ESO.

🔺2 períodes diferenciats en la tardor de 2022 i primavera 2023

📌 Termini presentació de sol·licituds: 25 dies naturals

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/13/pdfs/BOE-B-2022-14900.pdf
🌅 *UGT INFORMA*🌅
*DIFÍCIL COBERTURA*

Llistats de participants i lloc adjudicat -
*Adj. 13/05/22*

*Nota*:
HORARI DE CITA PRÈVIA PER A LA PROVISIÓ DELS LLOCS DE TREBALL DE DIFÍCIL COBERTURA EN LES DIRECCIONS TERRITORIALS DE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT. La CITA PRÈVIA serà el dilluns 16 de maig (Alacant, Castelló i València) en les hores que s'indiquen tot seguit per a cada Direcció Territorial - TORNS

https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/resolucion1
📣 UGT INFORMA
OPOSICIONS COS MESTRES

🗣 NOVETATS!

Els exàmens es faran en paper autocopiable

🤝 Conquesta del nostre sindicat reclamada en Mesa Sectorial
👩‍🏫 Aconseguim més transparència i seguretat per opositors/ores!
.............................
UGT asegura que los exámenes de las oposiciones de Educación se harán en papel autocopiable

https://valenciaplaza.com/ugt-asegura-examenes-oposiciones-educacion-haran-papel-autocopiable
........................
Cambio en las oposiciones a maestros en la Comunidad Valenciana: el examen se hará en papel autocopiable
https://www.elespanol.com/alicante/cultura/educacion/20220509/cambio-oposiciones-maestros-comunidad-valenciana-examen-autocopiable/671182992_0.html
Buen finde!!!
Marc de referència de la competència digital docent

Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación, sobre la actualización del marco de referencia de la competencia digital docente

Annex I: Marc de referència de la competència digital docent

Àrees, competències, etapes, nivells e indicadors d’èxit i exemplificació per mig d’afirmacions sobre l’exercici corresponent al nivell de cada competència

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-8042.pdf

Deroga a la Resolución de 2 de julio de 2020, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación sobre el marco de referencia de la competencia digital docente

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/13/pdfs/BOE-A-2020-7775.pdf
🌌 *UGT INFORMA*🌌
*INTERINITAT*

*Llistat provisional de llocs oferits* per a l'adjudicació del dia 17 de maig de 2022 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

*Participants*
Participen tots els Mestres i professors de Secundària i Altres Cossos interins integrants de les actuals borses de treball per al curs 2021-2022, que no hagen obtingut destí o no estigueren desactivats temporalment.

Per a les places ressenyades com a *ATENCIÓ DOMICILIÀRIA*, encara que s'oferisquen com a VACANTS, l'ocupació finalitza quan acaba la necessitat d'atenció a l'alumnat que la motiva, per tant, el seu comportament és amb caràcter general el mateix que el d'una SUBSTITUCIÓ INDETERMINADA

*Davant de qualsevol problema relacionat amb la petició telemàtica de destí*, pot escriure un correu electrònic a l'adreça següent:
provision_edu@gva.es

https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/convocatoria-y-peticion-telematica
Formació Professional: procediment admissió i matrícula curs 22/23

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2022, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior, cursos d'especialització, i en els programes formatius de qualificació bàsica, per al curs 2022-202

FPB, FPB2, GM, GS, CE i PFQB

https://dogv.gva.es/datos/2022/05/17/pdf/2022_4225.pdf

🟢 Accés a l’assistent telemàtic:

https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/

▪️Tota la informació en:

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos