تیوان پرواز اولین آژانس مسافرتی شخصی شما - به ماجراجویی جدید بگو بله
108 subscribers
47 photos
8 videos
2 files
60 links
Tivanfly.ir

ارتباط با ادمین :
🆔 @T1FLY
☎️ 051-37601397
051-91690798
📱0935 70 229 70
Download Telegram
سلام صبح برفی تون بخیر
به مناسبت برفی شدن اکثر شهرها برخی از جاذبه های یخی رو برای شما به صورت ویدئو آماده کردیم 🧊❄️⛄️
سلام صبح بخیر خدمت همراهانِ عزیز
از این به بعد صبحا در کانال تلگرامی قیمت هر بلیط که اعلام میشه پروازهایِ قابل رزرو هم اعلام میشه برای آگاهی بیشتر شما عزیزان ✈️🌷
نرخ بلیط در سایت تیوان پرواز

در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۲
( مبدا مشهد و مقصد سایر شهرهای ایران )
✈️ مشهد _ تهران : از ۱/۸۵۶/۳۴۹
✈️ مشهد _ زاهدان : رزرو خودکار
✈️ مشهد _ کرمان : رزرو خودکار
✈️ مشهد _ آبادان : رزرو خودکار
✈️ مشهد _ کرمانشاه : رزرو خودکار
✈️ مشهد _ ساری : رزرو خودکار

( مقصد مشهد و مبدا سایر شهرهای ایران )
✈️تهران _ مشهد : از ۱/۸۵۶/۳۴۹
✈️ کیش _مشهد : در حال انتظار( برقراری تماس )
✈️ تبریز _ مشهد : رزرو خودکار
✈️کرمان _ مشهد : رزرو خودکار
✈️ آبادان _ مشهد : رزرو خودکار
✈️ چابهار _ مشهد : رزرو خودکار
✈️ ساری _ مشهد : از ۱/۶۵۹/۰۰۰

مشاوره :
📱09357022970

☎️051_91690798
برای اطلاعات بیشتر به سایت تیوان پرواز مراجعه نمایید. آدرس سایت:

Https://Tivanfly.ir
نرخ بلیط در سایت تیوان پرواز

در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۲
( مبدا مشهد و مقصد سایر شهرهای ایران )
✈️ مشهد _ تهران : از ۱/۳۱۴/۸۰۰
✈️ مشهد _ اهواز : رزرو خودکار
✈️ مشهد _ شیراز : رزرو خودکار
✈️ مشهد _ بندرعباس: رزرو خودکار
✈️ مشهد _ کیش : رزرو خودکار
✈️ مشهد _ تبریز: در حال انتظار( برقراری تماس )
✈️ مشهد _ زاهدان : رزرو خودکار
✈️ مشهد _ آبادان : رزرو خودکار
✈️ مشهد _ کرمانشاه: در حال انتظار( برقراری تماس )
✈️ مشهد _ اصفهان: از ۱/۹۵۳/۶۰۰
✈️ مشهد _ ساری : از ۱/۵۲۶/۱۰۰

( مقصد مشهد و مبدا سایر شهرهای ایران )
✈️ کیش _ مشهد : از ۵۲۷/۳۰۰
✈️ اهواز _ مشهد : رزرو خودکار
✈️ شیراز _ مشهد : رزرو خودکار
✈️ بندر عباس _ مشهد : رزرو خودکار
✈️ اصفهان _ مشهد : رزرو خودکار
✈️ تبریز _ مشهد: در حال انتظار( برقراری تماس )
✈️ زاهدان _ مشهد : رزرو خودکار
✈️ آبادان _ مشهد : رزرو خودکار

مشاوره :
📱09357022970

☎️ 051_91690798
برای اطلاعات بیشتر به سایت تیوان پرواز مراجعه نمایید. آدرس سایت:

Https://Tivanfly.ir
نرخ بلیط در سایت تیوان پرواز

در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۲
( مبدا مشهد و مقصد سایر شهرهای ایران )
✈️ مشهد _ کیش : از ۱/۲۶۵/۴۰۰
✈️ مشهد _ یزد : رزرو خودکار
✈️ مشهد _ رشت : رزرو خودکار
✈️ مشهد _ قشم : رزرو خودکار
✈️ مشهد _ چابهار : رزرو خودکار

( مقصد مشهد و مبدا سایر شهرهای ایران )
✈️ تهران _ مشهد : از ۱۳۱۴/۸۰۰
✈️ اهواز _ مشهد : در حال انتظار( برقراری تماس )
✈️ کیش _ مشهد : از ۱/۹۴۱/۹۰۰
✈️ اصفهان _ مشهد: رزرو خودکار
✈️ یزد _ مشهد : رزرو خودکار
✈️ ساری _ مشهد : رزرو خودکار

مشاوره :
📱 09357022970

☎️ 051_91690798
برای اطلاعات بیشتر به سایت تیوان پرواز مراجعه نمایید. آدرس سایت:
Https://Tivanfly.ir
نرخ بلیط در سایت تیوان پرواز

در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۴۰۲
( مبدا مشهد و مقصد سایر شهرهای ایران )
✈️ مشهد _ تهران : از ۱/۹۹۶/۴۰۰
✈️ مشهد _ اهواز : رزرو خودکار
✈️ مشهد _ شیراز: در حال انتظار( برقراری تماس )
✈️ مشهد _ کیش : از ۱/۰۵۴/۵۰۰
✈️ مشهد _ تبریز : در حال انتظار( برقراری تماس✈️ مشهد _ ساری : ۱/۸۲۳/۹۰۰
✈️ مشهد _ چابهار: در حال انتظار( برقراری تماس )

( مقصد مشهد و مبدا سایر شهرهای ایران )
✈️ تهران _ مشهد : از ۱/۸۷۲/۶۰۰
✈️ کیش _ مشهد : در حال انتظار( برقراری تماس )
✈️ شیراز _ مشهد : رزرو خودکار
✈️ تبریز _ مشهد : از ۱/۶۵۰/۰۰۰

مشاوره :
📱 09357022970

☎️ 051_91690798
برای اطلاعات بیشتر به سایت تیوان پرواز مراجعه نمایید. آدرس سایت:
Https://Tivanfly.ir
نرخ بلیط در سایت تیوان پرواز

در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۲
( مبدا مشهد و مقصد سایر شهرهای ایران )
✈️ مشهد _ تهران : در حال انتظار( برقراری تماس )
✈️ مشهد _ اهواز : رزرو خودکار
✈️ مشهد _ کیش : از ۱/۴۹۳/۰۰۰
✈️ مشهد _ زاهدان : رزرو خودکار
✈️ مشهد _ یزد : از ۱/۵۲۲/۶۰۰
✈️ مشهد _ چابهار : در حال انتظار( برقراری تماس )

( مقصد مشهد و مبدا سایر شهرهای ایران )
✈️ تهران _ مشهد : از ۱/۵۵۰/۰۰۰
✈️ اهواز _ مشهد: رزرو خودکار
✈️ شیراز _ مشهد : رزرو خودکار
✈️ کیش _ مشهد : از ۱/۹۹۸/۰۰۰
✈️ آبادان _ مشهد : در حال انتظار( برقراری تماس )
✈️ کرمانشاه _ مشهد: در حال انتظار( برقراری تماس )
✈️ ساری _ مشهد : از ۱/۸۲۳/۹۰۰

مشاوره :
📱 09357022970

☎️051_91690798
برای اطلاعات بیشتر به سایت تیوان پرواز مراجعه نمایید. آدرس سایت:
Https://Tivanfly.ir