طلای عظیم زاده
1.92K members
974 photos
37 videos
3 files
449 links
بنکداری و مرکز توزیع و پخش طلای عظیم زاده

تماس: ۰۹۱۵۲۰۲۰۷۳۰ -۰۵۱۳۸۱۱۴۷۱۱

مشهد_ خیابان امام خمینی _نبش امام خمینی ۲۸ ( کوچه ثبت )_ مجتمع مرمر _ ورودی ۲ _طبقه ۲ _ واحد ۳۸ و ۳۹

ارتباط با ادمین:
@talayeazimzadeh
سایت :
www.talajat.org
تلگرام :
Download Telegram
to view and join the conversation
#النگو_طلا_308
وزن : سبک ❤️

رنگ : زرد و سفید
جذابیت و زیبایی ماندگار
تلفن سفارشات :
+989152020730
+985138114711
وب سایت :
www.talajat.org
اینستاگرام :
instagram.com/talaye_azimzadeh
#النگو_طلا_315
وزن : سبک ❤️

رنگ : زرد و سفید
جذابیت و زیبایی ماندگار
تلفن سفارشات :
+989152020730
+985138114711
وب سایت :
www.talajat.org
اینستاگرام :
instagram.com/talaye_azimzadeh
#النگو_طلا
وزن : سبک ❤️

رنگ : زرد و سفید
جذابیت و زیبایی ماندگار
تلفن سفارشات :
+989152020730
+985138114711
وب سایت :
www.talajat.org
اینستاگرام :
instagram.com/talaye_azimzadeh
#النگو_طلا
وزن : سبک ❤️

رنگ : زرد و سفید
جذابیت و زیبایی ماندگار
تلفن سفارشات :
+989152020730
+985138114711
وب سایت :
www.talajat.org
اینستاگرام :
instagram.com/talaye_azimzadeh
#النگو_طلا
وزن : سبک ❤️

رنگ : زرد و سفید
جذابیت و زیبایی ماندگار
تلفن سفارشات :
+989152020730
+985138114711
وب سایت :
www.talajat.org
اینستاگرام :
instagram.com/talaye_azimzadeh
#النگو_طلا
وزن : سبک ❤️

رنگ : زرد و سفید
جذابیت و زیبایی ماندگار
تلفن سفارشات :
+989152020730
+985138114711
وب سایت :
www.talajat.org
اینستاگرام :
instagram.com/talaye_azimzadeh
#سرویس_طلا
وزن : بسیار سبک 💞

رنگ : زرد و سفید
جذابیت و زیبایی ماندگار
تلفن سفارشات :
+989152020730
+985138114711
وب سایت :
www.talajat.org
اینستاگرام :
instagram.com/talaye_azimzadeh
#سرویس_طلا
وزن : بسیار سبک 💞

رنگ : زرد و سفید
جذابیت و زیبایی ماندگار
تلفن سفارشات :
+989152020730
+985138114711
وب سایت :
www.talajat.org
اینستاگرام :
instagram.com/talaye_azimzadeh
#سرویس_طلا
وزن : بسیار سبک 💞

رنگ : زرد و سفید
جذابیت و زیبایی ماندگار
تلفن سفارشات :
+989152020730
+985138114711
وب سایت :
www.talajat.org
اینستاگرام :
instagram.com/talaye_azimzadeh
#سرویس_طلا
وزن : بسیار سبک 💞

رنگ : زرد و سفید
جذابیت و زیبایی ماندگار
تلفن سفارشات :
+989152020730
+985138114711
وب سایت :
www.talajat.org
اینستاگرام :
instagram.com/talaye_azimzadeh
#سرویس_طلا
وزن : بسیار سبک 💞

رنگ : زرد و سفید
جذابیت و زیبایی ماندگار
تلفن سفارشات :
+989152020730
+985138114711
وب سایت :
www.talajat.org
اینستاگرام :
instagram.com/talaye_azimzadeh
#سرویس_طلا
وزن : بسیار سبک 💞

رنگ : زرد و سفید
جذابیت و زیبایی ماندگار
تلفن سفارشات :
+989152020730
+985138114711
وب سایت :
www.talajat.org
اینستاگرام :
instagram.com/talaye_azimzadeh
#سرویس_طلا
وزن : بسیار سبک 💞

رنگ : زرد و سفید
جذابیت و زیبایی ماندگار
تلفن سفارشات :
+989152020730
+985138114711
وب سایت :
www.talajat.org
اینستاگرام :
instagram.com/talaye_azimzadeh
آبروی ما بود از آبرویت یا حسین

سرمه چشمان ما از خاک کویت یا حسین

در گلستان وفا در جست و جو سرگشته ایم

تا به وجد آییم ما یک دم ز بویت یا حسین

اربعین حسینی تسلیت باد🖤