پخش تحریر آما (36621739-051)
711 subscribers
5.74K photos
88 videos
18 files
1.65K links
نمایندگی فروش محصولات کرونا و وک , و وارد کننده مستقیم لوازم تحریر و اسباب بازی
آدرس : مشهد قاسم آباد - امامیه ۷ - نیک رفتار ۲/۱ سمت چپ اولین درب نرده ای
تلفن سفارشات : 36621739 - فکس : 36617301 شماره تلگرام :09039052608
www.amatahrir.com
Download Telegram
to view and join the conversation
کارت الفبا
کارت اعداد
جدول ضرب بدر
باغ الفبا
الفبا مغناطیسی
لویی پاستور: تنها گنجی که ارزش جستجو کردن دارد، هدف است.

🔶جهت مشاهده پست به آدرس زیر مراجعه فرمایید.
👇👇👇
🔮https://www.instagram.com/p/CUFyE4HMxRV/?utm_medium=copy_link

🔶جهت مشاهده کالاهای بیشتر و قیمت های استثنایی محصولات دیگر به سایت زیر مراجعه فرمایید.
👇👇👇
🌏https://amatahrir.com/🌏

🆔 @tahrirama
انواع وسایل کمک آموزشی
🔶جهت مشاهده پست به آدرس زیر مراجعه فرمایید.
👇👇👇
🔮https://www.instagram.com/p/CUIcwiqMVS8/?utm_medium=copy_link

جهت مشاهده انواع وسایل کمک آموزشی و قیمت های استثنایی و وسایل کمک آموزشی های دیگر به لینک زیر مراجعه فرمایید.
👇🏻👇🏻👇🏻
🌏https://amatahrir.com/product-category/%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c/🌏

🆔 @tahriram
انواع وسایل کمک آموزشی
🔶جهت مشاهده پست به آدرس زیر مراجعه فرمایید.
👇👇👇
🔮https://www.instagram.com/p/CUIcwiqMVS8/?utm_medium=copy_link

جهت مشاهده انواع وسایل کمک آموزشی و قیمت های استثنایی و وسایل کمک آموزشی های دیگر به لینک زیر مراجعه فرمایید.
👇🏻👇🏻👇🏻
🌏https://amatahrir.com/product-category/%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c/🌏

🆔 @tahriram
انواع وسایل کمک آموزشی
🔶جهت مشاهده پست به آدرس زیر مراجعه فرمایید.
👇👇👇
🔮https://www.instagram.com/p/CUIcwiqMVS8/?utm_medium=copy_link

جهت مشاهده انواع وسایل کمک آموزشی و قیمت های استثنایی و وسایل کمک آموزشی های دیگر به لینک زیر مراجعه فرمایید.
👇🏻👇🏻👇🏻
🌏https://amatahrir.com/product-category/%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c/🌏

🆔 @tahriram
انواع وسایل کمک آموزشی
🔶جهت مشاهده پست به آدرس زیر مراجعه فرمایید.
👇👇👇
🔮https://www.instagram.com/p/CUIcwiqMVS8/?utm_medium=copy_link

جهت مشاهده انواع وسایل کمک آموزشی و قیمت های استثنایی و وسایل کمک آموزشی های دیگر به لینک زیر مراجعه فرمایید.
👇🏻👇🏻👇🏻
🌏https://amatahrir.com/product-category/%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c/🌏

🆔 @tahriram
انواع وسایل کمک آموزشی
🔶جهت مشاهده پست به آدرس زیر مراجعه فرمایید.
👇👇👇
🔮https://www.instagram.com/p/CUIcwiqMVS8/?utm_medium=copy_link

جهت مشاهده انواع وسایل کمک آموزشی و قیمت های استثنایی و وسایل کمک آموزشی های دیگر به لینک زیر مراجعه فرمایید.
👇🏻👇🏻👇🏻
🌏https://amatahrir.com/product-category/%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c/🌏

🆔 @tahriram
انواع وسایل کمک آموزشی
🔶جهت مشاهده پست به آدرس زیر مراجعه فرمایید.
👇👇👇
🔮https://www.instagram.com/p/CUIcwiqMVS8/?utm_medium=copy_link

جهت مشاهده انواع وسایل کمک آموزشی و قیمت های استثنایی و وسایل کمک آموزشی های دیگر به لینک زیر مراجعه فرمایید.
👇🏻👇🏻👇🏻
🌏https://amatahrir.com/product-category/%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c/🌏

🆔 @tahriram
جلد چسبی
پیش بند آستین دار
ماژیک 6 رنگ
دفتر کلاسوری 100 قفل پلاستیک
پرچم ایران
انواع اسلایم رسید

🔶جهت مشاهده کالاهای بیشتر و قیمت های استثنایی محصولات دیگر به سایت زیر مراجعه فرمایید.
👇👇👇
🌏https://amatahrir.com/🌏

🆔 @tahrirama