فقط کف خیابون به دست میاد حقمون

یکشنبه ۳۱ تیر ، ساعت ۹ صبح، درب فرمانداری شوش

شریفه محمدی آزاد باید گردد
زندگی شایسته حق ماست
نه به تبعیض و نابرابری ها
نه به تورم فقر و نداری،
نه به غارت، فساد و دزدی
نه به اخراج و بیکاری
تشکل حق ماست
تجمع، اعتراض ،اعتصاب،حق ماست
کارگر زندانی آزاد باید گردد

نابود باد بندگی، زنده باد زندگی#نان_کار_آزادی
#شادی_رفاه_آبادی
#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی

https://t.me/syndica_7tape
📣پیام تشکر از بازنشستگان، کارگران و معلمان برای حمایت از شریفه محمدی
از سوی: کمپین دفاع از شریفه محمدی

بازنشستگان، معلمان و کارگران گرامی و تشکل های مربوطه در سراسر کشور!
دوستان عزیز!
ما اعضای "کمپین دفاع از شریفه محمدی" که متشکل از جمعی از اعضای خانواده شریفه است خود را مفتخر میدانیم که از شما عزیزان نهایت قدردانی را به عمل بیاوریم. ما صدای دادخواهی و حمایت شما در پشتیبانی از شریفه عزیزمان را شنیدیم. صدای رسا و شجاعانه شما که در خیابان ها فریاد میزنید "شریفه محمدی آزاد باید گردد" و بیانیه های حمایتی شما عزیزان، تنها تلاشی برای آزادی بی قید و شرط شریفه نیست بلکه نوای اتحاد و همبستگی بین همه ماست.
عزیزان!
میدانید که شریفه یک فعال کارگری مستقل بوده است که در راه تلاش برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و نیز حمایت از حقوق زنان فعالیت میکرده است. تلاش حاکمیت برای سرکوب شریفه و شریفه ها، تلاشی مذبوحانه برای سنگ اندازی در راه اتحاد و سازمان یابی ماست؛ تلاشی که البته با مقاومت متحدانه ما به طور قطع راه به جایی نخواهد برد.
بار دیگر ضمن تشکر از حمایت شما از شریفه عزیز، اعلام میکنیم در مبارزه و تلاش شما برای استیفای حقوق حقه تان با شما همراه و متحدیم.

با احترام و همبستگی
کمپین دفاع از شریفه  محمدی
چهارشنبه - ۲۷ تیر ۱۴۰۳ برابر با

#freesharifeh #آزادی_شریفه

https://t.me/syndica_7tape/7083
*یکشنبه های اعتراضی*

برای بازنشستگان بعد از *۴۵* سال روشن شده که جابجایی مهره ها در یک ساختار ضد کارگری و ضد بازنشستگان هیچ ثمره ای نخواهد داشت‌.
*معیشت* و *درمان* و *آسودگی* ما بدون مطالبه گری پیگیر و *متحدانه* بدست نخواهد آمد.

               *۳۱* تیرماه.#نان_کار_آزادی
#شادی_رفاه_آبادی
#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی

https://t.me/syndica_7tape
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
فقط کف خیابون به دست میاد حقمون

چرا کارگران ... از جمله خانم شریفه محمدی برای تشکل یابی تلاش می کنند ،زندانی می شوند....


صحبت‌های فریدون نیکوفرد کارگر بازنشسته سنديکای کارگران نیشکر هفت تپه امروز یکشنبه علی رغم گرمای هوا بالای پنجاه درجه خوزستان

نابود باد بندگی، زنده باد زندگی

۳۱/تیر /۱۴۰۳


#نان_کار_آزادی
#شادی_رفاه_آبادی
#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی

https://t.me/syndica_7tape
فقط کف خیابون به دست میاد حقمون

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی شوش یکشنبه مقابل فرمانداری شهرستان شوش، در اعتراض به فقر و نداری، در اعتراض به تبعیص و نابرابری، در اعتراض به دستمزدها ی ناچیز و نامناسب، اعتراض به گرانی و تورم،فساد و دزدی و غارت ، اعتراض به بازداشت کارگران از جمله شریفه محمدی

نابود باد بندگی، زنده باد زندگی

یکشنبه /۳۱تیر/۱۴۰۳
#نان_کار_آزادی
#شادی_رفاه_آبادی
#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی

https://t.me/syndica_7tape
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
سخنان فريدون نیکوفرد کارگر بازنشسته سنديکای کارگران نیشکر هفت در باره حکم شریفه محمدی در تجمع امروز یکشنبه ۳۱ تیر در شهر شوش.

#نان_کار_آزادی
#شادی_رفاه_آبادی
#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی

https://t.me/syndica_7tape
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
فقط کف خیابون به دست میاد حقمون

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی شوش یکشنبه مقابل فرمانداری شهرستان شوش، در اعتراض به فقر و نداری، در اعتراض به تبعیص و نابرابری، در اعتراض به دستمزدها ی ناچیز و نامناسب، اعتراض به  گرانی و تورم،فساد و دزدی و غارت ،   اعتراض به بازداشت کارگران از جمله شریفه محمدی

نابود باد بندگی، زنده باد زندگی

یکشنبه /۳۱تیر/۱۴۰۳
#نان_کار_آزادی
#شادی_رفاه_آبادی
#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی

https://t.me/syndica_7tape
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
فقط کف خیابون به دست میاد حقمون

از خوزستان تا گیلان، ننگ بر مدیران

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی شوش یکشنبه مقابل فرمانداری شهرستان شوش، در اعتراض به فقر و نداری، در اعتراض به تبعیص و نابرابری، در اعتراض به دستمزدها ی ناچیز و نامناسب، اعتراض به  گرانی و تورم،فساد و دزدی و غارت ،   اعتراض به بازداشت کارگران از جمله شریفه محمدی

نابود باد بندگی، زنده باد زندگی

یکشنبه /۳۱تیر/۱۴۰۳
#نان_کار_آزادی
#شادی_رفاه_آبادی
#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی

https://t.me/syndica_7tape
فقط کف خیابون به دست میاد حقمون

از خوزستان تا گیلان، ننگ بر مدیران

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی شوش یکشنبه مقابل فرمانداری شهرستان شوش، در اعتراض به فقر و نداری، در اعتراض به تبعیص و نابرابری، در اعتراض به دستمزدها ی ناچیز و نامناسب، اعتراض به  گرانی و تورم،فساد و دزدی و غارت ،   اعتراض به بازداشت کارگران از جمله شریفه محمدی

نابود باد بندگی، زنده باد زندگی

یکشنبه /۳۱تیر/۱۴۰۳
#نان_کار_آزادی
#شادی_رفاه_آبادی
#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی

https://t.me/syndica_7tape
   #نامه_سرگشاده_تشکل_های_مستقل

🔻نامه سرگشاده به کارگران، سندیکاهای کارگری، سندیکای معلمان و دولت فرانسه
.

♦️موضوع: فشار به دولت ایران برای آزادی کارگران و معلمان  زندانی

با احترام:
بیش از دوسال، در تاریخ ۷ ماه مه سال ۲۰۲۲  دو تن از شهروندان فرانسوی که عضو فدراسیون آموزش، فرهنگ، آموزش حرفه ای (مجتمع سندیکاهای آموزش، فرهنگ و پژوهش فرانسه کنفدراسیون نیروی کارگری فرانسه ) FNEC FP-FO) هستند با هدف گردش گری به کشور ایران مسافرت کردند. این دو معلم با استفاده از فرصت گردش گری صرفا برای آشنایی با برخی فعالان کارگری و معلمان ملاقاتی دوستانه  با این افراد به صورت علنی و در یک مکان عمومی انجام دادند. فیلم  این دیدار  دوستانه به صورت شفاف و بدون پنهان کاری این ملاقات که از دور بین های سالن فرودگاه تصویر برداری شده است موجود می باشد. دقیقا به استناد این فیلم هاست که اتهام واهی و سنگین جاسوسی به دوستان ایرانی آقایان رسول بداغی و جعفر ابراهیمی معلم  عضو کانون صنفی معلمان و آقایان رضا شهابی، حسن سعیدی و داود رضوی کارگران عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، کیوان مهتدی مترجم، نویسنده عضو کانون نویسندگان و همسر ایشان آنیشا اسدالهی مترجم و نویسنده و در رابطه با همین پرونده کارگر بازنشسته خانم ریحانه انصاری نژاد و خانم و آقای سیسیل کوهلر و ژاک پاری، دو فعال سندیکائی فرانسوی از سوی وزارت اطلاعات و امنیت و قوه قضائیه و دولت ایران وارد شده است و دو سال است که به همین جرم تحت محدودیت های شدید به زندان های طولانی مدت ۶ سال محکوم شده اند. البته پس از دوسال و بعد از فرجام خواهی احکام برخی از این افراد به سه سال و نیم حبس کاهش داده شد. تاکنون  هر تلاشی از سوی کارگران و معلمان زندانی، خانواده آنها و نهادهای مردمی و تشکل های مستقل برای آزادی آنان بی نتیجه بوده و مسئولان امنیتی و قضایی با بی اعتنائی کامل نسبت به حقوق انسان ها و تحمیل این ظلم آشکار به آنها سعی کرده اند  از این واقعه تلخ ، برای مقاصد خاص خود سوء استفاده سیاسی کنند و طبق معمول به روش گروگان گیری اهداف ناروای خود را به پیش  ببرند.
یکی از راه های آزادی این دوستان فشارهای سیاسی و دیپلماتیک از سوی کارگران،  سندیکای کارگران و معلمان و دولت فرانسه بر دولت ایران است. انتظار ما تشکل های مستقل کارگری، تشکل های مستقل معلمان و تشکل های مستقل بازنشستگان از شما این است که به خاطر حقوق اولیه انسانی از آزادی فوری این شهروندان زندانی فرانسوی و ایرانی خود دفاع کنید. مبارزات پیگیر شما در این زمینه به حل و بسته شدن این پرونده و آزادی این افراد، کمک بی بدیلی خواهد کرد. با تلاش های شما و رد اتهام بی اساس جاسوسی از این اشخاص، راه آزادی آنان هموار می شود و حق زندگی و آزادی آنان که اینک گروگان بازی های سیاسی و مناقشات میان دولت ها قرار گرفته است، از این طریق تأمین خواهد گردید.
تشکل های مستقل و آزادیخواهان ایران نیز با تداوم مبارزه خود از هر کوششی برای آزادی کارگران و معلمان بی گناه و در بند از هر دو کشور ایران و فرانسه، دریغ نخواهند کرد.

21 جولای 2024

۳۱ تیرماه ۱۴۰۳

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

گروه اتحاد بازنشستگان

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

کارگران بازنشسته خوزستان

#نان_کار_آزادی
#شادی_رفاه_آبادی
#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی

https://t.me/syndica_7tape
از متن: نامه سرگشاده به کارگران، سندیکاهای کارگری، سندیکای معلمان و دولت فرانسه
با تلاش های شما و رد اتهام بی اساس جاسوسی از این اشخاص، راه آزادی آنان هموار می شود و حق زندگی و آزادی آنان که اینک گروگان بازی های سیاسی و مناقشات میان دولت ها قرار گرفته است، از این طریق تأمین خواهد گردید.
تشکل های مستقل و آزادیخواهان ایران نیز با تداوم مبارزه خود از هر کوششی برای آزادی کارگران و معلمان بی گناه و در بند از هر دو کشور ایران و فرانسه، دریغ نخواهند کرد.

21 جولای 2024

۳۱ تیرماه ۱۴۰۳

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

گروه اتحاد بازنشستگان

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

کارگران بازنشسته خوزستان

https://t.me/syndica_7tape
چه کسی وزیر بشود؟

اسماعیل گرامی (کارگر بازنشسته)

به احتمال خیلی زیاد در این روزها وزرای کابینه مسعود پزشکیان رئیس جمهور؛ انتخاب شده اند اما با این گفته ی او که از پیشنهادات لایه های مختلف جامعه جهت انتخاب وزرا استقبال خواهد شد؛ عده ای به تکاپو افتاده (تکاپویی کاذب) که برای وزیرِ "صنف" خود این فرد و یا آن فرد را پیشنهاد دهند و گاه برای افراد غیر پیشنهادی خود، دست به افشاگری میزنند! هرچند عرصه این افشاگریها داغ و شیرین است اما متاسفانه عده ای از دوستان هم؛ به گرداب این تکاپوی کاذب افتاده اند. تکاپویی که دانسته و ندانسته تلاش میکند مرز مابین کارگران (به معنای عام کلمه) و حکومت بعنوان بزرگترین کارفرما را مخدوش نماید. واقعیت این است که منافع ما حقوق بگیران و منافع حکومت (بزرگترین کارفرما) هرگز یکسان نیست و این منافع کاملا در تضاد با یکدیگر قرار دارند و این واقعیت در طول این ۴۵ سال هر روز بیشتر خود را نشان داده است، هر چه ما بیشتر به زیر خط فقر فرو میرویم مسئولین حکومت و اعضاء خانواده های آنها مرفه تر میشوند و بر ثروت آنها افزوده میگردد. این تفکر که طرف مقابل به ما اجازه بدهد که ما کسی را در جبهه او قرار دهیم که از منافع ما دفاع نماید؛ هالو دانستن طرف مقابل میباشد که گویا بر منافع خود واقف نیست!!
افرادی که فکر میکنند با انتخاب فلان فردِ "خوب" در این وزارتخانه اوضاع و احوال ما "خوب" میشود، در حقیقت نهادهای حکومتی را جدا از یکدیگر در نظر میگیرند، حال آنکه تمامی وزارتخانه ها و بطور کلی تمامی نهادهای دولتی و غیر دولتی، تمامی نهادهای پیدا و پنهان حکومت یک کاسه میباشند و تمامی آنها باید طبق "سیاست کلی نظام" فعالیت نمایند! وقتی مسعود پزشکیان رئیس جمهور میگوید «هرکس رئیس جمهور می شود باید همان "سیاست کلی نظام" را پیش ببرد»، حتماً وزیر او نیز میگوید «هرکس وزیر می شود هم؛ باید همان "سیاست کلی نظام" را پیش ببرد». محمد خاتمی از یاران نزدیک پزشکیان در دوران ریاست جمهوریِ خود؛ به این نتیجه میرسد که "رئیس جمهور یک تدارکاتچی است"، بنابراین در چنین شرایطی یک وزیر بیشتر از یک "پادو" نیست!
اما این تکاپو از آن جهت کاذب میباشد که این حکومت در طول عمر خود نشان داده است که هرگز برای اراده مردم ارزشی قائل نیست و تمامی انتخابات؛ مهندسی شده میباشند. تشکیل کابینه با این تبلیغات که از پیشنهادات لایه های مختلف جامعه جهت انتخاب وزرا استفاده شده است، مسئول نمودن مردم در درد و رنجی خواهد بود که خود بر سر خود آورده اند و درنتیجه حق اعتراضی ندارند، بیاد بیاوریم آن مناظره تلوزیونی محمد جواد ظریف در تابستان ۹۷ را که مجری از وزیر خارجه ایران پرسید «مردم می‌پرسند این‌همه کشور در دنیا روابط خوبی با دیگر کشورها دارند و فشاری روی‌شان نیست، چرا فشار روی ایران است؟»، ظریف پاسخ داد «یک دلیل وجود دارد و آن؛ این است که ما خودمان انتخاب کردیم یک جور دیگر زندگی کنیم».
تا کنون هر دولتی که بر سر کار آمده عامل تمام معضلات جامعه را (جدا از حکومتهای خارجی)، دولتهای قبلی (جناح رقیب در حکومت) اعلام کرده است و عدم توانایی و همچنین عدم تمایل خود جهت تغییر اوضاع به نفع زحمتکشان را با دادن وعده سپری کرده است. حکومت هر روز در حل مشکلات جامعه بیشتر مستاصل میشود و در این رابطه؛ گفتن این جمله اعتراضی از طرف هر مسئولی که "رقیب با سنگ اندازیها مانع پیشبرد اصلاحات میشود" و یا "رقیب زمین سوخته تحویل داده است"، توقعی میباشد در حد "پیش پا انداختن یک فرش قرمز" و یا "گلباران کردن مسیر" جهت مبارزه با رقیب؛ تا وعده های داده شده برآورده شوند! اما در طول این ۴۵ سال نه تنها این بهانه ها هر روز بیشتر رنگ باخته اند و رنگ میبازند بلکه تلاشهای رنگارنگ در جهت شریک نمودن زحمتکشان در سرنوشت شوم خود (با انتخاب رئیس جمهور و یا وزرا) نیز؛ بی ثمر گردیده، عدم شرکت بیش از نیمی از واجدین شرایط در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ گواه بر همین مدعاست.
دوم مرداد ۱۴۰۳


https://t.me/syndica_7tape