استیل مجلسی
247 subscribers
367 photos
12 videos
1 file
256 links
استیل مجلسی اولین و بزرگترین فروشگاه آنلاین استیل در ایران

تلفن تماس: ۶۶۳۹۶۶۰۰-۰۲۱
☎️پاسخگویی۲۴ساعته:۹۱۰۹۲۶۱۶-۰۲۱
تلگرام : @stmsupport

سایت : steelmajlesi.com
Download Telegram
پروفیل ۳۰×۱۰ ضخامت ۱ میلیمتر ۳۰۴ sus ساموین
قیمت:۵۷۵,۹۸۰ تومان
قیمت تخفیف:۵۰۱,۶۰۰ تومان


باتخفیف بخر👇
https://steelmajlesi.com/product/p1030z1m304ss/
Forwarded from Proxy MTProto
Server: Unknown
Port: 443
Secret: 7jK5IN_7UWQwKOL2uHjU6sEgICAgICAgICAgICAgICA
@ProxyMTProto
دیوار کوب (استکانی) ۲۵ میلیمتر طلایی سوراخ دور
قیمت:۸,۰۰۰ تومان
✅️قیمت تخفیف:۷,۵۰۰ تومان✅️

لینک خرید محصول👇
https://steelmajlesi.com/product/dk25mmtbsd/
سنگ برش مینی استیل orientcraft

قیمت: ۷,۳۰۰ تومان
قیمت تخفیف:۵,۰۰۰ تومان

لینک خرید محصول👇
https://steelmajlesi.com/product/orientcraft/
📶 High Speed MTProto Proxy▶️ Connect Proxy ◀️🌸 @PinkProxy 🌸
پروفیل ۱۰×۲۰ ضخامت ۱ میلیمتر استیل نگیر ساموین ۲۰۱

قیمت:۲۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت تخفیف: ۲۳۵,۸۰۰ تومان

لینک خرید محصول👇
https://steelmajlesi.com/product/1x10x20x201/
پروفیل ۱۵×۱۵ ضخامت ۱ میلیمتر استیل نگیر (۲۰۱) ساموین

قیمت:۲۵۹,۵۰۰ تومان
✅️قیمت تخفیف:۲۳۳,۵۵۰ تومان✅️
https://steelmajlesi.com/product/15x15x1x201sumwin/
نعلبکی ۳۸ میلیمتر سبک طلایی (کف کوب) ۳۰۴

قیمت:۶۲۰۰ تومان
قیمت تخفیف:۴۶۰۰ تومان

https://steelmajlesi.com/product/n38mmstkaf304/
زانو یکسر لوله خور۳۸ میلیمتر طلایی آلیاژ۳۰۴

قیمت:۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخفیف۲۶,۰۰۰ تومان

لینک خرید محصول👇

https://steelmajlesi.com/product/zylkh38mmta304/
📶 High Speed MTProto Proxy▶️ Connect Proxy ◀️🌸 @PinkProxy 🌸
چوب سوراخ ۳۸ قهوه ای ۱۵ سانتی لوله خور
قیمت:۳۰۰۰۰ تومان
قیمت تخفیف:۲۷۰۰۰ تومان

لینک خرید محصول👇
https://steelmajlesi.com/product/chs38gh15sl/
پروفیل۳۰×۱۰ضخامت ۱ میلیمتر sus 304 ساموین

قیمت:۵۷۵,۹۸۰ تومان
قیمت تخفیف: ۵۰۱,۶۰۰ تومان

لینک خرید محصول👇
https://steelmajlesi.com/product/p1030z1m304ss/
بست شیشه دو تیکه کوچک سربی

قیمت:۲۷۰۰۰ تومان
قیمت تخفیف:۲۶۰۰۰ تومان

لینک خرید محصول👇
https://steelmajlesi.com/product/behind-the-glass-is-two-small-patches-of-lead/
گوی ۷۰ میلیمتر طلایی آلیاژ ۳۰۴

قیمت ۳۳۰۰۰ تومان
قیمت تخفیف ۲۹۰۰۰ تومان

لینک خرید محصول👇
https://steelmajlesi.com/product/g70mmta304/
پایه شیشه خور ۲۰ سانتی متر تخت استیل ۳۰۴ (فریم لس) با قالپاق
قیمت:۳۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخفیف:۲۸۵,۰۰۰ تومان

لینک خرید محصول👇
https://steelmajlesi.com/product/basket-glass-jar-20cm-stainless-steel-304-frameless/
چهار راهی ۲۵ میلیمتر سربی تخت(ساده)
قیمت:۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت تخفیف:۲۵,۲۰۰ تومان

لینک خرید محصول👇
https://steelmajlesi.com/product/25mm-lead-lead/
ورق رول ۰.۲۸ بگیر براق ۴۳۰ عرض۱۰۰۰ mm

قیمت:۲۲۳,۹۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت تخفیف:۲۱۹,۷۱۲,۵۰۰ تومان

لینک خرید محصول👇
https://steelmajlesi.com/product/varagh430/
ورق رول ۰.۳ بگیر براق ۴۳۰ عرض۱۰۰۰ mm

قیمت:۲۱۹,۶۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخفیف: ۲۱۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان

لینک خرید محصول👇
https://steelmajlesi.com/product/varaghroll/
گوی ۷۰ میلیمتر طلایی آلیاژ ۳۰۴

قیمت ۳۳۰۰۰ تومان
قیمت تخفیف ۲۹۰۰۰ تومان

لینک خرید محصول👇
https://steelmajlesi.com/product/g70mmta304/
ورق رول ۰.۳ بگیر براق ۴۳۰ عرض۱۰۰۰ mm
قیمت:۲۱۹,۶۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخفیف:۲۱۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان
لینک خرید محصول👇🏻

https://steelmajlesi.com/product/varaghroll/