پایگاه اطلاع رسانی شهنی www.shehni.ir
247 members
585 photos
4 videos
4 files
713 links
کانال تلگرام پایگاه اطلاع رسانی شهنی:
راه های ارتباط با ما:
Www.shehni.ir
Insta:shehni.ir
Telegram.me/shehniir
Facebook.com/shehni“sfamily
فرهود شهنی منصوری
09370043533
Download Telegram
to view and join the conversation
درگذشت مرحوم سیامک زالی زاده

http://shehni.ir/?p=13224
*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده زالی زاده تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به اطلاع عموم فامیل و وابستگان و دوستان و آشنایان می‌رسانیم که مراسم تشییع تدفین و سومین و هفتمین روز درگذشت در تاریخ چهارشنبه ‌۲۶ آذر ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ بر تربت پاکش واقع در مزارگه فامیلی سرشوادان بی بی یان برگزار میگردد.
به سبب حوادث اخیر و بیماری همه گیر کرونا و به منظور رفاه حال کلیه اقوام و وابستگان ، موکدا اعلام می‌نماییم هیچگونه مراسم عمومی خاکسپاری برگزار نخواهد شد.بدیهی است پس از اعلام وضعیت بی خطر از جانب مراجع ذیصلاح مجلس ختم و یادبودی ، برقرار و برگزار خواهد شد که تاریخ و ساعت آن از طریق همین رسانه اطلاع رسانی میگردد.
از  طرف خانواده های زالی زاده-  تیره ارزانی وند طایفه شهنی
ضمن عرض تسلیت : پایگاه اطلاع رسانی شهنی
راه های ارتباط با ما:
*_پایگاه اطلاع رسانی شهنی
Www.shehni.ir
*اینستاگرام پایگاه اطلاع رسانی شهنی:
shehni.ir
*درگذشت مرحوم آ محمد بابا جعفری شهنی – پدر دکتر ارسلان شهنی*

http://shehni.ir/?p=13265
*-به جهت اطلاع رسانی:

بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده جعفری شهنی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به اطلاع عموم فامیل و وابستگان و دوستان و آشنایان می‌رسانیم که مراسم تشییع تدفین و سومین و هفتمین روز درگذشت در تاریخ چهارشنبه ‌۲۶ آذر ماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۳  بر تربت پاکش واقع در مزارگه فامیلی سرشوادان بی بی یان برگزار میگردد.
به سبب حوادث اخیر و بیماری همه گیر کرونا و به منظور رفاه حال کلیه اقوام و وابستگان ، موکدا اعلام می‌نماییم هیچگونه مراسم عمومی خاکسپاری برگزار نخواهد شد.بدیهی است پس از اعلام وضعیت بی خطر از جانب مراجع ذیصلاح مجلس ختم و یادبودی ، برقرار و برگزار خواهد شد که تاریخ و ساعت آن از طریق همین رسانه اطلاع رسانی میگردد.
*از  طرف خانواده های جعفری شهنی-  تیره کاشانی طایفه شهنی*
*ضمن عرض تسلیت : پایگاه اطلاع رسانی شهنی*
راه های ارتباط با ما:
*_پایگاه اطلاع رسانی شهنی
Www.shehni.ir
*اینستاگرام پایگاه اطلاع رسانی شهنی:
shehni.ir
درگذشت بی بی فرنگ شاه حسینی همسر مرحوم آ عبدالرضا ظاهری بیرگانی
http://shehni.ir/?p=13275
*-به جهت اطلاع رسانی:

بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده شاه حسینی و ظاهری بیرگانی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به اطلاع عموم فامیل و وابستگان و دوستان و آشنایان می‌رسانیم که مراسم تشییع تدفین و سومین و هفتمین روز درگذشت در تاریخ جمعه  ‌۲۸  آذر ماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۰ صبح   بر تربت پاکش واقع در مزارگه فامیلی سرشوادان بی بی یان برگزار میگردد.
به سبب حوادث اخیر و بیماری همه گیر کرونا و به منظور رفاه حال کلیه اقوام و وابستگان ، موکدا اعلام می‌نماییم هیچگونه مراسم عمومی خاکسپاری برگزار نخواهد شد.بدیهی است پس از اعلام وضعیت بی خطر از جانب مراجع ذیصلاح مجلس ختم و یادبودی ، برقرار و برگزار خواهد شد که تاریخ و ساعت آن از طریق همین رسانه اطلاع رسانی میگردد.
از  طرف خانواده های شاه حسینی – ظاهری بیرگانی-  تیره شاهسوند و تاج الدین وند طایفه شهنی
ضمن عرض تسلیت : پایگاه اطلاع رسانی شهنی
راه های ارتباط با ما:
*_پایگاه اطلاع رسانی شهنی
Www.shehni.ir
*اینستاگرام پایگاه اطلاع رسانی شهنی:
shehni.ir
*چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد، نیک نام  مرحوم آ جهانگیر احمدی)*

http://shehni.ir/?p=13277

به جهت اطلاع رسانی:

چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد، نیک نام  مرحوم آ جهانگیر احمدی)

تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم.
*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده احمدی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به اطلاع عموم فامیل و وابستگان و دوستان و آشنایان می‌رسانیم که مراسمی در روز جمعه مورخ ۵ دی ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ بر تربت پاکش واقع در تهران – بهشت زهرا -قطعه ۲۳۵ ردیف ۵۲- شماره ۱۲   برقرار می‌باشد که بسوگ می‌نشینیم و یاد و خاطرش را گرامی میداریم.
لذا مستدعی است ،با نثار فاتحه ای جهت شادی روح آن مرحوم،تسلای خاطر بازماندگان را فراهم فرمایید.
*از  طرف خانواده های احمدی – شاهپور تیره شیخ  طایفه شهنی*
*ضمن عرض تسلیت : پایگاه اطلاع رسانی شهنی*
راه های ارتباط با ما:
*_پایگاه اطلاع رسانی شهنی
Www.shehni.ir
*اینستاگرام پایگاه اطلاع رسانی شهنی:
shehni.ir
چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد، نیک نام  مرحوم  آ فیض اله ارزانی پور)
http://shehni.ir/?p=13283

به جهت اطلاع رسانی:

 چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد، نیک نام  مرحوم  آ فیض اله ارزانی پور)

تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم.
*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده ارزانی پور تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به اطلاع عموم فامیل و وابستگان و دوستان و آشنایان می‌رسانیم که مراسمی در روز پنشنبه مورخ 4 دی ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ بر تربت پاکش واقع در شاهین شهر – بهشت معصومه -قطعه 2   برقرار می‌باشد که بسوگ می‌نشینیم و یاد و خاطرش را گرامی میداریم.
لذا مستدعی است ،با نثار فاتحه ای جهت شادی روح آن مرحوم،تسلای خاطر بازماندگان را فراهم فرمایید.
از  طرف خانواده های ارزانی پور – تیره ارزانی وند طایفه شهنی
ضمن عرض تسلیت : پایگاه اطلاع رسانی شهنی
راه های ارتباط با ما:
*_پایگاه اطلاع رسانی شهنی
Www.shehni.ir
*اینستاگرام پایگاه اطلاع رسانی شهنی:
shehni.ir
چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد قپانی هاشمی محمودی)
http://shehni.ir/?p=13299

به جهت اطلاع رسانی:

تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم.
*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده هاشمی محمودی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به اطلاع عموم فامیل و وابستگان و دوستان و آشنایان می‌رسانیم که مراسمی در روز پنجشنبه مورخ ۴  بهمن ماه ۱۳۹۹ از ساعت 9 صبح الی 14 در منزل آن مرحوم واقع در بی بی یان محله ی 40 دستگاه به صرف نهار و قرائت فاتحه و از ساعت 14الی 16 برتربت پاکش واقع در قبرستان خانوادگی سرشوادون بی بی یان بسوگ می‌نشینیم و یاد و خاطرش را گرامی میداریم.
لذا مستدعی است ،با نثار فاتحه ای جهت شادی روح آن مرحوم،تسلای خاطر بازماندگان را فراهم فرمایید.
از  طرف خانواده های هاشمی محمودی – تیره قنبر وند طایفه شهنی
ضمن عرض تسلیت : پایگاه اطلاع رسانی شهنی
راه های ارتباط با ما:
*_پایگاه اطلاع رسانی شهنی
Www.shehni.ir
*اینستاگرام پایگاه اطلاع رسانی شهنی:
shehni.ir
مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد پیمان شنیانی قضبان پور )

http://shehni.ir/?p=13308
به جهت اطلاع رسانی:
مجلس ترحیمی در :
به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ پنجشنبه ۱۸  دی ماه  ۱۳۹۹ از ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰  بر تربت پاکش واقع در مزارگه نفتون برگزار میگردد.
به سبب حوادث اخیر و بیماری همه گیر کرونا و به منظور رفاه حال کلیه اقوام و وابستگان ، موکدا اعلام می‌نماییم هیچگونه مراسمی بصورت عمومی برگزار نخواهد شد.بدیهی است پس از اعلام وضعیت بی خطر از جانب مراجع ذیصلاح مجلس ختم و یادبودی ، برقرار و برگزار خواهد شد که تاریخ و ساعت آن از طریق همین رسانه اطلاع رسانی میگردد.
از طرف : خانواده های شنیانی قضبان پور-  تیره ارزانی وند طایفه شهنی
ضمن عرض تسلیت : پایگاه اطلاع رسانی شهنی
*-به منظور اطلاع رسانی از کلیه مراسمات (درگذشت و هفته و چهلم و سالگرد) از طریق فرم ارتباط با ما و یا ایمیلInfo@shehni.ir با ما در ارتباط باشید.
راه های ارتباط با ما:
*_پایگاه اطلاع رسانی شهنی*
Www.shehni.ir
*اینستاگرام پایگاه اطلاع رسانی شهنی:*
shehni.ir
#shehni.ir , #shehni 
#اطلاع رسانی 
#شهنی ,#پایگاه اطلاع رسانی شهنی
به همین زودی چقدر گاهی دیر میشه مبین....انگار همین دیروز بود تو نوشتی و محمد خوند و من شاد و سرمست از هنر شما...اینقدر گوش دادم که حفظ کردم...
عمق اثر و دریچه نگاهت اینقدر زیبا بود و هست که صد سال هم بگذره باز از یادم نمیره .....
فرصتها برای با هم بودن اندک..و بسیار اندک.....ای کاش قدر بدونیم......زیبای برادر..مهربونم برادر......اینجاشو برای خودت میخونم که نوشتی :
غم نبودنت میشه جاری توی شب گریه هام……..بیاد مبین که تا بود مهر بود و محبت....
نام شعر: زیبای من
شاعر : مبین شهنیان
http://shehni.ir/?p=2632
زیبای من بهانه سرودن ترانه هام……
غم نبودنت میشه جاری توی شب گریه هام……..
با اینکه دوری از تنم….
عطر تو داره بدنم…….
وجو تو تنها دلیل واسه زنده بودنم……
همه زیباییارو….
توی چشم تو میبینم…
توی اوج تنهاییم….
بازم به یاد تو میشینم…….
بیا و با دیدنت روشن بشه دنیای من…..
بشی جون و تن من …پری رویاهای من………..
*درگذشت مهندس مبین شهنیان*
http://shehni.ir/?p=13322

*-به جهت اطلاع رسانی:

بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده شهنیان  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به اطلاع عموم فامیل و وابستگان و دوستان و آشنایان می‌رسانیم که مراسم تشییع تدفین و سومین و هفتمین روز درگذشت در تاریخ سه شنبه ۲۳ دی   ماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۰ صبح از درب منزل ایشان واقع در فولاد شهر – محله سی ۱ – خیابان هسا غربی پلاک ۹۷ به سمت آرامگاه ابدی اش واقع در گلزار حمزه سید الشهدا ع   رهسپار خواهیم شد .سپس در بازگشت در خدمت جالسین محترم به جهت صرف نهار و قرائت فاتحه در فولاد شهر – تالار عقیق محله ب ۴ خواهیم بود.
به سبب حوادث اخیر و بیماری همه گیر کرونا و به منظور رفاه حال کلیه اقوام و وابستگان ، موکدا اعلام می‌نماییم هیچگونه مراسم عمومی خاکسپاری برگزار نخواهد شد.بدیهی است پس از اعلام وضعیت بی خطر از جانب مراجع ذیصلاح مجلس ختم و یادبودی ، برقرار و برگزار خواهد شد که تاریخ و ساعت آن از طریق همین رسانه اطلاع رسانی میگردد.
*از  طرف خانواده های شهنیان-فردی شهنی  تیره شاهسوند و ارزانی وند  طایفه شهنی*
*ضمن عرض تسلیت : پایگاه اطلاع رسانی شهنی*
راه های ارتباط با ما:
*_پایگاه اطلاع رسانی شهنی
Www.shehni.ir
*اینستاگرام پایگاه اطلاع رسانی شهنی:
shehni.ir
*درگذشت مرحوم زنده یاد نجف الماسی*

http://shehni.ir/?p=13330
*-به جهت اطلاع رسانی:

بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده الماسی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به اطلاع عموم فامیل و وابستگان و دوستان و آشنایان می‌رسانیم که مراسم تشییع تدفین و سومین و هفتمین روز درگذشت در تاریخ  چهارشنبه مورخ  ۲۴ دی   ماه ۱۳۹۹ در مزارگه  فامیلی تلبزان برگزار میگردد.
به سبب حوادث اخیر و بیماری همه گیر کرونا و به منظور رفاه حال کلیه اقوام و وابستگان ، موکدا اعلام می‌نماییم هیچگونه مراسم عمومی خاکسپاری برگزار نخواهد شد.بدیهی است پس از اعلام وضعیت بی خطر از جانب مراجع ذیصلاح مجلس ختم و یادبودی ، برقرار و برگزار خواهد شد که تاریخ و ساعت آن از طریق همین رسانه اطلاع رسانی میگردد.
*از  طرف خانواده های الماسی شهنی تیره بلیل طایفه شهنی*
*ضمن عرض تسلیت : پایگاه اطلاع رسانی شهنی*
راه های ارتباط با ما:
*_پایگاه اطلاع رسانی شهنی
Www.shehni.ir
*اینستاگرام پایگاه اطلاع رسانی شهنی:
shehni.ir