پایگاه اطلاع رسانی شهنی www.shehni.ir
151 subscribers
607 photos
5 videos
4 files
736 links
کانال تلگرام پایگاه اطلاع رسانی شهنی:
راه های ارتباط با ما:
Www.shehni.ir
Insta:shehni.ir
Telegram.me/shehniir
Facebook.com/shehni“sfamily
فرهود شهنی منصوری
09370043533
Download Telegram
درگذشت نکونام (آ رضا قلی احمدی)
http://shehni.ir/?p=13388

به جهت اطلاع رسانی:

بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده احمدی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به اطلاع عموم فامیل و وابستگان و دوستان و آشنایان می‌رسانیم که مراسم تشییع تدفین و سومین و هفتمین روز درگذشت در تاریخ  یکشنبه ۳ اسفند  ماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۸:۳۰ صبح بر تربت پاکش واقع در آرامستان چهاربیشه برگزار میگردد.
به سبب حوادث اخیر و بیماری همه گیر کرونا و به منظور رفاه حال کلیه اقوام و وابستگان ، موکدا اعلام می‌نماییم هیچگونه مراسم عمومی خاکسپاری برگزار نخواهد شد.بدیهی است پس از اعلام وضعیت بی خطر از جانب مراجع ذیصلاح مجلس ختم و یادبودی ، برقرار و برگزار خواهد شد که تاریخ و ساعت آن از طریق همین رسانه اطلاع رسانی میگردد.
از  طرف خانواده های احمدی – قلی پور –  طایفه زراسوند و تیره خواجه   طایفه شهنی
ضمن عرض تسلیت : پایگاه اطلاع رسانی شهنی

راه های ارتباط با ما:
*_پایگاه اطلاع رسانی شهنی*
Www.shehni.ir
*اینستاگرام پایگاه اطلاع رسانی شهنی:*
shehni.ir
#shehni.ir , #shehni 
# اطلاع رسانی 
#شهنی ,#پایگاه اطلاع رسانی شهنی

 
*درگذشت نکونام (آ سیف الله پارسی)*
http://shehni.ir/

به جهت اطلاع رسانی:

بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده پارسی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به اطلاع عموم فامیل و وابستگان و دوستان و آشنایان می‌رسانیم که مراسم تشییع تدفین و سومین و هفتمین روز درگذشت متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

*از  طرف خانواده های پارسی ، بیرگانی ،کاکولکی  - تیره بلیل    طایفه شهنی*
*ضمن عرض تسلیت : پایگاه اطلاع رسانی شهنی*

راه های ارتباط با ما:
*_پایگاه اطلاع رسانی شهنی*
Www.shehni.ir
*اینستاگرام پایگاه اطلاع رسانی شهنی:*
shehni.ir
#shehni.ir , #shehni 
# اطلاع رسانی 
#شهنی ,#پایگاه اطلاع رسانی شهنی

 
*درگذشت نیک نام( آ سیف الله پارسی – بزرگ خاندان)*

http://shehni.ir/?p=13392
*-به جهت اطلاع رسانی:

بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده پارسی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به اطلاع عموم فامیل و وابستگان و دوستان و آشنایان می‌رسانیم که مراسم تشییع تدفین و سومین و هفتمین روز درگذشت در تاریخ  جهارشنبه ۶ اسفند  ماه ۱۳۹۹   بر تربت پاکش واقع در مزارگه فامیلی تلبزان برگزار میگردد.
به سبب حوادث اخیر و بیماری همه گیر کرونا و به منظور رفاه حال کلیه اقوام و وابستگان ، موکدا اعلام می‌نماییم هیچگونه مراسم عمومی خاکسپاری برگزار نخواهد شد.بدیهی است پس از اعلام وضعیت بی خطر از جانب مراجع ذیصلاح مجلس ختم و یادبودی ، برقرار و برگزار خواهد شد که تاریخ و ساعت آن از طریق همین رسانه اطلاع رسانی میگردد.
*از  طرف خانواده های پارسی – بیرگانی –کاکولکی -  ور محمودی – تیره  بلیل   طایفه شهنی*
*ضمن عرض تسلیت : پایگاه اطلاع رسانی شهنی*

راه های ارتباط با ما:
*_پایگاه اطلاع رسانی شهنی*
Www.shehni.ir
*اینستاگرام پایگاه اطلاع رسانی شهنی:*
shehni.ir
#shehni.ir , #shehni 
#اطلاع رسانی 
#شهنی ,#پایگاه اطلاع رسانی شهنی
*چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم(آ سیف الله پارسی)*
http://shehni.ir/?p=13404
به جهت اطلاع رسانی:
تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم.
*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده پارسی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به اطلاع عموم فامیل و وابستگان و دوستان و آشنایان می‌رسانیم که مراسمی در روز پنجشنبه  مورخ ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۴ الی ۱۶  برتربت پاکش واقع در مزارگه فامیلی تلبزان  برگزار میگردد و  یاد و خاطرش را گرامی میداریم.
لذا مستدعی است ،با نثار فاتحه ای جهت شادی روح آن مرحوم،تسلای خاطر بازماندگان را فراهم فرمایید.
از  طرف خانواده های  پارسی – تیره بلیل طایفه شهنی
*ضمن عرض تسلیت : پایگاه اطلاع رسانی شهنی*
راه های ارتباط با ما:
*_پایگاه اطلاع رسانی شهنی
Www.shehni.ir
*اینستاگرام پایگاه اطلاع رسانی شهنی:
shehni.ir

 
مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد محمد رضا (مسعود) شهنی منصوری)
http://shehni.ir/?p=13423

به جهت اطلاع رسانی:
به همین مناسبت مجلس ترحیمی در :
به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ پنجشنبه ۲۰ خرداد  ماه  ۱۳۹۹ از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۱۹:۳۰ بر تربت پاکش واقع در مزارگه فامیلی سرشوادان بی بی یان بسوگ می‌نشینیم و یاد و خاطرش را گرامی خواهیم داشت .
به سبب حوادث اخیر و بیماری همه گیر کرونا و به منظور رفاه حال کلیه اقوام و وابستگان ، موکدا اعلام می‌نماییم هیچگونه مراسمی بصورت عمومی برگزار نخواهد شد.بدیهی است پس از اعلام وضعیت بی خطر از جانب مراجع ذیصلاح مجلس ختم و یادبودی ، برقرار و برگزار خواهد شد که تاریخ و ساعت آن از طریق همین رسانه اطلاع رسانی میگردد.
از طرف : خانواده های شهنی منصوری – ارزانی –  تیره ارزانی وند طایفه شهنی
ضمن عرض تسلیت : پایگاه اطلاع رسانی شهنی
*-به منظور اطلاع رسانی از کلیه مراسمات (درگذشت و هفته و چهلم و سالگرد) از طریق فرم ارتباط با ما و یا ایمیلInfo@shehni.ir با ما در ارتباط باشید.
راه های ارتباط با ما:
*_پایگاه اطلاع رسانی شهنی*
Www.shehni.ir
*اینستاگرام پایگاه اطلاع رسانی شهنی:*
shehni.ir
#shehni.ir , #shehni 
#اطلاع رسانی 
#شهنی ,#پایگاه اطلاع رسانی شهنی
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه(بی بی ناهید اعتدالی شهنی همسر کی مراد ارزانی پور)
http://shehni.ir/?p=13426
*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده ارزانی بیرگانی و اعتدالی شهنی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به اطلاع عموم فامیل و وابستگان و دوستان و آشنایان می‌رسانیم که مراسمی در روز پنجشنبه  مورخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰  برتربت پاکش واقع در مزارگه فامیلی سرشوادان بی بی یان  برگزار میگردد و  یاد و خاطرش را گرامی میداریم.
لذا مستدعی است ،با نثار فاتحه ای جهت شادی روح آن مرحوم،تسلای خاطر بازماندگان را فراهم فرمایید.
از  طرف خانواده های  ارزانی بیرگانی – اعتدالی شهنی – تیره ارزانی وند و شاهسوند طایفه شهنی
ضمن عرض تسلیت : پایگاه اطلاع رسانی شهنی
راه های ارتباط با ما:
*_پایگاه اطلاع رسانی شهنی
Www.shehni.ir
*اینستاگرام پایگاه اطلاع رسانی شهنی:
shehni.ir

 
درگذشت نیک نام زنده یاد (علی بنده ارزانی)
http://shehni.ir/?p=13434
*-به جهت اطلاع رسانی:

بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده ارزانی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به اطلاع عموم فامیل و وابستگان و دوستان و آشنایان می‌رسانیم که مراسم تشییع تدفین و سومین و هفتمین روز درگذشت در تاریخ صبح جمعه ۴ تیر ماه ۱۴۰۰ بر تربت پاکش واقع در مزارگه  فامیلی سرشوادان بی بی یان   برگزار میگردد.
به سبب حوادث اخیر و بیماری همه گیر کرونا و به منظور رفاه حال کلیه اقوام و وابستگان ، موکدا اعلام می‌نماییم هیچگونه مراسم عمومی خاکسپاری برگزار نخواهد شد.بدیهی است پس از اعلام وضعیت بی خطر از جانب مراجع ذیصلاح مجلس ختم و یادبودی ، برقرار و برگزار خواهد شد که تاریخ و ساعت آن از طریق همین رسانه اطلاع رسانی میگردد.
از  طرف خانواده های ارزانی –  تیره ارزانی وند   طایفه شهنی
ضمن عرض تسلیت : پایگاه اطلاع رسانی شهنی

راه های ارتباط با ما:
*_پایگاه اطلاع رسانی شهنی*
Www.shehni.ir
*اینستاگرام پایگاه اطلاع رسانی شهنی:*
shehni.ir
#shehni.ir , #shehni 
#اطلاع رسانی 
#شهنی ,#پایگاه اطلاع رسانی شهنی

 
*چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم(محمد هادی شهنی)*

http://shehni.ir/?p=13442

به جهت اطلاع رسانی:
*بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده هادی شهنی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به اطلاع عموم فامیل و وابستگان و دوستان و آشنایان می‌رسانیم که مراسمی در روز پنجشنبه  مورخ ۲۴  تیرماه ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰  برتربت پاکش واقع در مزارگه فامیلی سرشوادان بی بی یان بسوگ می‌نشینیم و یاد و خاطرش را گرامی میداریم.
لذا مستدعی است ،با نثار فاتحه ای جهت شادی روح آن مرحوم،تسلای خاطر بازماندگان را فراهم فرمایید.
*از  طرف خانواده های هادی شهنی – شیخ فقیر - تیره شیخ طایفه شهنی*
*ضمن عرض تسلیت : پایگاه اطلاع رسانی شهنی*
راه های ارتباط با ما:
*_پایگاه اطلاع رسانی شهنی
Www.shehni.ir
*اینستاگرام پایگاه اطلاع رسانی شهنی:
shehni.ir

 
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه(فرخنده یاور نژاد مقدم همسر بهرام اشرفپور)

http://shehni.ir/?p=13447

به جهت اطلاع رسانی:
*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده هادی باور نژاد مقدم و اشرفپور تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به اطلاع عموم فامیل و وابستگان و دوستان و آشنایان می‌رسانیم که مراسمی در روز پنجشنبه  مورخ ۳۱  تیرماه ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰  برتربت پاکش واقع در مزارگه فامیلی سرشوادان بی بی یان بسوگ می‌نشینیم و یاد و خاطرش را گرامی میداریم.
لذا مستدعی است ،با نثار فاتحه ای جهت شادی روح آن مرحوم،تسلای خاطر بازماندگان را فراهم فرمایید.
از  طرف خانواده های باور نژاد مقدم ،اشرفپور تیره بهداروند و تاج الدینی وند طایفه شهنی
ضمن عرض تسلیت : پایگاه اطلاع رسانی شهنی
راه های ارتباط با ما:
*_پایگاه اطلاع رسانی شهنی
Www.shehni.ir
*اینستاگرام پایگاه اطلاع رسانی شهنی:
shehni.ir

 
درگذشت نیک نام (زنده یاد مهندس رضا داورانی)

http://shehni.ir/?p=13477

*-به جهت اطلاع رسانی:

بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده ارزانی و داورانی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به اطلاع عموم فامیل و وابستگان و دوستان و آشنایان می‌رسانیم که مراسم تشییع تدفین و سومین و هفتمین روز ، پنجشنبه مورخ ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۰ راس ساعت ۸:۳۰ صبح از درب غسالخانه اهواز  به سمت آرامستان بهشت آباد اهواز  برگزار میگردد.

به سبب حوادث اخیر و بیماری همه گیر کرونا و به منظور رفاه حال کلیه اقوام و وابستگان ، موکدا اعلام می‌نماییم هیچگونه مراسم عمومی خاکسپاری برگزار نخواهد شد.بدیهی است پس از اعلام وضعیت بی خطر از جانب مراجع ذیصلاح مجلس ختم و یادبودی ، برقرار و برگزار خواهد شد که تاریخ و ساعت آن از طریق همین رسانه اطلاع رسانی میگردد.

.
از  طرف خانواده های داورانی – ارزانی بیرگانی – تیره ارزانی وند طایفه شهنی
ضمن عرض تسلیت : پایگاه اطلاع رسانی شهنی

راه های ارتباط با ما:
*_پایگاه اطلاع رسانی شهنی*
Www.shehni.ir
*اینستاگرام پایگاه اطلاع رسانی شهنی:*
shehni.ir
#shehni.ir , #shehni 
#اطلاع رسانی 
#شهنی ,#پایگاه اطلاع رسانی شهنی