risman.de
36 subscribers
96 photos
97 links
نیازمندیهای فارسی زبانان مقیم آلمان
Download Telegram
تفکیک زباله در آلمان

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تفکیک زباله در کشور #آلمان به لینک زیر مراجعه نمایید.

#ریسمان

https://www.risman.de/index.php/2020/08/20/تفکیک-زباله-در-آلمان/
یادگیری روزانه لغات آلمانی
www.risman.de
یادگیری روزمره ی زبان آلمانی
www.risman.de 👈
لغات جدید آلمانی
www.risman.de 👈
لغات جدید آلمانی در سایت ریسمان
www.risman.de 👈👈👈👈👈
فدراسیون ها و سازمان ها در آلمان

برای شناخت بیشتر فدراسیون ها و سازمان ها در کشور #آلمان به لینک زیر مراجعه نمایید.

#ریسمان

https://www.risman.de/index.php/2020/08/24/فدراسیون-ها-و-سازمان-ها-در-آلمان/
سازمان های مهاجرین در آلمان

برای شناخت هر چه بیشتر سازمان های مربوط به مهاجرین در کشور #آلمان به لینک زیر مراجعه نمایید.

#ریسمان

https://www.risman.de/index.php/2020/08/26/سازمان-های-مهاجرین-در-آلمان/
www.risman.de 👈👈👈👈
Forwarded from risman.de
ریسمان
نیازمندیهای پارسی زبانان مقیم آلمان
در سایت #ریسمان آگهی های خود را رایگان ثبت کنید.
@risman_de
www.risman.de
اطلاعات و نکات مفید برای زندگی در آلمان

برای دانستن برخی از نکات و اطلاعات مفید برای زندگی در کشور #آلمان به لینک زیر مراجعه نمایید.

#ریسمان

https://www.risman.de/index.php/2020/09/14/اطلاعات-و-نکات-مفید-برای-زندگی-در-آلمان/
خدمات مربوط به مهاجرت جوانان و خدمات مدنی در آلمان

برای آشنایی بیشتر با خدمات مربوط به مهاجرت جوانان و همچنین خدمات مدنی در کشور #آلمان به لینک زیر مراجعه نمایید.

#ریسمان

https://www.risman.de/index.php/2020/09/15/خدمات-مربوط-به-مهاجرت-جوانان-در-آلمان/
انعام در آلمان

برای شناخت بیشترِ فرهنگ انعام در کشور #آلمان به لینک زیر مراجعه نمایید.

#ریسمان

https://www.risman.de/index.php/2020/09/16/انعام-در-آلمان/
برنامه ریزی سلامت در آلمان

برای انجام یک برنامه ریزی سلامت خوب و کامل در کشور #آلمان به لینک زیر مراجعه نمایید.

#ریسمان

https://www.risman.de/index.php/2020/09/17/برنامه-ریزی-سلامت-در-آلمان/
معاینات احتیاطی و واکسن در آلمان

برای شناخت بیشتر انواع معاینات احتیاطی و واکسن ها در کشور #آلمان به لینک زیر مراجعه نمایید.

#ریسمان

https://www.risman.de/index.php/2020/09/20/معاینات-احتیاطی-و-واکسن-در-آلمان/
مشاوره اطلاعات در رابطه با بیماری های واگیردار

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بیماری های واگیردار و همچنین گرفتن مشاوره در رابطه با آنها در کشور #آلمان به لینک زیر مراجعه نمایید.

#ریسمان

https://www.risman.de/index.php/2020/09/29/بیماری-های-واگیر-دار-در-آلمان/
دوستان عزیزی که می خوان Bewerbung بنویسن میتونند از این سایت کمک بگیرن .
برای همه شغلها نمونه داره.👇
Startseite - Bewerbung
https://bewerbung.com/
ثبت شرکت در آلمان

برای آشنا شدن با راه کار های مختلف جهت ثبت شرکت در کشور #آلمان به لینک زیر مراجعه کنید.

#ریسمان

https://www.risman.de/index.php/2020/11/09/ثبت-شرکت-در-آلمان/
بین المللی کردن گواهینامه آلمانی در آلمان

برای یادگیری در مورد چگونگی بین المللی کردن گواهینامه آلمانی در کشور #آلمان به لینک زیر مراجعه نمایید.

#ریسمان

https://www.risman.de/index.php/2020/12/23/بین-المللی-کردن-گواهینامه-آلمانی/
Forwarded from Fahrbahnapp Support
آموزش آنلاین زبان آلمانی
سطح A1
کتاب منشن
لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به این آیدی مراجعه کنید