RICE Official Newsroom
3.42K subscribers
74 photos
58 links
RICE Wallet, your wallet
Download Telegram
to view and join the conversation
🍚 AVAILABLE TOKENS ON #RICE WALLET

Users who are familiar with trading on DeFi wallets may encounter several problems when they constantly have to connect their wallets to the exchange before buying or selling tokens.

With RICE, everything will be much easier. Currently, #RICE Wallet supports more than 500 cryptocurrencies, from stablecoins such as $DAI, $USDC,… to top coins like #BTC, #ETH,… and constantly updates information about new ones.

📌 Details: ricewallet.io/blog/available-tokens-on-rice-wallet

————
🍚 NHỮNG TÀI SẢN CÓ TRÊN #RICE WALLET

Người dùng đã quen giao dịch trên các ví DeFi, hẳn sẽ gặp không ít bất tiện khi liên tục phải kết nối ví vào sàn, sau đó mới có thể mua bán, trao đổi tài sản.

Với RICE, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hiện #RICE Wallet đã hỗ trợ hơn 500 đồng coin và token từ stablecoin như $DAI, $USDC,... cho đến các top coin như #BTC, #ETH,... và cập nhật nhanh chóng thông tin của các token mới ra mắt.

📌 Chi tiết: ricewallet.io/blog/available-tokens-on-rice-wallet
📊 Daily #RICE on PancakeSwap 🥞

RICE Liquidity has reached $65,669 on PancakeSwap

- Current price: $0.053807
- Change 24h: +2.70%
- Trading Volume 7 days: $20.86K
- Liquidity: +5.05%%

🍚 Get #RICE at: https://ricewallet.io/RICE

—————
📊 24h $RICE trên PancakeSwap 🥞

Thanh khoản RICE hiện tại đạt $65,669 ~ 1.53 tỷ VND trên PancakeSwap

- Giá hiện tại: $0.053807
- Thay đổi 24h: +2.70%
- Khối lượng giao dịch 7 ngày: $20.86K
- Thanh khoản: +5.05%

🍚 Mua #RICE tại: https://ricewallet.io/RICE
📊 Daily $RICE on ONUS

RICE Liquidity reached 2.44B VNDC ~ $104,000 on ONUS.

- Current price: $0.05207
- Change 1 week: +18.19%
- Market cap: $599.18K
- Technical Analysis for Long-term: 87.5% Buy

🍚 Get #RICE at: https://ricewallet.io/RICE

—————
📊 24h $RICE trên ONUS

Thanh khoản RICE hiện tại đã đạt 2.44B VNDC ~ $104,000 trên ONUS.

- Giá hiện tại: 1224 VNDC
- Thay đổi 1 tuần: +18.19%
- Market cap: 14.08 tỷ VNDC
- Chỉ báo kỹ thuật Dài hạn: 87.5% Mua

🍚 Mua #RICE tại: https://ricewallet.io/RICE
📊 Daily #RICE on PancakeSwap 🥞

Liquidity on RICE/BNB has reached $134.42K on PancakeSwap

- Current price: $0.055177
- Change 24h: +4.69%
- Trading Volume 7 days: $27.09K
- Liquidity: +4.14%

🍚 Get #RICE at: https://ricewallet.io/RICE

—————
📊 24h $RICE trên PancakeSwap 🥞

Thanh khoản RICE/BNB hiện tại đạt $134.42K ~ 3.16 tỷ VND trên PancakeSwap

- Giá hiện tại: $0.055177
- Thay đổi 24h: +4.69%
- Khối lượng giao dịch 7 ngày: $27.09K
- Thanh khoản: +4.14%

🍚 Mua #RICE tại: https://ricewallet.io/RICE
RICE Tracker - Market in your hand 🖐

If the crypto market could be described in one word, it would be "volatility." The market changes every second at an unbelievable rate; new coins are being listed every day. Therefore, tracking the activities of the crypto market has increasingly become impossible.

However, for those who are particular about monitoring the entirety of the crypto market when trading, RICE Wallet is an invaluable tool.

More about it 👉 https://ricewallet.io/blog/rice-tracker-market-in-your-hand

————
Nếu dùng một từ duy nhất để nói về thị trường tiền điện tử, đó chính là “biến động”. Thị trường thay đổi từng giây với tốc độ không tưởng, các token mới được niêm yết mỗi ngày. Do đó, việc theo dõi các hoạt động của thị trường tiền điện tử ngày càng khó khăn.

Tuy nhiên, đối với những người đánh giá cao tầm quan trọng của việc theo dõi toàn bộ thị trường tiền điện tử khi giao dịch, RICE Tracker là một công cụ hữu ích.

Chi tiết 👉 https://ricewallet.io/blog/rice-tracker-market-in-your-hand
📊 Daily $RICE on ONUS

RICE Liquidity reached 2.49B VNDC ~ $105,900 on ONUS.

- Current price: $0.0555
- Change 1 month: +29.57%
- Market cap: $637.45K
- Technical Analysis for Long-term: 87.5% Buy

🍚 Get #RICE at: https://ricewallet.io/RICE

—————
📊 24h $RICE trên ONUS

Thanh khoản RICE hiện tại đã đạt 2.49B VNDC ~ $105,900 trên ONUS.

- Giá hiện tại: 1302 VNDC
- Thay đổi 1 tháng: +29.03%
- Market cap: 14.97 tỷ VNDC
- Chỉ báo kỹ thuật Dài hạn: 87.5% Mua

🍚 Mua #RICE tại: https://ricewallet.io/RICE
📊 Daily $RICE on PancakeSwap 🥞

Liquidity on RICE/BNB has reached $133.11K on PancakeSwap

- Current price: $0.05628
- Change 24h: +5.40%
- Trading Volume 7 days: $25.51K
- Liquidity: +7.71%

🍚 Get #RICE at: https://ricewallet.io/RICE

—————
📊 24h $RICE trên PancakeSwap 🥞

Thanh khoản RICE/BNB hiện tại đạt $133.11K ~ 3.14 tỷ VND trên PancakeSwap

- Giá hiện tại: $0.05628
- Thay đổi 24h: +5.40%
- Khối lượng giao dịch 7 ngày: $25.51K
- Thanh khoản: +7.71%

🍚 Mua #RICE tại: https://ricewallet.io/RICE
RICE Swap – The Simplest Way to Swap Tokens

For every investor, swapping is an essential feature. But many factors affect the transaction, deciding the outcome of an investment. We understand these issues and prioritize them to improve the UX/UI and users' benefits through RICE Swap:
- Swap easily at the best rates
- Ensure security for all transactions
- The most competitive price
- Minimize slippage when trading in high volumes

📌 Details: RICE Swap – The Simplest Way to Swap Tokens

————
Với mỗi nhà đầu tư, quy đổi (swap) là một tính năng vô cùng quan trọng. Nhưng có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới việc quy đổi, quyết định kết quả đầu tư. RICE thấu hiểu và đặt điều đó làm ưu tiên hàng đầu, nhằm cải thiện trải nghiệm cũng như lợi ích đầu tư cho người dùng thông qua chức năng RICE Swap:
- Quy đổi nhanh chóng với chi phí nhỏ nhất
- Đảm bảo tính bảo mật cho mọi giao dịch
- Mức giá cạnh tranh nhất
- Giảm trượt giá khi giao dịch khối lượng lớn

📌 Chi tiết: QUY ĐỔI TÀI SẢN THUẬN TIỆN CÙNG RICE SWAP
🤔 What is RICE Soft Launch 🤔

On November 20th, as planned on the roadmap, RICE development team will carry out a soft launch of RICE Wallet on Google Play and Apple Store with basic features such as Storage, Swap, Investment,…

With a soft launch, RICE team can make all the necessary changes on the go and present the features of RICE Wallet to users step-by-step.

📌 Details: https://ricewallet.io/blog/what-is-rice-soft-launch

—————
Ngày 20/11 tới đây, theo đúng lộ trình đặt ra, đội ngũ phát triển RICE sẽ tiến hành soft launch RICE Wallet trên 2 nền tảng Google Play và Apple Store với các tính năng cơ bản như Lưu trữ tài sản, Quy đổi token, Đầu tư,...

Với soft launch, đội ngũ phát triển có thể khắc phục trực tiếp các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng cũng như giới thiệu và hướng dẫn tỉ mỉ các tính năng của RICE Wallet tới người dùng.

📌 Chi tiết: https://ricewallet.io/blog/what-is-rice-soft-launch
🍚 Exchange Tokens with RICE Swap

Time is another Bitcoin in the Crypto market. Every second that passes is enough to create massive volatility in the market and your assets. RICE can help you take advantage of the power of time.

At RICE Wallet, you can Swap assets at full pelt in the most convenient and accurate way. Easily swap for the tokens you want and easily track all the information to make better decisions.

Let’s take a look at RICE Swap on RICE Wallet!

—————
🍚 Quy đổi tài sản cực kỳ thuận tiện với RICE Wallet

Thời gian là một loại Bitcoin khác trong thị trường Crypto. Mỗi giây phút trôi qua cũng đủ tạo nên biến động khổng lồ: Biến động của thị trường, và biến động đối với tài sản của bạn. RICE có thể giúp bạn tận dụng được sức mạnh của thời gian.

Tại RICE Wallet, bạn có thể Quy Đổi (Swap) cực kì nhanh chóng, lại vô cùng thuận tiện, chính xác. Dễ dàng Swap để đổi lấy tài sản mong muốn, dễ dàng theo dõi các thông số để đưa ra quyết định tốt hơn.

Mời bạn xem các bước Quy Đổi trên RICE Wallet!
📱 RICE Wallet is now available in beta on iOS and Android

RICE team has run the deadline to the last minute. Everyone can now experience the Soft Launch version of RICE Wallet.

The beta includes basic features: Storage, Swapping more than 200 types of tokens, Portfolio Management,...

Be the first to experience RICE Wallet at: https://ricewallet.io/

📌 Details: https://ricewallet.io/blog/rice-wallet-is-now-available-in-beta-on-ios-and-android
—————
📱 RICE Wallet đã có bản beta trên cả iOS và Android

Đội ngũ phát triển RICE đã chạy deadline tới những giờ phút cuối cùng. Mọi người đã có thể tham gia thử nghiệm phiên bản beta của RICE Wallet.

Bản beta bao gồm các tính năng cơ bản: Lưu trữ tài sản, Quy đổi hơn 200 loại token, Tính năng đầu tư,...

Trải nghiệm bản beta của RICE Wallet tại: https://ricewallet.io/

📌 Chi tiết: https://ricewallet.io/blog/rice-wallet-is-now-available-in-beta-on-ios-and-android