رادیو شاهنامه
3.13K subscribers
925 photos
209 videos
962 links
رادیو شاهنامه در تمام برنامه و تارنماهای ویژه پادکست در دسترس است. همچنین در تارنمای رادیو شاهنامه می توانید ما را بشنوید

Radioshahname.com


از راه نشانی زیر می توانید ما را پشتیبانی کنید

https://hamibash.com/radioshahnameh@koroshjavadi
Download Telegram
🏵فرّ سخن
🔸نخستین رویداد آنلاین شاهنامه‌پژوهان
⚜️به مناسبت ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی

🕯با یاد و خاطره زنده‌یاد #اکبر_نحوی


🗒 24 اردیبهشت ماه، ۷ پسین(عصر)
💡#آنلاین و در بستر گوگل‌میت

🎙سخنران:

🎙دکتر  محمود رضایی دشت ارژنه


🏵برگزارکنندگان: باشگاه شاهنامه‌پژوهان، رادیو شاهنامه، ویکی‌شاهنامه، سیمرغ‌نهاد، پویش فردوسی🏵


📚دبیر علمی: دکتر عاطفه نیک‌مهر
🔖دبیر اجرایی: کوروش جوادی


🖌طراح پوستر: فرشید خدایاری


🔗پیوند شرکت در سخنرانی‌:
👇👇👇

https://meet.google.com/dac-iquz-jfw


#رادیو_شاهنامه
@radioshahnameh
Radioshahname.com
#میرجلال_الدین_کزازی:
فردوسی با فرهنگ و هنر ایران را از فروپاشی رهانید

درست است که فردوسی شهریار و شاهنشاه نبود، اما هنرمندی سخنور بود که با نیروی برتر از زمین یعنی با فرهنگ و هنر، جغرافیای زمینی و مرزی ایران را از فروپاشی رهانید؛ چرا که در آن زمان رشته‌های پیشین پاره شده بود و ایران به ده‌ها سرزمین گسیخته شده بود، سرزمین هایی که با یکدیگر پیوندی نداشتند را فردوسی با رشته‌ی نیرومندتر و استوارتر، یعنی سخن خود و شاهنامه ایرانیان را به یکدیگر پیوست. فردوسی تنها فرهنگ و زبان ایران را از گزند گران و آسیبی که آواروار به این کشور فروافتاده بود نرهانید، بلکه ایران مرزی و جغرافیایی را هم پاسداشت، در زنهار هنر خویش گرفت و دگربار پیوند ایران یکپارچه را در فرهنگ اندیشه و هنر با ایران کهن زنده کرد.


#رادیو_شاهنامه
@radioshahnameh
Radioshahname.com
#میر_جلال_الدین_کزازی :
همه شما فرزندان فردوسی هستید


همه شما چه بدانید، چه ندانید، چه بخواهید و چه نخواهید فرزاندان فردوسی هستید و در دامان فردوسی پرورده شده‌اید؛ چرا که شاهنامه نامه سپند و اهورایی هزاره‌های فرهنگ و هنر ایرانی است. اگر فردوسی در تاریخ سربرنمی‌آورد و شاهنامه را نمی‌سرود ما امروز خود را ایرانی نمی‌دانستیم و با زبان شورانگیز و فارسی سخن نمی‌گفتیم.

#رادیو_شاهنامه
@radioshahnameh
Radioshahname.com
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🖼کلیپ نخستین جشنواره ملی عکس شاهنامه #آثار_برگزیده

🏵جشنواره ملی عکس شاهنامه نگاهیست به شاهنامه از دریچه دوربینهای عکاسی ...

@shahnamehnegarkhane


#رادیو_شاهنامه
@radioshahnameh
Radioshahname.com
#جلال_خالقی_مطلق:
شاهنامه کتاب نیست، کتابخانه است

شاهنامه یک کتاب نیست بلکه یک کتابخانه است. اگر بپرسند از شاهنامه چه می توان آموخت پاسخ من این است که بی اغراق از هر صفحه از شاهنامه می توان نکته ای آموخت. از شاهنامه تاریخ و فرهنگ باستانی را آموخته اند. از شاهنامه آداب و رسوم و آیینهای نیاکان ما را آموخته اند .از شاهنامه ادبیات باستان ما را آموخته اند. از شاهنامه شاعری آموخته اند. از شاهنامه اخلاق نیکو آموخته اند. از شاهنامه کشورداری آموخته اند. از شاهنامه هویت تاریخی ،فرهنگی و ملی ایرانیان را آموخته اند و از شاهنامه زبان فارسی را آموخته اند. امروز اهمیت زبان فارسی در کنار اهمیت هویت تاریخی، فرهنگی و ملی مهمترین آموزه ی این کتاب است و این دو آموزه از یکدیگر جدا نیستند.#رادیو_شاهنامه
@radioshahnameh
Radioshahname.com
🏵فرّ سخن
🔸نخستین رویداد آنلاین شاهنامه‌پژوهان
⚜️به مناسبت ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی

🕯با یاد و خاطره زنده‌یاد #اکبر_نحوی


🗒 24 اردیبهشت ماه، ۷ پسین(عصر)
💡#آنلاین و در بستر گوگل‌میت

🎙سخنران:

🎙دکتر  محمود رضایی دشت ارژنه


🏵برگزارکنندگان: باشگاه شاهنامه‌پژوهان، رادیو شاهنامه، ویکی‌شاهنامه، سیمرغ‌نهاد، پویش فردوسی🏵


📚دبیر علمی: دکتر عاطفه نیک‌مهر
🔖دبیر اجرایی: کوروش جوادی


🖌طراح پوستر: فرشید خدایاری


🔗پیوند شرکت در سخنرانی‌:
👇👇👇

https://meet.google.com/dac-iquz-jfw


#رادیو_شاهنامه
@radioshahnameh
Radioshahname.com
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🏵فرّ سخن
🔸نخستین رویداد آنلاین شاهنامه‌پژوهان
⚜️به مناسبت ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی


🎙سخنران:

🎙دکتر محمود رضایی دشت ارژنه
🔸دگرخوانی اسطوره ضحاک از اژدهایی پتیاره تا برهمنی عبادت پیشه#رادیو_شاهنامه
@radioshahnameh
Radioshahname.com
🏵فرّ سخن
🔸نخستین رویداد آنلاین شاهنامه‌پژوهان
⚜️به مناسبت ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی

🕯با یاد و خاطره زنده‌یاد #اکبر_نحوی


🗒 26 اردیبهشت ماه، ۷ پسین(عصر)
💡#آنلاین و در بستر گوگل‌میت

🎙سخنران:

🎙دکتر نعمت یلدرییم


🏵برگزارکنندگان: باشگاه شاهنامه‌پژوهان، رادیو شاهنامه، ویکی‌شاهنامه، سیمرغ‌نهاد، پویش فردوسی🏵


📚دبیر علمی: دکتر عاطفه نیک‌مهر
🔖دبیر اجرایی: کوروش جوادی


🖌طراح پوستر: فرشید خدایاری


🔗پیوند شرکت در سخنرانی‌:
👇👇👇

https://meet.google.com/dac-iquz-jfw


#رادیو_شاهنامه
@radioshahnameh
Radioshahname.com
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🏵فرّ سخن
🔸نخستین رویداد آنلاین شاهنامه‌پژوهان
⚜️به مناسبت ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی


🎙سخنران:

🎙دکتر نهمت یلدرییم
🔸سیمرغ در ادب فارسی و شاهنامه


#رادیو_شاهنامه
@radioshahnameh
Radioshahname.com
🏵فرّ سخن
🔸نخستین رویداد آنلاین شاهنامه‌پژوهان
⚜️به مناسبت ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی

🕯با یاد و خاطره زنده‌یاد #اکبر_نحوی


🗒 27 اردیبهشت ماه، ۷ پسین(عصر)
💡#آنلاین و در بستر گوگل‌میت

🎙سخنران:

🎙دکتر قدمعلی سرامی


🏵برگزارکنندگان: باشگاه شاهنامه‌پژوهان، رادیو شاهنامه، ویکی‌شاهنامه، سیمرغ‌نهاد، پویش فردوسی🏵


📚دبیر علمی: دکتر عاطفه نیک‌مهر
🔖دبیر اجرایی: کوروش جوادی


🖌طراح پوستر: فرشید خدایاری


🔗پیوند شرکت در سخنرانی‌:
👇👇👇

https://meet.google.com/dac-iquz-jfw#رادیو_شاهنامه
@radioshahnameh
Radioshahname.com
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🏵فرّ سخن
🔸نخستین رویداد آنلاین شاهنامه‌پژوهان
⚜️به مناسبت ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی


🎙سخنران:

🎙دکتر قدمعلی سرامی
🔸نسبیت در شاهنامه


🏵فرّ سخن
🔸نخستین رویداد آنلاین شاهنامه‌پژوهان
⚜️به مناسبت ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی


🎙سخنران:

🎙دکتر قدمعلی سرامی
🔸نسبیت در شاهنامه#رادیو_شاهنامه
@radioshahnameh
Radioshahname.com
🏵فرّ سخن
🔸نخستین رویداد آنلاین شاهنامه‌پژوهان
⚜️به مناسبت ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی

🕯با یاد و خاطره زنده‌یاد #اکبر_نحوی


🗒 28 اردیبهشت ماه، ۷ پسین(عصر)
💡#آنلاین و در بستر گوگل‌میت

🎙سخنران:

🎙دکتر جواد رنجبر درخشی لر


🏵برگزارکنندگان: باشگاه شاهنامه‌پژوهان، رادیو شاهنامه، ویکی‌شاهنامه، سیمرغ‌نهاد، پویش فردوسی🏵


📚دبیر علمی: دکتر عاطفه نیک‌مهر
🔖دبیر اجرایی: کوروش جوادی


🖌طراح پوستر: فرشید خدایاری


🔗پیوند شرکت در سخنرانی‌:
👇👇👇

https://meet.google.com/dac-iquz-jfw


#رادیو_شاهنامه
@radioshahnameh
Radioshahname.com
#مجسمه_فردوسی_گردنه_حیران

مجسمه سنگی فردوسی بزرگ، حماسه‌سرای بی‌همتای ایران و جهان در شهرک گردشگری حیران (گردنه حیران) توسط عده‌ای نابخرد به‌صورت مغرضانه دچار تخریب شده است و چنانچه مسئولان مربوطه در این زمینه کوتاهی کنند، به‌زودی کل اثر تخریب خواهد شد. همچنین بر اساس بازدید میدانی می‌توان به راحتی متوجه این موضوع شد که زیرسازی مناسب برای نصب این مجسمه باشکوه انجام نگرفته است و هر لحظه بیم آن می‌رود که کل اثر به‌واسطه عدم تمهیدات مناسب، سقوط کند.


🔸برای امضا این کارزار بر روی پیوند زیر بزنید:👇
https://www.karzar.net/115309#رادیو_شاهنامه
@radioshahnameh
Radioshahname.com
🏵فرّ سخن
🔸نخستین رویداد آنلاین شاهنامه‌پژوهان
⚜️به مناسبت ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی

🕯با یاد و خاطره زنده‌یاد #اکبر_نحوی


🗒 28 اردیبهشت ماه، ۷ پسین(عصر)
💡#آنلاین و در بستر گوگل‌میت

🎙سخنران:

🎙دکتر جواد رنجبر درخشی لر


🏵برگزارکنندگان: باشگاه شاهنامه‌پژوهان، رادیو شاهنامه، ویکی‌شاهنامه، سیمرغ‌نهاد، پویش فردوسی🏵


📚دبیر علمی: دکتر عاطفه نیک‌مهر
🔖دبیر اجرایی: کوروش جوادی


🖌طراح پوستر: فرشید خدایاری


🔗پیوند شرکت در سخنرانی‌:
👇👇👇

https://meet.google.com/dac-iquz-jfw


#رادیو_شاهنامه
@radioshahnameh
Radioshahname.com
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🏵فرّ سخن
🔸نخستین رویداد آنلاین شاهنامه‌پژوهان
⚜️به مناسبت ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی


🎙سخنران:

🎙دکتر جواد رنجبر درخشی لر
🔸شاهنامه شناسی استاد حسن تقی زاده#رادیو_شاهنامه
@radioshahnameh
Radioshahname.com
#میر_جلال_الدین_کزازی:

رستم را مردم ایران پدید آورده‌اند. ناخواسته، ناآگاهانه در درازنای تاریخ خود؛ از همین روست که ما رستم را نماد می‌نامیم. نماد را کسی آگاهانه و به خواست پدید نمی‌آورد اما نویسنده‌ای می‌خواهد داستانی بنویسد، پیرنگی پیکره‌ای از آن داستان را در آغاز در ذهن دارد. قهرمانان خود را بر می‌گزیند، دربارهٔ آنها می‌اندیشد، سپس می‌آغازد به نوشتن داستان. آن قهرمانان زادهٔ خواست و اندیشهٔ آن داستان نویس است. مانند سخنوری که ترفندی ادبی را به کار می‌برد می‌تواند بیندیشد استعاره‌ای تشبیهی یا هر چه از این دست را دربارهٔ کسی یا چیزی به کار بگیرد. فردوسی آفریننده است این که فلان نبرد رستم را چگونه گزارش کرده باشد این چگونگی باز می‌گردد به فردوسی اما آن نبرد آفریدهٔ ذهن او نیست. اینکه نبرد با کدامین پهلوان انجام می‌گیرد درکجا و چرا؟ پیکرهٔ داستانها را استاد از آبشخورهای خود ستانده است در این آبشخورها هم آنچه ایرانیان به آن شیوه‌ای که گفتیم پدید آورده بودند باز تافته است. پس نمی توان پذیرفت که فردوسی رستم را بر پایه ی آرمانهای خویش آفریده باشد.

#رادیو_شاهنامه
@radioshahnameh
Radioshahname.com
#میر_جلال_الدین_کزازی :

همواره در حماسه ما در برابر هر نماد به نمادی وارونه باز می‌خوريم كه من آن را پادنماد می‌نامم. چون جهان حماسه جهان رويارويی، ستيز، كشاكش و همآوردی است. پس هر نمادی همسنگی وارونه خويش دارد كه پادنماد آن است.  اگر چنين نباشد، كشاكشی در نخواهد گرفت و حماسه پديد نخواهد آمد. هنگامی كه اين نماد و پادنمادها پديد می‌آيند و بر يكديگر اثر می‌گذارند، دو پهلوان همسنگ و هم‌تراز می‌شوند. از اين روست كه اسفنديار به دست رستم از پای در می‌آيد. پادشاهی قربانی پهلوانی می شود، پهلوانی هم پايگاه خود را از دست می‌دهد. رستم با كشتن اسفنديار به راستی خود را می‌كشد. هم از اين روست كه با مرگ رستم بخش پهلوانی شاهنامه به پايان می‌رسد و بخش تاريخی آغاز می گيرد .


#رادیو_شاهنامه
@radioshahnameh
Radioshahname.com
📢آلبوم موسیقی «کیومرس نامه» با روایت میرجلال الدین کزازی و آهنگسازی مسیح تحویلداری همزمان با سالروز بزرگداشت فردوسی منتشر شد.

🔸به گزارش خبرنگار موسیقی ایرنا، آلبوم موسیقی «کیومرس نامه» روایت داستان کیومرث در شاهنامه توسط میرجلال الدین کزازی استاد دانشگاه، شاعر، نویسنده، مترجم، شاهنامه‌پژوه و چهره‌ ماندگار فرهنگ و ادب ایران، با آهنگسازی مسیح تحویلداری و خوانندگی حسین علیشاپور سه‌شنبه- ۲۵ اردیبهشت‌ماه- همزمان با سالروز بزرگداشت فردوسی منتشر شد.

🔹این آلبوم شامل ۱۱ قطعه؛ دیباچه، کیومرس (کیومرث)، سیامک، دیو، سوگ سیامک، پیام ایزدی، هوشنگ، رزم هوشنگ و دیو، سرانجام، شاهنامه شناسی (روایت دکتر کزازی در مورد چیستی شاهنامه) و داستان کیومرس (روایت دکتر کزازی درباره جایگاه کیومرس در اساطیر ایرانی) است.

🔸متن روایی داستان برگرفته از کتاب «دفتر دانایی و داد» اثر استاد میرجلال الدین کزازی است.


#رادیو_شاهنامه
@radioshahnameh
Radioshahname.com
#ژاله_آموزگار:

ما یک فرهنگ مداوم داریم. ما همانی هستیم که کاخ پاسارگاد و ستونهای تخت جمشید به دست ما بنا شده است و ما در صحنه بیستون تاریخ نگاشته ایم و در ضمن همانی هستیم که زیباترین کاشیها را در مسجد شیخ لطف الله به کار گرفته ایم و معماران ما اصفهان را نصف جهان کرده اند. این تداوم فرهنگی است نه گسستگی, ما همیشه بوده ایم گاهی اجبارا خاموش شده ایم ولی نمرده ایم . به موقع سر برافراشته ایم, گل کاشته ایم . ما با زنده نگاه داشتن آیین هایمان نگذاشتیم ریشه هایمان خشک شود . ما مانند ایزد رپیتون هستیم که در سرمای زمستانی به زیر زمین میرود ریشه گیاهان و آبهای زیرزمینی را گرم نگاه میدارد, ما هم در بدترین شرایط ریزه کاریهای فرهنگمان را در آعوش فشرده ایم از جانمان شیرش داده ایم تا همچنان ببالد و ببالد
.#رادیو_شاهنامه
@radioshahnameh
Radioshahname.com
💠شاهنامه ویرایش جلال خالقی مطلق (4 جلدی) نشر سخن

🔸اين نسخه از شاهنامه فردوسی توسط اديب، پژوهشگر و شاهنامه‌شناس ايرانی، «جلال خالقی مطلق» تصحيح و ويرايش شده است. جلال خالقی مطلق، اديب، پژوهشگر و شاهنامه‌شناس ايرانی است. مهم‌ترين دستاورد جلال خالقی مطلق، تصحيح شاهنامه فردوسی است در هشت دفتر که طي سال‌های 1366 تا 1386 در نيويورک زير نظر احسان يارشاطر انتشار يافت. تصحيح شاهنامهٔ فردوسی، حاصل بيش از سی سال کار مداوم خالقی در گردآوری و بررسی کهن‌ترين دست‌نويس‌های شاهنامه و مقابلهٔ آنها با پيروی از روش‌های جديد تصحيح متون است. جلال خالقی در کار مقابلهٔ دست‌نويس‌ها از همکاری محمود اميدسالار و ابوالفضل خطيبی در دفترهای ششم و هفتم بهره گرفت.


💠قیمت : 2350000

🔳خرید از فروشگاه باشگاه شاهنامه پژوهان

🔹سفارش از  تلگرام @koroshariadad

📘پیوند خرید کتاب

📦پیوند فروشگاه#رادیو_شاهنامه
@radioshahnameh
Radioshahname.com