Payab Zamzam
116 subscribers
39 photos
7 videos
30 links
Download Telegram
to view and join the conversation
دیتا لاگر MPD5G-T1 دارای 512MB حافظه داخلی است و می تواند اطلاعات 16000 قرائت برای هزار ابزار (در مجموع شانزده میلیون رکورد) را در خود ذخیره کند.
www.instagram.com/payabzamzam
www.payab-zamzam.com
t.me/payab_zamzam
از بارسنج الکتریکی برای تعیین بار محوری راک بولت، نیل، انکر و همچنین سولجرپایل استفاده می شود. المان مذکور از حفره میانی بارسنج عبور داده شده و توسط مهره یا انکرهد ما بین صفحات باربر نصب می شود و پس از توزیع نیروی اعمالی بر روی بارسنج، منجر به کرنش بدنه بارسنج شده که این کرنش ها توسط کرنش سنج های ورقه ای اندازه گیری می شود.
www.instagram.com/payabzamzam
www.payab-zamzam.com
t.me/payab_zamzam
شاخص سطح آب
از این دستگاه برای تعیین سطح آب زیرزمینی در گمانه ها و چاه ها استفاده می شود. این ابزار شامل یک قرقره کابل با طول دلخواه و یک اژدر می باشد. کابل آن به واحد متر مدرج شده و از پتانسیومتر داخل قرقره برای تنظیم حساسیت دستگاه در مقابل سیالات مختلف استفاده می شود.
کرنش سنج تار مرتعش جوشی سری SGCJ
وظیفه این ابزار کرنش سنجی در المان های فولادی سازه است. برای سهولت نصب، در دو انتهای این ابزار بلوک های فولادی تعبیه شده تا بتوان با کمک جوش قوس الکتریکی معمولی ابزار را به بدنه فولادی سازه متصل نمود. این ابزار نیز در طول های مختلفی قابل تامین است.
www.instagram.com/payabzamzam
www.payab-zamzam.com
t.me/payab_zamzam
چرخش سنج
این ابزار برای سنجش چرخش سازه ها استفاده می شود. این ابزار بر روی سقف، کف طبقات و یا دیواره های سازه نصب شده و هر گونه چرخش سازه را با دقت بسیار بالا ثبت می نماید. چرخش سنج در دو نوع ثابت و قابل حمل تولید می شود. در نوع ثابت، امکان قرائت پیوسته و از راه دور فراهم می شود. این ابزار معمولا مقدار چرخش را بصورت دو محوره و در راستای محورهای X و Y ثبت می کند. ابزار مذکور در هر دو حالت ثابت و قابل حمل، پس از اتمام پروژه قابل باز شدن و استفاده مجدد خواهد بود.
www.instagram.com/payabzamzam
www.payab-zamzam.com
t.me/payab_zamzam
بارسنج هیدرولیکی
از این بارسنج برای تعیین بار محوری وارد به انواع راک بولت، نیل و انکر استفاده می شود. المان مذکور که از استیل 316 ساخته شده از حفره میانی بارسنج عبور داده شده و توسط مهره بر روی صفحه باربر نصب می شود. در نتیجه، نیروی اعمالی به بولت بطور عمود به سطح بارسنج منتقل شده و پس از توزیع بر روی آن منجر به افزایش فشار سیال داخل ابزار می شود. این تغییر فشار توسط ترانسمیترهای دقیق تبدیل به سیگنال الکتریکی شده و توسط دستگاه قرائت خوانده می شود.
www.instagram.com/payabzamzam
www.payab-zamzam.com
t.me/payab_zamzam
انحراف سنج قابل حمل و ثابت درون چالی
از این ابزار در مطالعه پایداری شیب ها و دیواره های حایل و سد های خاکی استفاده می شود. اساس کار، ثبت زاویه یک راستای شاقولی و اندازه گیری انحراف از این امتداد است. برای این کار یک اژدر حساس به چرخش در راستای یک لوله به حرکت در آمده و در هر نقطه انحراف از راستای شاقولی را اندازه می گیرد.
سیستم شامل لوله های کیسینگ شیاردار، اژدر قرائت استیل، دستگاه قرائت بی سیم و نرم افزار ترسیم اطلاعات می باشد.
www.instagram.com/payabzamzam
www.payab-zamzam.com
t.me/payab_zamzam
سلول فشار سد خاکی
از سلول فشار برای اندازه گیری تغییر تنش در خاک، سنگ، بتن و یا سطح تماس بین این محیط ها استفاده می شود. فشار وارده توسط محیط از طریق دیافراگم فولادی دستگاه به سیال درونی آن وارد شده و توسط ترانسمیتر فشار به سیگنال الکتریکی تبدیل و قرائت می شود.
www.instagram.com/payabzamzam
www.payab-zamzam.com
t.me/payab_zamzam
پیزومتر تار مرتعش
در صورتیکه بخواهیم قرائت پیزومتر ها را از راه دور و یا بصورت اتوماتیک انجام دهیم می توان از پیزومتر الکتریکی استفاده کرد. در این سیستم یک سنسور فشار، مقدار فشار آب را در عمق مورد نظر اندازه گیری و آنرا تبدیل به یک سیگنال الکتریکی نموده که از طریق کابل مربوطه به سطح زمین و محل قرائت انتقال می یابد. در این نوع از دستگاه از سنسور تار مرتعش استفاده شده که توسط دستگاه قرائت قابل حملی خوانده می شود.
www.instagram.com/payabzamzam
www.payab-zamzam.com
t.me/payab_zamzam
سلول فشار شاتکریت
این سلول فشار برای اندازه گیری تغییر تنش در شاتکریت استفاده می شود. به دلیل اینکه عموما شاتکریت دارای ضخامت های بین 15 تا 25 سانتیمتر است، این ابزار به شکل مستطیل ساخته می شود تا بعد کوچک آن در جهت ضخامت شاتکریت قرار گیرد.
www.instagram.com/payabzamzam
www.payab-zamzam.com
t.me/payab_zamzam
درزسنج تک محوره
ابزارهایی با کیفیت، دقت و وضوح اندازه گیری بسیار بالا هستند و عموما برای تعیین میزان و روند بازشدگی درز و ترک مورد استفاده قرار میگیرند.
www.instagram.com/payabzamzam
www.payab-zamzam.com
t.me/payab_zamzam
درزسنج سه محوره
ابزارهایی ساده و بادوام هستند و عموما برای تعیین میزان و روند جابجایی درز و ترک در سه راستای عمود بر هم مورد استفاده قرار می گیرند. این گروه از ابزارها به صورت مکانیکی تولید شده و از قابلیت تجهیز به سنسورهای جابجایی سنج الکتریکی نیز برخوردارند.

www.instagram.com/payabzamzam
www.payab-zamzam.com
t.me/payab_zamzam
کرنش سنج تار مرتعش بتن
کرنش سنج های تار مرتعش یکی از پرکاربردترین انواع ابزار دقیق سازه ای و ژئوتکنیکی هستند. با توجه به این که اندازه گیری مستقیم تنش در بسیاری موارد حتی با فرض امکان پذیر بودن، با دشواری و عدم قطعیت های زیادی همراه است، لذا به عنوان یک روش جایگزین مناسب می توان میزان کرنش المان مورد نظر را اندازه گیری و با اطلاع از مدول الاستیسیته ماده، آن را به تنش معادل تبدیل کرد.
www.instagram.com/payabzamzam
www.payab-zamzam.com
t.me/payab_zamzam
دستگاه جمع آوری داده
در صورتیکه بخواهیم تعداد زیادی سنسور را بطور همزمان به دستگاه وصل کرده و در فواصل زمانی دلخواه آن ها را قرائت کرده و اطلاعات مربوطه را در دستگاه ذخیره کنیم، از این دستگاه استفاده می شود. دستگاه قادر به خواندن انواع سنسورها (MEMS, Thermistor, VWetc, Strain Gauge, Potentiometer) و دریافت انواع خروجیها (نظیر فرکانس، ولتاژ، جریان، اهم و غیره) می باشد.
www.instagram.com/payabzamzam
www.payab-zamzam.com
t.me/payab_zamzam
پیزومتر لوله ایستاده
از این پیزومتر برای تعیین تراز آب در لایه های زمین استفاده می شود. سیستم شامل یک لوله با سر متخلخل است که در لایه مورد نظر نصب شده و فقط اجازه ورود آب از لایه مورد نظر را می دهد. اندازه گیری سطح تراز آب در لوله توسط یک دستگاه عمق یاب، انجام می شود.
www.instagram.com/payabzamzam
www.payab-zamzam.com
t.me/payab_zamzam
اکستنسومتر (کشیدگی سنج درون گمانه)
از کشیدگی سنج برای تعیین مقدار جابجایی در عمق توده های خاک و سنگ استفاده می شود. این ابزار در داخل چال نصب شده و در نقاط مشخصی (انکر پوینت) به زمین متصل می شود و در صورت جابجایی در توده های خاک یا سنگ، فاصله انکر ها نسبت به هم و بالطبع، فاصله آن ها نسبت به هد دستگاه تغییر می کند و بدین ترتیب جابجایی زمین در نقاط انکر تعیین می شود.
www.instagram.com/payabzamzam
www.payab-zamzam.com
t.me/payab_zamzam
جک مسطح
این ابزار یک سلول فشار است که توسط آن می توان فشار معینی را از طریق قرارگیری در یک شیار به سطح سنگ یا بتن اعمال کرد.
شیاری توسط اره در محیط مورد نظر ایجاد می شود، شکل شیار معمولا به صورت قطاعی از دایره می باشد.
www.instagram.com/payabzamzam
www.payab-zamzam.com
t.me/payab_zamzam
درزسنج سه محوره الکتریکی
از نظر کاربرد، این ابزار مشابه نوع دستی است با این تفاوت که قرائت ها در آن توسط سنسور الکتریکی صورت می گیرد. از این ابزار در مواقعی استفاده می شود که نیاز به قرائت پیوسته جابجایی وجود داشته باشد یا نقطه مورد نظر به سختی در دسترس قرار داشته باشد.
www.instagram.com/payabzamzam
www.payab-zamzam.com
t.me/payab_zamzam
نشست سنج مغناطیسی
از نشست سنج های مغناطیسی برای تعیین نشست نسبی لایه های زیر سطحی استفاده می شود.
در نقاطی از عمق زمین که تعیین نشست مد نظر است، دیسک های فلزی یا مغناطیسی نصب می شود و بطور متناوب محل این دیسک ها قرائت می شود. دستگاه مذکور از پراب، کابل مدرج، قرقره کابل و مجموعه ای از قطعات الکترونیک تشکیل شده است که با چراغ و بوق، رسیدن اژدر به محل دیسک را اعلام می کند.
www.instagram.com/payabzamzam
www.payab-zamzam.com
t.me/payab_zamzam
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
به اطلاع جامعه مهندسین ژئومکانیک می رساند که شرکت مهندسی پایاب زمزم تکنولوژی تار مرتعش را برای اولین بار در ایران بصورت کاملا بومی در اختیار در آورده است. مراحل طرح و توسعه این سنسور برای تولید کلیه قطعات آن شامل سیم پیچ، تار، نقاط فیکس انتهایی، سیستم الکترونیکی تهییج تار و قرائت آن کلا در شرکت پایاب زمزم به تولید رسیده است. همچنین کلیه ابزار دقیق حوزه ژئومکانیک علاوه بر سیستمهای قبلی اکنون با تکنولوژی تار مرتعش که دارای دوام و پایداری بالایی بوده نیز تولید می شود.
http://www.instagram.com/payabzamzam
http://www.payab-zamzam.com
http://t.me/payab_zamzam
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۶۳۹۸۹۹