Pathwaystogod
2.07K subscribers
6.07K photos
467 videos
149 files
199 links
اسرار درون ومديتيشن، چاکرا و کالبدها،حقایق روانشناسی ،تعالیم معنوی و عرفانی......
Download Telegram
to view and join the conversation
❄️🧘🔮🧘❄️

🎆 انسان ها هر... ثانيه تو را مي خوانند؛
انسان ها هر ثانيه به وجود تو، عشق ورزی تو،
كمك تو، و نوازش عاشقانه
تو احتياج دارند. گوشه دست شفا ؛
بخش خود را بر سر زمين بكش ؛
تا كل زمين شفا يابد و از انتقال نيروی
الهی وجود تو، سبز و
پر نعمت و شادمان و ثروتمند شود و جان بگيرد.
انسان ها.. را متواضعانه و
نوازشگرانه عشق بورز،
كلمات و سخنان زيبا و ستايش گرانه
تو براي انسان ها حيات بخش است
و در عمق وجود آن ها می نشيند. تو مي تواني تسلی دهی،
مشاوره دهی و هر كسي را متحول كنی وزندگی پربار الهی وزيبايی را برايش رقم برنی.
خود خدا در درون توست؛
تمامی انسان ها،
مخصوصاٌ اطرافيانت و كسانی
كه هر روز آن ها را می بينی،
نياز به شفا يافتن با حمايت ها و توجه
و كمك و نوازش تو دارند. با انرژی مثبت و با قدرت عظيمت
و با فكر نيرومندت،
به آن ها ياري برسان و محبت كن
و آن ها را در زيبايي وآرامش و
سلامتي ببين
تا نيرومند شوند و
از طريق نيرو و قدرت الهی خدا،
زيبا ،پاک ، آرام و سلامت
شوند ...

❄️🧘🔮🧘❄️

#مثبت_باش #انرژی_مثبت #آرامش #عشق_ورزی #تعالیم #راهی_بسوی_خدا

@pathwaystogod
@mazeye_malakoot
❄️🧘🔮🧘❄️

🎆 اگر مي خواهيد از ذهن دور شويد، بايد از قلب عبور كنيد. نمي توان مستقيم از ذهن جدا شد. بايد از قلب گذشت. بايد قلب را بعنوان يك شيوه بكار گرفت. «‌ فكر »، «‌ احساس » ‌و «‌ بودن » ‌سه مركز جدا هستند، اما بي ترديد احساس به بودن نزديكتر از فكر است. احساس مثل يك شيوه است. هرچه بيشتر احساس كنيد،‌ كم تر فكر خواهيد كرد. با فكر نجنگيد؛ زيرا جنگيدن با فكر، دوباره افكار جنگ را مي سازد. هرگز با افكار نجنگيد. اين كار بيهوده است. به جاي جنگيدن با فكر، انرژي تان را به سمت احساس سوق دهيد. به جاي فكر كردن، ترانه بخوانيد. به جاي فلسفه بافي، عشق بورزيد. به جاي نثر، به شعر بپردازيد. به طبيعت نگاه كنيد.آنگاه هرچه انجام مي دهيد، از طريق قلب انجام دهيد. قلب مركزي است كه ناديده گرفته شده است. وقتي به آن توجه كنيد، شروع به كار مي كند. وقتي قلب شروع به كار كند، ‌انرژي اي كه ذهن فعال بود، بطور خودكار به سوي قلب حركت مي كند. قلب به مركز انرژي نزديك تر است. مركز انرژي در ناف قرار دارد. هدف تمام نظامهاي آموزشي، تعليم چگونگي ارسال اين انرژي به ذهن و ناديده گرفتن قلب است. در هيچ مدرسه يا دانشگاهي به شما تعليم نمي دهند كه چگونه احساس كنيد. آنها احساس را نابود مي كنند؛ ‌زيرا مي دانند اگر كسي احساس كند، نمي تواند فكر كند. البته عزيمت از ذهن به قلب آسان است و حركت از قلب به ناف آسانتر. در مركز انرژي ناف، شما موجودي پاك هستيد؛ عاري از احساس و فكر. در آنجا هيچ حركتي وجود ندارد. آنجا مركز گردباد است.

❄️🧘🔮🧘❄️

#قلب #ذهن #فکر #احساس #بودن #جنگ_با_افکار #تعالیم_معنوی #راهی_بسوی_خدا

@pathwaystogod
@mazeye_malakoot
❄️🧘🔮🧘❄️

🎆 تمركز شما بايد بر عشق باشد. كسي را دوست داريد و وجودتان را با او شريك مي شويد.
او نيز وجودش را با شما سهيم مي شود.
هريك از شما فضاي خود را با ديگري شريك مي شود.
عشق يعني خلق فضا ميان دو نفر ،فضايي كه به هيچ يك از آنها به تنهايي تعلق ندارد و در عين حال متعلق به هر دو است.
فضايي كوچك ميان دو نفر كه در آن يكديگر را ملاقات مي كنند، ‌مي آميزند و يكي مي گردند. اين فضا ارتباطي با بعد جسماني ندارد.
فضايي روحاني است.
در اين فضا شما ديگر شما نيستيد و فرد مقابل نيز ديگر فرد قبلي نيست.

❄️🧘🔮🧘❄️

#عشق #فضای_روحانی #تعالیم_معنوی #راهی_بسوی_خدا

@pathwaystogod
@mazeye_malakoot
❄️🧘🔮🧘❄️

🎆 بسیاری از مردم
در تلاشی ناآگاهانه
برای برطرف کردن بی‌قراری ریشه‌ای،

به نوشیدن،
مواد مخدر،
روابط جسمی،
غذا،
کار،
تلویزیون،
یا حتی خریدهای غیرضروری
رو می‌آورند؛

و
به این طریق خودشان را بی‌حس می‌کنند.

در چنین حالتی
فعالیتی که اگر به شکلی متعادل
بسیار لذت بخش بود،
سرشار از ویژگی‌های اعتیاد و اجبار می‌گردد
و تمامی آنچه از این طریق حاصل می‌شود،
برطرف کردن علایم بی‌قراری
برای مدتی بسیار کوتاه است.

به این ترتیب
ناآگاهی عادی
به دردِ عمیق ناآگاهی تبدیل می‌شود
که حالت مزمن و بارزترِ
رنج و ناخشنودی‌ست.

این حالت هنگامی پیش می‌آید که
اوضاع ((خراب)) می‌شود،
"منِ درونی" در خطر می‌افتد
یا چالشی اصلی،
تهدید
یا کمبودی واقعی
یا خیال
در شرایطِ زندگی
یا درگیری در روابط پیش می‌آید.

در ناآگاهی عادی،
انکار یا مقاومت از روی عادت
موجب بی‌قراری و ناخشنودی می‌شود که
بیشتر مردم آن را
به عنوان زندگی عادی می‌پذیرند.

هنگامی که این مقاومت
با چالش یا خطری شدت می‌یابد،
موجب منفی‌گرایی‌های شدید مثل:
خشم،
ترس مزمن،
حالت تهاجمی
افسردگی و
مانند این‌ها می‌شود.

بیشتر اوقات ناآگاهی عمیق
این مفهوم را دارد که
تکمه‌ی تندیس درد زده شده
و هویت شما با آن یکی شده است.

❄️🧘🔮🧘❄️

#ناآگاهی #تلاش_ناآگاهانه #منفی_گرایی #من_درونی #فراروانشناسی #راهی_بسوی_خدا

@pathwaystogod
@mazeye_malakoot
❄️🧘🔮🧘❄️

🎆 تغییر فرکانس زمین ( طنین شومان ) 🎆

🔹 طنین شومان (فرکانس زمین) در سال های اخیر به شدت افزایش یافته و محققان نمی توانند دلیل محکمی برای این رویداد پیدا کنند. آیا رسیدن به "زمین جدید" سریعتراز آنچه پیش بینی شده بود، درحال وقوع است ؟

🔹در قرن اخیر اتفاق های زیادی افتاده و مردم در سرتاسر دنیا این تغییرات را حس می کنند. انتقال عظیمی در حال انجام است که نه تنها انسان بلکه زمین را هم شامل می شود.

🔹به ضربان قلب زمین «طنین شومان» می گویند که تمام موجودات زنده را در بر می گیرد و به مدت هزاران سال دقیقا با فرکانس طبیعی و پایدار 7.83 هرتز درتپش بوده است.

🔹نزد اساتید هندوئیسم، این عدد معنای خاصی دارد و مشابه فرکانس "اوم " صوت مقدس و کیهانی دراین مذهب است. در دنیای غرب، طنین شومان، بیانگرفرکانس میدان الکترومغناطیسی زمین است .

🔹زمین به طور پیوسته با فرکانس 7.83هرتز تپیده است، با تغییرات بسیار اندکی که در سال هزارونهصدوپنجاه و دو پیش بینی شده بود. اما همه چیز در ژوئن دوهزاروچهارده تغییر پیدا کرد . یک افزایش ناگهانی در فعالیت این میدان را در حدود 8.5 هرتز اتفاق افتاد و چند روز بعد حتی به شانزده ونیم هرتز رسید.

🔹محققان از این وضعیت غیرعادی که پیش از آن هرگز گزارش نشده بود، گیج شدند و تفسیری برای آن نداشتند. اخیرا این مقدار حتی بیشترشده و به طرز غافلگیر کننده ای به بالاتر از میزان تثبیت شده در سال دوهزاروچهارده به بالای سی هرتز رسیده است . ( این میزان از زمان نوشتن این مطلب همچنان در حال افزایش است.)

🔹همه محققان توافق دارند این افزایش، بیانگر نوعی تغییر است. باور بر این است که انسانها به مدت هزاران سال در یک وضعیت خفته بسر می بردند و اکنون در واقعیت بزرگتری بیدار می شوند. واقعیتی که در آن افکار ما بسرعت تحقق پیدا می کند.

🔹طنین شومان و تغییراتش در سالهای اخیر، بهترین دلیل برای این تغییربزرگ هستند. از مدتها قبل این گمان وجود داشت که " آگاهی جمعی" انسانها می تواند بر ساختارمیدان مغناطیسی اثر گذاشته و مانند این افزایش اخیر، در آن اختلال ایجاد کند. این موضوع معمولا در لحظات آشفتگی، احساسات شدید و تنش، اوج می گیرد.

❄️🧘🔮🧘❄️

#فرکانس_شومان #تغییر_فرکانس_زمین #آگاهی_جمعی #راهی_بسوی_خدا

@pathwaystogod
@mazeye_malakoot
❄️🧘🔮🧘❄️

🎆 طنین شومان 🎆
⚜️قسمت دوم:

🔹این گمان بر پایه این حقیقت استوار است که فرکانس شومان، با امواج مغز در وضعیت آلفا و تتا هماهنگ است.
این افزایش ارتعاش به طور طبیعی با فعالیت امواج مغزی مطابق است، به این معنا که "مادر/ زمین" فرکانس ارتعاش خود را با ما تنظیم می کند ، احتمالا ما هم به خاطر پیوندی که با زمین داریم همین کار را می کنیم .

🔹نکته دیگر، افزایش سرعت زمان است که اخیرا به وسیله تعداد بیشتری ازمردم احساس می شود . تغییر ریتم سیاره ، می تواند بر روی زمان هم اثرگذاشته و سرعت آن را افزایش دهد وگرنه چرا احساس میکنیم زمان سریع تر از همیشه می گذرد؟

🔹به نظر می رسد این موضوع به طنین شومان گره خورده که موجب می شود ما یک دوره بیست و چهار ساعته را تقریبا شانزده ساعت ادراک کنیم . « نبض زمین » سریع تر می زند و این "سرعت ضربان" سبب می شود پس از هزاران سال، مفهوم غیر قابل انعطاف زمان که در آن یک روز کامل بیست وچهار ساعت شماره گذاری شده را، به دلیل تطابق آگاهی ما با این فرکانس عصر جدید، شانزده ساعت (دو سوم آن ) ادراک کنیم.

🔹تنها زمان سرعت نمی گیرد. ما اکنون به اطلاعات، دسترسی آزاد داریم ، مهمترین سرمایه ای که سبب شده آگاهی در تمام دنیا افزایش عظیمی پیدا کند. انسانها نسبت به قبل معنوی تر و از نظر ذهنی آگاه تر شده اند و از آنجایی که اطلاعات آزاد بوفور یافت می شود، رسیدن به این وضعیت تنها چند سال و یا چند ماه طول می کشد.
از سوی دیگر محققان گزارش کرده اند میدان مغناطیسی زمین که در ارتباط با طنین شومان است ، از دوهزار سال پیش بتدریج دشارژ می شود و اخیرا برسرعت این تخلیه افزوده شده . هیچکس نمی تواند توضیحی برایش پیدا کند. اما یک پیر خردمند هندی در مقاله ای به علت احتمالی آن اشاره می کند:

🔹میدان مغناطیسی زمین توسط "باستانی ها" قرار داده شد تا خاطرات بسیار کهن از میراث حقیقی ما را مسدود کنند. به این ترتیب ارواحی که می توانستند از تجربه اراده آزاد درس بگیرند، خاطرات گذشته مانعی برایشان ایجاد نمی کرد. او ادعا کرد تغییرات میدان معناطیسی، اکنون آن انسداد کننده های حافظه را ضعیف می کند و به این ترتیب آگاهی ما افزایش یافته و به حقیقت بزرگتر می رسیم . حجاب بالا می رود وچشم بندها برداشته می شوند.

🔹با توجه به این موضوع، به نظر می رسد ما گونه ای هستیم با فراموشی که بتدریج به سوی یک رنسانس(نوزایی) معنوی و شناختی پیش می رویم که میراث پیشینیان را برایمان به ارمغان می آورد . این واقعیت می تواند همزمان تمامی فرهنگ ما را دگرگون کند .

❄️🧘🔮🧘❄️

#فرکانس_شومان #تغییر_فرکانس_زمین #آگاهی_جمعی #راهی_بسوی_خدا

@pathwaystogod
@mazeye_malakoot
❄️🧘🔮🧘❄️

🎆 طنین شومان 🎆
⚜️قسمت سوم:

🔹تجربه این تغییر براستی می تواند برای بسیاری از ما چالش برانگیز باشد . اما این مسیر اکنون هموار شده و بهره ای که در پایان این سفرخواهیم برد ، بی نهایت رضایت بخش خواهد بود . بنابراین بهتر است فرکانس خود را افزایش دهید تا بیشتر با زمین جدید " هم طنین " شوید .

🔹بهتر است این شانس را از دست ندهیم . این می تواند تنها فرصت برای رسیدن به مرحله بعدی تکامل باشد، پیش از آنکه چرخه دیگری با هرج و مرج و آشفتگی آغاز شود.

❄️🧘🔮🧘❄️

#طنین_شومان #تغییر_فرکانس_زمین #آگاهی_جمعی #راهی_بسوی_خدا

@pathwaystogod
@mazeye_malakoot
❄️🧘🔮🧘❄️

🎆دزدی انرژی چیست؟ 🎆

"معضل اجتماعی روز، که اکثر مردم با آن درگیر هستند"

وقتی کم میاریم کمبود انرژی داریم به جای دریافت انرژی تمیز از غذاها، طبیعت، درختان خورشید، ورزش، مدیتیشن و... دست به دزدی انرژی میزنیم و از دیگران انرژی می گیریم.

راه های دریافت انرژی پاک در مواقعی که کمبود انرژی داریم:

1-خواب
2-غذای سالم و تازه
3-استراحت
4-تفریح
5- مدیتیشن (تمرکز )
6- طبیعت، نورخورشید، گیاهان، حیوانات
و غیره...
روش انرژی گرفتن درست از این منابع هست ولی گاهی از دیگران سعی می کنیم کسب انرژی یا دزدی انرژی کنیم.

چهار طریق برای دزدی انرژی هست؛
چهار دسته آدم و رفتار:

1- افراد ظالم یا پرخاشگر:
این دسته با خشم، داد و فریاد و ترساندن دیگران و در رو به هم کوبیدن و غیره... از دیگران انرژی می گیرند.

2- افراد مظلوم یا قربانی:
با مظلوم نمایی و دردل کردن و از غصه و گرفتاری ها حرف زدن، ما رو وادار به دلسوزی می کنند و معمولا" آخر صحبت ها می گند آخیش خیلی سبک شدم باهات حرف زدم.

این افراد هدفشون از بازگو کردن مشکلات راهنمایی و کمک گرفتن نیست چون شما هرچی بگید آنها کار خودشان رو می کنند و فقط می خواهند کمبود انرژیشون رو با جلب دلسوزی شما جبران کنن.

3- افراد غرغرو یا بازپرس:
با نق زدن، ایرادگیری، بهانه گیری و توجیه کردن و یا از دیگران سوال زیاد پرسیدن دزدی انرژی می کنند.

4- افراد منزوی یا مرموز:
این افراد قوی ترین دزدان انرژی هستند و بیشترین آسیب رو می توانند بزنند.

قهر می کنند و حرف نمی زنند و ناخودآگاه می خوان با اینکار توجه ما را جلب و از ما انرژی بگیرن و یا هاله ای از ابهام به دور خود درست می کنند و فکر مارو به خود مشغول می کنند.

حالا دو تا مساله هست اول اینکه چطور به خودمون کمک کنیم دزدی انرژی نکنیم و دوم اینکه در برابر این افراد چه موضعی بگیریم که نتوانند از ما انرژی بدزدند! یادتون باشه هر وقت دارید داد، می زنید یا ناله و غرغر می کنید و یا می خواهید الکی دردل کنید یا ایراد بگیرید و بهونه گیری کنید یا قهر کنید
سریع به خودتون بگید؛

من کم آوردم و نیاز به انرژی دارم اما نیاز، نیست دزدی انرژی کنم و سعی می کنم از راه سالمش کمبودم رو جبران می کنم و پس از آن با خودمون خلوت کنیم، استراحت کنیم، یه موزیک شاد، یکم پیاده روی در طبیعت، مطالعه و مدتیشن... شایدهم نیاز به خواب یا غذا داریم و همین آگاه شدن بزرگترین کمک رو می کنه.

حالا قدم دوم در مورد آدمهایی که کمبود انرژی دارن در مواجه با اونها چه کنیم:

به خودت بگو اون کم آورده؛

چون ناخودآگاه ممکنه از کودکی یاد گرفته باشه که مثلا از مکانیسم های گفته شده در بالا کسب انرژی کنند و تو خانواده اش مرسوم شده باشه.

و در کل خیلی ساده از وقتی به این قضیه آگاه شدیم دیگه وارد بازی آنها نمی شویم و اگر گوش شنوا داشته باشند ، بدون کنایه می تونیم براشون آروم شرح بدیم که کارشون با ما چی کار میکنه و چطور انرژی دو طرف تخلیه میشه یا اگه تشخیص دادید مقاومت می کنند و نمی پذیرند و سکوت کنید.

همین که دیگه وارده بازی نمی شو یم ، خود بزرگتربن کمک به رها شدن از این مکانیسم های غلط است.

البته اوایل از اینکه می ببینند مکانیسمشون جواب نمیده و دستشون رو شده، ممکنه ناراحت و عصبی بشن و ممکنه حتی ما را متهم به بی احساسی و .... بکنند.

ولی ما که می دونیم برای شفای این مکانیسم چی کار داریم می کنیم ، بدونه وارد بازی شدن ، کار درست را انجام می دیم ( البته خیلی، آسان نیست ، تو یه جمعی که همه همیشه به یه مدل رفتار کردن ، شما متفاوت عمل کنید و متفاوت عمل کردن شجاعت و آگاهی و شهامت می خواد... )

❄️🧘🔮🧘❄️

#دزدی_انرژی #انرژی #تعالیم_و_تکنیکها #کمبود_انرژی #راهی_بسوی_خدا

@pathwaystogod
@mazeye_malakoot
🎆 کمی تامل؛
در وجود همه ما
یک "من" افسرده
و یک "من" مضطرب
و یک "من" موفق
وجود دارد.....
کدام "من" پیروز می شود؟؟
هر کدام بیشتر تغذیه شود...!!!!

#کمی_تامل #کدام_من #راهی_بسوی_خدا

@pathwaystogod
@mazeye_malakoot
عزیزان رهجو و همراهان گرامی ؛
از این تخفیف ویژه بهره لازم را ببرید و هر چه سریع تر برای تهیه این پکیج های فوق العاده اقدام نمایید .
لازم به تذکر است که ؛

👈پانصد هزار تومان تخفیف ویژه فقط از روز مادر تا روز پدر «26بهمن »ادامه خواهد داشت .
🔔«قیمت هر پکیج فقط یک میلیون تومان میباشد .»
برای تهیه این پکیج ها به آیدی زیر پیام ارسال نمایید .
با احترام و عشق 🕯
"موکتی"
Telegram.me/nirvana77