کانال پخش کنجد آسمان
410 subscribers
354 photos
6 videos
13 links
انواع کنجد:خام - شسته - بوجار - پوست کنده
مغز آفتابگردان - مغز کدو - انواع بادام
روغن کنجد - روغن ارده - روغن آفتابگردان
سیاهدانه - پودر نارگیل - شاهدانه - ارده
تلفن ثابت: 05137241466
تلفن همراه:09154900900
Download Telegram
to view and join the conversation
روغن ارده کنجد گالن 18 کیلویی
کیلویی 80.000 تومان
روغن کلزا گالن 18 کیلویی
کیلویی 39.000 تومان
کنجد سفید دوباربوجار (پاکستان)
کیلویی:35.000 تومان
کنجد فوق بوجار قهوه ای
کیلویی:35.000 تومان
کنجد شسته قهوه ای
کیلویی:35.000 تومان
مغزافتابگردان ایرانی
کیلویی:37.500 تومان
دستگاه کره گیری
قیمت:12.800.000
زنجبیل سفید چینی
کیسه 25 کیلویی
کیلویی:102.000 تومان
هل اکبر بنفش
دربسته بندی یک کیلویی و نیم کیلویی
کیلویی:850.000 تومان
پخش فرآورده ها و دانه هاي روغني آسمان
ليست اجناس امروز1400/04/31
1- ا
2- ا
3- کنجد قهوه ای شسته *دوباربوجار*
4- کنجد قهوه ای شسته
5- کنجد سفید *بحال خود* پاکستان
6- کنجد سفید *دوباربوجار *پاکستان
7_ کنجد سفید*شسته*پاکستان
8- مغزافتابگردان ایرانی تمام شد
9- کنجد پوست کنده ارده
10- ارده کنجد
11-روغن کلزا گالنی
12- دانه خشخاش بوجارشده
13- ا
14- مغز بادام زمینی تفت داده هندی
15- ا
16-سیاهدانه
17- کتان قرمز بوجار شده
18- روغن زیتون بابو یک لیتری
19- روغن کنجد شسته گالنی
20- روغن کنجد شسته یک لیتری
21- روغن کنجد بوجار تمام شد
22- روغن ارده گالنی
23- روغن ارده یک لیتری
24- روغن مغز افتابگردان گالنی تمام شد
25- روغن افتابگردان باپوست گالنی
26- روغن مغز افتابگردان یک لیتری
27- روغن زیتون بابو گالنی
28-ا
29- روغن زیتون فرابکر
30-روغن زیتون بی بو گالنی
31- روغن نارگیل یک لیتری
32- روغن سیاهدانه یک لیتری
33- روغن کدو تمام شد
34- روغن بادام شیرین یک لیتری
35- روغن بادام تلخ یک لیتری
36- روغن بنفشه یک لیتری
37- روغن خراطین یک لیتری
38- روغن کرچک
39- روغن کرچک یک لیتری
40- روغن خشخاش
41- مویز ایرانی کارتن 4.5 کیلویی
42- ا
43.-ا
44- روغن هسته انگور یک لیتری
45- روغن هسته انار یک لیتری
46- مغز بادام شیرین
47_ا
48-دارچین کارتنی
49-ا
50- ا
51-چای میوه ای درکارتن12عددی
52 -ا
53_ا

مشهد-قرني۴۱-مرکز پخش دانه هاي روغني آسمان
محمد قانع
☎️05137241466
📱09154900900
خاکشیر اعلا همدان
کیلویی:69.000 تومان
کنجد پوست کنده مخصوص ارده گیری
روغنهای سنتی 60 گرمی در بسته بندی 18 عددی
بادام شیرین افغانستان
مخصوص روغنگیری
کنجد بحال خود پاکستانی
کیلویی:33.000 تومان
کنجد بوجار شده پاکستانی
کیلویی:35.000 تومان