P30rank.ir
116 subscribers
33 files
36 links
تنها کانال رسمی سایت کسب درآمد p30rank.ir
Download Telegram
image_2022-03-04_22-54-02.png
302.7 KB
📌 تسویه حساب سایت پیس رنک در تاریخ 14 اسفند 1400 انجام شد.

✴️ میتوانید از 50 واریز اخیر سایت پیسی رنک در اینجا مطلع شوید.

✳️ جهت ورود به صفحه واریزی ها کلیک کنید

🆔 @P30rankir
P30rank.ir pinned a file
image_2022-03-17_13-34-37.png
477.3 KB
📌 تسویه حساب سایت پیس رنک در تاریخ 26 اسفند 1400 انجام شد. ( آخرین پرداخت سال)

✴️ میتوانید از 50 واریز اخیر سایت پیسی رنک در اینجا مطلع شوید.

✳️ جهت ورود به صفحه واریزی ها کلیک کنید

🆔 @P30rankir
P30rank.ir pinned a file
image_2022-04-03_15-01-00.png
475.3 KB
📌 تسویه حساب سایت پیس رنک در تاریخ 14 فروردین 1401 انجام شد. ( اولین پرداخت سال)

✴️ میتوانید از 50 واریز اخیر سایت پیسی رنک در اینجا مطلع شوید.

✳️ جهت ورود به صفحه واریزی ها کلیک کنید

🆔 @P30rankir
P30rank.ir pinned a file
image_2022-04-20_23-26-41.png
553.3 KB
📌 تسویه حساب سایت پیس رنک در تاریخ 31 فروردین 1401 انجام شد. ( اولین پرداخت سال)

✴️ میتوانید از 50 واریز اخیر سایت پیسی رنک در اینجا مطلع شوید.

✳️ جهت ورود به صفحه واریزی ها کلیک کنید

🆔 @P30rankir
P30rank.ir pinned a file
سلام و درود خدمت همراهان گرامی
واریزی ها فردا ثبت خواهد شد.
image_2022-05-10_17-50-45.png
540.5 KB
📌 تسویه حساب سایت پیس رنک در تاریخ 20 اردیبهشت 1401 انجام شد.

✴️ میتوانید از 50 واریز اخیر سایت پیسی رنک در اینجا مطلع شوید.

✳️ جهت ورود به صفحه واریزی ها کلیک کنید

🆔 @P30rankir
P30rank.ir pinned a file
با سلام
به زودی قیمت های درآمد تبلیغ افزایش چشم گیری خواهد داشت.
image_2022-05-20_20-14-34.png
414.7 KB
📌 تسویه حساب سایت پیس رنک در تاریخ 30 اردیبهشت 1401 انجام شد.

✴️ میتوانید از 50 واریز اخیر سایت پیسی رنک در اینجا مطلع شوید.

✳️ جهت ورود به صفحه واریزی ها کلیک کنید

🆔 @P30rankir
P30rank.ir pinned a file
image_2022-06-08_13-19-34.png
523.9 KB
📌 تسویه حساب سایت پیس رنک در تاریخ 18 خرداد 1401 انجام شد.

✴️ میتوانید از 50 واریز اخیر سایت پیسی رنک در اینجا مطلع شوید.

✳️ جهت ورود به صفحه واریزی ها کلیک کنید

🆔 @P30rankir
هزینه ها در کسب درآمد گوگل 2 برابر شد.
image_2022-06-09_13-49-17.png
68.8 KB
📌 تسویه حساب ناموفق ها در تاریخ 19 خرداد 1401 انجام شد.

✴️ میتوانید از 50 واریز اخیر سایت پیسی رنک در اینجا مطلع شوید.

✳️ جهت ورود به صفحه واریزی ها کلیک کنید

🆔 @P30rankir
image_2022-06-09_14-06-32.png
26.8 KB
📌 تسویه حساب ناموفق ها سری دوم در تاریخ 19 خرداد 1401 انجام شد.

✴️ میتوانید از 50 واریز اخیر سایت پیسی رنک در اینجا مطلع شوید.

✳️ جهت ورود به صفحه واریزی ها کلیک کنید

🆔 @P30rankir
image_2022-06-18_13-06-24.png
419.8 KB
📌 تسویه حساب سایت در تاریخ 28 خرداد 1401 انجام شد.

✴️ میتوانید از 50 واریز اخیر سایت پیسی رنک در اینجا مطلع شوید.

✳️ جهت ورود به صفحه واریزی ها کلیک کنید

🆔 @P30rankir
image_2022-06-18_13-28-25.png
39.6 KB
📌 تسویه حساب ناموفق ها سایت در تاریخ 28 خرداد 1401 انجام شد.

✴️ میتوانید از 50 واریز اخیر سایت پیسی رنک در اینجا مطلع شوید.

✳️ جهت ورود به صفحه واریزی ها کلیک کنید

🆔 @P30rankir