بامداد امید صبا
178 members
1.05K photos
49 videos
98 files
193 links
موسسه بامداد امیدصبا، مردم‌نهاد و غیردولتی است. از سال ۱۳۸۲ در کار ایجاد کتابخانه عمومی و نشر کتاب، آموزش آزاد، هنر و خدمات اجتماعی فعال است.
برای ارتباط با مدیریت آی دی زیر تماس بگیرید:

@Bamdadeomide111
Download Telegram
to view and join the conversation
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#آینده_غذا: آیا می‌توانیم مزرعه «بی‌نقص» بسازیم؟

◽️@omidesaba
◾️http://omidesaba.com
🔸افرا و دختربچه

🔻داستانی صوتی از کتاب سرزمین دریاچه های نیلی و گلهای کتان
@omidesaba
omidesaba.com
⬇️⬇️⬇️⬇️
📚 سیاستِ کرونا
✍️ #مولف: دکتر #محمد_تقی_قزلسفلی
📘 #نشر: #موسسه_بامداد_امید_صبا
◽️@omidesaba
◾️http://omidesaba.com
⬇️⬇️⬇️⬇️
📚 سیاستِ کرونا
✍️ #مولف: دکتر #محمد_تقی_قزلسفلی
📘 #نشر: #امید_صبا
نظریه هنجاری – انتقادی که کتاب حاضر از رهیافت آن بهره برده است، بر آن است فلسفیدن باید شکل بیان رنج های بشری باشد، تا بتواند رنج جهان را در قالب زبان گویا بریزد. تجربه بشری حکایت از این دارد که پیکره آدمی هماره در معرض مخاطرات کوچک و بزرگ بوده است. این احساس که در میان امواج عظیم دگرکونی های هستی گرفتار آمده ایم، خود به خود منقلب کننده و بس اضطراب آور است و آگاهی وجودی از این هر لحظه ناهست شدن، آدمی را به اندیشیدن وا می دارد. هانا آرنت از اپیکتوس رومی نقل می کند که سرآغاز فلسفه همانا درک ضعف خویشتن در خصوص امور ضروری است.تئودور آدورئویِ شهیر نیز در اخلاق صغیر، امکان فهم رستگاری از طریق فلسفه را به شرط نشان دادن از خود بیگانگی ها، رانده شدگی ها و دیگر شداید ممکن می دانست. او باور داشت تا زمانی که در دنیای ما تنها یک فقیر، بله تنها یک فقیر، وجود دارد وظیفه فلسفه پایان نیافته است. از این قرار متفکران هر دوره و زمانه ای با فهمی که از شقوق گوناگون مسائل و مصائب زندگی داشته اند، هم پای رنجی که خود برده اند، تلاش کرده اند ایده های بدیلی برای برون رفت از وضع سخت و ناموزون به منظور وصول به شرایطی در خور آدمی تبدیل کنند.
◽️@omidesaba
◾️http://omidesaba.com
📚 معرفی کتاب سیاستِ کرونا
✍️ #مولف: دکتر #محمد_تقی_قزلسفلی
📘 #نشر: #بامداد_امید_صبا

یکسال از شیوع بیماری فراگیر کرونا می گذرد. رقم مبتلایان از 85 میلیون نفر فراتر رفته و مجموع مرگ و میر ناشی از این ویروس به یک میلیون و نهصد هزار نفر رسیده است. از زمان کشف اولین موارد ابتلا در دسامبر 2019، اینک کرونا در 210 کشور جهان ثبت شده است.
کتاب سیاست کرونا بازتاب مواجهه با این مخاطره ی بزرگ و آثار ویرانگر آن است. مولف با در نظر گرفتن پاندمی کرونا همچون یک «وقعیت مرزی»، سه موضوع مبتلا به اندیشه سیاسی جدید را مورد بازبینی قرار می دهد:
🔸پرسش از مسئولیت و جایگاه متفکر روشنفکر، در مواجهه با بحران ها و مخاطرات. در این فصل اهمیت نظریه انتقادی فوکو و هابرماس مورد توجه قرار گرفته است.
🔸دوم اندیشیدن به اخلاق توسعه و آنچه به واسطه ی میل بشر در پیشرفت و سیطره بر طبیعت پدید آمده است
🔸و سرانجام با وام گیری از مباحث مطرح شده، طرح سخنی درباره ی معنای فلسفه سیاسی در دوران پسا کرونا.
نویسنده می پرسد اگر فلسفه سیاسی آماده ی ارائه ی ایده هایی درباره زندگی نیک و سیاست سلامت است، چه معیارهایی برای عصر پسا کرونایی در اولویت خواهد بود؟
◽️@omidesaba
◾️http://omidesaba.com
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
دانه دارید؟ کافیست به آن سفید کننده، اسید یا سنباده بزنید.

آیا تاکنون فکر کرده اید که چگونه میتوان یک دانه را تبدیل به یک گیاه کرد؟ چه روش هایی برای این کار وجود دارد؟ فرض کنید جهان به پایان رسیده است و شما مانده اید با چند دانه ی گیاه. چه خواهید کرد ؟این گفتار با ترسیم یک وضعیت خیالی سعی دارد به شما یاد بدهد که چگونه دانه های با ارزش را به گیاهانی با ارزش تر تبدیل کنید.

◾️@omidesaba
◽️omidesaba.com
فیلوسوفیا: “جبرگرایی”

وقتی به نام اخلاق در برابر امیال بد خود ایستادگی می‌کنیم، آیا دست به انتخاب زده ایم؟ آیا می‌توانیم از بند امیال خود با انتخاب آزاد، رهایی یابیم؟ انتخاب آزاد چگونه چیزی است؟ چقدر ناخودآگاه ما در اینکه تصور کنیم موجودات مختارو ازاد، هستیم نقش دارند؟ عده ای معتقدند اگر می توانستیم همه عوامل موثر بر رفتار انسان ها را جز به جز شناسایی کنیم در این صورت می‌توانستیم اعمال انسانها را پیش بینی کنیم و همین دلیل بر آن است که ما همیشه در چارچوب عوامل محیطی، ذهنی و .... تصمیم می‌گیریم .عصب شناسان معتقدند اراده ی ازا د توهمی بیش نیست.
‌ برخی متفکران معتقدند اگر آدمیان موجودات مجبوری باشد مجازات و تنبیه های انها بی معناست. آیا این چنین است ؟
گفتار زیر این پرسشها را به اجمال مورد بحث قرار می‌دهد.

◾️@omidesaba
◽️omidesaba.com
🔸ماده خرس

🔻داستانی صوتی از کتاب سرزمین دریاچه های نیلی و گلهای کتان
@omidesaba
omidesaba.com
⬇️⬇️⬇️⬇️
📌 هدف این گفتگوها ارزیابی مشکلات پیش روی ایران برای رسیدن به توسعه است. به گونه ای که بتوان مبانی توسعه را برای عموم بازتر و شفاف تر کرد. در گفتگوها تلاش شده تا از منظر هر شاخه، محورها تحت بررسی، تحلیل و استنتاج قرار گیرد. در ابتدا تلاش می شود تصویر یک کشور توسعه یافته بررسی شود و مفاهیم بومی توسعه مورد ارزیابی قرار گیرد. بحث درباره ی شناخت موانع موجود، همچنین بررسی تاریخی و تغییر شکل موانع کمک کرده ذهنیت تاریخی ما دقیق تر شود. از سوی دیگر برای توسعه نیازمند زیرساخت ها، نیرو و سرمایه ی انسانی هستیم و حتا در صورت وجود چنین امکاناتی مشکل مدیریت و اراده ی امور کم و بیش برجا خواهد بود. در عین حال تلاش شده به موضوع های فرهنگ عمومی، رفتارها و باورهای اجتماعی هم از دید فرصت و هم از دید تهدید پرداخته شود.
در این گفتگوها دکتر رضا منصوری، فیزیکدان و از نظریه پردازان توسعه ی علمی، دکتر موسا غنی نژاد، اقتصاددان، مسلط به تاریخ و جامعه شناسی ایران و دکتر حسن عشایری، روان شناس شرکت داشته اند که هر کدام از زاویه ای به موضوع نگریسته و مسائل را تحلیل کرده اند.
◽️@omidesaba
◾️http://omidesaba.com
⬇️⬇️⬇️⬇️
📚 #ایران_آینده
✍️ #مولفان: #حسن_عشایری #موسا_غنی_نژاد #رضا_منصوری
📘 #نشر: #دیبایه

📌 نقش فرهنگ در خانواده ایرانی چیست؟
دکتر عشایری:
در خانواده ایرانی ذهن یادگیرنده وجود ندارد. می گوید «از روزی که حاج آقا مُرد وضع ما برگشت». یعنی تصادفات، زندگی او را مشخص می کند. روی مسئله ی خانواده پژوهش شده. به خاطر شرایط تاریخی، حافظه ی خانواده در ارتباط با علم کار نمی کند و تنها مصرف می کند و توجیهی که برای رویدادها می کند، علم باور نیست. علم باوری اساساً این است که فکر کند و چراها را پاسخ دهد. من اسم وضعی را که در آنیم روزمرگی گذاشته ام و این سیاستی است که در روزینگی گرفتار شویم. روزمرگی در دانشگاه ها هم حاکم است. چرا علم مان رشد نمی کند؟ زیرا "واحدجو" داریم و دانشگاه هم "پاس ـ گاه" است! دانشجو واحد را بایست پاس کند. در چنین شرایطی علم جایگاهی ندارد. در مدرسه، هم پرسش و هم پاسخ هست. پیاژه جمله زیبایی دارد. می گوید اگر چیزی را به بچه یاد داده ام، چیز مهمی را از او گرفته ام؛ زیرا خود او می توانست به آن برسد و این سازوکار را به او یاد نداده ایم. جامعه نمی تواند چیزی را علمی ارائه بدهد: فن آوری را آورده؛ ولی مردم توجیه نشده اند و فکر واردات تجهیزات علمی را به مثابه ی ورود علم تلقی می کنند. باید نیاز را در جامعه ایجاد کرد. در آلمان وقتی فرد به ایستگاه راه آهن می رود، اگر کامپیوتر بلد نباشد، سه قطار می رود و او جا می ماند. بنابراین او مجبور است دوره ببیند و این اجبار است. ما هم باید این اجبار را ایجاد کنیم که فرد بتواند برای زندگی روزمره اش به حداقلی از دانش مسلح شود.
همان طوری که قبلاً نیز اشاره شد فرهنگ خانواده ی ایرانی، در حال گذر از خودمداری به طرف نوعی فردیت و شاید شهروندی و مدنیت است. هنوز فرهنگ مالکیت و مردسالاری حاکم است. متأسفانه نگرش های قضا و قدری برگرفته از فرهنگ دینی، این نوع تفکر را تشدید کرده و بخشی از فرهنگ سنتی در خانواده های در حال دگرگونی است. بازتاب اضطراب، عدم امنیت کافی و شکستن حریم خانواده را در موقعیت هایی در مسائلی چون طلاق، خشونت، سوء استفاده ی کاری و جنسی کودکان بیش از پیش مشاهده می کنیم. سازمان های غیردولتی که در شهرهای بزرگ به مسائل خانواده و جوانان می پردازند، امیدی برای ایجاد بستر فرهنگی مناسب تر در خانواده را نوید می دهند.
◽️@omidesaba
◾️http://omidesaba.com
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔹خیزش پوپولیسم مدرن

پوپولیسم چیست؟ آیا تعریف دقیقی می‌توان از آن به دست داد؟ آیا پوپولیسم با دموکراسی در تعارض است؟ اگر اکثریت مردم احساس کنند نیازهایشان در یک جامعه دموکراتیک مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته است به سمت تغییر سیستم موجود خواهند رفت و رهبری جدید انتخاب خواهند کرد. اینجاست که نامزد های پوپولیستی می توانند دمکراسی را خراب کنند. این دسته از رهبران خود را نماد خواست مردم می دانند و این خواسته ها را بالاتر از نهادهایی که از مردم و حقوق شخصی و اجتماعی انان دفاع می‌کنند قرار می‌دهند. در این بحث موضوع پوپولیسم مورد وا کاوی قرار می گیرد و نگاهی گذرا به آن خواهیم کرد .
@omidesaba
omidesaba.com
🔸سه کلاخود

🔻داستانی صوتی از کتاب سرزمین دریاچه های نیلی و گلهای کتان
@omidesaba
omidesaba.com
⬇️⬇️⬇️⬇️
📚 #ما_مردمان
(نقش سازمان ملل متحد در قرن بیست و یکم)
✍️ #مولف: #کوفی_عنان
📘 #نشر: #نگاره_آفتاب
@omidesaba
omidesaba.com
⬇️⬇️⬇️⬇️
📚 #ما_مردمان (نقش سازمان ملل متحد در قرن بیست و یکم)
✍️ #مولف: #کوفی_عنان
📘 #نشر: #نگاره_آفتاب
📌 هدف ها و اصول سازمان ملل متحد به وضوح در منشور سازمان و در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ترسیم شده است. از مناسبت و ظرفیت الهام بخش آن ها به هیچ وجه کاسته نشده است؛ حتی می توان گفت بیشتر شده است، چون مردمان به شیوه هایی جدید با یکدیگر پیوند خورده اند و نیاز به مسئولیت جمعی در سطح جهان بیش از پیش احساس می شود.
🔸 آزادی. مردان و زنان حق دارند طبق شأن انسانی، فارغ از گرسنگی و ناپاکی و فارغ از ترس از خشونت یا ستم، زندگی کنند و فرزندان خود را پرورش دهند. این حقوق در حکومت انتخابی مبتنی بر ارادۀ مردم بهتر تضمین می شود.
🔸 عدالت و همبستگی. هیچ فرد و هیچ ملتی را نباید از فرصت برخورداری از مزایای جهانی شدن محروم کرد. خطرهای جهانی را باید طوری اداره کرد که هزینه ها و بارهای آن منصفانه تقسیم شود. کسانی که متحمل رنج می شوند، یا کسانی که کمتر منتفع می شوند، مستحق دریافت کمک از کسانی اند که بیشتر منتفع می شوند.
🔸 تساهل. انسان ها با تمامی تفاوت های عقیدتی، فرهنگی و زبانی باید به یکدیگر احترام بگذارند. از تفاوت های درون جوامع و از تفاوت های بین جوامع نباید ترسید و نباید سرکوب شان کرد، بلکه باید آن ها را پاس داشت.
🔸 عدم خشونت. منازعه های بین کشورها و درون کشورها را باید به طرق مسالمت آمیز حل و فصل کرد، به استثنای مواردی که منشور سازمان ملل متحد اعمال زور را جایز بداند.
🔸 پاسداری از طبیعت. در مورد همۀ گونه های جاندار و منابع طبیعی باید جانب احتیاط را نگه داشت. ثروت های هنگفتی را که از طبیعت به ارث می بریم فقط با احترام به طبیعت می توان محافظت کرد و به آیندگان سپرد.
🔸 مسئولیت مشترک. کشورها باید طبق منشور سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی تشریک مساعی کنند. ادارۀ خطرها و تهدیدهایی که بر حال و روز مردم جهان تأثیر می گذارد باید چندجانبه و با نظر همۀ طرف ها صورت گیرد.
◾️@omidesaba
◽️omidesaba.com