ایمن ابزار نیک
144 subscribers
79 photos
5 videos
35 links
تولیدکننده البسه کار صنعتی و زمستانی،جلیقه خبرنگاری و عملیاتی،بادنما و پایه و تامین کننده کفش های ایمنی و تجهیزات ایمنی
Download Telegram
◀️ اورکت سانتانا
رویه سانتانا
آستر لایکو
سایزبندی دارد
کامل آستر لایکو بهمراه کلاه با آستر لایکو با قابلیت جداشدن کلاه
درحال پخش
☎️ 02155584266
☎️ 02155584288
☎️ 02155812235
📱 09190875301
Whatsapp : 09190875301
Website : niksafety.com
Instagram : niksafety
#اورکت_سانتانا #اورکت_سبک #اورکت_گرم #تولید_اورکت #اورکت_مردانه
◀️ اورکت دنا
رویه خلبانی ضدآب
آستر لایکو
سایزبندی دارد
کامل آستر بهمراه کلاه با آستر و قابلیت جداشدن
درحال پخش
☎️ 02155584266
☎️ 02155584288
☎️ 02155812235
📱 09190875301
Whatsapp : 09190875301
Website : niksafety.com
Instagram : niksafety
◀️ اورکت دلتا
سایزبندی دارد
کلاه با قابلیت جداشدن
درحال پخش
☎️ 02155584266
☎️ 02155584288
☎️ 02155812235
📱 09190875301
Whatsapp : 09190875301
Website : niksafety.com
Instagram : niksafety
◀️ اورکت کوهستان
سایزبندی دارد
کلاه با قابلیت جداشدن
درحال پخش
☎️ 02155584266
☎️ 02155584288
☎️ 02155812235
📱 09190875301
Whatsapp : 09190875301
Website : niksafety.com
Instagram : niksafety
◀️ اورکت دلتا پلاس
سایزبندی دارد
کلاه با قابلیت جداشدن
درحال پخش
☎️ 02155584266
☎️ 02155584288
☎️ 02155812235
📱 09190875301
Whatsapp : 09190875301
Website : niksafety.com
Instagram : niksafety
◀️ اورکت پاناما
سایزبندی دارد
کلاه با قابلیت جداشدن
درحال پخش
☎️ 02155584266
☎️ 02155584288
☎️ 02155812235
📱 09190875301
Whatsapp : 09190875301
Website : niksafety.com
Instagram : niksafety
◀️ اورکت کلاسیک
سایزبندی دارد
کلاه با قابلیت جداشدن
درحال پخش
☎️ 02155584266
☎️ 02155584288
☎️ 02155812235
📱 09190875301
Whatsapp : 09190875301
Website : niksafety.com
Instagram : niksafety
◀️ اورکت شبرنگدار آکسورد
سایزبندی دارد
کلاه با قابلیت جداشدن
درحال پخش
☎️ 02155584266
☎️ 02155584288
☎️ 02155812235
📱 09190875301
Whatsapp : 09190875301
Website : niksafety.com
Instagram : niksafety
◀️ اورکت عملیاتی تک رنگ
سایزبندی دارد
کلاه با قابلیت جداشدن
درحال پخش
☎️ 02155584266
☎️ 02155584288
☎️02155812235
📱 09190875301
Whatsapp : 09190875301
Website : niksafety.com
Instagram : niksafety
◀️ اورکت عملیاتی دورنگ
👍آستر دوبل دارای جلیقه با قابلیت جداشدن
سایزبندی دارد
کلاه با قابلیت جداشدن
درحال پخش
☎️ 02155584266
☎️ 02155584288
☎️ 02155812235
📱 09190875301
Whatsapp : 09190875301
Website : niksafety.com
Instagram : niksafety
◀️ بادگیرشلوار بدون آستر
فری سایز
درحال پخش
☎️ 02155584266
☎️ 02155584288
☎️ 02155812235
📱 09190875301
Whatsapp : 09190875301
Website : niksafety.com
Instagram : niksafety
◀️ بادگیرشلوار آستر خزدار ساده
فری سایز
کلاه دارد با آستر خز
شلوار کمرکش
درحال پخش
☎️ 02155584266
☎️ 02155584288
☎️ 02155812235
📱 09190875301
Whatsapp : 09190875301
Website : niksafety.com
Instagram : niksafety
◀️ بادگیرشلوار آستر نمدی
سایزبندی دارد
کلاه با آستر نمدی
شلوار کمرکش
درحال پخش
☎️ 02155584266
☎️ 02155584288
☎️ 02155812235
📱 09190875301
Whatsapp : 09190875301
Website : niksafety.com
Instagram : niksafety
◀️ بادگیرشلوار مهندسی آستر خزدار
سایزبندی دارد
کلاه آستر خز با قابلیت جداشدن
شلوار دارای زیپ و دکمه و پشت کش
درحال پخش
☎️ 02155584266
☎️ 02155584288
☎️ 02155812235
📱 09190875301
Whatsapp : 09190875301
Website : niksafety.com
Instagram : niksafety
◀️ بادگیرشلوار مهندسی لایکو
آستر پشم شیشه لایکو
سایزبندی دارد
کلاه با قابلیت جداشدن
شلوار دارای زیپو دکمه و پشت کش
درحال پخش
☎️ 02155584266
☎️ 02155584288
☎️ 02155812235
📱 09190875301
Whatsapp : 09190875301
Website : niksafety.com
Instagram : niksafety