انتشارات نگاه دانش
903 subscribers
221 photos
159 links
Download Telegram
to view and join the conversation
کاربردها، روشها و تکنیکهای داده کاوی در بانکداری هوشمند
دکتر مینا رنجبر و مهندس شهیده احمدی
https://b2n.ir/752951
فروشگاه اینترنتی و کانال تلگرام انتشارات نگاه دانش:
http://www.negahedanesh.com
@negahedaneshstore
2000 تست حسابداری مدیریت و تئوری حسابداری
کرمی - بیک بشرویه - فاطمه اکبری کیاوردی
https://b2n.ir/j95054
https://b2n.ir/f87656
فروشگاه اینترنتی و کانال تلگرام انتشارات نگاه دانش:
http://www.negahedanesh.com
@negahedaneshstore
تحقیق در عملیات 1 و 2
احسان خاکبازان - راضیه رمضان جماعت
https://b2n.ir/p69898
https://b2n.ir/t70985
فروشگاه اینترنتی و کانال تلگرام انتشارات نگاه دانش:
http://www.negahedanesh.com
@negahedaneshstore
2000 سوال چهارگزینه ای استعداد تحصیلی gmat
عرفانیان - جمشیدی
https://b2n.ir/w73717
فروشگاه اینترنتی و کانال تلگرام انتشارات نگاه دانش:
http://www.negahedanesh.com
@negahedaneshstore
قیمت گذاری شش سیگما
کتابی دیگر از مجموعه مدیریت قیمت
دکتر محسن نظری - امیرسالار ونکی
https://b2n.ir/q58358
فروشگاه اینترنتی و کانال تلگرام انتشارات نگاه دانش:
http://www.negahedanesh.com
@negahedaneshstore
متون زبان تخصصی انگلیسی ویژه دانشجویان مدیریت
حمید زارع
https://b2n.ir/g93272
فروشگاه اینترنتی و کانال تلگرام انتشارات نگاه دانش:
http://www.negahedanesh.com
@negahedaneshstore
Forwarded from Reza Azar
ریاضی عمومی 1 و 2 جلد سوم
شامل سوالات سال 99
مسعود آقاسی
https://b2n.ir/q68828
فروشگاه اینترنتی و کانال تلگرام انتشارات نگاه دانش:
http://www.negahedanesh.com
@negahedaneshstore
📚 درآمدی بر تئوری حسابداری
گابریل دانلوی
مترجمین: محمد مرادی - هدی اسکندر - علی سوری
https://b2n.ir/w18025
فروشگاه اینترنتی و کانال تلگرام انتشارات نگاه دانش:
http://www.negahedanesh.com
@negahedaneshstore
📚 راهبری استراتژی دیجیتال
سونیل گوپتا
مترجمین: دکتر خدادادحسینی - محمد جوادی - سروش شایگان
https://b2n.ir/y76406
فروشگاه اینترنتی و کانال تلگرام انتشارات نگاه دانش:
http://www.negahedanesh.com
@negahedaneshstore
📚 کتابهای دکتر حسین جلیلیان
موسسه انتشارات نگاه دانش
برای مشاهده کلیک کنید https://b2n.ir/n90477
فروشگاه اینترنتی و کانال تلگرام انتشارات نگاه دانش:
http://www.negahedanesh.com
@negahedaneshstore
مدیریت استراتژیک پیشرفته
کتابی از دکتر جلیلیان
جدید 1400
https://b2n.ir/q32230
فروشگاه اینترنتی و کانال تلگرام انتشارات نگاه دانش:
http://www.negahedanesh.com
@negahedaneshstore
2000 سوال چهارگزینه ای اقتصاد کلان
محسن نظری
https://b2n.ir/m39589
فروشگاه اینترنتی و کانال تلگرام انتشارات نگاه دانش:
http://www.negahedanesh.com
@negahedaneshstore
کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی
محمدرضا مهربان پور | مرتضی کاظم پور
https://b2n.ir/a46940
فروشگاه اینترنتی و کانال تلگرام انتشارات نگاه دانش:
http://www.negahedanesh.com
@negahedaneshstore
مدلسازی معادله ساختاری
دکتر علی حمیدی زاده - سامره شریعتی
https://b2n.ir/a16179
فروشگاه اینترنتی و کانال تلگرام انتشارات نگاه دانش:
http://www.negahedanesh.com
@negahedaneshstore
اوراق مشتقه و استراتژی های معاملاتی اختیار معامله به زبان ساده
هوشنگ سهیلی نیا
https://b2n.ir/j84034
فروشگاه اینترنتی و کانال تلگرام انتشارات نگاه دانش:
http://www.negahedanesh.com
@negahedaneshstore
مرجع کامل مدیریت بازاریابی
دکتر حسین جلیلیان
https://b2n.ir/z44406
فروشگاه اینترنتی و کانال تلگرام انتشارات نگاه دانش:
http://www.negahedanesh.com
@negahedaneshstore
خود آموز آزمون تحلیل گری بازار سرمایه (جلد سوم)
ویرایش جدید 1400
استاد طورانی و زهرا خسروی
yun.ir/779l1g
فروشگاه اینترنتی و کانال تلگرام انتشارات نگاه دانش:
http://www.negahedanesh.com
@negahedaneshstore
پکیج 4 کتاب تحلیل گری بازار سرمایه
شامل 4 کتاب خودآموز تحلیل گری بازار سرمایه جلد 1 و 2 و 3 - مجموعه سوالات تحلیل گری بازار سرمایه
yun.ir/baiml5
فروشگاه اینترنتی و کانال تلگرام انتشارات نگاه دانش:
http://www.negahedanesh.com
@negahedaneshstore
مفاهیم حسابداری و مالی برای مدیران غیرمالی
علی اسدالهی فام
https://b2n.ir/x37407
فروشگاه اینترنتی و کانال تلگرام انتشارات نگاه دانش:
http://www.negahedanesh.com
@negahedaneshstorehttps://b2n.ir/x37407