نشر مرکز
2.08K subscribers
4.06K photos
85 videos
7 files
41 links
نشانی : تهران، خیابان فاطمی، خیابان باباطاهر، شماره ۶

تلفن : ۳ - ۸۸۹۷۰۴۶۲ فکس : ۸۸۹۶۵۱۶۹

سایت : www.nashremarkaz.com

پست الکترونیک : info@nashr-e-markaz.com

ارتباط با تلگرام : @contactnashremarkaz
Download Telegram
to view and join the conversation
نشر مرکز

#نظریه‌ای_در_باب_عدالت
نویسنده : #جان_رالز
مترجم : #مرتضی_نوری
موضوع :#فلسفه #اخلاق
چاپ چهارم، خرداد ۱۴۰۰
جلد سخت
قطع وزیری
۶۷۲ صفحه

نظریه‌اى در باب عدالت، اثر جان رالز، یکى از کتاب‌هایى‌ست که آیندگان به واسطه‌اش زمانه‌ی ما را یاد خواهند کرد. به جرأت می‌توان گفت این کتاب مهم‌ترین اثر فلسفه‌ی اخلاقی و سیاسی در سده‌ی بیستم است، اثرى کلاسیک هم‌سنگ آثار ایمانوئل کانت و جان استوارت میل. رالز در این کتاب استدلال می‌کند که اصول صحیح در زمینه‌ی عدالت آن‌هایى‌ست که انسان‌هایى آزاد و عاقل، استقراریافته در «وضعیت آغازین»، در پس پرده‌ی بی‌خبری، بر سرش توافق خواهند کرد: آن‌ها در پس این پرده از جایگاه خود در جامعه، از طبقه، نژاد، یا جنسیت خویش، از استعدادها، هوش، و قوّت بازوی خویش بی‌خبر‌اند، و حتا نمی‌دانند چه برداشتى از خیر، یا آرمان نهایی زندگی خود، دارند. وی بر این اساس دو اصل عدالت را برای توزیع آزادی‌ها و خیرهای اجتماعی و اقتصادی استنتاج می‌کند.

در سال ۱۹۷۵، برای نخستین ترجمه‌ی کتاب به زبان بیگانه ــ چاپ آلمانی اثر ــ در نسخه‌ی اصلی بازنگری‌های عمده‌اى صورت گرفت. آن بازنگری‌ها، که به باور مؤلف در برگیرنده‌ی اصلاحات مهمی است در همه‌ی ترجمه‌های بعدی و سپس در سال ۱۹۹۹ در آخرین ویراست انگلیسی اثر گنجانده شد. ترجمه‌ی فارسی حاضر بر اساس همین نسخه است.

منتشر شد

خرید از کتابفروشی‌ها و سایت نشرمرکز

#نشر_مرکز
#کتابفروشی_نشر_مرکز
#کتاب

@nashremarkaz
نشر مرکز

#دسته‌ی_دلقک‌ها
نویسنده : #لویی_فردینان_سلین
مترجم : #مهدی_سحابی
موضوع : #رمان #فرانسوی
چاپ چهاردهم، خرداد ۱۴۰۰
جلد سخت
قطع رقعی
۳۲۰ صفحه

دسته‌ی دلقک‌ها در کنار سفر به انتهای شب و مرگ قسطی که آن دو نیز به فارسی ترجمه شده‌اند، از مهم‌ترین آثار سلین، نویسنده‌ی عصیانی و سنت‌ستیز فرانسه‌ی پس از جنگ اول است. ماجرا در زمان جنگ اول می‌گذرد، در محلات پایین‌شهری لندن، شهری دچار ویرانی‌های جنگ و پناهگاهی برای عناصر وازده‌ای که می‌کوشند از گذشته‌ی خود بگریزند. سلین با تفاله‌های جامعه، آدمکش‌ها، واسطه‌ها، قاچاقچی‌ها، بدکاره‌ها، معتادان، ولگردان و جنایتکاران محشور می‌شود. گویی آنان را درک می‌کند و تیزبینانه و بدبینانه، با حالی از انزجار و نفرت، به جامعه‌ای در حال تباهی و تجزیه می‌نگرد. «دلقک‌بازی»های قهرمانان این کتاب، درگیری دایمی‌شان با «گزمه» و «عسس»، آنارشیسم حاکم بر روحیه و رفتارشان، در ظاهر جلوه‌ی یک نمایش عروسکی را دارد اما در باطن تراژدی عظیمی است که سلین استادانه با این بازیگران خلق کرده است.

منتشر شد

خرید از کتابفروشی‌ها و سایت نشرمرکز

#نشر_مرکز
#کتابفروشی_نشر_مرکز
#کتاب

@nashremarkaz
نشر مرکز

#سیبی_و_دو_آینه
نویسنده : #قاسم_هاشمی‌نژاد
موضوع : #تصوف و #عرفان
چاپ پنجم، خرداد ۱۴۰۰
جلد سخت
قطع رقعی
۷۸۴ صفحه

سیبی و دو آینه از یک عارف قرن هفتمی سالکان را وسیلة توضیحی گشت برای بیان حقیقت توحید. عارفان فَرَه مندی که پایگاه و نکوانگاری آنها مبنای این دفتر شده است، فارغ از هویت زمینی شان که بشر به آنها شناخته می شود، همگی همسانند. اگر از گوناگونی نام ها بگذریم که هم سبب شناسائی و هم سبب تمایز آنهاست، در واقع داریم از یک تنِ واحد، از یک روحِ رهائی یافته، سخن می گوئیم: یک سیب تکثیر شده در دیدار دو آینه.

منتشر شد

خرید از کتابفروشی‌ها و سایت نشرمرکز

#نشر_مرکز
#کتابفروشی_نشر_مرکز
#کتاب

@nashremarkaz
نشر مرکز

#تفسیر_خواب
نویسنده : #زیگموند_فروید
مترجم : #شیوا_رویگریان
موضوع : #روانشناسی
چاپ بیست و هفتم، خرداد ۱۴۰۰
جلد سخت
قطع وزیری
۷۰۴ صفحه

بیش از یک قرن پیش فروید با نوشتن این کتاب، برای تفسیر خواب و رؤیا، که پیش از آن موضوع حدس و گمان‌های عوامانه و سطحی بود، پایه و اسلوبی علمی و نظام‌مند فراهم کرد و گامی بزرگ در زمینه‌ی جست‌وجوی علمی در ذهن انسانی و فهم پدیده‌ها و مسائل ذهنی برداشت. با این حال در آغاز کتاب پیش از ارائه‌ی نظریه‌ی خویش، یعنی تلقی خواب دیدن به‌منزله‌ی تحقق آرزو، سابقه‌ی تحلیل علمی رؤیاها را به تفصیل بررسی کرد که آن نیز نمونه‌ای از کار دقیق پژوهش‌گرانه و ارج‌شناسی تلاش‌های دیگران به شمار می‌آید. فروید خواب‌ها را «بزرگراهی به درون ناخود‌آگاه» می‌دانست و عالمان پس از او نیز چون خود او از این بزرگراه برای راه یافتن به جهان پیچیده‌ی ذهن انسانی بهره‌های بسیار بردند. روان‌کاوی و روان‌درمانی امروز بی‌تردید به کار پیشاهنگ و پیشتاز فروید دین بسیار دارد.

منتشر شد

خرید از کتابفروشی‌ها و سایت نشرمرکز

#نشر_مرکز
#کتابفروشی_نشر_مرکز
#کتاب

@nashremarkaz
نشر مرکز

#باباگوریو
نویسنده : #اونوره_دوبالزاک
مترجم : #مهدی_سحابی
موضوع : #رمان #فرانسوی
چاپ سیزدهم، خرداد ۱۴۰۰
جلد سخت
قطع رقعی
۳۴۸ صفحه

در سال ۱۸۳۳، يک سال پيش از نگارش باباگوريو، تئوفيل گوتيه از اين و آن می‌پرسيد: «آيا شما بالزاکی‌ايد؟» اين سؤال همين امروز هم پرسيدنی است و می‌تواند به نوعی ملاک تشخص تجـربه‌ی فرد باشد. شهرت و عظمت يک نويسنده در اين نيست که در حافظه‌ی ما به زندگی ادامه بدهد ــ که چندان از خطـر فراموشی دور نيست، در اين است که اثرش درون ما را چنـان اشغـال کرده باشـد که انگار اميدوار باشيـم ذهن مـا را درباره‌ی خودمان روشن کند، کليـد معمای زندگی‌مان باشـد، تا ژرفـای ناشناختـه‌ی روان‌مان نفـوذ کند و بخش‌های گنگ و تاريک‌مان را بيرون بکشد و به روشنايی بياورد. باباگوريو چنين کتابی است، و اين‌که گاهی گفته می‌شود «چکيده‌ی بالزاک است» گزافه نيست. بعيد است کسی پس از خواندنش «بالزاکی» نشود.

منتشر شد

خرید از کتابفروشی‌ها و سایت نشرمرکز

#نشر_مرکز‌
#کتابفروشی_نشر_مرکز
#کتاب

@nashremarkaz
نشر مرکز

#جنگ_داخلی_در_فرانسه_۱۸۷۱
نویسنده : #کارل_مارکس
مترجم : #باقر_پرهام
موضوع : #سیاست #فلسفه_سیاسی
چاپ ششم، خرداد ۱۴۰۰
جلد نرم
قطع رقعی
۱۷۶ صفحه

سه‌گانه‌ی مارکـس دربـاره‌ی تحولات سیـاسی فرانسه در دوره‌ی بیـن انقلاب ۱۸۴۸ و رویدادهـای ۱۸۷۱، شـامل هیجدهـم برومـر لـوئی بناپارت، نبـردهای طبقاتی در فرانسه، و جنگ داخلی در فرانسه، ۱۸۷۱ نمونه‌ی عالی و اصیل کاربرد دیدگاه‌های نظری مارکس روی واقعیت‌های تاریخـی اسـت و با توجـه به آشنـایی عمیـق وی با اوضاع سیاسی فرانسه، هم از دید تحلیل تاریخی اهمیت دارد و هم از حیـث تبییـن نظری. سـال ۱۸۷۱، شاهد نخستین تلاش برای تحقـق بخشیدن به آرمان‌های سوسیـالیستی بود که گرچه پایانی تراژدی‌آسا داشت، آرمان‌خواهان آن را همچون شکستی که پایه‌ی پیروزی محتوم آینده بود تلقی کردند و تحلیل مارکس از این تلاش تأثیر نیرومندی بر اندیشه‌ی مارکس‌گرایان آینده داشت.

منتشر شد

خرید از کتابفروشی‌ها و سایت نشرمرکز

#نشر_مرکز
#کتابفروشی_نشر_مرکز
#کتاب

@nashremarkaz