نشر مرکز
2.02K subscribers
4.34K photos
85 videos
7 files
127 links
نشانی : تهران، خیابان فاطمی، خیابان باباطاهر، شماره ۶

تلفن : ۳ - ۸۸۹۷۰۴۶۲ فکس : ۸۸۹۶۵۱۶۹

سایت : www.nashremarkaz.com

پست الکترونیک : info@nashr-e-markaz.com

ارتباط با تلگرام : @contactnashremarkaz
Download Telegram
to view and join the conversation
نشر مرکز

#راه‌های_ابریشم
تاریخ جهان از دیدگاهی نو
نویسنده : #پیتر_فراکوپن
مترجم : #حسن_افشار
موضوع : #تاریخ_جهان
چاپ سوم، مهر ۱۴۰۰

«اثری نفیس. ... کتاب فرانکوپن همراه هیجان‌انگیزی برای سفر در راه‌هایی است که مسیر حمل و نقل ابریشم، بَرده، اندیشه، دین و بیماری بودند و شاید سرنوشت امروز جهان نیز در اطراف آنها شکل می‌گیرد.» وَنیتی فِر بسیار فراتر از تاریخ راه‌های ابریشم، این کتاب به راستی تاریخ جدید افشاگری درباره‌ی جهان است، که می‌تواند تصورات ما را در این مورد که از کجا آمده‌ایم و به کجا می‌رویم دگرگون کند. از خاورمیانه و بی‌ثباتی سیاسی‌اش تا چین و رشد اقتصادی‌اش، این منطقه‌ی پهناوری که از بالکان به سمت شرق تا استپ‌ها وجنوب آسیا را در برمی‌گیرد در سال‌های اخیر به کانون توجه جهانی منتقل شده است. برای فهم اهمیت شهرها و کشورهایی که در این مسیرهای تجاری پیچیده قرار گرفته‌اند، فرانکوپن به ما می‌آموزد که باید نخست از تاریخ شگفت‌انگیز آنها آگاه شویم.
فرانکوپن راستای تازه‌ای به شناخت ما از جهان می‌بخشد. ابتدا در راه‌های ابریشم بود که شرق و غرب از طریق بازرگانی و کشورگشایی، که منجر به نشر اندیشه‌ها و فرهنگ‌ها و دین‌ها شد، با یکدیگر برخورد کردند. از ظهور وسده سقوط امپراتوری‌ها تا گسترش دین بودا و مسیحیت و اسلام و تا جنگ‌های بزرگ قرن دوازدهم ــ این کتاب نشان می‌دهد که سرنوشت غرب چگونه همواره پیوندی ناگسستنی با شرق داشته است.
«اثری نفس‌بر و اعتیادآور.»
ــ دیلی تلگراف (لندن)
«تاریخی باشکوه و ماجراجویانه که با ذوق و دقت عجین شده.»
ــ ساندی تایمز (لندن)
«کتابی فوق‌العاده، خوش‌ساخت و هیجان‌انگیز با نگاهی نو به تاریخ جهان.»
ــ هیستوری تودی

منتشر شد

خرید از کتابفروشی‌ها و سایت نشرمرکز

https://nashremarkaz.com/book/The-silk-roads

#نشر_مرکز
#کتابفروشی_نشر_مرکز
#کتاب

@nashremarkaz
نشر مرکز

#ایران_بین_دو_انقلاب
از #مشروطه تا #انقلاب_اسلامی
نویسنده : #یرواند_آبراهامیان
مترجمان : #حسن_شمس‌آوری #کاظم_فیروزمند #محسن_مدیر_شانه‌چی
موضوع : #تاریخ_ایران
چاپ بیست و ششم، مهر ۱۴۰۰

اين کتاب پژوهشی جامـع در تاريخ معاصر ايران است که از حيث جامعيت، روش آکادميک تحقيق، و وسعت اطلاعات و منابع در ميان آثـار مشـابه خود کم‌نظيـر است. در اين پژوهش ضمن گزارش مستند رويدادها و تحولات سياسی دوره‌ی بين زوال قاجاريه و انقراض پهلوی، مبانی اجتماعـی سياسـت در ايران بررسی و تحليل شـده، نقش عوامل اجتماعی و اقتصادی در تحولات و حرکات سياسی و ريشه‌هـای قومی و طبقاتی جنبش‌ها و گرايش‌های مختلف سياسی ايران نشان داده شده است.
کتاب به سه بخـش اصلی تقسيـم شـده است. در بخش نخست با بررسی اوضـاع ايران در اواخر عصر قاجار و شرح وقايع و تحولات دوران انقلاب مشروطه و حکومت رضاشاه، زمينه‌ای تـاريخـی بـرای درک ايران نو فـراهم می‌شـود. در بخـش دوم زمينه‌ی اجتماعی ماجراهای سياسی بين سقوط استبداد رضاشاه و ظهور استبداد محمدرضاشاه بررسی و تحليل می‌شود. بخش سوم بررسی ايران معاصر است و به شرح برنامه‌هـای اجتماعـی و اقتصـادی محمدرضا پهلـوی، تشـديد تنش‌های اجتماعی ناشـی از آن برنامه‌هـا، و سرانجـام بروز انقلاب اسلامی می‌پردازد.
آنچه به ايران بين دو انقلاب امتياز و ويژگی می‌بخشـد بهره‌جويی آن از منابـع گسترده و وسيعـی است که بسيـاری از آن‌ها پيـش از اين بررسـی نشده بـود؛ و نيز گـردآوری و ارائه‌ی اطلاعاتی که از ديد جامعه‌شناختی ارزش تحليلی بسيار دارند.

منتشر شد

خرید از کتابفروشی‌ها و سایت نشرمرکز

https://nashremarkaz.com/book/Iran-between-two-revolutions

#نشر_مرکز
#کتابفروشی_نشر_مرکز
#کتاب
#ایران
#تاریخ_معاصر

@nashremarkaz
نشر مرکز

#گزارش_یک_مرگ
نویسنده : #گابریل_گارسیا_مارکز
مترجم : #لیلی_گلستان
موضوع : #رمان_کلمبیایی
چاپ نهم، مهر ۱۴۰۰

ظهر روزی از ماه اوت، درحالی‌که با دوستانش گلدوزی می‌کرد، حضور کسی را در نزدیکی خانه‌اش حس کرد. لازم نبود سرش را بلند کند تا بداند که آمده. به من گفت: «چاق شده بود، موهایش بفهمی‌نفهمی ریخته بود، برای نزدیک دیدن محتاج عینک بود. اما خودش بود. به خداوندی خدا، خودش بود!» دیوانه شده بود. حتماً مرد هم فکر کرده بود که او هم پیر شده. اما مرد، برخلاف دختر، فاقد ذخیره‌ی عشقی بود که باعث تحمل می‌شد. پیراهنش از عرق خیس بود، مثل همان بار اول روز جشن خیریه، همان کمربند و همان کیف‌های چرمی درزشکافته‌ی سگک‌نقره‌ای را داشت. بایاردو سان رومان بی‌اینکه به باقی کسانی که گلدوزی می‌کردند و مبهوت مانده بودند اهمیتی بدهد، یک قدم جلو آمد. کیف‌هایش را روی چرخ خیاطی انداخت و گفت : ــ خب، من آمدم.

منتشر شد

خرید از کتابفروشی‌ها و سایت نشرمرکز

https://nashremarkaz.com/book/report-a-death

#نشر_مرکز
#کتابفروشی_نشر_مرکز
#کتاب

@nashremarkaz
نشر مرکز

#اصول_شکسته‌نویسی
راهنمای #شکستن_واژه‌ها در گفت‌وگوهای #داستان
نویسنده : #علی_صلح‌جو
موضوع : #ادبیات #فن_نگارش
چاپ هفتم، مهر ۱۴۰۰

گفت‌وگوها را در داستان چگونه بنویسیم؟ شکسته یا ناشکسته؟ اگر می‌شکنیم، چقدر بشکنیم؟ آیا یگانه راه شکسته‌خوانی شکسته‌نویسی است؟ واژه‌ی شکسته یا نحو شکسته؟ کدام‌یک بهتر به شکسته‌خوانی راه می‌برد؟ نگارنده کوشیده است حد معینی از شکسته‌نویسی را با استفاده از قواعد ساخت هجا در زبان فارسی قانون‌مند کند.


منتشر شد

خرید از کتابفروشی‌ها و سایت نشرمرکز

https://nashremarkaz.com/book/How-to-write-spoken-short-forms-in-persian-dialogues
#نشر_مرکز
‌#کتابفروشی_نشر_مرکز
#کتاب

@nashremarkaz
نشر مرکز

#سه_استاد
نویسنده : #جعفر_مدرس_صادقی
موضوع : #ادبیات
چاپ اول، مهر ۱۴۰۰
چاپب دوم، آبان ۱۴۰۰

برای نسلی که از اوایل دهه‌ی پنجاه خورشیدی به عرصه رسید و سر از لاک خودش بیرون آورد، این سه تن سه‌تا از شاخص‌ترین قلّه‌ها بودند. تن ندادند به آن جریانی که داشت همه چی را به یک طرف می‌برد، تن ندادند به سلیقه‌های مسلّط و معمول و سوار هیچ موجی نشدند. هر کدام راه خودش را رفت و کار خودش را کرد.
این ادای دین شاگردی‌ست به استادانی که هرگز به دنبال لشکرکشی نبودند و هیچ تلاشی هم در این راستا به خرج ندادند. هر کدام برای خودش سرداری بود ــ هرچند بی‌سپاه و تنها.

منتشر شد

خرید از کتابفروشی ها و سایت نشرمرکز

https://nashremarkaz.com/book/Three-masters

#نشر_مرکز
#کتابفروشی_نشر_مرکز
#کتاب

@nashremarkaz
نشر مرکز

#از_عشق
نویسنده : #خوزه_اورتگا_ای‌گاست
مترجم : #لیلی_گلستان
موضوع : #مقالات و #خطابه‌ها
چاپ اول، آبان ۱۴۰۰

تاب از عشق مجموعه‌ی سه جستار مختلف از فیلسوف اسپانیایی خوزه اُرتگا ای گاسِت است که ابتدا بین سال‌های ۱۹۲۷-۱۹۲۶ در روزنامه‌ی ال سُل منتشر شد و در ۱۹۳۳ به آلمانی ترجمه و به صورت یک کتاب انتشار یافت. و سپس در سال ۱۹۴۱ نسخه‌ی اسپانیایی کتاب به بازار آمد. این اثر یک صد سال عمر دارد و آرا و نظریات ای گاسِت را در مورد عشق بر مبنای تعاریف کلاسیک از فرهنگ، طبقات اجتماعی و دوره‌های تاریخی شکل می‌دهد.

«عشق پرده‌ای است با تار و پودی ظریف که فقط باید آن را از نزدیک دید.»

«عشق تظاهرِ وجودِ پنهانِ خودِ ماست.»

«برای عاشق معشوق همیشه حضور دارد و مدام حاضر است. کل دنیا جذب آن شده است و در حقیقت اتفاقی که می‌افتد این است که دیگر دنیا برای عاشق وجود ندارد. معشوق آن را بیرون رانده و خودش جای آن را گرفته است.»

«برگرفته از متن کتاب»

منتشر شد

خرید از کتابفروشی‌ها و سایت نشرمرکز

https://nashremarkaz.com/book/Love-studies
#نشر_مرکز
#کتابفروشی_نشر_مرکز
#کتاب

@nashremarkaz