Planning and control
432 members
26 photos
3 videos
2 files
16 links
🔰 آموزه هایی در خصوص:

🔰 برنامه‌ریزی،کنترل و مدیریت پروژه

🔰 آدرس سایت رسمی

www.mrplanner.ir

🔰کانال آموزش اکسل

🆔 @Teachexcel
Download Telegram
to view and join the conversation
⭕️ قوانین تهیه بسته های کاری

1- یک بسته کاری باید نشان دهنده واحدی از کار در سطح اجرای کارها باشد.
2- بسته کاری باید به طور شفاف از سایر بسته های کاری متمایز باشد.
3- بسته کاری باید دارای تاریخ های شروع و خاتمه برنامه ای باشد.
4- بسته کاری باید بودجه داشته باشد.
5- اندازه و طول مدت آن باید به بازه نسبتاً کوتاهی اززمان، محدود باشد.
6- باید با سایر بسته های کاری و برنامه های زمانبندی، یکپارچه باشد.
7- باید نشان هنده سطحی باشد که بتوان هزینه های واقعی آن را مشخص و ثبت نمود.
8- در پروژه های کوچک، یک بسته کاری باید محدوده ای از کار را شامل بشود که بتوان برای آن به تنهایی مناقصه ای برگزار نمود یا قراردادی منعقد ساخت.
9- در پروژه های بزرگ چند میلیون دلاری، بسته های کاری طراحی نباید کمتر از 300 نفر- ساعت یا کوتاهتر از 2 ماه باشند؛ در پروژه های ساخت، یک قانون سرانگشتی مناسب برای حداقل ارزش یک بسته کاری، 1 درصد است.

🔵 عضویت در کانال آموزش کنترل پروژه

🆔 @mrplanner_ir
🔵 مرکز کنترل اسناد (DCC) چیست؟

🔸مدیریت اسناد پروژه ها، فرایندی است که در مسیر تعالی مدیریت پروژه سازمانی، ناگزیر به استفاده از تجربه آن می باشیم.

در این میان اسناد اصلی پروژه مانند: نقشه ها و اسناد فنی، پیچیدگی های خاصی دارند که توجه بیشتری را می طلبند.

🔺 سند (Document): فایل کاغذی یا الکترونیکی حاوی اطلاعات مربوط به شرکت می‌باشد.

🔺مرکز کنترل اسناد (DCC): بخشی از شرکت است که وظیفه آن دریافت، کنترل، توزیع ، ارسال و ثبت سوابق و گزارش گیری اسناد می باشد.

🔸انواع سند در ذیل اشاره شده است:
🔹MDR (Master Document Register):
بانک اطلاعاتی اسناد جهت کنترل
وضعیت آنها

🔹Transmittal:فرم ارسال مدارک
🔹Comment Sheet: فرم نظرات
🔹Tendering Documents: اسناد مناقصه
🔹Fax: فکس
🔹Procurement Documents: اسناد خرید
🔹Contract: قرارداد
🔹Minute of Meeting: صورت جلسه
🔹Technical Documents: اسناد فنی
🔹Letter: نامه
🔴 چند راهکار براي جمع آوری مستندات تاخيرات در پروژه :

🔵 هر زمان به شما از طرف كارفرما،‌ مشاور و يا دستگاه نظارت به صورت شفاهي دستوري مبني بر تغيير ابلاغ می شود و ایشان حاضر به ابلاغ کتبی آن نیستند ؛ حتماً شما بایستی به ايشان يك نامه زده و در آن قيد كنيد كه باتوجه به دستور شفاهي جنابعالي مبني بر تغيير و يا هولد شدن آن قسمت از كار فلان اتفاق افتاده و يا صرفاً جهت اطلاع به ايشان نامه بزنيد تا با اين روش بتوانيد براي پايان پروژه مستندات تهيه كنيد.

🔵در گزارشات روزانه و در قسمت موانع و مشكلات حتماً دستورات شفاهي نظارت را ذكر كنيد وسعي كنيد آن را در اولين فرصت صورتجلسه كنيد.

🔴 در صورتيكه بخشی از كار توسط دستگاه نظارت يا كارفرما Hold مي باشد ، به هيچ عنوان اگر در آن قسمت كار مي كنيد نبايد در گزارشات روزانه آن را درج نماييد.
به دليل اينكه بتوانيم در پايان پروژه ثابت كنيم كه به دليل Hold بودن آن قسمت از كار نمي توانستیم هيچ كاري انجام دهيم و بعد به گزارشات روزانه استناد مي كنيم.

🔲 عضویت در کانال آموزش کنترل پروژه

🆔 @mrplanner_ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
نقش های تیم های برنامه ریزی و کنترل پروژه در سیستم های پیمانکاری، مشاور و کارفرما

🔶۱- کنترل پروژه پیمانکار که احتمالا در مقایسه با دو تیم دیگر تعداد بیشتر و کار سنگین‌تری دارند. وظیفه این تیم موارد زیر است:
🔴 تهیه برنامه‌زمان‌بندی پروژه
🔴 به روزرسانی برنامه زمان‌بندی
🔴 ارائه گزارشات روزانه
🔴 جمع‌بندی گزارشات روزانه و محاسبه درصدهای پیشرفت هفتگی
🔴 درج درصد پیشرفت‌ها در نرم افزار و استخراج گزارشات هفتگی و ماهانه
🔴 ارسال گزارشات به مشاور

🔶۲- کنترل پروژه مشاور که وظایف زیر را بر عهده دارد:
بررسی برنامه‌ زمان‌بندی پیمانکار و رفع نقص آن
بررسی و اصلاح و تایید گزارشات روزانه
بررسی، اصلاح و تایید درصدهای پیشرفت فعالیت‌ها و کل پروژه
بررسی و اصلاح گزارشات هفتگی و ماهانه و ارائه به کارفرما

🔶۳- کنترل پروژه کارفرما که وظایف زیر را دارد:
🔵 تهیه دستورالعمل‌ها و سیاست‌های کلی برنامه‌های زمان‌بندی و سایر موارد مربوط به کنترل پروژه و ابلاغ آن‌ها به تیم‌های کنترل پروژه مشاور و پیمانکار
🔵 بررسی و تایید و ابلاغ برنامه زمان‌بندی تهیه شده توسط پیمانکار و تایید شده توسط مشاور
🔵 دریافت گزارشات هفتگی و ماهانه از مشاور و ارائه به مدیران سازمان و تهیه گزارشات خلاصه مدیریتی

🔶 عضویت در کانال آموزش کنترل پروژه

🆔 @mrplanner_ir
🔵 بازه زمانی مناسب برای آپدیت برنامه زمان بندی پروژه

🔶 بعد از آنکه برنامه زمان بندی پروژه مصوب شد اجرای فعالیت های پروژه شروع می شوند. بعد از شروع فاز اجرا ، نیاز است اطلاعات واقعی در برنامه ثبت شده و برنامه زمان بندی به روز گردد.

بازه زمانی ثبت اطلاعات واقعی و به روز کردن برنامه زمان بندی چگونه مشخص می گردد؟

انتخاب بازه زمانی برای آپدیت پروژه با تغییرات پروژه رابطه مستقیم دارد. برای پروژه های که ریسک کمی دارند و وضعیت آنها از ثبات نسبی برخوردار است PMI توصیه می کند این عمل به صورت ماهانه و حتی دو ماه یک بار انجام شود.

برای پروژه های که دارای ریسک بالایی هستند و در محیط های متلاطم و بی ثبات قراردارند PMI توصیه می کند که به روز کردن پروژه در پایان هر شیفت کاری و یا حتی در بازه های زمانی کوچکتر انجام شود.

🔅 عضویت در کانال آموزش کنترل پروژه

🆔 @mrplanner_ir
🔵 وظایف یک مدیر پروژه عمرانی

🔶1)مطالعه دقیق پیمان منعقده فیمابین شركت و كارفرما و آگاهی از تعهدات طرفین قرارداد و داشتن اطلاعات كافی و كلی از نقشه‌ها و مدارك منضم به پیمان و همچنین آشنایی كافی با فعالیت‌ها و عملیات موضوع پیمان و برنامه زمانبندی اجرای عملیات.

🔶2) آگاهی كافی از قیمت‌های روز مصالح و دستمزدها و هزینه اجرای عملیات موضوع پیمان و آگاهی از فهارس بهاء منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و داشتن توانایی لازم به منظور آنالیز بهاء واحد كارهای مربوط به موضوع پیمان و

🔶3) دارای توانمندی‌های مدیریتی لازم برای هدایت پروژه و كارگاه و برخورداری از متانت وشیوایی كلام در طرح مسائل پروژه

🔶4) آگاهی كافی از «آیین نامه معاملات» و ضوابط و مقررات شركت و آشنائی با ضوابط و مقررات «مالی‌» و نحوه استفاده از صورت هزینه‌ها و سایر مدارك در چگونگی صدور سند حسابداری.

🔶5) ارائه پیشنهاد چگونگی سازماندهی كارگاه و چارت سازمانی اداره كارگاه و پیشنهاد و معرفی رئیس كارگاه یا سرپرست كارگاه

🔶6) نظارت كلی بر نحوه كار كارگاه و مشاركت در حل و فصل مسائل كلان كارگاه و راهنمایی و هدایت سرپرست كارگاه در چهارچوب وظایف محوله و به گونه‌ای كه به وظایف و اختیارات سرپرست كارگاه لطمه‌ای وارد نشود و شأن سرپرست كارگاه نیز حفظ و رعایت شده باشد.

🔶7) نظارت بر عملكرد رئیس یا سرپرست كارگاه و اعمال كنترل‌های لازم به منظور حصول اطمینان از انجام مطلوب و به موقع وظایف وی در كارگاه و ارائه گزارش به معاون فنی و اجرایی شركت در مورد مشكلات و مسائل كارگاه و ارائه پیشنهاد و راه‌حل جهت حل و فصل مسایل كارگاهی.

🔶8) ایجاد ارتباط فعال و مطلوب با كارفرما و مشاور (دستگاه نظارت) و نمایندگان آن‌ها در چهارچوب پیمان و منافع شركت و دریافت نظرها و دیدگاه‌های ایشان در مورد كار و پروژه

🔶9) نظارت مستمر بر انجام به موقع فعالیت‌های كارگاهی، به ویژه عملیات مستندسازی كار و پیگیری دریافت مصوبه صورتجلسات و تأییدات كارفرما و مشاور.

🔶10) عملیات دریافت آمار و اطلاعات از نحوه انجام عملیات و ارائه گزارش‌های نوبه‌ای به شركت (معاون اجرایی) به گونه‌ای كه شركت از روند كار، آمار و اطلاعات كافی داشته باشد.

🔶11) نظارت بر تهیه و ارائه لیست بیمه كارگاه و همچنین نظارت بر چگونگی پرداخت كسور قانونی در كارگاه و پیگیری دریافت مفاصاحساب بیمه و در موارد خاص دریافت مفاصاحساب دارایی مربوط به پروژه و ارائه مفاصاحساب به شركت.

🔶12) دریافت دیدگاه‌ها و خط مشی تعیین شده از سوی شركت برای پروژه و كارگاه و پیگیری تحقق این دیدگاه‌ها و خطی‌مشی‌ها و رعایت دقیق آن‌ها.

🔶13) پیگیری تشكیل جلسات با كارفرما و مشاور ب

🔶14) نظارت و كنترل هزینه‌های كارگاه و مقایسه با درآمدهای حاصل از كار كارگاه و برنامه‌ریزی و انجام اقدامات مقتضی به منظور ایجاد و حفظ منافع و سود شركت از بابت اجرای پروژه.

🔶15) تأیید صورت هزینه‌ها و اسناد و مدارك ارسالی از كارگاه و ارائه آن‌ها به شركت.

🔶16) تنظیم برنامه زمانبندی تهیه و تدارك مصالح و مایحتاج كارگاه با كمك و هماهنگی سرپرست كارگاه و ییگیری تهیه به موقع صورتوضعیت‌های كاركرد و مشاركت در دفاع از صورتوضعیت‌ به همراه سرپرست كارگاه یا نماینده فنی كارگاه و پیگیری وصول مطالبات پروژه و شركت از كارفرما.

🔶17) ارائه به موقع گزارش مربوط به سود و زیان احتمالی پروژه و اعلام هشدارها و راهكارهای مناسب و به موقع به شركت و كارگاه به منظور حفظ منافع شركت و كارگاه.

🔶18) انجام اقدامات و وظایف محوله از سوی معاون اجرایی شركت و یا مدیرعامل شركت.

عضویت در کانال آموزش کنترل پروژه

🆔 @mrplanner_ir
چگونه دو پروژه را در P6 ترکیب کنیم؟

🔶بعضی وقت ها نیاز است دو یا چند پروژه را در پریماورا با هم ترکیب کرده تا یک پروژه واحد ساخته شود. به عنوان مثال یک پروژه EPCC را در نظر بگیریم که هر بخش آن در یک قسمت تهیه شده و اکنون می خواهیم این بخش ها را با همدیگر ترکیب کرده و پروژه کلی را برنامه ریزی کنیم.

🔶 برای این کار باید زیر پروژه ها را در یک پروژه ادغام کنیم.برای ادغام کردن پروژه ها از دو روش زیر می توانیم استفاده کنیم.

1⃣ روش اول: پروژه ها را با نگهداشتن کلید CTRL همزمان باز کرده و سپس در نمای WBS ، پروژه ای را که می خواهیم با پروژه اصلی ترکیب کنیم انتخاب و کپی کنیم. سپس پروژه اصلی را انتخاب و در آنجا پروژه انتخاب شده را Paste می کنیم.

2⃣ روش دوم : استفاده از ایمپورت است. برای این کار ابتدا از هر زیر پروژه یک فایل xer تهیه می کنیم. بعد از آن پروژه اصلی را باز کرده و فایل های xer زیر پروژه ها را به پروژه اصلی ایمپورت می کنیم. در پروژه اصلی می بایست یک آیتم جدید به ساختار شکست پروژه اصلی به نام زیر پروژه اضافه کنیم و در قسمت import action کادر ایمپورت پریماورا گزینه Add into Existing Project را انتخاب کنیم.

🔵 عضویت در کانال آموزش کنترل پروژه

🆔 @mrplanner_ir
🔵 برآورد مدت زمان فعالیت ها:
فرآیند برآورد دوره های کاری مورد نیاز(روز،هفته و …) برای تکمیل فعالیت های پروژه با منابع تخمینی رابرآورد مدت زمان فعالیت هامی گویند،که روش های آن عبارتند از :

🔶۱-نظر کارشناسی
🔶۲-برآورد قیاسی
🔶۳-براورد پارامتریک
🔶۴-برآورد سه نقطه ای
🔶۵-تکنیک تصمیم گیری گروهی


۱-نظر کارشناسی: (Expert Judgment)
کارشناسان پروژه می توانند با کمک سوابق گذشته،اطلاعات مورد نیاز به منظور برآورد مدت زمان فعالیت ها و یا مدت زمان پیشنهادی فعالیت ها را از پروژه های مشابه پیشین، ارائه دهند.

۲-برآورد قیاسی:
(Analog Estimating)
این تکنیک بر مدت زمان واقعی پروژه های مشابه قبلی به عنوان مبنایی برای برآورد مدت زمان پروژه جاری ،تکیه دارد.در صورت نیاز می توان با توجه به تفاوت های شناخته شده در پروژه جاری ،مدت زمان برآوردی فعالیت ها با این روش را تعدیل نمود.
این روش زمانی استفاده می گردد که اطلاعات دقیقی از جزئیات پروژه در دسترس نمی باشد و به همین دلیل این برآورد را برآورد بالا به پائین (Top-Down Estimatee) نیز می گویند.
 سرعت محاسبه برآورد در این روش بالا بوده، ولی از دقت کمتری برخوردار می باشد.

۳-برآورد پارامتریک:
(Parametric Estimating)
این روش از روابط بین متغییرهای اثرگذار (مانند متر مکعب ،متر مربع،متر و …)بر برآورد مدت زمان فعالیت ها استفاده می کند و تکنیک دقیق تری نسبت به برآورد قیاسی می باشد، به عنوان مثال اگر مدت زمان اجرای هر کیلومتر لوله کشی با قطر ۳۰ اینچ با منابع مشخص، حدود ۳ روز باشد ،مدت زمان مورد نیاز برای ۱۰ کیلومتر لوله کشی برابر ۳۰ روز خواهد بود.
دقت این روش به میزان صحت داده های استفاده شده بستگی دارد.

۴-برآورد سه نقطه ای:
(Three Point Estimating)
این روش به منظور کاهش ریسک برآورد مدت زمان فعالیت ها در شرایط مبهم و عدم قطعیت طراحی شده است(نمونه  پروژه مشابه قبلی وجود ندارد)،در این روش به جای برآورد یک عدد به عنوان برآورد مدت زمان فعالیت ،سه عدد برآورد می شود که بیانگر حالات محتمل(tM)،بدبینانه(tP) و خوشبینانه(tO) در برآورد مدت زمان فعالیت هستند،که با یکی از روابط زیر محاسبه می شود ۳/(tO+tM+tP) و
(to+tm+tp)/6
 
۵-تکنیک تصمیم گیری گروهی(Group Decision-Making Techniques):

استفاده از روش های گروهی (Team Based) از جمله طوفان فکری،دلفی و … به منظور تعامل اعضای تیم پروژه در برآورد مدت زمان فعالیت های پروژه،بسیار مفید است.

با تعامل و درگیر نمودن یک تیم منسجم از افرادی که به تکنیک های اجرایی فعالیت های پروژه آشنا هستند در فرآیند برآورد ،باعث می شود اطلاعات دقیق تری برای برآورد زمان فعالیت ها جمع آوری گردد و همچنین این کار باعث می شود تعهد این افراد نسبت به زمان برآوردی فعالیت های پروژه افزایش یابد.

🔶–تحلیل ذخیره احتیاطی(Reserve Analysis):
گاهی اوقات به منظور در نظر گرفتن عدم قطیت(ریسک) در پروژه ،درصدی از زمان برآوردی فعالیت ها (یا عددی ثابت)، به عنوان ذخیره احتیاطی یا بافردر نظر می گیرند که این ذخیره احتیاطی در برخی پروژه می تواند شامل همه فعالیت ها شود و در برخی دیگر فقط فعالیت های مشخصی (مثلا فعالیت های بحرانی) این ذخیره احتیاطی را شامل شوند.

عضویت در کانال آموزش کنترل پروژه

🆔 @mrplanner_ir
🔵 جایگاه دفتر فنی در پروژه های عمرانی

تشریح جایگاه و روشن سازی وظایف دفتر فنی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. اگر مدیر پروژه را به مشابه مغز پروژه که وظیفه سیاست‌گذاری برای پیشبرد اهداف پروژه را بر عهده دارد تصور کنیم، دفتر فنی به مثابه قلب پروژه است و وظیفه گزارش دهی و مستندسازی فرآیند اجرای پروژه (مثل خون رسانی) به مدیر پروژه و کنترل و برنامه ریزی اجرایی صحیح اهداف از طرف مدیر پروژه را عهده دار است. پس دفتر فنی از یک طرف با مدیر پروژه و از یک طرف با سرپرست کارگاه و تیم اجرایی ارتباط دارد.

در اینجا دفنر فنی به عنوان دستیار مدیر پروژه و سرپرست کارگاه بوده و رابط بین بخش فنی و اجرایی پروژه است. وظایف دفتر فنی به سه قسمت عمده تقسیم بندی می شود:

🔸- مستند سازی پروژه
🔸- کنترل پروژه
🔸- تهیه گزارشات پروژه

پس کارشناس دفتر فنی هم باید به اجرای پروژه آشنایی داشته باشد، هم به مدارک و مستندات فنی، قراردادی و نقشه ها و هم باید به دانش مدیریت پروزه گوشه چشمی داشته باشد.

جامع تمامی شرایط بودن به عنوان دفتر فنی کار سختی است که نیاز به سال‍‌ها تجربه دارد. به همین دلیل در پروژه عنوان دفتر فنی با حضور کارشناسان مختلف و یک سرپرست با تجربه معنا پیدا می‌کند.

🔶 تفکیک واحدهای دفتر فنی با توجه به ابعاد پروژه و بر اساس تخصص های مورد نیاز شامل حداقل واحد های:

🔺 1- برنامه ریزی و کنترل پروژه،
🔺 2- متره و برآورد و صورت وضعیت،
🔺 3- مستند سازی و گزارشات،
است و در صورت لزوم می توان واحد های

🔺 4- قراردادها و پیمانکاران جز،
🔺 5- کنترل کیفیت ،
🔺 6- نقشه برداری،
🔺 7- ایمنی و بهداشت شغلی را نیز برای انجام بهتر وظایف در دفتر فنی پروژه تفکیک نمود که بر اساس تخصص و تجربه خود وظیفه اجرای سیاست‌های مدیر پروژه را بر عهده دارند و برای تصمیم گیری های مهم مدیر پروژه به او گزارش های لازم را ارائه می دهند. شکی نیست با وجود این جایگاه مهم، ضعف و قوت دفتر فنی تأثیر زیادی در شکست یا پیروزی یک پروژه دارد.


عضویت در کانال آموزش کنترل پروژه

🆔 @mrplanner_ir
🔵 مسیر بحرانی

🔶هر برنامه زمان بندی شده حداقل یک مسیر و اغلب مسیرهای متعددی دارد.
در شبکه های پروژه های واقعی، مسیرهای گوناگونی وجود دارد این مسیرهای گوناگون از نظر اهمیت با یکدیگر متفاوت هستند.
معمولا یک یا چند مسیر اهمیت بیشتری دارند لذا مسیر بحرانی به مسیری گفته می شود که به لحاظ زمانی نسبت به سایر مسیرهای شبکه از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.


روش تشخیص مسیر بحرانی :

برای مسیر بحرانی تعریفی کلی ارائه شد. اکنون باید اهمیت زمانی مطرح شده در این تعریف تشریح گردد. به عبارت دیگر باید دانست که با چه روش های می توان تشخیص داد که مسیری نسبت به سایر مسیرها ی یک شبکه از اهمیت زمانی بیشتری برخوردار است.

🔺روش اول : مسیری بحرانی است که حداکثر طول را داشته باشد.

🔺روش دوم : به مسیری بحرانی گفته می شودکه دارای حداقل شناوری باشد.

🔺روش سوم : مسیری بحرانی است که کلیه فعالیت ها تشکیل دهنده آن بحرانی باشند.

عضویت در کانال آموزش کنترل پروژه

🆔 @mrplanner_ir
🔵 مدرک MTO

🔴 مدرک MTO یا Material Take Off مدرکی است که شامل فهرستی از مواد مورد نیاز برای ساخت یک تجهیز یا سازه و غیره می‌باشد. در MTO لیست متریال به همراه مقدار مورد نیاز و جنس آن (مانند نوع خاصی از فولاد و غیره) ذکر می‌شود. گاهی اوقات به این لیست MTOL نیز می‌گویند.

🔺این لیست تنها محدود به مقدار متریال مورد نیاز نیست و وزن آیتم‌هایی که باید حمل یا برداشته شوند (Take Off) نیز در آن ذکر می‌شود. این اطلاعات یک عامل مهم در هنگام کار با قطعات سنگین می‌باشد زیرا به شرکت حمل‌کننده آن قطعات این امکان را می‌دهد که وزن کل آیتم‌های موجود در لیست را بداند و بر اساس آن در مورد نحوه حمل آن پس از ساخت تصمیم‌گیری کند.

🔺بر اساس تعریف ISA عبارت MTO عبارت است از فرآیند تجزیه و تحلیل نقشه‌ها و تعیین تمام متریال مورد نیاز برای پیاده‌سازی طرح. پس از تهیه MTO از آن برای تهیه فهرست متریال (bill of material) یا BOM استفاده می‌شود. فرآیند خرید و تامین و تدارک پس از تهیه BOM انجام می‌شود.

🌼 عضویت در کانال آموزش کنترل پروژه

🆔 @mrplanner_ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔸ایجاد ساختار شکست با استفاده از Indent و Group
🔹#ترفند
🔹مدرس : مهندس بیات

🔹 عضویت در کانال خانه اکسل

🆔 @Teachexcel
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔆 صورتحساب هزینه و درآمد

🔰در بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت های پیمانکاری معمولا واحدی به نام واحد هزینه و درآمد وجود دارد کارکرد این واحد از پروژه به پروژه دیگر متفاوت است.

🔰 در بعضی از پروژه ها فقط صورت وضعیت های پیمانکاران و صورت وضعیت های شرکت در این واحد بررسی می شوند در حالی که در بعضی پروژه ها تمام هزینه های واقعی در این واحد ثبت میگردد.

وظیفه این واحد چیست؟

🔰آیا این واحد فقط باید به عنوان ممیزی عمل کند و یا اینکه تابلوی برای نمایش ضرر و زیان پروژه باشد؟

🔰نقش اصلی واحد هزینه و درامد ایجاد صورتحساب سود و زیان پروژه هاست.صورتحساب سود و زیان در شرکت ها یکی از صورت های مالی اساسی است که چگونگی و نتیجه عملکرد مالی یک شخصیت حسابداری را طی دوره مالی نشان می دهد.

به بیان دیگر صورتحسابی که عملکرد مالی شرکت را در یک بازه زمانی خاصی اندازه گیری می کند صورت حساب سود و زیان گفته می شود.

🔰این حساب با ارائه خلاصه ای از اینکه کسب و کارها چگونه درآمد و هزینه های خود را از طریق فعالیت های عملیاتی و غیر عملیاتی کسب می کنند محاسبه می کند و سود و زیان شرکت را نشان می دهد.

🔰صورتحساب سود و زیان در پروژه همانند سود و زیان شرکت در پایان یک دوره مشخص اندازه گیری می شود این دوره معمولا با دوره صورت وضعیت ها یکی خواهد بود.

🔰تفاوت اساسی صورتحساب سود و زیان مالی با صورتحساب سود و زیان پروژه در مبحث ارزش کسب شده می باشد‌.

🔰 در صورت سود و زیان پروژه باید شاخص های ارزش کسب شده نظیر CPI و SPI وجود داشته باشد چرا که تنها تفاوت هزینه و درآمد مهم نیست بلکه صورتحساب سود و زیان پروژه با شاخص های مدیریت ارزش کسب شده معنا پیدا می کند.

🔅عضویت در کانال آموزش کنترل پروژه

🆔 @mrplanner_ir
🔵 ابزارهای کنترل در مدیریت پروژه

🔅برای کنترل سه عامل زمان، هزینه و کیفیت از ابزارهای زیر استفاده می شود

الف) کنترل زمان:

🔺• نمودار میله ای
🔺• نمودارهای شبکه ای

ب) کنترل هزینه

🔺• نمودار ارزش کسب شده
🔺• آنالیز نقطه سر به سر
🔺• نسبت های بحرانی

ج) کنترل کیفیت

🔺• نمودارهای کنترلی
🔺• دیاگرام پارتو
🔺• نمودار علت و معللولی
🔺• نمودارهای اسکاتر

عضویت در کانال آموزش کنترل پروژه

🆔 @mrplanner_ir
خط مبنا در P6

🔺خط مبنا یک کپی از برنامه می باشد که در حالت استاتیک ذخیره می شود. خط مبنا در واقع یک تصویر از برنامه در زمان مشخص است. در زمان های متفاوت ، تصاویر متفاوتی می توان از برنامه ذخیره کرد ولی تمام این تصاویر پویا نیستند یعنی با تغییر در برنامه ، تغییرات به خط مبنا منتقل نمی شود.
از خط مبنا برای مقایسه مقادیر واقعی و مقادیر برنامه ریزی شده استفاده می شود. به کمک خط مبنا می توان مقادیر برآوردی زمان ، هزینه و تخصیص منابع را با مقادیر واقعی مقایسه کرد.

🔵 عضویت در کانال آموزش کنترل پروژه

🆔 @mrplanner_ir
🔵 Curtain in p6

🔶 فرض کنیم در نمای گانت چارت در پریماورا بخواهیم محدوده بین دو تاریخ خاصی را متمایز کنیم به عنوان نمونه در زمستان و در مناطق سردسیر که پروژه به خاطر سرما تعطیل می شود چگونه در نمای گانت مشخص کنیم ؟

راه حل مساله استفاده از Curtain در نمای گانت می باشد. Curtain به معنای پرده است و به این صورت عمل می کند که تاریخ ابتدا و انتهای بازه زمانی را مشخص کرده و یک پرده بین این دو تاریخ قرار می دهد.

🔸برای رسم Curtain می توان به نمای View رفته و از مسیر زیر Add Curtain را انتخاب کرد.
Attachment/Curtain/Add Curtain
با انتخاب Add Curtain پنجره Curtain Attachment باز می شود در این بازه می توان تاریخ ابتدا و انتها Curtain را مشخص نمود.

🔆 عضویت در کانال آموزش کنترل پروژه

🆔 @mrplanner_ir
🔵 مدیریت مصالح در پروژه ها

🔶 با توجّه به اینکه مصالح در پروژه های ساختمانی از اهمیّت زیادی برخوردار بوده و توجّه به آن اهمیّت زیادی دارد و اکثراً هم در جامعه ما به این مسئله کمتر توجّه می شود لذا یاد آوری و توجّه به آن ضروری به نظر می رسد:

🔺 در شروع پروژه بایستی مصالح مورد نیاز پروژه بر اساس متره بر آورد و آنالیز بهای دقیق برآورد شود.

🔺برای تهیّه و خرید به موقع آن ها برنامه ریزی دقیقی انجام پذیرد و به مرغوبیّت آن ها نیز توجّه شود.

🔺به روش صحیح حمل و نقل، بار گیری، بار اندازی، انبار کردن و نگه داری صحیح آن ها توجّه شود.

🔺به محافظت از مصالح در مقابل فاسد شدن، حیف و میل شدن، آتش سوزی، سرقت، توزیع غلط ، استفاده نادرست و انبار کردن غلط توجّه شود.

🔺مصالح وارده با موجودی و مصرف آن ها به طور منظّم تحت کنترل باشد. و برای این مسئله بهترین حالت این است که حدّ اقل از هر چند صورت وضعیّت یکی با مصالح وارده و مصرف شده،دورریز و موجودی کنترل گردد.

🔺جمع آوری ضایعات و باز یافت بهینه آنها جزو برنامه بوده باشد. بخصوص اضافات آهن آلات از قبیل میلگرد، تیر آهن، نبشی و غیره، که جدولی برای آن ها تنظیم شده .به طور منظّم و در اندازه های مختلف انبار گردد. تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار گیرد.

🔺 برای اجرای موارد فوق الذّکر نفرات کار آزموده انتخاب شده و آموزش های لازم داده شود.

لازم به یاد آوری می باشد که تمام موارد فوق و خیلی موارد دیگر نیاز به یکنفر مسئول دفتر فنّی قوی و کار آمد دارد.

🔰عضویت در کانال آموزش کنترل پروژه

🆔 @mrplanner_ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM