واردات فدایی( آقای تولد)(分娩.先生)亚伯拉罕和利思
3.23K members
1.58K photos
23 videos
2 files
16 links
بازرگانى بزرگ آقاى تولد (فدايى)
(تم تولد)
به صورت عمده
صالح آبادغربی
انتهای خ کلهر،خ گودرزی پ۴

سفارش فقط تلگرام: @mrbirth
تماس:09037003430
بخش تک فروشی :
09353971910
@mrbirthtak
مدیریت:
دفتر: 02188571598
09127183320
09126221950
Download Telegram
to view and join the conversation
#استند #شخصيت #مینیون ها

🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
استند شخصيت رسيد

@mrbirth110 كانال
@mrbirth ادمين
٠٩٠٣٧٠٠٣٤٣٠
اقاي تولد(فدايي)
#استند #شخصيت #بتمن

🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
استند شخصيت رسيد

@mrbirth110 كانال
@mrbirth ادمين
٠٩٠٣٧٠٠٣٤٣٠
اقاي تولد(فدايي)
#استند #شخصيت #مکویین #ماشین #کارز

🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
استند شخصيت رسيد

@mrbirth110 كانال
@mrbirth ادمين
٠٩٠٣٧٠٠٣٤٣٠
اقاي تولد(فدايي)
🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺

استندشخصيت شارژ شد🎺
شخصيت فروزن 5تكه🎺
شخصيت مينيون5تكه🎺
شخصيت مكويين 5تكه 🎺
شخصيت فيل 1تكه🎺
شخصت بت من1تكه🎺
شخصيت بچه ريس4تكه🎺
شخصيت تك شاخ 3تكه🎺
شخصيت سگ نگهبان 5تكه🎺

جهت سفارشات با آيدي 👇در ارتباط باشيد

@mrbirth ادمين
@mrbirth110 كانال

آقاي تولد(فدايي)
🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺
بال فرشته شارژ شد

@mrbirth سفارشات و پاسخگويي
@mrbirth110 كانال

آقاي تولد (فدايي)
#استند #بادكنك #١٣ #شاخه #بلند شارژ شد

@mrbirth110 كانال

@mrbirth ادمين

٠٩٠٣٧٠٠٣٤٣٠ پاسخگويي


آقاي تولد(فدايي)
#بادكنك #سرخابي #دكوتكس

@mrbirth110 كانال

@mrbirth ادمين
٠٩٠٣٧٠٠٣٤٣٠ پاسخگويي

اقاي فدايي (فدايي)
#بادكنك #مشكي #دكوتكس

@mrbirth110 كانال
@mrbirth ادمين

٠٩٠٣٧٠٠٣٤٣٠ سفارشات

آقاي تولد (فدايي)
#بادكنك #سفيد #دكوتكس

@mrbirth110 كانال

@mrbirth ادمين
٠٩٠٣٧٠٠٣٤٣٠

🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
#بادكنك #طلايي #دكوتكس

@mrbirth110 كانال

@mrbirth ادمين

٠٩٠٣٧٠٠٣٤٣٠ سفارشات

اقاي تولد(فدايي)
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
#بادكنك #ابي #كمرنگ #دكوتكس

@mrbirth110 كانال

@mrbirth ادمين

٠٩٠٣٧٠٠٣٤٣٠ سفارشات

اقاي تولد (فدايي)
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
#بادكنك #قرمز #دكوتكس

@mrbirth110 كانال

@mrbirth ادمين

٠٩٠٣٧٠٠٣٤٣٠ سفارشات

اقاي تولد (فدايي)
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
#تم #چنل #chanel #شنل #تولد
رسید.

@mrbirth110 كانال

@mrbirth ادمين

٠٩٠٣٧٠٠٣٤٣٠ سفارشات

اقاي تولد (فدايي)
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌼🌼🌼🌼🌼@mrbirth110

اقاي تولد (فدايي)
#شمع #يا #حسين #محرم

@mrbirth110 كانال

@mrbirth ادمين

٠٩٠٣٧٠٠٣٤٣٠
آقاي تولد(فدايي)