مزایده مناقصه
2.9K subscribers
35.1K photos
387 videos
1 file
32K links
دایرکتوری مزایدات و مناقصات کشور

ارتباط با ادمین:
@mozayedemonagheseadmin
تماس باما:
021-49105000 - 09901070466
Download Telegram
#دام‌و‌طیور

مزایده تعدادی دام نر کشتاری و گوساله نر قطع شیر

شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان
همدان / ملایر
مهلت شرکت : 1401/09/14 ساعت 12:00

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/kac

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه دام و طیور
@agriculture_mm
#فضای‌سبز

مناقصه انجام خدمات و عملیات کاشت، نگهداری و آبیاری فضای سبز

مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران
يزد / بافق
مهلت شرکت : 1401/09/27 ساعت 00:00

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/kad

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه فضای سبز
@agriculture_mm
#جرثقیل‌و‌تاور‌کرین

مزایده واگذاری تعداد 10 دستگاه جرثقیل 25 تنی

شرکتی
تهران / تهران
مهلت شرکت : 1401/09/14 ساعت 12:00

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/kae

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه جرثقیل و تاور کرین
@carautoparts_mm
#پیمانکاران‌آب‌و‌فاضلاب

مناقصه عملیات اجرای شبکه آب رسانی محله صنایع واقع در فاز 6 شهر جدید عالیشهر و خطوط انتقال شبکه آب رسانی

شرکت سهامی عمران شهر جدید عالی شهر
بوشهر / بوشهر
مهلت شرکت : 1401/09/27 ساعت 00:00

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/kaf

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه پیمانکاران آب و فاضلاب
@wastewater_mm
#املاک‌تجاری

مزایده آگهی فراخوان عمومی فروش قطعات زمین با کاربری های تجاری– اداری و واحدهای تجاری بازار ایرانی اسلامی

شرکت سهامی عمران شهر جدید اندیشه
تهران / اندیشه
مهلت شرکت : 1401/09/13 ساعت 12:00

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/kag

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه املاک تجاری
@property_mm
#استخدام

مناقصه تأمین نیروی انسانی

شرکت بهنوش ایران
البرز / کرج
مهلت شرکت : 1401/09/17 ساعت 14:00

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/kah

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه استخدام
@officesupplies_mm
#تجهیزات‌پزشکی‌و‌آزمایشگاه

مناقصه تأمین تجهیزات غیر پزشکی

شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی
تهران / تهران
مهلت شرکت : 1401/09/14 ساعت 12:00

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/kai

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
@medicalandlab_mm
#املاک‌مسکونی

مزایده اموال منقول و غیر منقول

بانک توسعه تعاون
تهران / تهران
مهلت شرکت : 1401/09/21 ساعت 18:00

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/kaj

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه املاک مسکونی
@property_mm
#پیمانکاران‌ابنیه‌

مناقصه تهیه مصالح و اجرای ساختمان یک باب مدرسه 9 کلاسه

پتروشیمی خارک
تهران / تهران
مهلت شرکت : 1401/09/17 ساعت 12:00

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/kak

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه پیمانکاران ابنیه
@buildings_mm
#دام‌و‌طیور

مزایده فروش تعدادی از دامهای مازاد

شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران
خراسان جنوبي / بیرجند
مهلت شرکت : 1401/09/20 ساعت 12:00

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/kal

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه دام و طیور
@agriculture_mm
#شرکت‌های‌صادرات‌و‌واردات

مزایده فروش پسته

شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران
خراسان جنوبي / بیرجند
مهلت شرکت : 1401/09/20 ساعت 11:30

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/kam

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه شرکت‌های صادرات و واردات
#انواع‌ضایعات

مزایده اقلام ضایعات غیر تولیدی شرکت تولید خودرو و صنعت خزر

شرکت تولید خودرو و صنعت خزر
مازندران / بابل
مهلت شرکت : 1401/09/17 ساعت 16:00

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/kan

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه انواع ضایعات
@metal_mm
#پیمانکاران‌آب‌و‌فاضلاب

مناقصه اجرای عملیات ویدئومتری و شستشوی شبکه جمع آوری فاضلاب و کدگذاری عیوب و طبقه بندی خطوط فاضلاب روها

اب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران
تهران / تهران
مهلت شرکت : 1401/09/12 ساعت 15:00

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/kao

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه پیمانکاران آب و فاضلاب
@wastewater_mm
#خدمات‌مخابرات

مناقصه تأمین، نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه رادیویی DMR

شرکت احیا استیل فولاد بافت
تهران / تهران
مهلت شرکت : 1401/09/14 ساعت 15:00

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/kap

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه خدمات مخابرات
@ittechnology_mm
#انواع‌ضایعات

مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد

صنعتی کیمیدارو
تهران / تهران
مهلت شرکت : 1401/09/14 ساعت 12:00

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/kaq

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه انواع ضایعات
@metal_mm
#برق‌صنعتی

مزایده جرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
تهران / تهران
مهلت شرکت : 1401/09/14 ساعت 12:00

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/kar

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه برق صنعتی
@electricity_mm
#خدمات‌IT

مناقصه انجام خدمات لایه اول پشتیبانیپایشسرویس های نرم افزاری تخصصی صنعت برق

شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران
تهران / تهران
مهلت شرکت : 1401/09/30 ساعت 00:00

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/kas

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه خدمات IT
@ittechnology_mm
#برق‌و‌تاسیسات

مناقصه خرید انواع کابل مسی فشار ضعیف با عایق pvc

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
تهران / تهران
مهلت شرکت : 1401/09/14 ساعت 12:00

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/kat

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه برق و تاسیسات
@electricity_mm