کانال همایش بين المللي پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
2.67K subscribers
3.54K photos
4 videos
651 files
3.59K links
اطلاعات:
۰۹۰۱۷۲۴۲۷۵۳
۰۲۱۴۴۸۶۱۱۵۷
Download Telegram
سخنرانی مینا فرنود احمدی/ تحلیل محتوای اقدامات تکلیفی گزارشات SEC در حوزه حسابداری و حسابرسی

ششمین كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق روز دوشنبه 30 خردادماه 1401 از ساعت 13 تا 20 به صورت آنلاین برگزار می شود.
لینک برگزاری
https://www.skyroom.online/ch/am123456678/conf6


نام کاربری abc

رمز عبور 12345678

شماره تماس دبيرخانه
02146131588
📱واتساپ / تلگرام پشتیبانی
09054835293
🔴 کانال رسمی و عضويت در كانال تلگرامی کنفرانس ها: @modiratmodaber
☑️🟢وب سایت رسمی کنفرانس : 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
🌐 https://www.iicmo.ir/fa/
🌐 https://www.iicmo.ir/fa/

www.iicmo.ir
ششمین كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق
كنفرانس ملي و بين المللي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق
شرکت اعضای محترم کانال در کنفرانس آزاد می باشد.

ششمین كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق روز دوشنبه 30 خردادماه 1401 از ساعت 13 تا 20 به صورت آنلاین برگزار می شود.
لینک برگزاری
https://www.skyroom.online/ch/am123456678/conf6


نام کاربری abc

رمز عبور 12345678

شماره تماس دبيرخانه
02146131588
📱واتساپ / تلگرام پشتیبانی
09054835293
🔴 کانال رسمی و عضويت در كانال تلگرامی کنفرانس ها: @modiratmodaber
☑️🟢وب سایت رسمی کنفرانس : 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
🌐 https://www.iicmo.ir/fa/
🌐 https://www.iicmo.ir/fa/

www.iicmo.ir
ششمین كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق
كنفرانس ملي و بين المللي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق
کانال همایش بين المللي پژوهش های مدیریت و علوم انسانی pinned «شرکت اعضای محترم کانال در کنفرانس آزاد می باشد. ششمین كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق روز دوشنبه 30 خردادماه 1401 از ساعت 13 تا 20 به صورت آنلاین برگزار می شود. لینک برگزاری https://www.skyroom.online/ch/am123456678/conf6 نام …»
سخنرانی مهسا محمدحسینی حیران / 9 طلاقه بودن و علت حرام بودن ابدی زن و مرد

ششمین كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق روز دوشنبه 30 خردادماه 1401 از ساعت 13 تا 20 به صورت آنلاین برگزار می شود.
لینک برگزاری
https://www.skyroom.online/ch/am123456678/conf6


نام کاربری abc

رمز عبور 12345678

شماره تماس دبيرخانه
02146131588
📱واتساپ / تلگرام پشتیبانی
09054835293
🔴 کانال رسمی و عضويت در كانال تلگرامی کنفرانس ها: @modiratmodaber
☑️🟢وب سایت رسمی کنفرانس : 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
🌐 https://www.iicmo.ir/fa/
🌐 https://www.iicmo.ir/fa/

www.iicmo.ir
ششمین كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق
كنفرانس ملي و بين المللي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق

www.iicmo.ir
ششمین كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق
كنفرانس ملي و بين المللي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق
سخنرانی فاطمه جعفری / بررسی نقش مدیریت مشارکتی درتوانمندسازی جوامع محلی در مقابله با خشکسالی ( شهرستان بافق)

ششمین كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق روز دوشنبه 30 خردادماه 1401 از ساعت 13 تا 20 به صورت آنلاین برگزار می شود.
لینک برگزاری
https://www.skyroom.online/ch/am123456678/conf6


نام کاربری abc

رمز عبور 12345678

شماره تماس دبيرخانه
02146131588
📱واتساپ / تلگرام پشتیبانی
09054835293
🔴 کانال رسمی و عضويت در كانال تلگرامی کنفرانس ها: @modiratmodaber
☑️🟢وب سایت رسمی کنفرانس : 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
🌐 https://www.iicmo.ir/fa/
🌐 https://www.iicmo.ir/fa/

www.iicmo.ir
ششمین كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق
كنفرانس ملي و بين المللي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق

www.iicmo.ir
ششمین كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق
كنفرانس ملي و بين المللي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق
سخنرانی المیرا عسگرپور / بررسی و مطالعه موقعیت استراتژیک حمل و نقل چندوجهی ایران در منطقه و تاثیر آن بر ژئواکونومی ایران ( مطالعه موردی: مرز سه‌گانه بندر آستارا)

ششمین كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق روز دوشنبه 30 خردادماه 1401 از ساعت 13 تا 20 به صورت آنلاین برگزار می شود.
لینک برگزاری
https://www.skyroom.online/ch/am123456678/conf6


نام کاربری abc

رمز عبور 12345678

شماره تماس دبيرخانه
02146131588
📱واتساپ / تلگرام پشتیبانی
09054835293
🔴 کانال رسمی و عضويت در كانال تلگرامی کنفرانس ها: @modiratmodaber
☑️🟢وب سایت رسمی کنفرانس : 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
🌐 https://www.iicmo.ir/fa/
🌐 https://www.iicmo.ir/fa/

www.iicmo.ir
ششمین كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق
كنفرانس ملي و بين المللي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق

www.iicmo.ir
ششمین كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق
كنفرانس ملي و بين المللي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق
سخنرانی سجاد بنی عامریان / رتبه بندی کارشناسی های امور اداری نواحی و مناطق ادارات آموزش و پرورش استان اصفهان
با استفاده از دو روش ((TOPSIS-SAW

ششمین كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق روز دوشنبه 30 خردادماه 1401 از ساعت 13 تا 20 به صورت آنلاین در حال برگزاری است.
لینک برگزاری
https://www.skyroom.online/ch/am123456678/conf6


نام کاربری abc

رمز عبور 12345678

شماره تماس دبيرخانه
02146131588
📱واتساپ / تلگرام پشتیبانی
09054835293
🔴 کانال رسمی و عضويت در كانال تلگرامی کنفرانس ها: @modiratmodaber
☑️🟢وب سایت رسمی کنفرانس : 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
🌐 https://www.iicmo.ir/fa/
🌐 https://www.iicmo.ir/fa/

www.iicmo.ir
ششمین كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق
كنفرانس ملي و بين المللي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق

www.iicmo.ir
ششمین كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق
كنفرانس ملي و بين المللي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق
سخنرانی فاطمه جلالی فرد / بررسی تاثیر مشارکت کاری بر رفتار شهروندی سازمانی با نفش میانجی رضایت شغلی کارکنان آموزش و پرورش منطقه کهریزک استان تهران

ششمین كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق روز دوشنبه 30 خردادماه 1401 از ساعت 13 تا 20 به صورت آنلاین در حال برگزاری است.
لینک برگزاری
https://www.skyroom.online/ch/am123456678/conf6


نام کاربری abc

رمز عبور 12345678

شماره تماس دبيرخانه
02146131588
📱واتساپ / تلگرام پشتیبانی
09054835293
🔴 کانال رسمی و عضويت در كانال تلگرامی کنفرانس ها: @modiratmodaber
☑️🟢وب سایت رسمی کنفرانس : 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
🌐 https://www.iicmo.ir/fa/
🌐 https://www.iicmo.ir/fa/

www.iicmo.ir
ششمین كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق
كنفرانس ملي و بين المللي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق

www.iicmo.ir
ششمین كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق
كنفرانس ملي و بين المللي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق
سخنرانی آوا عباسی / بررسی رابطه بین طردشدگی درمحیط کارو رفتارهای انحرافی بانقش میانجی سکوت تدافعی و فرسودگی عاطفی در بانک شهر استان تهران

ششمین كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق روز دوشنبه 30 خردادماه 1401 از ساعت 13 تا 20 به صورت آنلاین در حال برگزاری است.
لینک برگزاری
https://www.skyroom.online/ch/am123456678/conf6


نام کاربری abc

رمز عبور 12345678

شماره تماس دبيرخانه
02146131588
📱واتساپ / تلگرام پشتیبانی
09054835293
🔴 کانال رسمی و عضويت در كانال تلگرامی کنفرانس ها: @modiratmodaber
☑️🟢وب سایت رسمی کنفرانس : 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
🌐 https://www.iicmo.ir/fa/
🌐 https://www.iicmo.ir/fa/

www.iicmo.ir
ششمین كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق
كنفرانس ملي و بين المللي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق

www.iicmo.ir
ششمین كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق
كنفرانس ملي و بين المللي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق
Forwarded from کانال همایش بين المللي پژوهش های مدیریت و علوم انسانی (دبیرخانه کنفرانس مديريت و...)
لینک کد اختصاصی کنفرانس
📣📣📣📣📣📣 فراخوان پذیرش مقاله

▫️پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
🏛 محل برگزاری: دانشگاه تهران
👈امکان داوری سریع و صدور گواهی پذیرش زودهنگام
👈شرکت آنلاین در کنفرانس و دریافت گواهی شرکت در کنفرانس
📑 اختصاص کد یکتای COI به هر مقاله و نمایه تمام متن و رایگان مقاله در سیویلیکا(مرجع دانش)
📑 نمایه رایگان و تمام متن مقالات پذیرفته شده در پایگاه مجلات تخصصی نور(نورمگز)
📗امکان صدور گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal به صورت فیزیکی، هولوگرام دار و قابل استعلام
📗امکان نمایه در SID و صدور گواهی مشترک با SID
📒 آخرین مهلت ثبت نام و ارسال مقاله: 9 تیر1401
شماره تماس دبيرخانه
02146131588
📱واتساپ / تلگرام پشتیبانی
09054835293و 09017242753
🔴 کانال تلگرامی : @modiratmodaber
☑️🟢وب سایت رسمی کنفرانس : 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🌐 www.icocs.ir
🌐 www.icocs.ir
فراخوان پذیرش مقاله

📣📣📣📣📣📣 فراخوان پذیرش مقاله

▫️پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی
🏛👈امکان داوری سریع و صدور گواهی پذیرش زودهنگام
👈شرکت آنلاین در کنفرانس و دریافت گواهی شرکت در کنفرانس
📑 اختصاص کد یکتای COI به هر مقاله و نمایه تمام متن و رایگان مقاله در سیویلیکا(مرجع دانش)
📑 نمایه رایگان و تمام متن مقالات پذیرفته شده در پایگاه مجلات تخصصی نور(نورمگز)
📗امکان صدور گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal به صورت فیزیکی، هولوگرام دار و قابل استعلام
📗امکان نمایه در SID و صدور گواهی مشترک با SID
📒 آخرین مهلت ثبت نام و ارسال مقاله: 21 آبان ماه 1401
شماره تماس دبيرخانه
02146131588و 02144410563
📱واتساپ / تلگرام پشتیبانی
09054835293و 09017242753
🔴 کانال رسمی و عضويت در كانال تلگرامی کنفرانس ها: @modiratmodaber
☑️🟢وب سایت رسمی کنفرانس : 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
🌐 www.icmt.ir
🌐 www.icmt.ir
تقویم کنفرانس های تیرماه / در حال پذیرش مقاله

شماره تماس دبيرخانه
02146131588و 02144410563
📱واتساپ / تلگرام پشتیبانی
09054835293و 09017242753
🔴 کانال رسمی و عضويت در كانال تلگرامی کنفرانس ها: @modiratmodaber
نحوه ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها:
ورود نویسنده مقاله به صفحه کاربری خود،سپس بر روی ثبت خدمات کلیک کنید. ابتدا نوع ثبت نام را انتخاب و در صورتی که بیش از یک مقاله به کنفرانس ارسال کرده اید، مقالات مورد نظر را با زدن علامت تیک بر روی مربع جلوی عنوان مقاله انتخاب کنید، در بخش خدمات ویژه هزینه پست الزامی و انتخاب سایر خدمات ذکر شده در بخش خدمات ویژه و کارگاه های آموزشی اختیاری می باشند.
پس از تایید خدمات مورد نظر و مشخص شدن مبلغ پرداختی، برای پرداخت هزینه ها به یکی از روش های زیر اقدام به پرداخت نمایند:

روش های پرداخت تعرفه ها:
روش پرداخت کارت به کارت ( از طریق اپلیکیشن پرداخت یا از طریق دستگاه خودپرداز): واریز به شماره کارت 6037991899666907 به نام موسسه پژوهشی مدیریت مدبر. سپس از فیش واریزی عکس ( فایل jpg) تهیه و عکس فیش واریزی را از طریق سامانه کاربری در قسمت ارسال فیش های شما بارگذاری و ارسال کنند.
روش پرداخت به شماره حساب: واریز به حساب شماره 0109503991009 بانک ملی شعبه لاله تهران( شهید قاسم سلیمانی) کد 702 به نام موسسه پژوهشی مدیریت مدبر

سپس از فیش واریزی عکس ( فایل jpg) تهیه و عکس فیش واریزی را از طریق سامانه کاربری در قسمت ارسال فیش های شما بارگذاری و ارسال کنند.

▫️شماره تماس دبيرخانه 02146131588
📱واتساپ / تلگرام پشتیبانی 09054835293
👈اینستاگرام confmodaber
👈عضويت در كانال تلگرامی کنفرانس ها: @modiratmodaber
Forwarded from کانال همایش بين المللي پژوهش های مدیریت و علوم انسانی (دبیرخانه کنفرانس مديريت و...)
لینک کد اختصاصی کنفرانس
📣📣📣📣📣📣 فراخوان پذیرش مقاله

▫️پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
🏛 محل برگزاری: دانشگاه تهران
👈امکان داوری سریع و صدور گواهی پذیرش زودهنگام
👈شرکت آنلاین در کنفرانس و دریافت گواهی شرکت در کنفرانس
📑 اختصاص کد یکتای COI به هر مقاله و نمایه تمام متن و رایگان مقاله در سیویلیکا(مرجع دانش)
📑 نمایه رایگان و تمام متن مقالات پذیرفته شده در پایگاه مجلات تخصصی نور(نورمگز)
📗امکان صدور گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal به صورت فیزیکی، هولوگرام دار و قابل استعلام
📗امکان نمایه در SID و صدور گواهی مشترک با SID
📒 آخرین مهلت ثبت نام و ارسال مقاله: 9 تیر1401
شماره تماس دبيرخانه
02146131588
📱واتساپ / تلگرام پشتیبانی
09054835293و 09017242753
🔴 کانال تلگرامی : @modiratmodaber
☑️🟢وب سایت رسمی کنفرانس : 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🌐 www.icocs.ir
🌐 www.icocs.ir
اطلاعیه بسیار مهم

پژوهشگران گرامی به نکات زیر توجه فرمایند.
1. پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی روز سه‌شنبه 14 تیرماه 1401 از ساعت 13 تا 20 به صورت حضوری در دانشگاه تهران برگزار می شود.

2. پژوهشگران ارجمند دارای مقاله پذیرفته شده به صورت ارایه شفاهی که تمایل به سخنرانی در کنفرانس دارند در اسرع وقت نسبت به ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها حداکثر تا ساعت 24 روز شنبه 11 تیرماه 1401 اقدام و نسبت به تکمیل و ارسال فرم پاورپوینت سخنرانی به خط واتساپ 09054835293 اقدام نمایند.

3. سایر ثبت نام کنندگان و دارندگان مقالات پذیرفته شده نیز حداکثر تا ساعت 24 روز دوشنبه 13 تیرماه 1401 نسبت به ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها اقدام نمایند.

4. امکان دریافت گواهی شرکت و گو اهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal به صورت فیزیکی، هولوگرام دار و قابل استعلام برای دارندگان مقالات پذیرفته شده و شرکت کنندگان بدون مقاله فراهم می باشد؛ برای دریافت گواهی مزبور در سایت ثبت نام کنید و پس از ورود به صفحه کاربری خود؛ نوع ثبت نام را شرکت بدون مقاله انتخاب و در بخش خدمات ویژه گزینه Oxford Cert Universal را به دلخواه انتخاب کنید.

6. برای نمایه مقاله خود در SID لازم است که پس از ورود به صفحه کاربری خود؛ در بخش خدمات ویژه گزینه نمایه SID را به تعدات مقالات مورد نظر انتخاب کنید.

لینک کد اختصاصی کنفرانس
📣📣📣📣📣📣 فراخوان پذیرش مقاله

▫️پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
🏛 محل برگزاری: دانشگاه تهران
👈امکان داوری سریع و صدور گواهی پذیرش زودهنگام
👈شرکت آنلاین در کنفرانس و دریافت گواهی شرکت در کنفرانس
📑 اختصاص کد یکتای COI به هر مقاله و نمایه تمام متن و رایگان مقاله در سیویلیکا(مرجع دانش)
📑 نمایه رایگان و تمام متن مقالات پذیرفته شده در پایگاه مجلات تخصصی نور(نورمگز)
📗امکان صدور گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal به صورت فیزیکی، هولوگرام دار و قابل استعلام
📗امکان نمایه در SID و صدور گواهی مشترک با SID
📒 آخرین مهلت ثبت نام و ارسال مقاله: 9 تیر1401
شماره تماس دبيرخانه
02146131588
📱واتساپ / تلگرام پشتیبانی
09054835293و 09017242753
🔴 کانال تلگرامی : @modiratmodaber
☑️🟢وب سایت رسمی کنفرانس : 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🌐 www.icocs.ir
🌐 www.icocs.ir
کانال همایش بين المللي پژوهش های مدیریت و علوم انسانی pinned «اطلاعیه بسیار مهم پژوهشگران گرامی به نکات زیر توجه فرمایند. 1. پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی روز سه‌شنبه 14 تیرماه 1401 از ساعت 13 تا 20 به صورت حضوری در دانشگاه تهران برگزار می شود. 2. پژوهشگران ارجمند دارای مقاله پذیرفته…»
لوح تقدیر سخنرانی
بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری، در پایان مراسم برگزاری به سخنرانان "پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی" لوح تقدیر سخنرانی تقدیم می شود.

لینک کد اختصاصی کنفرانس
📣📣📣📣📣📣 فراخوان پذیرش مقاله

▫️پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
🏛 محل برگزاری: دانشگاه تهران
👈امکان داوری سریع و صدور گواهی پذیرش زودهنگام
👈شرکت آنلاین در کنفرانس و دریافت گواهی شرکت در کنفرانس
📑 اختصاص کد یکتای COI به هر مقاله و نمایه تمام متن و رایگان مقاله در سیویلیکا(مرجع دانش)
📑 نمایه رایگان و تمام متن مقالات پذیرفته شده در پایگاه مجلات تخصصی نور(نورمگز)
📗امکان صدور گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal به صورت فیزیکی، هولوگرام دار و قابل استعلام
📗امکان نمایه در SID و صدور گواهی مشترک با SID
📒 آخرین مهلت ثبت نام و ارسال مقاله: 9 تیر1401
شماره تماس دبيرخانه
02146131588
📱واتساپ / تلگرام پشتیبانی
09054835293و 09017242753
🔴 کانال تلگرامی : @modiratmodaber
☑️🟢وب سایت رسمی کنفرانس : 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🌐 www.icocs.ir
🌐 www.icocs.ir
تقویم لینک دار کنفرانس ها 1401.pdf
224.6 KB
تقویم کنفرانس ها
فراخوان پذیرش انواع مقالات

شماره تماس دبيرخانه
02146131588
واتساپ/ تلگرام ثبت نام: 09054835293
👈عضويت در كانال دبیرخانه بین المللی کنفرانس ها: @modiratmodaber