ModernEXchange
642 subscribers
29 photos
3 videos
443 links
مدرن اکسچنج
خرید و فرش ارز دیجیتال

در صورت هرگونه مشکل و سوال به اکانت زیر پیام دهید
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
@Modernexsupport
Download Telegram
to view and join the conversation
چهارشنبه
31 شهریور 1400

امكان تبديل ارز تتر و پرفكت مانى هم اضافه شد
بدون نياز به احراز هويت و در كمترين زمان
تبديل تتر به پرفكت 1.5% كارمزد
تبديل پرفكت به تتر 4% كارمزد💴 قیمت
پرفکت مانی Ⓜ️🅿️
🔼خرید از ما: 28100
🔽فروش به ما: 26900
💴قیمت
تتر
خرید از ما: 28400
فروش به ما : 27600

حداقل خرید از ما $10
حداقل فروش به ما $20

حداقل خرید بیت کوین از ما معادل $10

بیتکوین BTC: روی خط 🅱️
تتر Tether و اتریوم Ether : روی خط
سایر ارزها: لایتکون، بیتکوین کش، ریپل، استلار


▪️برای ثبت نام در سایت مدرن اکسچنج لینک زیر را لمس کنید ⬅️⬅️⬅️
Link: https//:modernxchange.ir/

▪️در صورت هر گونه مشکل به اکانت زیر پیام دهید👇👇
Support: @modernexsupport


◾️قیمت ها برای زیر هزار دلار میباشد ،، برای اطلاع از قیمت بالای هزار دلار با ساپورت هماهنگ کنید.
پنجشنبه
1 مهر 1400

امكان تبديل ارز تتر و پرفكت مانى هم اضافه شد
بدون نياز به احراز هويت و در كمترين زمان
تبديل تتر به پرفكت 1.5% كارمزد
تبديل پرفكت به تتر 4% كارمزد💴 قیمت
پرفکت مانی Ⓜ️🅿️
🔼خرید از ما: 28100
🔽فروش به ما: 26900
💴قیمت
تتر
خرید از ما: 28400
فروش به ما : 27600

حداقل خرید از ما $10
حداقل فروش به ما $20

حداقل خرید بیت کوین از ما معادل $10

بیتکوین BTC: روی خط 🅱️
تتر Tether و اتریوم Ether : روی خط
سایر ارزها: لایتکون، بیتکوین کش، ریپل، استلار


▪️برای ثبت نام در سایت مدرن اکسچنج لینک زیر را لمس کنید ⬅️⬅️⬅️
Link: https//:modernxchange.ir/

▪️در صورت هر گونه مشکل به اکانت زیر پیام دهید👇👇
Support: @modernexsupport


◾️قیمت ها برای زیر هزار دلار میباشد ،، برای اطلاع از قیمت بالای هزار دلار با ساپورت هماهنگ کنید.
جمعه
2 مهر 1400

امكان تبديل ارز تتر و پرفكت مانى هم اضافه شد
بدون نياز به احراز هويت و در كمترين زمان
تبديل تتر به پرفكت 1.5% كارمزد
تبديل پرفكت به تتر 4% كارمزد💴 قیمت
پرفکت مانی Ⓜ️🅿️
🔼خرید از ما: 28300
🔽فروش به ما: 26900
💴قیمت
تتر
خرید از ما: 28700
فروش به ما : 27600

حداقل خرید از ما $10
حداقل فروش به ما $20

حداقل خرید بیت کوین از ما معادل $10

بیتکوین BTC: روی خط 🅱️
تتر Tether و اتریوم Ether : روی خط
سایر ارزها: لایتکون، بیتکوین کش، ریپل، استلار


▪️برای ثبت نام در سایت مدرن اکسچنج لینک زیر را لمس کنید ⬅️⬅️⬅️
Link: https//:modernxchange.ir/

▪️در صورت هر گونه مشکل به اکانت زیر پیام دهید👇👇
Support: @modernexsupport


◾️قیمت ها برای زیر هزار دلار میباشد ،، برای اطلاع از قیمت بالای هزار دلار با ساپورت هماهنگ کنید.
شنبه
3 مهر 1400

امكان تبديل ارز تتر و پرفكت مانى هم اضافه شد
بدون نياز به احراز هويت و در كمترين زمان
تبديل تتر به پرفكت 1.5% كارمزد
تبديل پرفكت به تتر 4% كارمزد💴 قیمت
پرفکت مانی Ⓜ️🅿️
🔼خرید از ما: 28300
🔽فروش به ما: 27000
💴قیمت
تتر
خرید از ما: 28600
فروش به ما : 27800

حداقل خرید از ما $10
حداقل فروش به ما $20

حداقل خرید بیت کوین از ما معادل $10

بیتکوین BTC: روی خط 🅱️
تتر Tether و اتریوم Ether : روی خط
سایر ارزها: لایتکون، بیتکوین کش، ریپل، استلار


▪️برای ثبت نام در سایت مدرن اکسچنج لینک زیر را لمس کنید ⬅️⬅️⬅️
Link: https//:modernxchange.ir/

▪️در صورت هر گونه مشکل به اکانت زیر پیام دهید👇👇
Support: @modernexsupport


◾️قیمت ها برای زیر هزار دلار میباشد ،، برای اطلاع از قیمت بالای هزار دلار با ساپورت هماهنگ کنید.
دوشنبه
5 مهر 1400

امكان تبديل ارز تتر و پرفكت مانى هم اضافه شد
بدون نياز به احراز هويت و در كمترين زمان
تبديل تتر به پرفكت 1.5% كارمزد
تبديل پرفكت به تتر 4% كارمزد💴 قیمت
پرفکت مانی Ⓜ️🅿️
🔼خرید از ما: 28400
🔽فروش به ما: 27800
💴قیمت
تتر
خرید از ما: 28700
فروش به ما : 27900

حداقل خرید از ما $10
حداقل فروش به ما $20

حداقل خرید بیت کوین از ما معادل $10

بیتکوین BTC: روی خط 🅱️
تتر Tether و اتریوم Ether : روی خط
سایر ارزها: لایتکون، بیتکوین کش، ریپل، استلار


▪️برای ثبت نام در سایت مدرن اکسچنج لینک زیر را لمس کنید ⬅️⬅️⬅️
Link: https//:modernxchange.ir/

▪️در صورت هر گونه مشکل به اکانت زیر پیام دهید👇👇
Support: @modernexsupport


◾️قیمت ها برای زیر هزار دلار میباشد ،، برای اطلاع از قیمت بالای هزار دلار با ساپورت هماهنگ کنید.
چهارشنبه
7 مهر 1400

امكان تبديل ارز تتر و پرفكت مانى هم اضافه شد
بدون نياز به احراز هويت و در كمترين زمان
تبديل تتر به پرفكت 1.5% كارمزد
تبديل پرفكت به تتر 4% كارمزد💴 قیمت
پرفکت مانی Ⓜ️🅿️
🔼خرید از ما: 28600
🔽فروش به ما: 27600
💴قیمت
تتر
خرید از ما: 28900
فروش به ما : 28100

حداقل خرید از ما $10
حداقل فروش به ما $20

حداقل خرید بیت کوین از ما معادل $10

بیتکوین BTC: روی خط 🅱️
تتر Tether و اتریوم Ether : روی خط
سایر ارزها: لایتکون، بیتکوین کش، ریپل، استلار


▪️برای ثبت نام در سایت مدرن اکسچنج لینک زیر را لمس کنید ⬅️⬅️⬅️
Link: https//:modernxchange.ir/

▪️در صورت هر گونه مشکل به اکانت زیر پیام دهید👇👇
Support: @modernexsupport


◾️قیمت ها برای زیر هزار دلار میباشد ،، برای اطلاع از قیمت بالای هزار دلار با ساپورت هماهنگ کنید.
پنجشنبه
8 مهر 1400

امكان تبديل ارز تتر و پرفكت مانى هم اضافه شد
بدون نياز به احراز هويت و در كمترين زمان
تبديل تتر به پرفكت 1.5% كارمزد
تبديل پرفكت به تتر 4% كارمزد💴 قیمت
پرفکت مانی Ⓜ️🅿️
🔼خرید از ما: 28600
🔽فروش به ما: 27600
💴قیمت
تتر
خرید از ما: 29000
فروش به ما : 28100

حداقل خرید از ما $10
حداقل فروش به ما $20

حداقل خرید بیت کوین از ما معادل $10

بیتکوین BTC: روی خط 🅱️
تتر Tether و اتریوم Ether : روی خط
سایر ارزها: لایتکون، بیتکوین کش، ریپل، استلار


▪️برای ثبت نام در سایت مدرن اکسچنج لینک زیر را لمس کنید ⬅️⬅️⬅️
Link: https//:modernxchange.ir/

▪️در صورت هر گونه مشکل به اکانت زیر پیام دهید👇👇
Support: @modernexsupport


◾️قیمت ها برای زیر هزار دلار میباشد ،، برای اطلاع از قیمت بالای هزار دلار با ساپورت هماهنگ کنید.
شنبه
10 مهر 1400

امكان تبديل ارز تتر و پرفكت مانى هم اضافه شد
بدون نياز به احراز هويت و در كمترين زمان
تبديل تتر به پرفكت 1.5% كارمزد
تبديل پرفكت به تتر 4% كارمزد💴 قیمت
پرفکت مانی Ⓜ️🅿️
🔼خرید از ما: 28500
🔽فروش به ما: 27300
💴قیمت
تتر
خرید از ما: 28400
فروش به ما : 27500

حداقل خرید از ما $10
حداقل فروش به ما $20

حداقل خرید بیت کوین از ما معادل $10

بیتکوین BTC: روی خط 🅱️
تتر Tether و اتریوم Ether : روی خط
سایر ارزها: لایتکون، بیتکوین کش، ریپل، استلار


▪️برای ثبت نام در سایت مدرن اکسچنج لینک زیر را لمس کنید ⬅️⬅️⬅️
Link: https//:modernxchange.ir/

▪️در صورت هر گونه مشکل به اکانت زیر پیام دهید👇👇
Support: @modernexsupport


◾️قیمت ها برای زیر هزار دلار میباشد ،، برای اطلاع از قیمت بالای هزار دلار با ساپورت هماهنگ کنید.
یکشنبه
11 مهر 1400

امكان تبديل ارز تتر و پرفكت مانى هم اضافه شد
بدون نياز به احراز هويت و در كمترين زمان
تبديل تتر به پرفكت 1.5% كارمزد
تبديل پرفكت به تتر 4% كارمزد💴 قیمت
پرفکت مانی Ⓜ️🅿️
🔼خرید از ما: 28400
🔽فروش به ما: 27300
💴قیمت
تتر
خرید از ما: 28700
فروش به ما : 27600

حداقل خرید از ما $10
حداقل فروش به ما $20

حداقل خرید بیت کوین از ما معادل $10

بیتکوین BTC: روی خط 🅱️
تتر Tether و اتریوم Ether : روی خط
سایر ارزها: لایتکون، بیتکوین کش، ریپل، استلار


▪️برای ثبت نام در سایت مدرن اکسچنج لینک زیر را لمس کنید ⬅️⬅️⬅️
Link: https//:modernxchange.ir/

▪️در صورت هر گونه مشکل به اکانت زیر پیام دهید👇👇
Support: @modernexsupport


◾️قیمت ها برای زیر هزار دلار میباشد ،، برای اطلاع از قیمت بالای هزار دلار با ساپورت هماهنگ کنید.
سه‌شنبه
13 مهر 1400

امكان تبديل ارز تتر و پرفكت مانى هم اضافه شد
بدون نياز به احراز هويت و در كمترين زمان
تبديل تتر به پرفكت 1.5% كارمزد
تبديل پرفكت به تتر 4% كارمزد💴 قیمت
پرفکت مانی Ⓜ️🅿️
🔼خرید از ما: 28400
🔽فروش به ما: 27400
💴قیمت
تتر
خرید از ما: 28900
فروش به ما : 28100

حداقل خرید از ما $10
حداقل فروش به ما $20

حداقل خرید بیت کوین از ما معادل $10

بیتکوین BTC: روی خط 🅱️
تتر Tether و اتریوم Ether : روی خط
سایر ارزها: لایتکون، بیتکوین کش، ریپل، استلار


▪️برای ثبت نام در سایت مدرن اکسچنج لینک زیر را لمس کنید ⬅️⬅️⬅️
Link: https//:modernxchange.ir/

▪️در صورت هر گونه مشکل به اکانت زیر پیام دهید👇👇
Support: @modernexsupport


◾️قیمت ها برای زیر هزار دلار میباشد ،، برای اطلاع از قیمت بالای هزار دلار با ساپورت هماهنگ کنید.
چهارشنبه
14 مهر 1400

امكان تبديل ارز تتر و پرفكت مانى هم اضافه شد
بدون نياز به احراز هويت و در كمترين زمان
تبديل تتر به پرفكت 1.5% كارمزد
تبديل پرفكت به تتر 4% كارمزد💴 قیمت
پرفکت مانی Ⓜ️🅿️
🔼خرید از ما: 28300
🔽فروش به ما: 27300
💴قیمت
تتر
خرید از ما: 28600
فروش به ما : 27800

حداقل خرید از ما $10
حداقل فروش به ما $20

حداقل خرید بیت کوین از ما معادل $10

بیتکوین BTC: روی خط 🅱️
تتر Tether و اتریوم Ether : روی خط
سایر ارزها: لایتکون، بیتکوین کش، ریپل، استلار


▪️برای ثبت نام در سایت مدرن اکسچنج لینک زیر را لمس کنید ⬅️⬅️⬅️
Link: https//:modernxchange.ir/

▪️در صورت هر گونه مشکل به اکانت زیر پیام دهید👇👇
Support: @modernexsupport


◾️قیمت ها برای زیر هزار دلار میباشد ،، برای اطلاع از قیمت بالای هزار دلار با ساپورت هماهنگ کنید.
پنجشنبه
15 مهر 1400

امكان تبديل ارز تتر و پرفكت مانى هم اضافه شد
بدون نياز به احراز هويت و در كمترين زمان
تبديل تتر به پرفكت 1.5% كارمزد
تبديل پرفكت به تتر 4% كارمزد💴 قیمت
پرفکت مانی Ⓜ️🅿️
🔼خرید از ما: 28200
🔽فروش به ما: 27200
💴قیمت
تتر
خرید از ما: 28500
فروش به ما : 27700

حداقل خرید از ما $10
حداقل فروش به ما $20

حداقل خرید بیت کوین از ما معادل $10

بیتکوین BTC: روی خط 🅱️
تتر Tether و اتریوم Ether : روی خط
سایر ارزها: لایتکون، بیتکوین کش، ریپل، استلار


▪️برای ثبت نام در سایت مدرن اکسچنج لینک زیر را لمس کنید ⬅️⬅️⬅️
Link: https//:modernxchange.ir/

▪️در صورت هر گونه مشکل به اکانت زیر پیام دهید👇👇
Support: @modernexsupport


◾️قیمت ها برای زیر هزار دلار میباشد ،، برای اطلاع از قیمت بالای هزار دلار با ساپورت هماهنگ کنید.
جمعه
16 مهر 1400

امكان تبديل ارز تتر و پرفكت مانى هم اضافه شد
بدون نياز به احراز هويت و در كمترين زمان
تبديل تتر به پرفكت 1.5% كارمزد
تبديل پرفكت به تتر 4% كارمزد💴 قیمت
پرفکت مانی Ⓜ️🅿️
🔼خرید از ما: 28200
🔽فروش به ما: 27200
💴قیمت
تتر
خرید از ما: 28500
فروش به ما : 27700

حداقل خرید از ما $10
حداقل فروش به ما $20

حداقل خرید بیت کوین از ما معادل $10

بیتکوین BTC: روی خط 🅱️
تتر Tether و اتریوم Ether : روی خط
سایر ارزها: لایتکون، بیتکوین کش، ریپل، استلار


▪️برای ثبت نام در سایت مدرن اکسچنج لینک زیر را لمس کنید ⬅️⬅️⬅️
Link: https//:modernxchange.ir/

▪️در صورت هر گونه مشکل به اکانت زیر پیام دهید👇👇
Support: @modernexsupport


◾️قیمت ها برای زیر هزار دلار میباشد ،، برای اطلاع از قیمت بالای هزار دلار با ساپورت هماهنگ کنید.
یکشنبه
18 مهر 1400

امكان تبديل ارز تتر و پرفكت مانى هم اضافه شد
بدون نياز به احراز هويت و در كمترين زمان
تبديل تتر به پرفكت 1.5% كارمزد
تبديل پرفكت به تتر 4% كارمزد💴 قیمت
پرفکت مانی Ⓜ️🅿️
🔼خرید از ما: 27800
🔽فروش به ما: 26700
💴قیمت
تتر
خرید از ما: 28100
فروش به ما : 27300

حداقل خرید از ما $10
حداقل فروش به ما $20

حداقل خرید بیت کوین از ما معادل $10

بیتکوین BTC: روی خط 🅱️
تتر Tether و اتریوم Ether : روی خط
سایر ارزها: لایتکون، بیتکوین کش، ریپل، استلار


▪️برای ثبت نام در سایت مدرن اکسچنج لینک زیر را لمس کنید ⬅️⬅️⬅️
Link: https//:modernxchange.ir/

▪️در صورت هر گونه مشکل به اکانت زیر پیام دهید👇👇
Support: @modernexsupport


◾️قیمت ها برای زیر هزار دلار میباشد ،، برای اطلاع از قیمت بالای هزار دلار با ساپورت هماهنگ کنید.
دوشنبه
19 مهر 1400

امكان تبديل ارز تتر و پرفكت مانى هم اضافه شد
بدون نياز به احراز هويت و در كمترين زمان
تبديل تتر به پرفكت 1.5% كارمزد
تبديل پرفكت به تتر 4% كارمزد💴 قیمت
پرفکت مانی Ⓜ️🅿️
🔼خرید از ما: 27700
🔽فروش به ما: 26200
💴قیمت
تتر
خرید از ما: 28100
فروش به ما : 27300

حداقل خرید از ما $10
حداقل فروش به ما $20

حداقل خرید بیت کوین از ما معادل $10

بیتکوین BTC: روی خط 🅱️
تتر Tether و اتریوم Ether : روی خط
سایر ارزها: لایتکون، بیتکوین کش، ریپل، استلار


▪️برای ثبت نام در سایت مدرن اکسچنج لینک زیر را لمس کنید ⬅️⬅️⬅️
Link: https//:modernxchange.ir/

▪️در صورت هر گونه مشکل به اکانت زیر پیام دهید👇👇
Support: @modernexsupport


◾️قیمت ها برای زیر هزار دلار میباشد ،، برای اطلاع از قیمت بالای هزار دلار با ساپورت هماهنگ کنید.
سه‌شنبه
20 مهر 1400

امكان تبديل ارز تتر و پرفكت مانى هم اضافه شد
بدون نياز به احراز هويت و در كمترين زمان
تبديل تتر به پرفكت 1.5% كارمزد
تبديل پرفكت به تتر 4% كارمزد💴 قیمت
پرفکت مانی Ⓜ️🅿️
🔼خرید از ما: 27500
🔽فروش به ما: 26400
💴قیمت
تتر
خرید از ما: 27700
فروش به ما : 26900

حداقل خرید از ما $10
حداقل فروش به ما $20

حداقل خرید بیت کوین از ما معادل $10

بیتکوین BTC: روی خط 🅱️
تتر Tether و اتریوم Ether : روی خط
سایر ارزها: لایتکون، بیتکوین کش، ریپل، استلار


▪️برای ثبت نام در سایت مدرن اکسچنج لینک زیر را لمس کنید ⬅️⬅️⬅️
Link: https//:modernxchange.ir/

▪️در صورت هر گونه مشکل به اکانت زیر پیام دهید👇👇
Support: @modernexsupport


◾️قیمت ها برای زیر هزار دلار میباشد ،، برای اطلاع از قیمت بالای هزار دلار با ساپورت هماهنگ کنید.
پنجشنبه
22 مهر 1400

امكان تبديل ارز تتر و پرفكت مانى هم اضافه شد
بدون نياز به احراز هويت و در كمترين زمان
تبديل تتر به پرفكت 1.5% كارمزد
تبديل پرفكت به تتر 4% كارمزد💴 قیمت
پرفکت مانی Ⓜ️🅿️
🔼خرید از ما: 27400
🔽فروش به ما: 26400
💴قیمت
تتر
خرید از ما: 27600
فروش به ما : 26800

حداقل خرید از ما $10
حداقل فروش به ما $20

حداقل خرید بیت کوین از ما معادل $10

بیتکوین BTC: روی خط 🅱️
تتر Tether و اتریوم Ether : روی خط
سایر ارزها: لایتکون، بیتکوین کش، ریپل، استلار


▪️برای ثبت نام در سایت مدرن اکسچنج لینک زیر را لمس کنید ⬅️⬅️⬅️
Link: https//:modernxchange.ir/

▪️در صورت هر گونه مشکل به اکانت زیر پیام دهید👇👇
Support: @modernexsupport


◾️قیمت ها برای زیر هزار دلار میباشد ،، برای اطلاع از قیمت بالای هزار دلار با ساپورت هماهنگ کنید.
یکشنبه
25 مهر 1400

امكان تبديل ارز تتر و پرفكت مانى هم اضافه شد
بدون نياز به احراز هويت و در كمترين زمان
تبديل تتر به پرفكت 1.5% كارمزد
تبديل پرفكت به تتر 4% كارمزد💴 قیمت
پرفکت مانی Ⓜ️🅿️
🔼خرید از ما: 27300
🔽فروش به ما: 26300
💴قیمت
تتر
خرید از ما: 27600
فروش به ما : 26800

حداقل خرید از ما $10
حداقل فروش به ما $20

حداقل خرید بیت کوین از ما معادل $10

بیتکوین BTC: روی خط 🅱️
تتر Tether و اتریوم Ether : روی خط
سایر ارزها: لایتکون، بیتکوین کش، ریپل، استلار


▪️برای ثبت نام در سایت مدرن اکسچنج لینک زیر را لمس کنید ⬅️⬅️⬅️
Link: https//:modernxchange.ir/

▪️در صورت هر گونه مشکل به اکانت زیر پیام دهید👇👇
Support: @modernexsupport


◾️قیمت ها برای زیر هزار دلار میباشد ،، برای اطلاع از قیمت بالای هزار دلار با ساپورت هماهنگ کنید.