شركت بازرگانى آهن و فولاد ميران
934 subscribers
2.29K photos
109 videos
7 files
10.2K links
تهيه وتوزيع انواع آهن آلات صنعتى وساختمانى
ميلگرد آجداروساده
تيرآهن، هاش
نبشى،ناودانى،سپرى،پروفيل


👇👇👇👇👇👇
انبارتهران وكارخانجات

تلفن دفترفروش:
☎️☎️☎️☎️
٦٦٦٧٠٦٠٩
٦٦٦٧٤٤٨٢
٦٦٦٧٤٤٨٣
www.miranahan.com
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Ⓜ️بازرگانی آهن میرانⓂ️

تهیه وتوزیع انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی

📢 فروش انواع میلگرد ساده و آجدار
📢 تیرآهن وهاش
📢 نبشی و ناودانی وسپری
📢 پروفیل

🔴🔴با فاکتور رسمی🔴🔴

📢 فروش از انبار تهران و کارخانجات با بهترین قیمت🔴جهت اطلاع از قیمتها با شماره های زیر تماس و یا به کانال ما بپیوندید
☎️ 66670609
☎️ 66674484_83
Instagram.com/miran_ahan
درباره ما: Miranahan.com

جهت دریافت قیمت روزانه آهن آلات وارد کانال شوید👇👇👇
https://t.me/joinchat/AAAAADzTof4JTEKNtYQ7iw
#قيمت_تيرآهن_اصفهان
تيراهن١٠ بلند ترك ( ١٠٠ ك ) = ٣٩٥٠٠٠٠٠
تيراهن١٢ ذوب اهن اصفهان(١٣٠ ك)= ٢٥٠٠٠٠٠٠
تيراهن١٤ ذوب اهن اصفهان(١٥٥ ك)=٢٩٤٠٠٠٠٠
تيراهن١٦ ذوب اهن اصفهان(١٩٠ ك)= ٣٥٤٠٠٠٠٠
تيراهن١٨ ذوب اهن اصفهان(٢٣٠ك)=٤٠٤٠٠٠٠٠
تيراهن٢٠ ذوب اهن اصفهان(٢٧٢ك)=٤٧٠٠٠٠٠٠
تيراهن٢٢ذوب اهن اصفهان(٣٢٠ك)=٥٤٠٠٠٠٠٠
تيراهن٢٤ذوب اهن اصفهان(٣٧٥ك)=٦٥٢٠٠٠٠٠
تيراهن٢٧ذوب اهن اصفهان(٤٤٠ك)= ٧٤٨٠٠٠٠٠
تيراهن٣٠ ذوب اهن اصفهان(٥١٠ك)= ١٠٧٠٠٠٠٠٠


تيراهن١٤ نيمه سبك اصفهان(١٤٢ك)=٢٦٣٠٠٠٠٠
تيراهن١٦ نيمه سبك اصفهان(١٧٤ك)=٣٢٥٠٠٠٠٠
تيراهن١٦ نيمه سنگين ذوب (١٧٧ك)=٣٢٨٠٠٠٠٠
تيراهن١٨ نيمه سبك اصفهان(٢١٥ك)=٣٨٣٠٠٠٠٠
تيراهن٢٠ نيمه سبك اصفهان(٢٥٠ك)=٤٣٢٠٠٠٠٠


تيراهن ١٤ صدرا ( ١١٨ ك)= ٢٣٥٠٠٠٠٠
تيراهن ١٤ كرمانشاه( ١٢٠ ك)= ٢٤٠٠٠٠٠٠
تيراهن ١٤ يزدي (١٣٤ ك)= ٢٥٧٠٠٠٠٠
تيراهن ١٦ ماهان ( ١٦٠ ك)= ٣١٠٠٠٠٠٠
تيراهن ١٦ يزدي ( ١٧٠ ك)= ٣١٥٠٠٠٠٠
تيراهن ١٨ يزدي ( ٢٠٥ ك)= ٣٧٢٠٠٠٠٠
تيراهن ٢٠ يزدي ( ٢٤٥ ك)= ٤٢٧٠٠٠٠٠
تيراهن ٢٢ يزدي ( ٣٠٥ ك)= ٥٢٨٠٠٠٠٠
تيراهن ٢٤ يزدي ( ٣٥٥ ك)= ٦٣٢٠٠٠٠٠قوطي ١٤ * ١٤ ( ١٤٥ ك)= ٢٤٢٠٠٠
قوطي ١٤ * ١٤ ( ١٩٠ ك)= ٢٤٢٠٠٠قيمتها با تاييد تلفني
۰۲۱-۶۶۶۷۰۶۰۹
۰۲۱-۶۶۶۷۰۵۶۵

http://miranahan.com/catproduct/لیست-قیمت-تیرآهن
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Ⓜ️بازرگانی آهن میرانⓂ️

تهیه وتوزیع انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی

📢 فروش انواع میلگرد ساده و آجدار
📢 تیرآهن وهاش
📢 نبشی و ناودانی وسپری
📢 پروفیل

🔴🔴با فاکتور رسمی🔴🔴

📢 فروش از انبار تهران و کارخانجات با بهترین قیمت🔴جهت اطلاع از قیمتها با شماره های زیر تماس و یا به کانال ما بپیوندید
☎️ 66670609
☎️ 66674484_83
Instagram.com/miran_ahan
درباره ما: Miranahan.com

جهت دریافت قیمت روزانه آهن آلات وارد کانال شوید👇👇👇
https://t.me/joinchat/AAAAADzTof4JTEKNtYQ7iw