2.64K subscribers
3.12K photos
14 videos
239 links
خرید و سفارش از www.merosi.com

ارتباط با ما :
@merosiSupport
Info@merosi.com

☎️ 026-34425231

📱 0921-3054567
Download Telegram
Order Now 👆

@merosi
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Black Friday
توضیحات در پست بعد
Merosi
Black Friday توضیحات در پست بعد
برای استفاده از کد تخفیف:
ابتدا در سایت ثبت نام کنید
محصولات مورد نظرتان را به سبد خرید اضافه کنید
وارد سبد خرید شوید
کد تخفیف را در قسمت "بن ها" وارد کنید
در صورتیکه مبلغ خرید شما بین 500 تا 950 هزار تومان می باشد، کد تخفیف BFriday01 را انتخاب کنید. (10 درصد تخفیف)

در صورتیکه مبلغ خرید شما بین 950 هزار تومان تا 1,5 میلیون تومان می باشد، کد تخفیف BFriday02 را انتخاب کنید. (15 درصد تخفیف)

در صورتیکه مبلغ خرید شما بین 1,5 تا 3,5 میلیون تومان می باشد، کد تخفیف BFriday03 را انتخاب کنید. (20 درصد تخفیف)

در صورتیکه مبلغ خرید شما بین 3,5 تا 10 میلیون تومان می باشد، کد تخفیف BFriday04 را انتخاب کنید. (25 ! درصد تخفیف)

در صورتیکه مبلغ خرید شما بیشتر از 10 میلیون تومان می باشد، کد تخفیف BFriday05 را انتخاب کنید. (35 ! درصد تخفیف)

www.merosi.com
هودی های بیسیک طوسی ملانژ !
موجود در ۴ سایز مدیوم تا دو ایکس.

www.merosi.com
@merosi
سلام روزبخیر .
لطفاً ورق بزنید

سِت های پیش سفارش شما که به صورت اختصاصی براتون آماده شد .

چطور شده ؟! 😎🫠😍

🔥 www.merosi.com