کانال رسمی مشهد فولاد توس
2.46K subscribers
8.41K photos
42 videos
10.4K links
www.mashhadfoolad.com
مرجع اعلام قیمت و فروش آهن آلات به قیمت کارخانه
☎️ 051-31670
ارسال به تمام نقاط ایران ✔️
امکان پرداخت در محل✔️
اپلیکیشن 📌
http://mashhadfoolad.com/apps/MashhadfooladAndroidApp.apk
ثبت سفارش👇
@Mashhadfoolad3
Download Telegram
ترس دو معنی داره :
همه چیز رو فراموش و رها کن،
یا با همه چیز روبرو شو و رشد کن، انتخاب با شماست.

صبح همراهان گرامی مشهد فولاد توس بخیر

🗓 دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

https://t.me/mashhadfoolad1
#قیمت_ورق _سیاه _در_انبار _مشهد👇

◀️ورق سیاه ۲ میل                ۳۹،۵۰۰ تومان
◀️ورق سیاه ۲.۵ میل             ۳۹،۵۰۰ تومان
◀️ورق سیاه ۳ میل                ۳۹،۳۰۰ تومان
◀️ورق سیاه ۴ میل                ۳۹،۳۰۰ تومان
◀️ورق سیاه ۵ میل                ۳۹،۳۰۰ تومان
◀️ورق سیاه ۶ الی ۱۵میل      ۳۷،۷۰۰ تومان

🗓  دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

https://t.me/mashhadfoolad1
#قیمت_قوطی_پروفیل_سیاه_در_انبار_مشهد

◀️۱۰×۲۰ ضخامت ۲ میل            ۳۹،۳۰۰ تومان
◀️۱۰×۳۰ ضخامت ۲ میل           ۳۹،۲۰۰ تومان
◀️۲۰×۲۰ ضخامت ۲ میل           ۳۹،۲۰۰ تومان
◀️۲۰×۴۰ ضخامت ۲ میل           ۳۹،۳۰۰ تومان
◀️۳۰×۵۰ ضخامت ۲ میل           ۳۹،۱۰۰ تومان
◀️۳۰×۶۰ ضخامت ۲ میل           ۳۹،۱۰۰ تومان
◀️۴۰×۸۰ ضخامت ۲ میل           ۳۹،۱۰۰ تومان
◀️۴۰×۴۰ ضخامت ۲ میل           ۳۹،۱۰۰ تومان
◀️۲۰×۴۰ ضخامت ۲.۵ میل        ۳۸،۱۰۰ تومان
◀️۳۰×۵۰ ضخامت ۲.۵ میل        ۳۸،۱۰۰ تومان
◀️۳۰×۶۰ ضخامت ۲.۵ میل        ۳۸،۱۰۰ تومان
◀️۴۰×۸۰ ضخامت ۲.۵ میل        ۳۸،۱۰۰ تومان
◀️۴۰×۴۰ ضخامت ۲.۵ میل        ۳۸،۱۰۰ تومان

🗓   دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

https://t.me/mashhadfoolad1
#قیمت_تیرآهن_در_انبار_مشهد

◀️تیرآهن ۱۲   اصفهان        📞
◀️تیرآهن ۱۴  اصفهان        ۴،۸۷۰،۰۰۰
◀️تیرآهن ۱۶  اصفهان        ۶،۴۲۰،۰۰۰
◀️تیرآهن ۱۸  اصفهان        ۷،۵۲۰،۰۰۰
◀️تیرآهن ۲۰  اصفهان        ۷،۷۲۰،۰۰۰
◀️تیرآهن ۲۲  اصفهان           📞
◀️تیرآهن ۲۴  اصفهان      ۱۲،۶۰۰،۰۰۰
◀️تیرآهن ۲۷  اصفهان     ۱۲،۳۰۰،۰۰۰
◀️تیرآهن۳۰   اصفهان     ۱۴،۵۰۰،۰۰۰

🗓 دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

https://t.me/mashhadfoolad1
#قیمت_میلگرد_ساده_در_انبار_مشهد

◀️میلگرد ۶.۵ ساده            ۳۳،۵۰۰ تومان
◀️میلگرد ۸ ساده               ۲۷،۰۰۰ تومان
◀️میلگرد ۱۰ ساده             ۲۶،۹۰۰ تومان
◀️میلگرد ۱۲ ساده             ۳۲،۵۰۰ تومان
◀️میلگرد ۱۴ الی ۲۵          ۳۲،۵۰۰ تومان
◀️میلگرد ۳۲ ساده             ۳۹،۰۰۰ تومان

🗓 دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

https://t.me/mashhadfoolad1
#قیمت_میلگرد_آجدار_در_انبار_مشهد

◀️میلگرد  ۸            تیکمه داش    ۲۸،۵۰۰
◀️ میلگرد ۸           سمنان            ۲۹،۰۰۰
◀️میلگرد ۱۰            سمنان          ۲۹،۵۰۰
◀️میلگرد ۱۲           اصفهان         ۲۹،۰۰۰
◀️میلگرد ۱۲           سمنان         ۲۸،۰۰۰
◀️میلگرد ۱۴ تا ۲۸   نیشابور        ۲۶،۰۰۰
◀️میلگرد ۳۲          نیشابور       ۲۶،۵۰۰

🗓 دوشنبه  ۲۲  اسفند ۱۴۰۱

https://t.me/mashhadfoolad1
اگر ميخواى جدى گرفته بشى، تو كارهات تداوم داشته باش. ما با كارهايى كه به پايان ميرسونيم قضاوت ميشيم، نه با كارهايى كه شروع ميكنيم.!!

صبح همراهان گرامی مشهد فولاد توس بخیر

🗓 سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

https://t.me/mashhadfoolad1
#قیمت_تیرآهن_در_انبار_مشهد

◀️تیرآهن ۱۲   اصفهان        📞
◀️تیرآهن ۱۴  اصفهان         ۴،۸۷۰،۰۰۰
◀️تیرآهن ۱۶  اصفهان        ۶،۵۲۰،۰۰۰
◀️تیرآهن ۱۸  اصفهان        ۶،۵۲۰،۰۰۰
◀️تیرآهن ۲۰  اصفهان        ۷،۵۲۰،۰۰۰
◀️تیرآهن ۲۲  اصفهان           📞
◀️تیرآهن ۲۴  اصفهان     ۱۳،۰۵۰،۰۰۰
◀️تیرآهن ۲۷  اصفهان     ۱۲،۱۰۰،۰۰۰
◀️تیرآهن۳۰   اصفهان     ۱۴،۴۰۰،۰۰۰

🗓 سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

https://t.me/mashhadfoolad1
#قیمت_ورق _سیاه _در_انبار _مشهد👇

◀️ورق سیاه ۲ میل                ۳۹،۵۰۰ تومان
◀️ورق سیاه ۲.۵ میل             ۳۹،۵۰۰ تومان
◀️ورق سیاه ۳ میل                ۳۹،۳۰۰ تومان
◀️ورق سیاه ۴ میل                ۳۹،۳۰۰ تومان
◀️ورق سیاه ۵ میل                ۳۹،۳۰۰ تومان
◀️ورق سیاه ۶ الی ۱۵میل      ۳۷،۷۰۰ تومان

🗓  سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

https://t.me/mashhadfoolad1
#قیمت_قوطی_پروفیل_سیاه_در_انبار_مشهد

◀️۱۰×۲۰ ضخامت ۲ میل            ۳۹،۳۰۰ تومان
◀️۱۰×۳۰ ضخامت ۲ میل           ۳۹،۲۰۰ تومان
◀️۲۰×۲۰ ضخامت ۲ میل           ۳۹،۲۰۰ تومان
◀️۲۰×۴۰ ضخامت ۲ میل           ۳۹،۳۰۰ تومان
◀️۳۰×۵۰ ضخامت ۲ میل           ۳۹،۱۰۰ تومان
◀️۳۰×۶۰ ضخامت ۲ میل           ۳۹،۱۰۰ تومان
◀️۴۰×۸۰ ضخامت ۲ میل           ۳۹،۱۰۰ تومان
◀️۴۰×۴۰ ضخامت ۲ میل           ۳۹،۱۰۰ تومان
◀️۲۰×۴۰ ضخامت ۲.۵ میل        ۳۸،۱۰۰ تومان
◀️۳۰×۵۰ ضخامت ۲.۵ میل        ۳۸،۱۰۰ تومان
◀️۳۰×۶۰ ضخامت ۲.۵ میل        ۳۸،۱۰۰ تومان
◀️۴۰×۸۰ ضخامت ۲.۵ میل        ۳۸،۱۰۰ تومان
◀️۴۰×۴۰ ضخامت ۲.۵ میل        ۳۸،۱۰۰ تومان

🗓   سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

https://t.me/mashhadfoolad1
#قیمت_میلگرد_ساده_در_انبار_مشهد

◀️میلگرد ۶.۵ ساده            ۳۳،۵۰۰ تومان
◀️میلگرد ۸ ساده               ۲۷،۰۰۰ تومان
◀️میلگرد ۱۰ ساده             ۲۶،۹۰۰ تومان
◀️میلگرد ۱۲ ساده             ۳۲،۵۰۰ تومان
◀️میلگرد ۱۴ الی ۲۵          ۳۲،۵۰۰ تومان
◀️میلگرد ۳۲ ساده             ۳۹،۰۰۰ تومان

🗓 سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

https://t.me/mashhadfoolad1
#قیمت_میلگرد_آجدار_در_انبار_مشهد

◀️میلگرد  ۸            تیکمه داش     ۲۹،۰۰۰
◀️ میلگرد ۸           سمنان            ۲۹،۵۰۰
◀️میلگرد ۱۰            سمنان          ۳۰،۰۰۰
◀️میلگرد ۱۲           اصفهان         ۲۹،۰۰۰
◀️میلگرد ۱۲           سمنان          ۲۸،۰۰۰
◀️میلگرد ۱۴ تا ۲۸   نیشابور        ۲۷،۰۰۰
◀️میلگرد ۳۲          نیشابور       ۲۷،۵۰۰

🗓 سه شنبه  ۲۳  اسفند ۱۴۰۱

https://t.me/mashhadfoolad1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
سحرگاه دو انتخاب پیش رو دارید:
به خوابتان ادامه دهید و رویا ببینید، یا اینکه برخیزید و آن رویاها را دنبال کنید.

صبح همراهان گرامی مشهد فولاد توس بخیر

🗓 چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱
#قیمت_قوطی_پروفیل_سیاه_در_انبار_مشهد

◀️۱۰×۲۰ ضخامت ۲ میل           ۴۰،۳۰۰ تومان
◀️۱۰×۳۰ ضخامت ۲ میل           ۴۰،۲۰۰ تومان
◀️۲۰×۲۰ ضخامت ۲ میل           ۴۰،۲۰۰ تومان
◀️۲۰×۴۰ ضخامت ۲ میل           ۴۰،۳۰۰ تومان
◀️۳۰×۵۰ ضخامت ۲ میل           ۴۰،۱۰۰ تومان
◀️۳۰×۶۰ ضخامت ۲ میل           ۴۰،۱۰۰ تومان
◀️۴۰×۸۰ ضخامت ۲ میل           ۴۰،۱۰۰ تومان
◀️۴۰×۴۰ ضخامت ۲ میل           ۴۰،۱۰۰ تومان
◀️۲۰×۴۰ ضخامت ۲.۵ میل        ۳۹،۱۰۰ تومان
◀️۳۰×۵۰ ضخامت ۲.۵ میل        ۳۹،۱۰۰ تومان
◀️۳۰×۶۰ ضخامت ۲.۵ میل        ۳۹،۱۰۰ تومان
◀️۴۰×۸۰ ضخامت ۲.۵ میل        ۳۹،۱۰۰ تومان
◀️۴۰×۴۰ ضخامت ۲.۵ میل        ۳۹،۱۰۰ تومان

🗓   چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱

https://t.me/mashhadfoolad1
مشخصات و ویژگی های تیرآهن ذوبی

مشخصات وزنی و فیزیکی تیرآهن ذوب آهن شامل عرض، ارتفاع، ضخامت و.‌‌‌.. را در این لینک میتوانیید ببینید👇👇

🌐https://mashhadfoolad.com/zobi-ipe/
#قیمت_تیرآهن_در_انبار_مشهد

◀️تیرآهن ۱۲   اصفهان        📞
◀️تیرآهن ۱۴  اصفهان        ۵،۳۰۰،۰۰۰
◀️تیرآهن ۱۶  اصفهان        ۷،۲۰۰،۰۰۰
◀️تیرآهن ۱۸  اصفهان        ۶،۹۰۰،۰۰۰
◀️تیرآهن ۲۰  اصفهان        ۸،۰۰۰،۰۰۰
◀️تیرآهن ۲۲  اصفهان           📞
◀️تیرآهن ۲۴  اصفهان     ۱۳،۵۵۰،۰۰۰
◀️تیرآهن ۲۷  اصفهان     ۱۲،۵۵۰،۰۰۰
◀️تیرآهن۳۰   اصفهان     ۱۶،۰۰۰،۰۰۰

🗓 چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱

https://t.me/mashhadfoolad1
#قیمت_ورق _سیاه _در_انبار _مشهد👇

◀️ورق سیاه ۲ میل                ۳۹،۵۰۰ تومان
◀️ورق سیاه ۲.۵ میل             ۳۹،۵۰۰ تومان
◀️ورق سیاه ۳ میل                ۳۹،۳۰۰ تومان
◀️ورق سیاه ۴ میل                ۳۹،۳۰۰ تومان
◀️ورق سیاه ۵ میل                ۳۹،۳۰۰ تومان
◀️ورق سیاه ۶ الی ۱۵میل      ۳۷،۷۰۰ تومان

🗓  چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱

https://t.me/mashhadfoolad1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید جم ، بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد

مشهد فولاد توس