LDLU-news ⚡️
127 subscribers
178 photos
5 videos
82 links
Приєднуйся вже сьогодні! І хай система палає! 🔥
Download Telegram
to view and join the conversation
#BeUkraine #GreatLiberals

Ми розпочинаємо інформаційний проект «Великі ліберали України», спрямований на те, аби показати, що класичні ліберальні ідеї, такі як свобода, демократія та верховенство права, мають вагоме історичне підґрунтя в українському державотворчому процесі.

Сьогодні ми пропонуємо подивитися новим поглядом на одну з найбільш таємничих постатей українського лібералізму, легендарну співачку, що мала сталеву волю, - Соломію Крушельницьку.

Соломія Крушельницька (1872-1952) - українська всесвітньовідома оперна співачка та громадська діячка.

1) Індивідуалізм

Соломія вважала власну свободу, особисту та творчу, найвищою цінністю після життя. Саме тому з юних років дівчина повстала проти тогочасного галицького консерватизму та сімейного пуританства, що нав’язувалося близьким до духовенства сімейним колом, заради власної мрії – життя великої співачки та акторки.

Ось що пише про волю акторки дослідниця її життєпису, Іванна Комаревич: «Важливими рисами характеру, відзначеними всіма, хто особисто знав співачку чи навіть принагідно з нею спілкувався, було яскраво розвинуте почуття власної гідності, а рівночасно – незалежність і свідомий підхід до будьякого кроку у житті».

2) Рівність

Співачка була переконана, що жінки мають рівні з чоловіками права та обов’язки. Так, наприклад, вона самостійно водила машину, плавала, їздила верхи і самостійно збудувала свою кар’єру не лише без допомоги покровителів, але й у справі, у якій також переважали чоловіки.

У своїх листах до М. Палика вона писала:«… ся справа, щоби видістати з пропасти найкращі сили і цвіт жінок, падаючих офірою, є для мене найболіснішою думкою, може бути, для того, що я безсильна помочи чим-небудь тому нещастю. Щоби знала, що моє життя спасе тих нещасливих жінок, то без хвилі намислу віддаюся на смерть, але що зробити, коли нині і таке посвященє не має вартості».

У свою чергу біографістка Соломії, Іванна Комаревич, зазначає: «Артистка була свідома ціле життя особливо складної позиції жінки в суспільстві. Звідси походило і її прагнення подолати консервативне відношення до жінки як до меншевартісної істоти, чиє єдине покликання – лише обслуговувати чоловіка і народжувати дітей, бо розумом і здібностями вона не дорівнює чоловікові, прозирає у багатьох її висловлюваннях і цю позицію вона відстоює дуже послідовно».

3) Український лібералізм

Крушельницька сповідувала прогресивні погляди щодо становлення української держави, зокрема підтримуючи ідеї Михайла Драгоманова. Вона вважала, що «секулярність, соборність і цілісний євроцентризм» мають стати основами єдиної України. Важливим вона вважала й ерудоване самоусвідомлення та раціоналізм.

Ось що пише про неї біографістка Іванна Комаревич: «Ця остання система поглядів виявилась найістотнішою для розуміння національного світогляду Соломії Крушельницької – і за часом виникнення, і за можливістю впливу, і за відображенням у її власних висловлюваннях і діях на артистичній ниві».

Її друг, М. Павлик, писав Драгоманову з цього приводу: ««Та зверніть ви увагу на ту людину, котра гаряче бажає познакомитися з Вами і служити нашій справі… Вірте мені, що та молода людина відіграє велику роль між русинами, коли ще не далі. Вона й величезна психологічна сила. Я щось таке бачу перше в життю».

4) Антикомунізм та антинацизм

Хоч документальних згадок не зберіглося, ми можемо логічно припустити Соломія ненавиділа тоталітарні режими, з якими зустрілася під час Другої світової та двох окупаційних режимів: комуністичного та нацистського. Адже обидві окупації позбавили її не тільки здоров’я, майна та поваги, але й посягнули на її особисту гідність, за яку артистка боролася все своє життя.

***

Це тільки деякі положення, що залишилися нам від Соломії Крушельницької. Ми не стверджуємо, що Соломія самоідентифікувалася як українська лібералка, але те, що її дії та погляди були тотожними уявленням про свободу та лібералізм – факт, який неможливо спростувати.
Ми переконані, що український лібералізм, так само як і консерватизм і соціальна демократія, зародився на теренах нашої держави здавна, і у кожної ідеології на наших теренах є свої герої. А от популізм, беззмістовність, насилля та ненависть були завезені до України колесами загарбників.

Поділіться цим постом з друзями!

Матеріал підготувала: Катерина Рижак (Департамент з питань ліберальної демократії)

Художниця: Alexandra Volotovskaya
#BeUkraine #GreatLiberals

Ми розпочинаємо інформаційний проект «Великі ліберали України», спрямований на те, аби показати, що класичні ліберальні ідеї, такі як свобода, демократія та верховенство права, мають вагоме історичне підґрунтя в українському державотворчому процесі.

Сьогодні ми пропонуємо подивитися новим поглядом на фундатора економічного лібералізму в Україні - Михайла Туган-Барановського.

Михайло Туган-Барановський(1865-1919) - видатний український економіст, наукові теорії якого визнали зарубіжні вчені різних шкіл і напрямків.

1) Капіталізм та ринкова економіка

Як і всі ліберали того часу, він виходив з того, що тільки на основі капіталістичного господарювання можна розбудовувати економічне благополуччя суспільства. Йому були близькі ідеї надклассового підходу, свободи особистості, реформаторського шляху розвитку суспільства, орієнтація на демократичні цінності.

Ось що писав учений: "Причина кризи полягає не в недостатку споживчої сили нації, не в низькому рівні заробітної плати, а в чомусь іншому. Проблема криз може бути задовільно розв'язана лише на основі правильної теорії ринку. А оскільки сучасна економічна наука, в особі величезної більшості своїх представників, стоїть на неправильній теорії ринку, то зовсім не дивно, що і проблема криз виявилась їй не під силу."

2) Критика марксизму

Михайло визначав Марксове поняття трудової цінності як «фікцію», корисну лише в якості «методологічного прийому, свідомого абстрагування певного явища від усіх ускладнюючих моментів і пристосування цього явища для простоти аналізу до одного з цих моментів».

Щодо введеного Марксом поняття додаткової цінності, вчений розглядав його як таке, що взагалі не має важливого значення.

Туган-Барановський зазначав: «Звичайний здоровий глузд і вульгарні економісти, безумовно, праві, заперечуючи яку б то не було різницю в розумінні створення прибутку між знаряддями праці та робочою силою».

3) Індивідуалізм та людина як вища цінність

Михайло, розглядаючи проблему співвідношення "особистість - суспільство", підкреслював, що розвиток кожної окремої особистості повинен бути головною суспільною метою.

У роботі "Соціалізм як позитивне учення" він розглядає систему державного соціалізму як одну із форм суспільного устрою. Учений відзначав, що елементи примусу, мабуть, збережуться доти, поки сама людина не навчиться підкоряти свої інтереси суспільним.

Соціальним ідеалом, на думку Туган-Барановського є, не "соціальна рівність, а соціальна воля". Досконале суспільство вільних людей - от кінцева мета суспільного прогресу. Але "соціальний ідеал ніколи не буде досягнутий", у наближенні до нього й полягає весь історичний прогресивний шлях людства.

Економіст вважав: «Центральною ідеєю сучасної свідомості, - стверджував він, - є сформульована Кантом ідея верховної цінності і, як висновок звідси, рівноцінності людської особистості. Усяка особистість є верховна мета у собі, через що всі люди рівні, як носії святині людської особистості».

4) Приватна власність

Михайло відстоював право кожної людини на приватну власність, яку вважав головним джерелом стимулювання як індивідуального, так і суспільного розвитку.

Він зазначав: «Сучасне людство, - писав він, - не може обійтися без цього стимулу господарської енергії... Тому припинення дії приватно-господарської системи було б рівнозначне економічному, культурному і взагалі соціальному занепадові».

***

Це тільки деякі положення, що залишилися нам від Ольги Кобилянської. Ми не стверджуємо, що Михайло самоідентифікувався як український ліберал, але те, що його ідеї стали вагомим внесок у розбудову українського лібералізму та економічної теорії – беззаперечний факт.

Ми переконані, що український лібералізм, так само як і консерватизм і соціальна демократія, зародився на теренах нашої держави здавна, і у кожної ідеології на наших теренах є свої герої. А от популізм, беззмістовність, насилля та ненависть були завезені до України колесами загарбників.

Поділіться цим постом з друзями!
Матеріал підготував: Artem Blokhin (Департамент з питань ліберальної демократії)

Художниця: Alexandra Volotovskaya
#SFF2020 #РитмуйСвободу

Ми розпочинаємо відбір для молодих учасників, які бажають розділити одну сцену з топ-молодими виконавцями та гуртами України на фестивалі Songs for Freedom 2020! 🚧

Філософія нашого фестивалю завжди передбачає активну участь української талановитої молоді у боротьбі за свободу. Саме тому ми запрошуємо до участі у національному відборі молодих виконавців, які все ще не встигли підкорити великі сцени, проте розділяють з нами один шлях та мають, що розповісти Україні про власний шлях до свободи.

Для участі у відборі необхідно заповнити форму за посиланням: https://forms.gle/onCPe62PVZsfoFwx9

Форма включає посилання на виконання пісні, виступ, музичне відео, аби ми змогли відібрати цьогорічних молодих учасників фестивалю!

Дедлайн: 21 лютого, 18:00.

Оголошення результатів: 23 лютого, 15:00.

Songs for Freedom – щорічний музичний фестиваль, приурочений до річниці кримського супротиву та присвячений ідеї свободи: особистої, творчої та всеукраїнської.

Захід має важливу благодійну мету: збір коштів для підтримки сімей, зокрема дітей, політичних в’язнів Криму, що проводиться шляхом плати відкритої суми при вході на фестиваль.

Цього року фестиваль пройде 27 лютого, з 19:00 по 23:00, у концерт-холі «Monte Ray» (Прорізна 8, фактично – Хрещатик).

Поширення вітається!
#BeLiberal #STOPкорупції

​​Запрошуємо підлітків взяти участь у конкурсі есе «STOP корупції» та поділитися з нами цікавою та інноваційною думкою щодо інструментів запобіганню корупційної діяльності в Україні.

🎁 Фіналістів чекає грошова нагорода, а саме:
І місце – 500 грн
ІІ місце – 300 грн
ІІІ місце – 200 грн


Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для громадян України, які на момент проведення конкурсу навчаються в старших класах (з 9 по 11 клас).

❗️Умови:❗️необхідно написати та надіслати есе на тему «STOP корупції» на електронну пошту ldlu.stopkorupcii@gmail.com до 29 квітня 2020 року включно. Після того, як буде надіслане есе на електрону пошту, необхідно розповсюдити головні тези роботи на своїй власній сторінці соціальної мережі Facebook або Instagram з хештегом #STOPкорупції корупції та з посиланням на нашу сторінку Facebook @libdemleague або Instagram @ldlu_official

Додаткові умови участі у Положенні за посиланням: https://u.to/VLIWGA
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#BeLiberal #STOPкорупції

А ви мріяли у дитинстві стати корупціонером?
#BeLiberal #STOPкорупції

Сучасний досвід запобіганню корупції у світі

Всі без виключення країни світу занепокоєні існуванням та поширенням такого явища як корупція, яка шкодить діяльності органів публічної влади, гальмує розвиток економіки та деформує свідомість суспільства. У зв’язку з чим, кожна з країн запроваджує власну антикорупційну програму, стратегію або веде відповідну політику.

Тож ми пропонуємо розглянути досвід декількох країн:

◾️Сінгапур. Діє спеціалізований структурний підрозділ – Бюро з розслідування випадків корупції. Такий орган має повноваження для проведення слідчих дій і зобов’язаний передбачити комплекс заходів превентивного характеру.

◾️Японія. Норми японського законодавства фіксують регламентований порядок здійснення пожертвувань на користь кандидатів на виборах, організації та діяльності політичних фондів, встановлюють суворий порядок фінансової звітності.

◾️Німеччина. Головне завдання – знищення матеріальної, насамперед фінансової бази злочинних угруповань. Це досягається шляхом конфіскації майна і створення належної правової бази для унеможливлення «відмивання» «брудних» грошей. Основне завдання німецького уряду у сфері запобігання корупції полягає в тому, щоб у результаті законодавчих, організаційних, кадрових та інших заходів унеможливити зловживання державного службовця своїм посадовим становищем.

Ми також не стаємо на місці та пропонуємо взяти участь у онлайн-флешмобі #STOPкорупції , всю інформацію можна переглянути у наших сторіз на сторінці Instagram @ldlu_official 💛
​​#BeLiberal #STOPкорупції

Молодь завжди була засобом протидії чомусь.

Не було ще жодної революції, коли б молодь не брала в ній участь. Чому саме цей прошарок соціуму настільки актуалізується в революційні моменти? Ми не будемо вдаватись в соціологічні дослідження.

Можливо через те, що коли ми не знаємо, що буде далі, ми очікуємо на якогось пророка- вчителя, який поведе нас до «землі обітованої» та вирішить всі проблеми. На жаль, такого Моїсея в Україні ще немає, тож треба гуртуватись не біля популяристських тверджень/осіб, а біля тих, хто розділяє твою філософію.

Кожен з нас, хоче бути вільним=ліберальним, зараз найбільше, бо ми всі сидимо по домівках і мріємо вийти з цього заточення якнайшвидше.

Молодь є новим фундаментом побудови держави, нібито її перезавантаженням. Але має вона якісь ричаги протидії свавіллю, хабарництва і тд.?

Вільний інформативний потік дає рівність, яка навіть і не була мрією людей ще років сто тому. Ми живемо в інформативній площині, тож, по суті, ми всі можемо звернутись онлайн до народного депутата, в суд, до омбудсмена, громадських організацій та навіть просто до юристів, бо первинна правова допомога (консультація - 0 800 213 103) є безкоштовною згідно з ст. 3 Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

Якщо ви зіткнулися з проявами обмеження ваших прав, корупцією чи іншими протиправними діяннями, ви можете протидіяти цьому; молодь ви чи ні.
​​#BeLiberal #STOPкорупції

Конкурс есе «STOP корупції» продовжено ще на тиждень!

Останній день, коли можна надіслати свою роботу – 06.05.2020. Попередні результати відбіркового туру та остаточний список учасників фінального етапу будуть оприлюднені 10.05.2020, а результати конкурсу – 13.05.2020 на Facebook сторінці https://www.facebook.com/libdemleague.

Зміни у терміні реалізації конкурсу відбулися згідно з Положенням конкурсу (частина ІІ, пункт 2.3). Додаткові умови участі у Положенні за посиланням: https://u.to/VLIWGA
​​#LDLU #ANNIVERSARY

Рівно 5 років, близько 14:00, команда засновників громадської організації Liberal Democratic League of Ukraine підписала установчі документи про утворення однієї з найпотужніших ліберальної платформ в історії України.

Тоді нам казали, що ми не витримаємо й року, висміювали, глузували, не сприймали всерйоз… Однак, ті часи – давно позаду.

Сьогодні «ЛДЛУ» - одна з найактивніших українських молодіжних організацій. Наразі ми єдині представляємо Україну у вищих органах профільних міжнародних ліберальних організацій, наші проекти змінюють світову політику, а наші члени підкорюють вершини на всіх рівнях: від політичного та дипломатичного – до соціального та творчого.

За 5 років нашої історії ми не просто вистояли. Ми стали на багато сходинок ближчими до нашої головної мети – виходу на політичну арену України та світу. Ми розуміємо, що наша найамбітніша ціль – становлення ліберальної демократії та відкритого суспільства – вимагатиме ще п’ять десятків років, проте ми знаємо, що ця мрія – реальна, і вона – на нашому шляху.

За ці роки нас зненавиділи у Росії та Китаї, однак – полюбили в Україні. І це найголовніше. Адже ми знаємо, що найцінніше у цьому житті – це наші люди, об’єднанні Україною та її цінностями свободи.

Ми дякуємо кожному, хто був з нами всі ці роки: усім нашим активістам, колишнім та нинішнім; усім нашим друзям та прихильникам; усім нашим національним та міжнародним партнерам.

Ми вдячні за всі негаразди та проблеми, які зробили нас сильнішими. Ми шануємо всю критику та цінуємо всі помилки, що змусили нас зростати.

Ми щасливі, що український політикум збагачується не тільки лібералами, але й консерваторами, соціалістами, лівими та правими, та, звісно, - центристами, якими є ми, - це означає, що ми не самотні, що в майбутньому ідеї перемагатимуть корупційний вакуум сьогодення.

Ми народилися в Україні, вільній від окупантів, і сформували ціннісний набір, що спрямовуватиме кожного з нас у майбутнє, де свобода, демократія, права людини, вільний ринок та глобальне мислення перемагають з однією-єдиною метою – забезпечити право на досягнення щастя кожного українця, і, як максимум, кожну людину на Землі!

З Днем народження, люба «ЛДЛУ»! 🎉
​​#BeLiberal #STOPкорупції

Дякуємо всім, хто взяв участь у конкурсі есе на тему «STOP корупції». Сьогодні останній день, коли ви можете подати свою роботу.

Уся інформація стосовно умов участі зазначена у Положенні за посиланням: https://u.to/VLIWGA
#BeLiberal #STOPкорупції

Були надані неймовірно цікаві роботи! Членам журі було важко визначити фіналістів конкурсу «STOP корупції» через велику кількість гідних есе. Але рішення було прийняте.

🥳 Вітаємо фіналістів: Альсаєд Каріна Субхіївна, Онищук Анастасія Петрівна, Мокляк Аліна Юріївна.

Журі конкурсу повторно оцінюють роботи трьох фіналістів та визначають переможця. Результати будуть оприлюднені 13 травня 2020 року.
​​#BeLiberal #STOPкорупції

Переможця визначено! Вітаємо Онищук Анастасію з І місцем у конкурсі есе «STOP корупції» 💛

Також вітаємо фіналістів:
ІІ місце – Мокляк Аліна
ІІІ місце – Альсаєд Каріна
​​#BeLiberal #JoinUs

💥 Наша сім’я шукає двіжових!

За 5 років ми змогли зібрати команду у майже 200 молодих активістів та досягли стратегічної мети – міцно закріпитися на міжнародному рівні, аби захищати свободу не тільки України, але й по всьому світу.

Однак, нам не вистачає людей двіжу – тих, хто розділяє цінності свободи та готовий відстояти їх на українському політичному рівні. Словом і ділом. На вулиці та на шляху до Парламенту. Коротше, усюди.

Нинішня політична обстановка показує: уряд не готовий слідувати за ідеалами, які український народ виборов під час Революції гідності. Зневага до прав людини, політична мотивація переслідувань активістів, декларативність шляху до європейської інтеграції та вступу до НАТО, - це все небезпечні явища, що вимагають нашої уваги.

Ми бачимо, як нинішній режим легітимізує проросійські тренди, заграє з китайським комунізмом, по суті торгуючи українським суверенітетом. І так продовжуватися не може.

Якщо ти народився після 1990 року, підтримуєш цінності свободи та готовий боротися з нами публічно – заповнюй заявку тут: https://bit.ly/3hOGdRf

⚡️ Часто українці не розуміють сутності лібералізму або підмінюють його базові поняття. Лібералізм – це про свободу, яка закінчується там, де починається свобода іншого. Ми знаходимося не праворуч і не ліворуч, а по центру, – там, де формуються раціональні та зважені підходи. Ми підтримуємо відкритий ринок та захищаємо права людини, але окрім цього – маємо нульову толерантність до загарбників України та тих, хто знищує Україну зсередини: корупції, колаборантів та клептократів.

Ми вважаємо, що Україна – це не тільки Європа, але й весь світ. І віримо, що глобальна історія твориться на наших теренах.

Система запалає. Особливо, коли додамо вогню!

Приєднуйся! 🔥
​​#BeLiberal #BeConstitutional

🇺🇦 Вітаємо з Днем Конституції України!

Чи знали Ви, що наша Конституція - також лібералка?

Відповідно до статті 22 права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією, не є вичерпними, вони гарантуються і не можуть бути скасованими, лиш розширеними.

Це означає, що прекрасна Конституція України вживила у нас імунітет від будь-якого популізму та законодавчого спаму, що передбачає принаймні якесь зменшення або пригнічення прав і свобод людини та громадянина.

Незламна, бо лібералка - мужня, бо українка! Така вона - Конституція України! Шануймо ж її!

Зі святом лібералізму всіх нас!
​​​​🔥 Анонс: воркшоп “Китайське (комуністичне) зло” - до другої річниці гонконгського спротиву

12 червня 2021 року світ відзначатиме другу річницю гонконгського спротиву: два роки тому розпочалася Революція 2019, яка назавжди змінила Гонконг та розпочала масштабне протистояння китайській гібридній окупації.

Цьогоріч марафон заходів на підтримку гонконгських побратимів пройде в 43 містах у США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Тайвані, Таїланді, Південній Кореї, Японії, Данії, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Нідерландах, Польщі та Сполученому Королівстві.

Від України марафон прийматиме Київ на чолі з Free Hong Kong Center, що є величезною честю з огляду на нашу спільну історію.

Розуміючи, що в Україні уявлення про злочини китайського комунізму все ще формується, ми вирішили обрати формат воркшопу, аби поговорити про головні аспекти китайської агресії проти демократії.

На заході ми поговоримо про 7 сторін зла КНР: окупацію Тибету, геноцид уйгурів, переслідування Фалуньгун та інакодумців, гібридну окупацію Гонконгу, загрозу демократичному незалежному Тайваню, міжнародну економічну експансію КНР та, звісно, приховування правди про події в Ухані під час спалаху коронавірусу.

Крім цього, ми надамо корисні поради, що для боротьби наших побратимів може зробити абсолютно кожен українець.

▪️ Спікер: Артур Харитонов, головний координатор Free Hong Kong Center.

▪️ Посилання на захід: https://fb.me/e/1Kz7gM6Ao

▪️ Місце: Скворечник - міський екопростір (Skvo Space), Гідропарк, Київ (івент-зона “Купол”).

▪️ Час: 13:00-15:00 (субота, 12 червня 2021)

Приходьте та беріть друзів!