لرزه نگار
21.9K members
30.4K photos
100 videos
861 links
گزارش لحظه به لحظه از زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور

پیشنهادات و انتقادات:
@Larzenegar_adm

تبلیغات
@larzenegar_adm

منبع رخدادها :

سازمان ژئوفیزیک دانشگاه تهران
Download Telegram
to view and join the conversation
بهاباد، يزد
بزرگی : ۲.۵
عمق : ۱۶ کیلومتر
زمان : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۰۰:۰۸:۰۷.۷

#بزرگی_2

https://t.me/joinchat/AAAAADuq8JKk1RdkueK8Yw
لالي، خوزستان
بزرگی : ۲.۷
عمق : ۱۲ کیلومتر
زمان : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۰۴:۵۷:۱۶.۶

#بزرگی_2

https://t.me/joinchat/AAAAADuq8JKk1RdkueK8Yw
كهنوج، کرمان
بزرگی : ۲.۹
عمق : ۱۱ کیلومتر
زمان : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۰۶:۴۳:۲۶.۵

#بزرگی_2

https://t.me/joinchat/AAAAADuq8JKk1RdkueK8Yw
هفتگل، خوزستان
بزرگی : ۲.۵
عمق : ۸ کیلومتر
زمان : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۰۶:۵۰:۳۹.۴

#بزرگی_2

https://t.me/joinchat/AAAAADuq8JKk1RdkueK8Yw
سرباز، سيستان و بلوچستان
بزرگی : ۲.۹
عمق : ۲۸ کیلومتر
زمان : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳:۳۰:۵۳.۷

#بزرگی_2

https://t.me/joinchat/AAAAADuq8JKk1RdkueK8Yw
مسجد سليمان، خوزستان
بزرگی : ۳.۵
عمق : ۱۲ کیلومتر
زمان : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۲۰:۲۲:۴۶.۴

#بزرگی_3

https://t.me/joinchat/AAAAADuq8JKk1RdkueK8Yw
بروات، کرمان
بزرگی : ۲.۷
عمق : ۸ کیلومتر
زمان : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۲۱:۱۷:۱۷.۳

#بزرگی_2

https://t.me/joinchat/AAAAADuq8JKk1RdkueK8Yw
سردشت، آذربايجان غربي
بزرگی : ۳.۱
عمق : ۱۱ کیلومتر
زمان : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۰۸:۰۷:۱۹.۰

#بزرگی_3

https://t.me/joinchat/AAAAADuq8JKk1RdkueK8Yw
جزيره تنب بزرگ، هرمزگان
بزرگی : ۳.۴
عمق : ۱۵ کیلومتر
زمان : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۰۸:۳۰:۰۱.۵

#بزرگی_3

https://t.me/joinchat/AAAAADuq8JKk1RdkueK8Yw
بروجرد، لرستان
بزرگی : ۳.۶
عمق : ۱۷ کیلومتر
زمان : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۰۸:۳۱:۱۸.۷

#بزرگی_3

https://t.me/joinchat/AAAAADuq8JKk1RdkueK8Yw
كوخرد، هرمزگان
بزرگی : ۵.۶
عمق : ۱۰ کیلومتر
زمان : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۴:۲۸:۵۰.۳

#بزرگی_5

https://t.me/joinchat/AAAAADuq8JKk1RdkueK8Yw
رويدر، هرمزگان
بزرگی : ۳.۳
عمق : ۱۴ کیلومتر
زمان : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۴:۵۰:۰۹.۰

#بزرگی_3

https://t.me/joinchat/AAAAADuq8JKk1RdkueK8Yw
رويدر، هرمزگان
بزرگی : ۳.۵
عمق : ۱۶ کیلومتر
زمان : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۵:۰۰:۰۴.۸

#بزرگی_3

https://t.me/joinchat/AAAAADuq8JKk1RdkueK8Yw
رويدر، هرمزگان
بزرگی : ۲.۸
عمق : ۱۰ کیلومتر
زمان : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۵:۱۹:۵۰.۸

#بزرگی_2

https://t.me/joinchat/AAAAADuq8JKk1RdkueK8Yw
رويدر، هرمزگان
بزرگی : ۴.۰
عمق : ۱۵ کیلومتر
زمان : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۵:۳۶:۳۳.۳

#بزرگی_4

https://t.me/joinchat/AAAAADuq8JKk1RdkueK8Yw
رويدر، هرمزگان
بزرگی : ۳.۷
عمق : ۱۳ کیلومتر
زمان : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۶:۴۶:۲۰.۵

#بزرگی_3

https://t.me/joinchat/AAAAADuq8JKk1RdkueK8Yw
رويدر، هرمزگان
بزرگی : ۳.۳
عمق : ۱۴ کیلومتر
زمان : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۸:۰۴:۵۱.۳

#بزرگی_3

https://t.me/joinchat/AAAAADuq8JKk1RdkueK8Yw
رويدر، هرمزگان
بزرگی : ۳.۵
عمق : ۸ کیلومتر
زمان : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۸:۳۳:۳۹.۲

#بزرگی_3

https://t.me/joinchat/AAAAADuq8JKk1RdkueK8Yw
رويدر، هرمزگان
بزرگی : ۲.۸
عمق : ۱۰ کیلومتر
زمان : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۸:۳۹:۳۴.۴

#بزرگی_2

https://t.me/joinchat/AAAAADuq8JKk1RdkueK8Yw
رويدر، هرمزگان
بزرگی : ۳.۰
عمق : ۱۰ کیلومتر
زمان : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۹:۰۴:۱۶.۲

#بزرگی_3

https://t.me/joinchat/AAAAADuq8JKk1RdkueK8Yw