KsiegaPrawdy.pl
157 subscribers
175 photos
2 videos
10 files
489 links
Informacje na temat Księgi Prawdy, objawien Jezusa Chrystusa dla naszego pokolenia czasów ostatecznych. Oficjalny kanał polskiej Misji Jezus do ludzkości.
Download Telegram
Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim spotkaniu modlitewnym „Krucjata Modlitwy o ratunek dla Polski i ochronę naszego narodu od zła”, które odbędzie się w poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r. o godz. 19:30 na platformie zoom.
Link do rejestracji: https://bit.ly/PolskiNational22APRIL2024
Nagranie z Rekolekcji Wielkopostnych dzień 1. pt. „Sługa dobry i wierny”” jest dostępne na YouTube,

link: https://youtu.be/O7CUnvuwB6U

✔️ Rekolekcje Wielkopostne pt. „Sługa dobry i wierny” zawierają Orędzia i Modlitwy Krucjaty z Księgi Prawdy, a także fragmenty Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego. Jest to pierwszy dzień dwudniowych Rekolekcji Wielkopostnych.
*20 czerwca 2012 roku Nasza Matka Zbawienia przekazała Orędzie do Marii Bożego Miłosierdzia z wezwaniem do utworzenia kręgu ochrony nad naszymi narodami. Oto fragment tego Orędzia:

„Ja, Matka Boga, jako Współodkupicielka i Pośredniczka, otrzymałam łaski, by zniszczyć węża.
Gdy poprosicie mnie o pomoc, mogę ofiarować wam, dzieci ochronę przed strachem.
Mogę z moim Synem dać wam łaski i krąg ochrony, którego żaden upadły anioł nie może przeniknąć.
Szatan nie może szkodzić ani atakować tych wszystkich, którzy codziennie odmawiają mój Święty Różaniec.
Odmawiając trzy lub więcej Różańców można rozszerzyć tę ochronę na innych. Jeśli nawet sto osób to zrobi, mogą uratować swój naród od skażenia rozpowszechnianego przez złego.
Musicie zgromadzić się, dzieci i modlić o ochronę samych siebie.”
Całe Orędzie w tym linku:
http://paruzja.info/2012.06.20_07-46.php

Posłuszni poleceniom Naszej Matki, aby gromadzić się na modlitwie o ochronę, poszukujemy co najmniej 100 wolontariuszy z naszego kraju, z których każdy będzie zaangażowany, aby zobowiązać się odmawiać trzy lub więcej części Różańca Świętego dziennie, co obejmuje intencję utworzenia Kręgu Ochrony nad naszym krajem. Jeśli ktoś już odmawia trzy lub więcej części Różańca Świętego dziennie, prosimy o włączenie intencji o ochronę naszego kraju, narodu.

Aby zostać wolontariuszem wspierającym nasz kraj, proszę wejść na polską oficjalną stronę Misji https://jtmglobal.network/pl/ , wybrać opcję "Kraj pochodzenia", lub jeśli jest "Społeczność". Otworzy się ogłoszenie Krąg Ochrony i na końcu pojawi sie przycisk „złóż zobowiązanie”, w który należy kliknąć.

To przyrzeczenie jest honorowym, osobistym i dobrowolnym zobowiązaniem i darem dla naszej Matki Zbawienia.
Nagranie z Rekolekcji Wielkopostnych dzień 2. pt. „Sługa dobry i wierny”” jest dostępne na YouTube,

Link: https://youtu.be/qwj2IfBuoow

✔️ Rekolekcje Wielkopostne pt. „Sługa dobry i wierny” zawierają Orędzia i Modlitwy Krucjaty z Księgi Prawdy, a także fragmenty Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego. Jest to drugi dzień dwudniowych Rekolekcji Wielkopostnych.
Nagranie ze spotkania modlitewnego „Krucjata Modlitwy o ratunek dla Polski i ochronę naszego narodu od zła” jest dostępne na YouTube:

Link : https://youtu.be/NtjaZCE2t2Y

✔️Spotkanie modlitewne „Krucjata Modlitwy o ratunek dla Polski i ochronę naszego narodu od zła” zawiera Orędzia i Modlitwy Krucjaty z Księgi Prawdy, Różaniec święty i Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim seminarium pt. „Przykazanie szóste i dziewiąte” - trzecim z serii seminariów pt. „Dziesięć przykazań Bożych”, które odbędzie się w poniedziałek, 20 maja 2024 r. o godz. 19:30 na platformie Zoom.

Link do rejestracji: https://bit.ly/SeminarPoland-20MAY2024
Nagranie z ogólnopolskiego seminarium pt. „Przykazanie szóste i dziewiąte”” jest dostępne na YouTube:

Link: https://youtu.be/XfIRcRsvJWY

✔️ Seminarium pt. „Przykazanie szóste i dziewiąte” zawiera fragmenty Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz Orędzia i modlitwy z Księgi Prawdy. Jest to trzecie seminarium z serii „Dziesięć przykazań Bożych”.

Wszystkie Orędzia oraz Modlitwy Krucjaty z Księgi Prawdy dostępne są po polsku na stronie http://paruzja.info/lista.php , a w formie nagrań także na: http://paruzja.info/spakowane.php
Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim spotkaniu modlitewnym „Krucjata Modlitwy Moje
Ciało i Moja Krew ukryte w Najświętszej Eucharystii”, które odbędzie się w poniedziałek, 3 czerwca
2024 r. o godz. 19:30 na platformie zoom.

Link do rejestracji: https://bit.ly/PolskiNational3JUNE2024

W Orędziu z Księgi Prawdy z 24 marca 2013 r. Pan Jezus przekazał: „Ponieważ Moja Boska Obecność,
Moje Ciało i Moja Krew, znajduje się w każdym tabernakulum świata – jesteście w stanie walczyć z
grzechem. Ale teraz, kiedy zostanie wprowadzony plan usunięcia Najświętszej Eucharystii, będziecie
bezbronni. Dlatego właśnie ujawniam wam Prawdę o tym, co ma nadejść, abym mógł was
przygotować. Wołam do was tylko dlatego, że was kocham.”