خوش آموز
1.25K subscribers
411 photos
26 videos
3 files
1.75K links
به آموزشگاه رایگان خوش آموز خوش آمدید.

http://khoshamoz.ir

کلیه مطالب سایت خوش آموزش بصورت اختصاصی توسط اعضای تحریریه ترجمه و یا تالیف می شوند.
Download Telegram
📚 ترجمۀ رایگان کتاب ریاضی پایه و پیش جبر برای احمق ها توسط خوش آموز

این کتاب اثر ارزشمندی از ناشر معروف فور دامیز (برای احمق ها) می باشد. به کمک این کتاب می توانید با ریاضیات آشتی کنید و به صورت اصولی و خیلی پایه ای، ریاضیات را بیاموزید.
ترجمۀ رایگان کتاب جبر 1 برای احمق ها توسط خوش آموز

این کتاب اثر ارزشمندی از ناشر معروف فور دامیز (برای احمق ها) می باشد. نویسندۀ این کتاب خانم مری جین استرلینگ که پرفسور ریاضی می باشد، با زبانی شیوا و متنی بسیار عالی، جبر را به شما می آموزد.
ترجمۀ رایگان کتاب جبر 2 برای احمق ها توسط خوش آموز

این کتاب اثر ارزشمندی از ناشر معروف فور دامیز (برای احمق ها) می باشد. نویسندۀ این کتاب خانم مری جین استرلینگ که پرفسور ریاضی می باشد، با زبانی شیوا و متنی بسیار عالی، جبر را به شما می آموزد.
ترجمۀ رایگان کتاب هندسه برای احمق ها توسط خوش آموز

این کتاب اثر ارزشمندی از ناشر معروف فور دامیز (برای احمق ها) می باشد. نویسندۀ این کتاب مارک ریان می باشد. در این کتاب هندسه را از پایه آغاز می کنید و با قضایای مختلف هندسی و استدلال های هندسی آشنا می شوید.
ترجمۀ رایگان کتاب مثلثات برای احمق ها توسط خوش آموز

این کتاب اثر ارزشمندی از ناشر معروف فور دامیز (برای احمق ها) می باشد. نویسندۀ این کتاب خانم مری جین استرلینگ که پرفسور ریاضی می باشد، با زبانی شیوا و متنی بسیار عالی، مثلثات را به شما می آموزد.
ترجمۀ رایگان کتاب پیش حسابان 11 توسط خوش آموز

این کتاب ارزشمند و مفید به عنوان کتاب درسی در مقطع دبیرستان در مدارس کانادا تدریس می شود. این کتاب همراه با کتاب دیگری تحت نام پیش حسابان 12، در واقع دو مجموعۀ بسیار عالی برای تکمیل دانسته هایتان در زمینۀ جبر می باشند و شما را برای ورود به دنیای شیرین حسابان کاملاً آماده می سازند.