كارگزاری آينده نگر خوارزمی
9.32K subscribers
8.72K photos
194 videos
482 files
8.3K links
كانال رسمی كارگزاری آينده نگر خوارزمی

🔸ارتباط با پذیرش:
@KharazmiSupport

🔸ارتباط با آموزش:
@KharazmiBroker_Edu

🔸سایت:
www.KharazmiBroker.ir

🔸اینستاگرام:
instagram.com/kharazmibroker

☎️شماره تماس: ۶۱۹۱۴۰۰۰-۰٢١
Download Telegram
#گزارش_آماری
✳️ غلتک سازان سپاهان #فسازان

👈روند ارزش بازار سهم از فروردین ماه 1400 تا مرداد 1401: افت 57 درصدی ارزش بازار سهم در این بازه زمانی.

👈مقایسه آماری مقادیر فروش محصولات به صورت فصلی: کاهش 19 درصدی مقدار فروش شمش در 3 ماهه سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل.

👈مقایسه آماری مبالغ فروش کل به صورت فصلی: رشد 10 درصدی مبلغ فروش در 3 ماهه سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل.

👈مقایسه نرخ متوسط شمش.

⚠️این تحلیل #صرفا_جهت_اطلاع بوده و پیشنهادی مبنی بر خرید، فروش و نگهداری سهم نمی باشد.


📞61914000
🆔@KharazmiBroker
🌐 www.KharazmiBroker.ir
📊جریان پول هوشمند و حقیقی بازار شنبه 1401/05/15

📋 بیشترین «ورود و خروج پول هوشمند»: (براساس بیشترین ارزش)
#وبملت
⛔️ #وسدید
📋 بیشترین «ورود و خروج پول حقیقی»: (براساس بیشترین ارزش)
#خگستر
⛔️ #شپنا
📞61914000
🆔@KharazmiBroker
🌐 www.KharazmiBroker.ir
📊 خلاصه عملکرد روزانه بازار شنبه 1401/05/15

بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش بازار: #کفرآور
بیشترین ارزش معاملات بازار: #شپنا

بیشترین صف خرید پایان بازار(براساس ارزش): #خساپا

⛔️ بیشترین صف فروش پایان بازار(براساس ارزش): #فنفت
📋 صنایع با بالاترین سهم ارزش معاملات:

#فلزات_اساسی 12.73%📞61914000
🆔@KharazmiBroker
🌐 www.KharazmiBroker.ir
✳️ گزارش #ارزش_معاملات در پایان بازار امروز شنبه 1401/05/15

👈 ارزش #معاملات_صندوق_های_ETF و #اوراق_درآمد_ثابت حدود 145،116 میلیارد تومان.

*حدود 77 درصد از معاملات صندوق های ETF و اوراق درآمد ثابت، مربوط به اوراق مرابحه عام دولت (اراد)، حدود 17 درصد مربوط به اسناد خرانه(اخزا) و حدود 3 درصد مربوط به اوراق منفعت دولت(افاد) می باشد.


👈ارزش #معاملات_عادی (خرد) حدود 2،437 میلیارد تومان.

📞61914000
🆔@KharazmiBroker
🌐 www.KharazmiBroker.ir
📈 خلاصه وضعیت بازار سرمایه روز شنبه 1401/05/15

شاخص کل بورس تهران
🟢 افزایش 0.80%

شاخص کل فرابورس ایران
🟢 افزایش 1.00%

📞61914000
🆔@KharazmiBroker
🌐 www.KharazmiBroker.ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📊گزارش صف خرید و فروش به لحاظ ارزش در پیش گشایش (ساعت 8:50) بازار سه شنبه 1401/05/18
سه سهم دارای بیشترین صف خرید: (به ترتیب بیشترین ارزش)
#خساپا
#حتاید
#دحاوی
سه سهم دارای بیشترین صف فروش: (به ترتیب بیشترین ارزش)
⛔️#کمینا
⛔️#فنفت
⛔️#خفناور
#صرفا_جهت_اطلاع

📞61914000
🆔@KharazmiBroker
🌐 www.KharazmiBroker.ir
✳️ خلاصه #تحلیل_بنیادی #شاراک:

👈سود واقعی هر سهم سال 1400 حدود 683 تومان.
👈سود واقعی هر سهم سه ماهه 1401 حدود 143 تومان.
👈سود کارشناسی هر سهم سال 1401 حدود 767 تومان.

⚠️این تحلیل #صرفا_جهت_اطلاع بوده و پیشنهادی مبنی بر خرید، فروش و نگهداری سهم نمی باشد.

🔗 kharazmibroker.ir/Analyse/DownloadFile/20216

📞61914000
🆔@KharazmiBroker
🌐 www.KharazmiBroker.ir
📊جریان پول هوشمند و حقیقی بازار سه شنبه 1401/05/18

📋 بیشترین «ورود و خروج پول هوشمند»: (براساس بیشترین ارزش)
#ثفارس
⛔️ #حپترو
📋 بیشترین «ورود و خروج پول حقیقی»: (براساس بیشترین ارزش)
#دی
⛔️ #شپنا
📞61914000
🆔@KharazmiBroker
🌐 www.KharazmiBroker.ir
📊 خلاصه عملکرد روزانه بازار سه شنبه 1401/05/18

بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش بازار: #خفناور
بیشترین ارزش معاملات بازار: #خساپا

بیشترین صف خرید پایان بازار(براساس ارزش): #تفارس

⛔️ بیشترین صف فروش پایان بازار(براساس ارزش): #فنفت
📋 صنایع با بالاترین سهم ارزش معاملات:

#خودرو_و_قطعات 24.26%📞61914000
🆔@KharazmiBroker
🌐 www.KharazmiBroker.ir
#گزارش_آماری
✳️ ملی صنایع مس ایران #فملی

👈روند ارزش بازار سهم از فروردین ماه 1400 تا مرداد 1401: افت 20 درصدی ارزش بازار سهم در این بازه زمانی.

👈مقایسه آماری مقادیر فروش محصول اصلی به صورت فصلی: افزایش 40 درصدی مقدار فروش کاتد در 3 ماهه سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل.

👈مقایسه آماری مبالغ فروش کل به صورت فصلی: رشد 64 درصدی مبلغ فروش در 3 ماه سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل.

👈مقایسه نرخ متوسط فروش ماهانه کاتد

⚠️این تحلیل #صرفا_جهت_اطلاع بوده و پیشنهادی مبنی بر خرید، فروش و نگهداری سهم نمی باشد.


📞61914000
🆔@KharazmiBroker
🌐 www.KharazmiBroker.ir
📈 خلاصه وضعیت بازار سرمایه روز سه شنبه 1401/05/18

شاخص کل بورس تهران
🟢 افزایش 0.21%

شاخص کل فرابورس ایران
🟢 افزایش 0.53%

📞61914000
🆔@KharazmiBroker
🌐 www.KharazmiBroker.ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📊گزارش صف خرید و فروش به لحاظ ارزش در پیش گشایش (ساعت 8:50) بازار چهارشنبه 1401/05/19
سه سهم دارای بیشترین صف خرید: (به ترتیب بیشترین ارزش)
#تفارس
#دحاوی
#کورز
سه سهم دارای بیشترین صف فروش: (به ترتیب بیشترین ارزش)
⛔️#فنفت
⛔️#کمینا
⛔️#خفولا
#صرفا_جهت_اطلاع

📞61914000
🆔@KharazmiBroker
🌐 www.KharazmiBroker.ir
#گزارش_آماری
✳️ #شبصیر

👈روند ارزش بازار سهم از فروردین ماه 1400 تا مرداد1401: رشد 27 درصدی ارزش بازار سهم در این بازه زمانی.

👈مقایسه آماری مقادیر فروش محصول اصلی به صورت فصلی: رشد 26 درصدی مقدار فروش گرانول ABS در 3 ماه سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل.

👈مقایسه آماری مبالغ فروش کل به صورت فصلی: رشد 33 درصدی مبلغ فروش در 3 ماهه سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل.

👈مقایسه نرخ متوسط فروش ماهانه گرانول ABS

⚠️این تحلیل #صرفا_جهت_اطلاع بوده و پیشنهادی مبنی بر خرید، فروش و نگهداری سهم نمی باشد.


📞61914000
🆔@KharazmiBroker
🌐 www.KharazmiBroker.ir
📊جریان پول هوشمند و حقیقی بازار چهارشنبه 1401/05/19

📋 بیشترین «ورود و خروج پول هوشمند»: (براساس بیشترین ارزش)
#فگستر
⛔️ #دی
📋 بیشترین «ورود و خروج پول حقیقی»: (براساس بیشترین ارزش)
#تفاس
⛔️ #کایزد
📞61914000
🆔@KharazmiBroker
🌐 www.KharazmiBroker.ir
📊 خلاصه عملکرد روزانه بازار چهارشنبه 1401/05/19

بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش بازار: #کایزد
بیشترین ارزش معاملات بازار: #دی

بیشترین صف خرید پایان بازار(براساس ارزش): #تفارس

⛔️ بیشترین صف فروش پایان بازار(براساس ارزش): #فنفت
📋 صنایع با بالاترین سهم ارزش معاملات:

#فلزات_اساسی 19.18%📞61914000
🆔@KharazmiBroker
🌐 www.KharazmiBroker.ir