کیمیا فولاد البرز
214 subscribers
10 photos
1 file
3K links
تهیه و توزیع انواع آهن آلات(4-88727990تلفن)
t.me/kfckimiafouladalborz
Download Telegram
to view and join the conversation
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴*محصولات میلگرد نیشابور🔴با فاکتور رسمی


🔻🔻🔻🔻🔻🔻
میلگرد نیشابوری موجود در کارخانه
🔴*محصولات ذوبی اصفهان*🔴


تیرآهن 18 موجود در انبار اصفهان
*🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺


*🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
☎️02188727990-4
https://t.me/kfckimiafouladalborz
http://t.me/kfckimiafouladalborz
بسمه تعالی
کیمیا فولاد البرز
🔻🔻🔻🔻🔻🔸🔸🔸
ورق 2سیاه عرض 1250 صبا موجود در انبار اصفهان
http://t.me/kfckimiafouladalborz
بسمه تعالی
کیمیا فولاد البرز
🔻🔻🔻🔻🔻🔸🔸🔸
ورق 2سیاه 2*1برش خوره
ورق 2 سیاه 2.5*1.25برش خورده
موجود در آهن مکان
http://t.me/kfckimiafouladalborz
بسمه تعالی
کیمیا فولاد البرز
🔻🔻🔻🔻🔻🔸🔸🔸
ورق 4سیاه عرض1.5 سبا مبارکه موجود در انبار اصفهان با فاکتور
http://t.me/kfckimiafouladalborz
بسمه تعالی
کیمیا فولاد البرز
🔻🔻🔻🔻🔻🔸🔸🔸
ورق 4سیاه عرض1.25 سبا مبارکه موجود در انبار اصفهان با فاکتور
🔴*محصولات میلگرد نیشابور🔴با فاکتور رسمی


🔻🔻🔻🔻🔻🔻
میلگرد نیشابوری موجود در بنگاه درخشان به صورت یکماهه و دوماهه محدود به فروش میرسد
سایز ۱۶ و ۱۸

☎️02188727990-4
https://t.me/kfckimiafouladalborz
🔻🔻🔻بسمه تعالی
صورت ورق آجدار رول در تهران کف بنگاه در سایز های ذیل موجود است:🔴🔴🔴
🔸ورق 2 آجدار عرض 2*1ترک
🔸ورق 2 آجدار عرض 1.25 چین
🔸ورق 3 آجدار عرض 2*1 ترک
🔸ورق 3 آجدار عرض 2.5*1.25 ترک
🔸ورق 4 آجدار عرض 2*1 ترک
🔸ورق 4 آجدار عرض 1.25 روس
🔸ورق 5 آجدار عرض 2*1 ترک
🔸ورق 5 آجدار عرض 1.5 روس
🔸ورق 6 آجدار عرض 1مبارکه و ترک
🔸ورق 6 آجدار عرض 1.5 مبارکه
🔸♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️@kfckimiafouladalborz
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴*محصولات میلگرد نیشابور🔴با فاکتور رسمی


🔻🔻🔻🔻🔻🔻
میلگرد نیشابوری موجود در کارخانه
🔴*محصولات ذوبی اصفهان*🔴


تیرآهن 18 موجود در انبار اصفهان
*🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺


*🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
☎️02188727990-4
https://t.me/kfckimiafouladalborz
http://t.me/kfckimiafouladalborz
بسمه تعالی
کیمیا فولاد البرز
🔻🔻🔻🔻🔻🔸🔸🔸
ورق 2سیاه عرض 1250 صبا موجود در انبار اصفهان
http://t.me/kfckimiafouladalborz
بسمه تعالی
کیمیا فولاد البرز
🔻🔻🔻🔻🔻🔸🔸🔸
ورق 2سیاه 2*1برش خوره
ورق 2 سیاه 2.5*1.25برش خورده
موجود در آهن مکان
http://t.me/kfckimiafouladalborz
بسمه تعالی
کیمیا فولاد البرز
🔻🔻🔻🔻🔻🔸🔸🔸
ورق 4سیاه عرض1.5 سبا مبارکه موجود در انبار اصفهان با فاکتور
http://t.me/kfckimiafouladalborz
بسمه تعالی
کیمیا فولاد البرز
🔻🔻🔻🔻🔻🔸🔸🔸
ورق 4سیاه عرض1.25 سبا مبارکه موجود در انبار اصفهان با فاکتور
🔴*محصولات میلگرد نیشابور🔴با فاکتور رسمی


🔻🔻🔻🔻🔻🔻
میلگرد نیشابوری موجود در بنگاه درخشان به صورت یکماهه و دوماهه محدود به فروش میرسد
سایز ۱۶ و ۱۸

☎️02188727990-4
https://t.me/kfckimiafouladalborz
🔻🔻🔻بسمه تعالی
صورت ورق آجدار رول در تهران کف بنگاه در سایز های ذیل موجود است:🔴🔴🔴
🔸ورق 2 آجدار عرض 2*1ترک
🔸ورق 2 آجدار عرض 1.25 چین
🔸ورق 3 آجدار عرض 2*1 ترک
🔸ورق 3 آجدار عرض 2.5*1.25 ترک
🔸ورق 4 آجدار عرض 2*1 ترک
🔸ورق 4 آجدار عرض 1.25 روس
🔸ورق 5 آجدار عرض 2*1 ترک
🔸ورق 5 آجدار عرض 1.5 روس
🔸ورق 6 آجدار عرض 1مبارکه و ترک
🔸ورق 6 آجدار عرض 1.5 مبارکه
🔸♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️@kfckimiafouladalborz