هواپیمایی کاوات
2.2K subscribers
161 photos
20 videos
11 files
2.67K links
اژانس هواپیمایی و گردشگری کاوات دارنده مجوز بند الف مجوز بند ب مجوز فروش اینترنتی نماد ساماندهی و ای نماد می باشد.

پشتیبانی تلفنی

09199829474
09199829475

واتساپ دفتر =
09211621846

وب سایت های ما

Blitcharter.com
Blitcharter.ir
Download Telegram
to view and join the conversation
آفر های ویژه امروز 1400/8/19 21:00 📆

استانبول به تهران چهار شنبه 9/3
1,571,710 تومان خرید آنلاین

تهران به استانبول جمعه 8/28
1,629,850 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :09199829474-�-�-09199829475
📱موبایل:واتساپ= 09211621846
🌐آدرس سایت:blitcharter.com
@kavat2
آفر های ویژه امروز 1400/8/20 21:00 📆

استانبول به تهران پنج شنبه 9/4
1,498,750 تومان خرید آنلاین

تهران به استانبول جمعه 8/21
1,610,470 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :09199829474-�-�-09199829475
📱موبایل:واتساپ= 09211621846
🌐آدرس سایت:blitcharter.com
@kavat2
آفر های ویژه امروز 1400/8/21 21:00 📆

استانبول به تهران چهار شنبه 9/3
1,552,330 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :09199829474-�-�-09199829475
📱موبایل:واتساپ= 09211621846
🌐آدرس سایت:blitcharter.com
@kavat2
آفر های ویژه امروز 1400/8/22 21:00 📆

استانبول به تهران چهار شنبه 9/3
1,552,330 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز یکشنبه 8/23
190,120 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :09199829474-�-�-09199829475
📱موبایل:واتساپ= 09211621846
🌐آدرس سایت:blitcharter.com
@kavat2
آفر های ویژه امروز 1400/8/25 21:00 📆

استانبول به تهران سه شنبه 9/2
1,712,980 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :09199829474-�-�-09199829475
📱موبایل:واتساپ= 09211621846
🌐آدرس سایت:blitcharter.com
@kavat2
آفر های ویژه امروز 1400/8/26 21:00 📆

استانبول به تهران چهار شنبه 9/3
1,712,980 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :09199829474-�-�-09199829475
📱موبایل:واتساپ= 09211621846
🌐آدرس سایت:blitcharter.com
@kavat2
آفر های ویژه امروز 1400/8/27 21:00 📆

استانبول به تهران چهار شنبه 9/3
1,700,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :09199829474-�-�-09199829475
📱موبایل:واتساپ= 09211621846
🌐آدرس سایت:blitcharter.com
@kavat2
آفر های ویژه امروز 1400/8/28 21:00 📆

استانبول به تهران سه شنبه 9/2
1,650,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :09199829474-�-�-09199829475
📱موبایل:واتساپ= 09211621846
🌐آدرس سایت:blitcharter.com
@kavat2
آفر های ویژه امروز 1400/8/29 21:00 📆

استانبول به تهران چهار شنبه 9/3
1,581,400 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :09199829474-�-�-09199829475
📱موبایل:واتساپ= 09211621846
🌐آدرس سایت:blitcharter.com
@kavat2
آفر های ویژه امروز 1400/8/30 21:00 📆

استانبول به تهران چهار شنبه 9/3
1,250,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :09199829474-�-�-09199829475
📱موبایل:واتساپ= 09211621846
🌐آدرس سایت:blitcharter.com
@kavat2
آفر های ویژه امروز 1400/9/1 21:00 📆

استانبول به تهران چهار شنبه 9/3
990,310 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :09199829474-�-�-09199829475
📱موبایل:واتساپ= 09211621846
🌐آدرس سایت:blitcharter.com
@kavat2
آفر های ویژه امروز 1400/9/2 21:00 📆

استانبول به تهران چهار شنبه 9/3
706,000 تومان خرید آنلاین

کیش به اصفهان چهار شنبه 9/3
265,090 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :09199829474-�-�-09199829475
📱موبایل:واتساپ= 09211621846
🌐آدرس سایت:blitcharter.com
@kavat2
آفر های ویژه امروز 1400/9/3 21:00 📆

استانبول به تهران پنج شنبه 9/4
801,000 تومان خرید آنلاین

کیش به اصفهان پنج شنبه 9/4
268,150 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :09199829474-�-�-09199829475
📱موبایل:واتساپ= 09211621846
🌐آدرس سایت:blitcharter.com
@kavat2
آفر های ویژه امروز 1400/9/4 21:00 📆

استانبول به تهران شنبه 9/6
1,426,360 تومان خرید آنلاین

کیش به اصفهان جمعه 9/5
302,600 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :09199829474-�-�-09199829475
📱موبایل:واتساپ= 09211621846
🌐آدرس سایت:blitcharter.com
@kavat2
آفر های ویژه امروز 1400/9/5 21:00 📆

تهران به مشهد شنبه 9/6
426,700 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران یکشنبه 9/7
1,339,150 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :09199829474-�-�-09199829475
📱موبایل:واتساپ= 09211621846
🌐آدرس سایت:blitcharter.com
@kavat2
آفر های ویژه امروز 1400/9/6 21:00 📆

استانبول به تهران یکشنبه 9/7
1,484,500 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز یکشنبه 9/7
345,160 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :09199829474-�-�-09199829475
📱موبایل:واتساپ= 09211621846
🌐آدرس سایت:blitcharter.com
@kavat2
آفر های ویژه امروز 1400/9/7 21:00 📆

مشهد به تهران یکشنبه 9/7
421,500 تومان خرید آنلاین

کیش به تهران دوشنبه 9/8
402,200 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران چهار شنبه 9/17
1,668,610 تومان خرید آنلاین

کیش به اصفهان دوشنبه 9/8
282,500 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :09199829474-�-�-09199829475
📱موبایل:واتساپ= 09211621846
🌐آدرس سایت:blitcharter.com
@kavat2
آفر های ویژه امروز 1400/9/8 21:00 📆

استانبول به تهران چهار شنبه 9/17
1,668,610 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز چهار شنبه 9/10
563,440 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :09199829474-�-�-09199829475
📱موبایل:واتساپ= 09211621846
🌐آدرس سایت:blitcharter.com
@kavat2
آفر های ویژه امروز 1400/9/9 21:00 📆

قشم به تهران چهار شنبه 9/10
439,000 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز چهار شنبه 9/10
300,000 تومان خرید آنلاین

تبریز به کیش چهار شنبه 9/10
400,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :09199829474-�-�-09199829475
📱موبایل:واتساپ= 09211621846
🌐آدرس سایت:blitcharter.com
@kavat2
آفر های ویژه امروز 1400/9/10 21:00 📆

کیش به مشهد پنج شنبه 9/11
300,280 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :09199829474-�-�-09199829475
📱موبایل:واتساپ= 09211621846
🌐آدرس سایت:blitcharter.com
@kavat2