Jedna myśl dziennie
6 subscribers
7 photos
Download Telegram
Channel created
22.08. Przestań mówić, że nie dasz rady. Jeśli chcesz, dzięki posłuszeństwu możesz wejść przez ciasne drzwi.
ks. Pierino Galeone
23.08. Słowo Boże to nie czcza gadanina, ci którzy popadają w gadulstwo nie wejdą do Raju. Przyjmijmy Słowo Boże, adorując je tak, jak adorujemy Eucharystię.
ks. Pierino Galeone
25.08.
Jaka jest ścieżka Twojej duchowej wędrówki? Ewangelia czy świat? Chrystus czy Twoje ja? Przyjrzyj się dobrze Twojej duchowej wędrówce!
ks. Pierino Galeone
26.08.22
Radykalne niezdecydowanie oznacza niestałość i jako takie nie podoba się Bogu.
ks. Pierino Galeone
31.08.2022
Kiedy jesteśmy utrudzeni i obciążeni, idźmy do Jezusa, a On nas pokrzepi. Robisz tak?
ks. Pierino Galeone
02.09.2022
Pięknie jest żyć razem w miłości braterskiej, to źródło pokoju i radości.
ks. Pierino Galeone
04.09.2022
Zachowywanie Jezusowego przykazania miłości bliźniego, tak jak On nas umiłował, jest fundamentem wszystkich cnót, ponieważ w przestrzeganiu tego przykazania jest zawsze obecny Jezus, a wraz z Nim może stopniowo narodzić się i wzrastać każda cnota.
ks. Pierino Galeone