آی‌تِک؛ پلتفرم نوآوری
366 subscribers
463 photos
7 videos
2 files
62 links
آی‌تِک؛ اولین شتابدهنده تخصصی حوزه انرژی کشور

www.itechac.com
021-71124000
Download Telegram
to view and join the conversation
📢 شتابدهنده آی تک و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می نمایند:


📍"کمپ تابستانه توسعه کارآفرینی در صنعت انرژی"

لینک ثبت نام رایگان
https://energy-water-event.ir/camp_register/

🔸 اطلاعات بیشتر درباره رویداد
🖥 https://energy-water-event.ir/postdoc/

021-48254282
🆔 @itechac
📍مراسم افتتاحیه "کمپ تابستانه توسعه کارآفرینی در صنعت انرژی ویژه متخصصان پسا دکترا"

⭕️ هم اکنون، بصورت انلاین از طریق لینک زیر👇
🖥 http://www.skyroom.online/ch/enovent/energy

لینک ثبت نام رایگان در سایر برنامه های مختلف کمپ تابستانه
https://energy-water-event.ir


021-71124000
🆔 @itechac
📍برنامه محتوایی و زمانبندی "کمپ تابستانه توسعه کارآفرینی در صنعت انرژی ویژه متخصصان پسا دکترا و اساتید جوان"

⭕️ برگزارکنندگان: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان، مرکز توسعه تعاملات بین المللی علم و فنآوری و شتابدهنده دانش بنیان آی تک

لینک ثبت نام رایگان در ۴ هفته نوآوری کمپ تابستانه

https://energy-water-event.ir/summercamp/

021-71124000
🆔 @itechac
📍کارگاه اصول راه اندازی کسب و کار

🗓 شنبه ۱۶ مرداد، ساعت ۱۶ الی ۱۹؛ بصورت آنلاین


1⃣ اولین کارگاه هفته توانمندسازی "کمپ تابستانه توسعه کارآفرینی در صنعت انرژی ویژه متخصصان پسا دکترا و اساتید جوان"

⭕️ برگزارکنندگان: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان، مرکز توسعه تعاملات بین المللی علم و فنآوری و شتابدهنده دانش بنیان آی تک

لینک ثبت نام رایگان در ۴ هفته نوآوری کمپ تابستانه

https://energy-water-event.ir/summercamp/

021-71124000
🆔 @itechac
📍کارگاه ایده پردازی و اعتبارسنجی ایده

🗓 یکشنبه ۱۷ مرداد، ساعت ۱۶ الی ۱۹؛ بصورت آنلاین


2⃣ دومین کارگاه هفته توانمندسازی "کمپ تابستانه توسعه کارآفرینی در صنعت انرژی ویژه متخصصان پسا دکترا و اساتید جوان"

⭕️ برگزارکنندگان: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان، مرکز توسعه تعاملات بین المللی علم و فنآوری و شتابدهنده دانش بنیان آی تک

لینک ثبت نام رایگان در ۴ هفته نوآوری کمپ تابستانه

https://energy-water-event.ir/summercamp/

021-71124000
🆔 @itechac
📍کارگاه امکانسنجی و طرح کسب و کار

🗓 دوشنبه ۱۸ مرداد، ساعت ۱۶ الی ۱۹؛ بصورت آنلاین

3⃣ سومین کارگاه هفته توانمندسازی "کمپ تابستانه توسعه کارآفرینی در صنعت انرژی ویژه متخصصان پسا دکترا و اساتید جوان"

⭕️ برگزارکنندگان: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان، مرکز توسعه تعاملات بین المللی علم و فنآوری و شتابدهنده دانش بنیان آی تک

لینک ثبت نام رایگان در ۴ هفته نوآوری کمپ تابستانه

https://energy-water-event.ir/summercamp/

021-71124000
🆔 @itechac
📍کارگاه الزامات تجاری سازی کسب و کارهای فناورانه در صنعت نفت و انرژی

🗓 سه شنبه ۱۹ مرداد، ساعت ۱۶ الی ۱۹؛ بصورت آنلاین

4⃣چهارمین کارگاه هفته توانمندسازی "کمپ تابستانه توسعه کارآفرینی در صنعت انرژی ویژه متخصصان پسا دکترا و اساتید جوان"

⭕️ برگزارکنندگان: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان، مرکز توسعه تعاملات بین المللی علم و فنآوری و شتابدهنده دانش بنیان آی تک

لینک ثبت نام رایگان در ۴ هفته نوآوری کمپ تابستانه

https://energy-water-event.ir/summercamp/

021-71124000
🆔 @itechac
📍کارگاه مالکیت فکری و راهکارهای حقوقی حفاظت از دانش فنی در صنعت انرژی

🗓 چهار شنبه ۲۰ مرداد، ساعت ۱۶ الی ۱۹؛ بصورت آنلاین

5⃣پنجمین کارگاه هفته توانمندسازی "کمپ تابستانه توسعه کارآفرینی در صنعت انرژی ویژه متخصصان پسا دکترا و اساتید جوان"

⭕️ برگزارکنندگان: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان، مرکز توسعه تعاملات بین المللی علم و فنآوری و شتابدهنده دانش بنیان آی تک

لینک ثبت نام رایگان در ۴ هفته نوآوری کمپ تابستانه

https://energy-water-event.ir/summercamp/

021-71124000
🆔 @itechac
📍الزامات ورود به اکوسیستم استارتاپی در صنعت انرژی؛ فرصت ها و چالش ها

👤 ارائه دهنده: امیرعابدپور، مدیر اجرایی شتابدهنده دانش بنیان آی تک

🗓 یک شنبه ۳۱ مرداد، ساعت ۱۶ الی ۱۸؛ بصورت آنلاین

1⃣ برنامه اولین روز از هفته شبکه سازی "کمپ تابستانه توسعه کارآفرینی در صنعت انرژی ویژه متخصصان پسا دکترا و اساتید جوان"

⭕️ برگزارکنندگان: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان، مرکز توسعه تعاملات بین المللی علم و فنآوری و شتابدهنده دانش بنیان آی تک

لینک ثبت نام رایگان در ۴ هفته نوآوری کمپ تابستانه

https://energy-water-event.ir/summercamp/

021-71124000
🆔 @itechac
📍برنامه روز دوم از هفته شبکه سازی

🅾 کارگاه هوش مصنوعی؛ روندهای بازار
🅾 کارگاه انرژی در ساختمان؛ از ایده تا اجرا

🗓 دوشنبه ۱ شهریور، ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۸؛ بصورت آنلاین

2⃣ دومین روز از هفته شبکه سازی "کمپ تابستانه توسعه کارآفرینی در صنعت انرژی ویژه متخصصان پسا دکترا و اساتید جوان"

⭕️ برگزارکنندگان: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان، مرکز توسعه تعاملات بین المللی علم و فنآوری و شتابدهنده دانش بنیان آی تک

لینک ثبت نام رایگان در ۴ هفته نوآوری کمپ تابستانه

https://energy-water-event.ir/summercamp/

021-71124000
🆔 @itechac
📍برنامه روز سوم از هفته شبکه سازی

🅾 کارگاه تجارب موفق جهانی در اکوسیستم استارتاپی صنعت انرژی
🅾 کارگاه معضلات غیر فنی منتهی به افزایش مصرف برق در مصارف خانگی

🗓 سه شنبه ۲ شهریور، ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۸؛ بصورت آنلاین

3⃣ سومین روز از هفته شبکه سازی "کمپ تابستانه توسعه کارآفرینی در صنعت انرژی ویژه متخصصان پسا دکترا و اساتید جوان"

⭕️ برگزارکنندگان: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان، مرکز توسعه تعاملات بین المللی علم و فنآوری و شتابدهنده دانش بنیان آی تک

لینک ثبت نام رایگان در ۴ هفته نوآوری کمپ تابستانه

https://energy-water-event.ir/summercamp/

021-71124000
🆔 @itechac
📍برنامه روز چهارم از هفته شبکه سازی

🅾 کارگاه اصول بازاریابی فنآوری های آب
🅾 کارگاه استراتژی طراحی بوم مدل کسب و کار

🗓 چهار شنبه ۳ شهریور، ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۸؛ بصورت آنلاین

3⃣ چهارمین روز از هفته شبکه سازی "کمپ تابستانه توسعه کارآفرینی در صنعت انرژی ویژه متخصصان پسا دکترا و اساتید جوان"

⭕️ برگزارکنندگان: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان، مرکز توسعه تعاملات بین المللی علم و فنآوری و شتابدهنده دانش بنیان آی تک

لینک ثبت نام رایگان در ۴ هفته نوآوری کمپ تابستانه

https://energy-water-event.ir/summercamp/

021-71124000
🆔 @itechac
📍هفته ارائه نیازهای اولویت دار صنعت انرژی؛ سومین هفته از کمپ توسعه کارآفرینی ویژه نخبگان دانشگاهی

فرصتی ویژه برای تیم سازی مشترک با متخصصان پسا دکترا و اساتید جوان دانشگاهی

🎁 اختصاص ۱ میلیارد تومان به ۱۰ تیم منتخب (هر تیم ۱۰۰ میلیون تومان)

🗓 شنبه الی چهارشنبه (۶ لغایت ۱۰ شهریور)؛ ساعت ۱۵ الی ۱۸؛ بصورت آنلاین

1⃣ شنبه؛ وزارت نفت
2⃣ یک شنبه؛ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و پژوهشگاه صنعت نفت
3⃣ دوشنبه؛ شرکت ملی گاز ایران و شرکت بهیته سازی مصرف سوخت
4⃣ سه شنبه ؛ پژوهشگاه نیرو و شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)
5⃣ چهارشنبه؛ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

⭕️ برگزارکنندگان: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان، مرکز توسعه تعاملات بین المللی علم و فنآوری و شتابدهنده دانش بنیان آی تک

لینک ثبت نام رایگان در ۴ هفته نوآوری کمپ تابستانه

https://energy-water-event.ir/summercamp/

021-71124000
🆔 @itechac
📍شروع هفته ارائه نیازهای اولویت دار صنعت انرژی؛ با یک میلیارد تومان گرنت (کمک بلاعوض) برای ۱۰ تیم فنآور منتخب

فرصتی ویژه برای تیم سازی مشترک با متخصصان پسا دکترا و اساتید جوان دانشگاهی

🗓 شنبه الی چهارشنبه (۶ لغایت ۱۰ شهریور)؛ ساعت ۱۵ الی ۱۸؛ بصورت آنلاین

1⃣ شنبه؛ وزارت نفت
2⃣ یک شنبه؛ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و پژوهشگاه صنعت نفت
3⃣ دوشنبه؛ شرکت ملی گاز ایران و شرکت بهیته سازی مصرف سوخت
4⃣ سه شنبه ؛ پژوهشگاه نیرو و شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)
5⃣ چهارشنبه؛ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

⭕️ برگزارکنندگان: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان، مرکز توسعه تعاملات بین المللی علم و فنآوری و شتابدهنده دانش بنیان آی تک

لینک ثبت نام رایگان در ۴ هفته نوآوری کمپ تابستانه
https://energy-water-event.ir/postdoc/

021-71124000
🆔 @itechac
📍فراخوان ملی طرح های فنآورآنه ویژه نخبگان دانشگاهی؛ اختصاص یک میلیارد تومان گرنت (کمک بلاعوض) به ۱۰ طرح (تیم) منتخب

🅾 فرصتی ویژه برای تبدیل تحقیقات دانشگاهی به کسب و کار فنآورانه و اتصال به بازار

🗓 آخرین مهلت ثبت نام در فراخوان: ۱۵ شهریور

1⃣ محققان پسادکترا
2⃣ اساتید جوان دانشگاه (با حداکثر ۵ سال سابقه کار)
3⃣ اعضاء بنیاد ملی نخبگان
4⃣ دانشجویان مقطع دکترا

⭕️ بخشی از کمپ توسعه کارآفرینی در صنعت انرژی؛ به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان، مرکز توسعه تعاملات بین المللی علم و فنآوری و شتابدهنده دانش بنیان آی تک

لینک ثبت نام در فراخوان و ارسال پروپوزال
http://energy-water-event.ir/inno-register/

021-71124000
🆔 @itechac
📍ارائه نیازهای اولویت دار شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و پژوهشگاه صنعت نفت

با محوریت حفاری و بهره برداری نفت و گاز و فنآوری های نوین در سوخت و احتراق

🗓 یکشنبه ۷ شهریور؛ ساعت ۱۵ الی ۱۸؛ بصورت آنلاین

2⃣ دومین روز از هفته نیازهای فنآورانه اولویت دار صنعت انرژی کمپ توسعه کارآفرینی ویژه متخصصان پسادکترا، اساتید جوان و دانشجویان مقطع دکترا

⭕️ برگزارکنندگان: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان، مرکز توسعه تعاملات بین المللی علم و فنآوری و شتابدهنده دانش بنیان آی تک

لینک ثبت نام رایگان در ۴ هفته نوآوری کمپ تابستانه
https://energy-water-event.ir/postdoc/

021-71124000
🆔 @itechac
📍ارائه نیازهای اولویت دار شرکت ملی گاز ایران و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

🗓 دوشنبه ۸ شهریور؛ ساعت ۱۵ الی ۱۸؛ بصورت آنلاین

3⃣ سومین روز از هفته نیازهای فنآورانه اولویت دار صنعت انرژی کمپ توسعه کارآفرینی ویژه متخصصان پسادکترا، اساتید جوان و دانشجویان مقطع دکترا

⭕️ برگزارکنندگان: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان، مرکز توسعه تعاملات بین المللی علم و فنآوری و شتابدهنده دانش بنیان آی تک

لینک ثبت نام رایگان در ۴ هفته نوآوری کمپ تابستانه
https://energy-water-event.ir/postdoc/

021-71124000
🆔 @itechac
📍ارائه نیازهای اولویت دار شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق و پژوهشگاه نیرو

🗓 سه شنبه ۹ شهریور؛ ساعت ۱۵ الی ۱۸؛ بصورت آنلاین

4⃣ چهارمین روز از هفته نیازهای فنآورانه اولویت دار صنعت انرژی کمپ توسعه کارآفرینی ویژه متخصصان پسادکترا، اساتید جوان و دانشجویان مقطع دکترا

⭕️ برگزارکنندگان: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان، مرکز توسعه تعاملات بین المللی علم و فنآوری و شتابدهنده دانش بنیان آی تک

لینک ثبت نام رایگان در ۴ هفته نوآوری کمپ تابستانه
https://energy-water-event.ir/postdoc/

021-71124000
🆔 @itechac
📍ارائه نیازهای اولویت دار شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

🗓 چهار شنبه ۱۰ شهریور؛ ساعت ۱۵ الی ۱۸؛ بصورت آنلاین

5⃣ پنجمین روز از هفته نیازهای فنآورانه اولویت دار صنعت انرژی کمپ توسعه کارآفرینی ویژه متخصصان پسادکترا، اساتید جوان و دانشجویان مقطع دکترا

⭕️ برگزارکنندگان: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان، مرکز توسعه تعاملات بین المللی علم و فنآوری و شتابدهنده دانش بنیان آی تک

لینک ثبت نام رایگان در ۴ هفته نوآوری کمپ تابستانه
https://energy-water-event.ir/postdoc/

021-71124000
🆔 @itechac
📍فراخوان ملی طرح های فنآورآنه ویژه نخبگان دانشگاهی؛ اختصاص یک میلیارد تومان گرنت (کمک بلاعوض) به ۱۰ طرح (تیم) منتخب

🅾 فرصتی ویژه برای تبدیل تحقیقات دانشگاهی به کسب و کار فنآورانه و اتصال به بازار

⭕️ به همراه امکان برخورداری از خدمات تیم سازی، فضای کار اداری و آزمایشگاهی، تجاری سازی و جذب سرمایه در مراحل بعدی

🗓 آخرین مهلت ثبت نام در فراخوان: ۱۵ شهریور

👤مخاطبان👇

1⃣ محققان پسادکترا
2⃣ اساتید جوان دانشگاه (با حداکثر ۵ سال سابقه کار)
3⃣ اعضاء بنیاد ملی نخبگان
4⃣ دانشجویان مقطع دکترا

⭕️ بخشی از کمپ تابستانه توسعه کارآفرینی در صنعت انرژی؛ به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان، مرکز توسعه تعاملات بین المللی علم و فنآوری و شتابدهنده دانش بنیان آی تک

لینک ثبت نام در فراخوان و ارسال پروپوزال
http://energy-water-event.ir/inno-register/

👈 جهت دریافت مشاوره و خدمات منتورینگ با شتابدهنده آی تک در تماس باشید
021-71124000
021-48254282
🆔 @itechac