صرافی ملی
47.4K members
902 photos
2 videos
385 links
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران


http://ircentralbank.com/

زیر نظر گروه مثقال
@MesghalGroup

جهت سفارش تبلیغات به کانال
@MesghalAds
مراجعه بفرمایید.
Download Telegram
to view and join the conversation
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران
1399-07-29
16:14:02

قیمت خرید دلار آمریکا: 26,020 تومان (0)
قیمت فروش دلار آمریکا: 28,450 تومان (-,150)

قیمت خرید یورو: 31,320 تومان (0)
قیمت فروش یورو: 33,750 تومان (-,150)


به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد
@IrCentralBank
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران
1399-07-29
16:14:02

قیمت خرید دلار آمریکا: 26,020 تومان (0)
قیمت فروش دلار آمریکا: 28,450 تومان (-,150)

قیمت خرید یورو: 31,320 تومان (0)
قیمت فروش یورو: 33,750 تومان (-,150)


به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد
@IrCentralBank
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران
1399-07-29
16:38:02

قیمت خرید دلار آمریکا: 26,020 تومان (0)
قیمت فروش دلار آمریکا: 28,250 تومان (-,200)

قیمت خرید یورو: 31,320 تومان (0)
قیمت فروش یورو: 33,550 تومان (-,200)


به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد
@IrCentralBank
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران
1399-07-29
16:38:03

قیمت خرید دلار آمریکا: 26,020 تومان (0)
قیمت فروش دلار آمریکا: 28,250 تومان (-,200)

قیمت خرید یورو: 31,320 تومان (0)
قیمت فروش یورو: 33,550 تومان (-,200)


به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد
@IrCentralBank
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران
1399-07-29
16:47:02

قیمت خرید دلار آمریکا: 26,020 تومان (0)
قیمت فروش دلار آمریکا: 27,750 تومان (-,500)

قیمت خرید یورو: 31,320 تومان (0)
قیمت فروش یورو: 33,050 تومان (-,500)


به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد
@IrCentralBank
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران
1399-07-29
16:47:02

قیمت خرید دلار آمریکا: 26,020 تومان (0)
قیمت فروش دلار آمریکا: 27,750 تومان (-,500)

قیمت خرید یورو: 31,320 تومان (0)
قیمت فروش یورو: 33,050 تومان (-,500)


به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد
@IrCentralBank
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران
1399-07-29
16:48:01

قیمت خرید دلار آمریکا: 26,020 تومان (0)
قیمت فروش دلار آمریکا: 27,700 تومان (-50)

قیمت خرید یورو: 31,320 تومان (0)
قیمت فروش یورو: 33,000 تومان (-50)


به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد
@IrCentralBank
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران
1399-07-29
16:55:01

قیمت خرید دلار آمریکا: 25,720 تومان (-,300)
قیمت فروش دلار آمریکا: 27,700 تومان (0)

قیمت خرید یورو: 31,020 تومان (-,300)
قیمت فروش یورو: 33,000 تومان (0)


به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد
@IrCentralBank
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران
1399-07-29
17:12:03

قیمت خرید دلار آمریکا: 25,600 تومان (-,120)
قیمت فروش دلار آمریکا: 27,580 تومان (-,120)

قیمت خرید یورو: 30,900 تومان (-,120)
قیمت فروش یورو: 32,880 تومان (-,120)


به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد
@IrCentralBank
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران
1399-07-29
17:25:02

قیمت خرید دلار آمریکا: 25,600 تومان (0)
قیمت فروش دلار آمریکا: 27,550 تومان (-30)

قیمت خرید یورو: 30,900 تومان (0)
قیمت فروش یورو: 32,850 تومان (-30)


به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد
@IrCentralBank
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران
1399-07-29
17:25:03

قیمت خرید دلار آمریکا: 25,600 تومان (0)
قیمت فروش دلار آمریکا: 27,550 تومان (-30)

قیمت خرید یورو: 30,900 تومان (0)
قیمت فروش یورو: 32,850 تومان (-30)


به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد
@IrCentralBank
Forwarded from گروه مثقال
کانال آموزش زبان ترکی استانبولی

آموزش صوتی و تصویری زبان ترکی استانبولی

@Zonguldak

https://t.me/zonguldak