خبرگزاری ایرانشهر
105 subscribers
256 photos
1 video
2 files
80 links
Download Telegram
⚫️ آدمیرال جیمز هالووی، فرمانده عملیات نجات گروگانهای آمریکایی درگذشت

http://iranshahrnewsagency.com/NewsDetails.aspx?ItemId=53692#.XeDZsehKjIU

⭐️نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
https://t.me/iranshahrnewsagency
🔴مسئول امور تحریم های آمریکا علیه ایران از تحریم های شدیدتری خبر داد

http://iranshahrnewsagency.com/NewsDetails.aspx?ItemId=53693#.XeFRGOhKjIU

⭐️نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
https://t.me/iranshahrnewsagency
🔴 آیت الله سیستانی در تقابل با خامنه ای


http://iranshahrnewsagency.com/NewsDetails.aspx?ItemId=53695#.XeFRp-hKjIU

⭐️نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
https://t.me/iranshahrnewsagency
🔵عقب نشینی سید علی خامنه ای از زبان علی لاریجانی

http://iranshahrnewsagency.com/NewsDetails.aspx?ItemId=53696#.XeP5VOhKjIU

⭐️نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
https://t.me/iranshahrnewsagency
📨نامه ای از بی چهرگان: « مکعب تاریکی »

http://iranshahrnewsagency.com/NewsDetails.aspx?ItemId=53697#.XeVQ7uhKjIU

⭐️نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
https://t.me/iranshahrnewsagency
🚀آیا ایران در حال آمادگی برای یک حمله احتمالی است؟

http://iranshahrnewsagency.com/NewsDetails.aspx?ItemId=53705#.Xeg49uhKjIU

⭐️نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
https://t.me/iranshahrnewsagency
💉موفقیت دانشمندان اسرائیلی در کشف درمان سرطان پانکراس - درمان فقط در 14 روز
http://iranshahrnewsagency.com/NewsDetails.aspx?ItemId=53706#.XehkXehKjIU

⭐️نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
https://t.me/iranshahrnewsagency
🔵خودی و ناخودی: حکایت دیروز، امروز و همیشهٔ من
http://iranshahrnewsagency.com/NewsDetails.aspx?ItemId=53707#.Xei4IuhKjIU

⭐️نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
https://t.me/iranshahrnewsagency
🔴سخنرانی قریب الوقوع وزیر امور خارجه آمریکا در مورد حقوق بشر در ایران

http://iranshahrnewsagency.com/NewsDetails.aspx?ItemId=53708#.XerEnZNKiM8

⭐️نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
https://t.me/iranshahrnewsagency
🔵 سبزها و بنفش‌ها، مسئول کشتارآبان ماه ۹۸

http://iranshahrnewsagency.com/NewsDetails.aspx?ItemId=53714#.XerOIZNKiM8

⭐️نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
https://t.me/iranshahrnewsagency
🎬 اکران ویژه فیلم مستند «کودتای ۵۳» در لس آنجلس

http://iranshahrnewsagency.com/ServiceDetails.aspx?ItemId=20316#.XewjJZNKiM8

⭐️نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
https://t.me/iranshahrnewsagency
⚖️ یک ایرانی-آمریکایی به ارسال تجهیزات ممنوعه به جمهوری اسلامی ایران متهم شد

http://iranshahrnewsagency.com/NewsDetails.aspx?ItemId=53720#.XfF1JZNKiM8

⭐️نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
https://t.me/iranshahrnewsagency
🔴شکست مفتضحانه حزب کارگر طرفدار حاکمیت جمهوری اسلامی در انتخابات پارلمانی انگلیس
http://iranshahrnewsagency.com/NewsDetails.aspx?ItemId=53721#.XfPUP9VKiM8
⭐️نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
https://t.me/iranshahrnewsagency
📚 ترجمه غزلیات حافظ به زبان عبری در اسرائیل منتشر شد


http://iranshahrnewsagency.com/NewsDetails.aspx?ItemId=53727#.XfP-wtVKiM8
⭐️نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
https://t.me/iranshahrnewsagency
🔴 خرابکاری در کنیسای ایرانیان آمریکایی (نصح) در بورلی هیلز

http://iranshahrnewsagency.com/NewsDetails.aspx?ItemId=53733#.XfVuCdVKiM8

⭐️نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
https://t.me/iranshahrnewsagency
🎤 برگزاری سخنرانی دکتر رابرت استیل با عنوان « ایران باستان در سیاست های پهلوی»
http://iranshahrnewsagency.com/NewsDetails.aspx?ItemId=53734#.XfkXZdVKiM8

⭐️نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
https://t.me/iranshahrnewsagency
📻 آقا بیژن رادیو درگذشت
http://iranshahrnewsagency.com/NewsDetails.aspx?ItemId=53740#.XfsjxGRKjIU

⭐️نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
https://t.me/iranshahrnewsagency
nasah01.jfif
7.2 KB
فرد متعرض به کنیسای نصح بورلی هیلز دستگیر شد
http://iranshahrnewsagency.com/NewsDetails.aspx?ItemId=53741#.XfsmWmRKjIU

⭐️نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
https://t.me/iranshahrnewsagency
🔴گزیده سخنان مهم مایک پمپئو در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران
http://iranshahrnewsagency.com/NewsDetails.aspx?ItemId=53747#.XfvL7mRKjIU

⭐️نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
https://t.me/iranshahrnewsagency
🔴سوء رفتار با مسیحیان ایرانی دلیل اصلی تحریم دو قاضی جمهوری اسلامی از سوی امریکا

http://iranshahrnewsagency.com/NewsDetails.aspx?ItemId=53753#.Xf5gz1VKiM8

⭐️نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
https://t.me/iranshahrnewsagency