کلک آزادگان
250 subscribers
2.15K photos
50 videos
24 files
578 links
کانال رسمی #انتشارات_کلک_آزادگان (#حمیدا)
تهران - خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخر رازی، پلاک ۲۴

+982166952020
+982166952021Website: www.ikelk.com
Instagram: ikelk
Download Telegram
برگی از کتاب (۲)
به همان اندازه که دیگران را برای هر وضعیتی مورد سرزنش قرار دهیم، حتی هنگامی که معتقد هستیم واقعاً تقصیر آن‌هاست، خود را از ایجاد تغییرات دلخواهمان ناتوان می‌کنیم. مقصر شمردن، بیماری عصر ما شده است. مقصر شمردن، ما را مظلوم می‌کند و در نتیجه از در اختیار گرفتن وضعیت زندگی‌مان ناتوان می‌سازد. هنگامی که احساس فشار، خستگی بیش از حد یا یأس و بی‌تفاوتی می‌کنیم، می‌توانیم مطمئن باشیم که در آگاهی مظلوم بودن و تقصیر وضعیت خود را به گردن دیگری انداختن، فروافتاده‌ایم. هر حرف‌، فکر یا کار ما که ناشی از مقصر شمردن دیگران باشد، توانمان را می‌گیرد. (برگرفته از کتاب «بهترین سال زندگی»، نوشتهٔ دبی فورد، با ترجمهٔ فرناز فرود از انتشارات کلک آزادگان)

پست‌های برگی از کتاب ما را با هشتگ #برگی_از_کلک دنبال کنید.
#دبی_فورد #نیمه_تاریک_وجود #کتاب #کتاب_خوب #خودشناسی #خودشکوفایی #بهترین_سال_زندگی #تغییر #مظلوم #تقصیر #مقصر #زندگی_دلخواه #برگی_از_کتاب #فرناز_فرود #کلک_آزادگان #حمیدا
برگی از کتاب (۳)
این قدرت، چنین امکانی را به ما می‌دهد که پذیرای بینش معنوی شویم. چنان چه خود به شیوه‌ای درست پرورش یابد، ابتدا رشد می‌کند، اما سپس خودش را تهی می‌سازد و ظرفی می‌شود که می‌تواند جایگاه جان باشد؛ بی آن که با خطر فروپاشی روانی، عاطفی یا جسمانی رو به رو شویم. بدون ظرف محکم، رشد واقعی روانی یا روحانی ممکن نیست؛ چرا که جایی امن برای حفظ آن وجود نخواهد داشت. رویارویی با ناخودآگاه یا فراشخصی می‌تواند موجب ترَک خوردن خودی شود که به طور ناقص و ناکافی رشد کرده است و به روان‌پریشی بینجامد. (برگرفته از کتاب »بیداری قهرمان درون»، نوشتهٔ کارول اس. پیرسن با ترجمهٔ فرناز فرود از انتشارات کلک آزادگان)

پست‌های برگی از کتاب ما را با هشتگ #برگی_از_کلک دنبال کنید.
#کارول_اس_پیرسن #بیداری_قهرمان_درون #کارول_پیرسن #کهن_الگوها #آرکتایپ #روانشناسی_ژرف #کتاب_خوب #خودشناسی #خودشکوفایی #سفر_قهرمانی #فروپاشی_روانی #فروپاشی_عاطفی #رشد #رشد_واقعی #برگی_از_کتاب #فرناز_فرود #کلک_آزادگان #حمیدا