حقوق قراردادها و عقود
4.45K subscribers
51 photos
232 links
در این کانال به بررسی و آشنایی با مقررات مربوط به قرارداد ها و انواع آن از جمله خرید و فروش رهن ، اجاره و ... می پردازیم .
Download Telegram
نحوه جبران خسارت یا الزام به انجام تعهد

🔷نحوه جبران خسارت، در مواردی که شرط تحقق خسارت، اتفاق افتاده، بسته به مفاد قرارداد، می تواند با پرداخت خسارت مقطوع، وجه التزام یا خسارت روزانه باشد و نحوه الزام به انجام تعهد، در صورتی که متعهد، از انجام آن، سر باز زند، با ثبت دادخواست الزام به انجام تعهد و درخواست صدور حکم از دادگاه، مبنی بر الزام فرد، به ایفای تعهد است.

📌برای مطالعه کامل مقاله نحوه جبران خسارت یا الزام به انجام تعهد کلیک کنید.

☎️ برای مشاوره نحوه جبران خسارت یا الزام به انجام تعهد می توانید از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099075303 تماس بگیرید.

🔴صفحه اینستاگرام مشاوره حقوقی دینا

🔵کانال حقوق قراردادها و عقود

@hlcontract
خیار رویت و تخلف از وصف

🔷خیار رویت و تخلف از وصف، زمانی قابل اعمال است که کسی، مالی را ندیده و صرفا با توجه به اوصافی که از آن شنیده است، بخرد و بعد از تحویل گرفتن کالا، متوجه شود که کالا، فاقد ویژگی هایی است که درباره آن شنیده بود. در این شرایط، هم می تواند معامله را فسخ کند و هم می تواند آن را به همان ترتیبی که هست بپذیرد. عین معین بودن مال، عدم رویت آن توسط مشتری، تعیین اوصاف برای مال رویت نشده و خرید به واسطه آن اوصاف، از شرایط خیار رویت و تخلف از وصف هستند.

📌برای مطالعه کامل مقاله خیار رویت و تخلف از وصف کلیک کنید.

☎️ برای مشاوره شرایط خیار رویت و تخلف از وصف می توانید از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099075303 تماس بگیرید.

🔴صفحه اینستاگرام مشاوره حقوقی دینا

🔵کانال حقوق قراردادها و عقود

@hlcontract
ممنوعیت نوشتن قولنامه توسط بنگاه های املاک

🖌 بر اساس اعلام معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در صورت تصویب نهایی طرح ارتقاء سند رسمی، بنگاه‌های املاک، حق نوشتن بیع‌ نامه و قولنامه‌ ها نخواهند داشت.

📌برای مطالعه جزئیات ممنوعیت نوشتن قولنامه توسط بنگاه های املاک کلیک کنید.

بیشتر بخوانید:

📌قولنامه املاک

📌نحوه نوشتن قولنامه

🔴صفحه اینستاگرام مشاوره حقوقی دینا

🔵کانال حقوق قراردادها و عقود

@hlcontract
عقد مزارعه و ارکان آن

🔷عقد مزارعه یا عقد زراعت زمین کشاورزی، عقدی است لازم که به موجب آن، شخصی که به آن، عامل می گویند و مالک اصلی یا مالک منافع یک زمین می باشد، زمین را به مزارع، می دهد تا برروی آن، کشت کند و در حاصل، به نحو مشاعی و با حصه ای معین، شریک باشند. عامل و مزارع، همچنین، مشخص بودن نوع زرع، از ارکان عقد مزارعه هستند.

📌برای مطالعه کامل مقاله عقد مزارعه و ارکان آن کلیک کنید.

☎️ برای مشاوره عقد مزارعه و ارکان آن می توانید از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099075303 تماس بگیرید.

🔴صفحه اینستاگرام مشاوره حقوقی دینا

🔵کانال حقوق قراردادها و عقود

@hlcontract
فروش یا انتقال ملک اجاره ای

🔷قانون گذار، امکان فروش یا انتقال ملک اجاره ای را پیش بینی کرده و آن را جایز می داند. بر اساس قانون، اگر عین مستاجره، به دیگری منتقل شود، اجاره به حال خود باقی است؛ مگر اینکه موجر، حق فسخ در صورت نقل را برای خود، در قرارداد اجاره، شرط کرده باشد.

📌برای مطالعه کامل مقاله فروش یا انتقال ملک اجاره ای کلیک کنید.

☎️ برای مشاوره شرایط فروش یا انتقال ملک اجاره ای می توانید از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099075303 تماس بگیرید.

🔴صفحه اینستاگرام مشاوره حقوقی دینا

🔵کانال حقوق قراردادها و عقود

@hlcontract
قانون تمدید اجاره در زمان کرونا

🔷مطابق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، شرایط و استثنائات تمدید قرارداد اجاره ۱۴۰۱ مشخص شده است. بر اساس مصوبه قانون تمدید اجاره در زمان کرونا که در سال گذشته به تصویب رسیده، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به اماکن مسکونی تا مدت سه ماه بعد از پایان شیوع کرونا به صورت خودکار، قابل تمدید هستند؛ بنابراین مصوبه قانون مذکور برای سال 1401 نیز لازم الرعایه است.

📌برای مطالعه کامل مقاله قانون تمدید اجاره در زمان کرونا کلیک کنید.

☎️ برای مشاوره قانون تمدید اجاره در زمان کرونا می توانید از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099075303 تماس بگیرید.

🔴صفحه اینستاگرام مشاوره حقوقی دینا

🔵کانال حقوق قراردادها و عقود

@hlcontract
عقد حواله چیست

🔷حواله یکی از عقود معین است که به موجب آن، طلب شخصی از ذمه مدیون، به ذمه شخص ثالث منتقل می گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می گویند. انعقاد عقد حواله، نیاز مند اراده این سه شخص می باشد.

📌برای مطالعه کامل مقاله عقد حواله چیست کلیک کنید.

☎️ برای مشاوره ارکان عقد حواله می توانید از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099075303 تماس بگیرید.

🔴صفحه اینستاگرام مشاوره حقوقی دینا

🔵کانال حقوق قراردادها و عقود

@hlcontract
قرارداد مشارکت در ساخت

🔷در قرارداد مشارکت در ساخت، صاحبان خانه های کلنگی و قدیمی، ملک خود را در اختیار سازندگان (مجریان طرح) قرار می دهند تا آن‌ ها با سرمایه خود، به ساخت آپارتمان جدید مبادرت کنند. تعیین موارد قانونی که باید در این عقد درج شود، چگونگی انتقال سند و روش حل و فصل اختلاف از مواردی است که باید در قرارداد همکاری در ساخت، بین طرفین مالک و سازنده مشخص شود.

📌برای مطالعه کامل مقاله قرارداد مشارکت در ساخت کلیک کنید.

☎️ برای مشاوره شرایط قرارداد مشارکت در ساخت می توانید از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099075303 تماس بگیرید.

🔴صفحه اینستاگرام مشاوره حقوقی دینا

🔵کانال حقوق قراردادها و عقود

@hlcontract
مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه

🔷دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه، دعوایی است که مستاجر ملک تجاری، جهت دریافت سرقفلی و حق کسب و پیشه، به نرخ عادله روز، علیه مالک، طرح کرده و از شرایط آن، برای حق کسب و پیشه، می توان به تخلیه ملک به علت احداث ساختمان جدید و یا نیاز شخصی مالک، و برای سرقفلی، به پرداخت وجه سرقفلی در ابتدای اجاره، اشاره نمود.

📌برای مطالعه کامل مقاله مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه کلیک کنید.

بیشتر بخوانید:

📌موارد پرداخت حق سرقفلی توسط موجر

📌دعوی تجویز انتقال منافع سرقفلی

☎️ برای مشاوره نحوه مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه می توانید از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099075303 تماس بگیرید.

🔴صفحه اینستاگرام مشاوره حقوقی دینا

🔵کانال حقوق قراردادها و عقود

@hlcontract
صلح خیاری چیست

🔷صلح، یکی از عقود لازم در قانون مدنی است که انواع مختلفی دارد و می تواند برای رفع تنازع یا در مقام معاملات، منعقد شود. با درج خیار در عقد صلح، امکان فسخ قرارداد، به طرفین داده می شود، که در این حالت به آن، صلح خیاری می گویند. البته، صلح خیاری به طور معمول، به صلحی گفته می شود که در آن، برای مصالح، درج خیار شده باشد. صلح خیاری، دارای شرایط و آثاری است و با صلح عمری، متفاوت می باشد.

📌برای مطالعه کامل مقاله صلح خیاری چیست کلیک کنید.

☎️ برای مشاوره شرایط صلح خیاری می توانید از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099075303 تماس بگیرید.

🔴صفحه اینستاگرام مشاوره حقوقی دینا

🔵کانال حقوق قراردادها و عقود

@hlcontract
حق عمری چیست

🔷حق عمری، از اقسام حق انتفاع می باشد. حق عمری یعنی حق انتفاع و استفاده به موجب انعقاد عقدی، به مدت طول عمر مالک، منتفع یا شخص ثالث، به دیگری منتقل شود. ایجاد حق عمری، از شرایطی همچون قبض مال، پیروی می کند که این شرایط برای تمامی اقسام حق انتفاع، یکسان می باشد. حق رقبی و سکنی، از دیگر انواع حق انتفاع می باشند، که این سه تفاوت هایی با یکدیگر در آثار دارند.

📌برای مطالعه کامل مقاله حق عمری چیست کلیک کنید.

☎️ برای مشاوره مفهوم و شرایط حق عمری می توانید از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099075303 تماس بگیرید.

🔴صفحه اینستاگرام مشاوره حقوقی دینا

🔵کانال حقوق قراردادها و عقود

@hlcontract
بیع یعنی چه

🔷عقد بیع از عقود معین، در قانون مدنی است که به معنای خرید و فروش می باشد. در قانون مدنی، بیع، تملیک عین به عوض معلوم، تعریف شده است. این قرارداد، با ایجاب و قبول فروشنده و مشتری، منعقد شده که به مجرد وقوع آن، مشتری، مالک مبیع و فروشنده، مالک ثمن می گردد.

📌برای مطالعه کامل مقاله بیع یعنی چه کلیک کنید.

☎️ برای مشاوره مفهوم بیع در حقوق می توانید از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099075303 تماس بگیرید.

🔴صفحه اینستاگرام مشاوره حقوقی دینا

🔵کانال حقوق قراردادها و عقود

@hlcontract
خرید ملک رهنی

🔷خرید املاک رهنی ، گاها آثار و عواقب حقوقی خاصی ایجاد می کند ؛ چرا که علی رغم عدم ممنوعیت خرید این املاک ، در شرایطی ممکن است خریدار متضرر شود ؛ زیرا مرتهن ، در صورت عدم دریافت مطالبات ، می تواند طلب خود را از محل فروش ملک وصول نماید . نحوه خرید ملک رهنی ، به این صورت است که باید اقدام به اخذ استعلام ملک نموده و سپس ، قرارداد را منعقد نمود .

📌برای مطالعه کامل مقاله خرید ملک رهنی کلیک کنید.

بیشتر بخوانید:

📌معنی و موارد فک رهن چیست

📌دعوای الزام به فک رهن ملک

☎️ برای مشاوره شرایط و نحوه خرید ملک رهنی می توانید از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099075303 تماس بگیرید.

🔴صفحه اینستاگرام مشاوره حقوقی دینا

🔵کانال حقوق قراردادها و عقود

@hlcontract
ممنوعیت مطالبه ارش در صورت اسقاط خیار عیب

🖌بر اساس نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مشتری در صورتی که جهت اسقاط خیار عیب اقدام نماید، دیگر حق مطالبه ارش را نخواهد داشت.

📌برای مطالعه کامل جزئیات ممنوعیت مطالبه ارش در صورت اسقاط خیار عیب کلیک کنید.

بیشتر بخوانید:

📌خیار عیب چیست

📌ارش چیست و نحوه محاسبه آن

🔴صفحه اینستاگرام مشاوره حقوقی دینا

🔵کانال حقوق قراردادها و عقود

@hlcontract
معامله اضطراری چیست

🔷معامله اضطراری، به این معنا است که شخصی در شرایط ناشی از اضطرار، معامله ای انجام می دهد که در شرایط عادی، این معامله را انجام نمی داد. البته، حکم معامله اضطراری، بر خلاف معاملات اکراهی که غیر نافذ هستند، کاملا صحیح و معتبر بوده و آثار معاملات اضطراری، به محض انعقاد، بر آن معامله، مترتب خواهد شد.

📌برای مطالعه کامل مقاله معامله اضطراری چیست کلیک کنید.

☎️ برای مشاوره مفهوم و شرایط معامله اضطراری می توانید از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099075303 تماس بگیرید.

🔴صفحه اینستاگرام مشاوره حقوقی دینا

🔵کانال حقوق قراردادها و عقود

@hlcontract
واگذاری ملک به همسر

🔷واگذاری ملک به همسر، با پرداخت بها یا به صورت بلاعوض امکان پذیر است. از جمله روش ها و شرایط واگذاری ملک به همسر، می توان به عقودی مانند بیع، صلح عمری و یا هبه اشاره نمود و البته انتقال ملک به همسر، از طریق وصیت تا ثلث مال نیز امکان پذیر است.

📌برای مطالعه کامل مقاله واگذاری ملک به همسر کلیک کنید.

☎️ برای مشاوره شرایط واگذاری ملک به همسر می توانید از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099075303 تماس بگیرید.

🔴صفحه اینستاگرام مشاوره حقوقی دینا

🔵کانال حقوق قراردادها و عقود

@hlcontract
صلح نامه چیست

🔷صلح نامه، قراردادی است که اشخاص برای رفع اختلاف یا در مقام معاملات، آن را منعقد می کنند. نحوه تنظیم و تکمیل متن صلح نامه، به این صورت است که طرفین قرارداد، می توانند آن را به صورت دست نوشت و عادی یا به صورت رسمی منعقد کنند. در تنظیم صلح نامه، باید تمامی ارکان عقد صلح، ذکر شده و عدم ذکر یکی از آنها، سبب بی اعتباری قرارداد می شود.

📌برای مطالعه کامل مقاله صلح نامه چیست کلیک کنید.

☎️ برای مشاوره نحوه تنظیم صلح نامه می توانید از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099075303 تماس بگیرید.

🔴صفحه اینستاگرام مشاوره حقوقی دینا

🔵کانال حقوق قراردادها و عقود

@hlcontract
فسخ صلح عمری

🔷شرایط فسخ صلح عمری ، آن است که در متن قرارداد ، حق فسخ برای مصالح ، پیش بینی شده یا به استناد خیار تخلف از شرط و یا تدلیس ، بتوان قرارداد را یکطرفه بر هم زد که به این منظور ، مصالح باید با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ، یک نمونه متن فسخ سند صلح عمری تنظیم کرده و اقدام به باطل کردن صلح نامه نماید .

📌برای مطالعه کامل مقاله فسخ صلح عمری کلیک کنید.

بیشتر بخوانید:

📌صلح عمری برای همسر

📌نمونه قرارداد صلح عمری

☎️ برای مشاوره موارد فسخ صلح عمری و تنظیم متن درخواست می توانید از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099075303 تماس بگیرید.

🔴صفحه اینستاگرام مشاوره حقوقی دینا

🔵کانال حقوق قراردادها و عقود

@hlcontract
قرارداد شراکت و شرایط آن

🔷قرارداد شراکت، بین دو یا چند نفر، با ادغام آورده های آنها و با هدف کسب سود، منعقد می شود. برای انعقاد عقد شراکت به شرایطی، از جمله اهلیت طرفین و تعیین آورده، نیاز است. قرارداد شراکت کاری، مشارکت در ساخت و مشارکت مدنی با بانک، از انواع قرارداد شراکت می باشند.

📌برای مطالعه کامل مقاله قرارداد شراکت و شرایط آن کلیک کنید.

☎️ برای مشاوره قرارداد شراکت و شرایط آن می توانید از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099075303 تماس بگیرید.

🔴صفحه اینستاگرام مشاوره حقوقی دینا

🔵کانال حقوق قراردادها و عقود

@hlcontract
صلح عمری برای فرزند

🔷صلح عمری برای فرزند، در شرایطی کاربرد دارد که والدین، قصد دارند تا پایان مدت حیات خود، از ملک استفاده نمایند و مالکیت کامل، پس از فوت آنها، به فرزند منتقل شود . از جمله مدارک لازم برای صلح عمری، مدارک هویتی طرفین، سند ملکی، استعلامات لازم از ادارات شهرداری، دارایی و ثبت می باشد.

📌برای مطالعه کامل مقاله صلح عمری برای فرزند کلیک کنید.

☎️ برای مشاوره شرایط صلح عمری برای فرزند می توانید از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099075303 تماس بگیرید.

🔴صفحه اینستاگرام مشاوره حقوقی دینا

🔵کانال حقوق قراردادها و عقود

@hlcontract