آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا
1.6K members
65 links
Download Telegram
to view and join the conversation
⚖️ ابلاغ الکترونیکی سامانه ثنا

مطابق رویه سابق ، ابلاغ اوراق قضایی به صورت فیزیکی و توسط مامور ابلاغ انجام می گرفت ؛ اما در حال حاضر ، فرایند ابلاغ اوراق قضایی از طریق سامانه ای تحت عنوان " سامانه ثنا " انجام می شود . بنابراین ، برای مشاهده و دریافت ابلاغیه ها بایستی در این سایت ثبتنام کرد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد سامانه ثنا بر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://bit.ly/2Pri9IY

برای عضویت در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا بر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://t.me/heyvadadrasi
⚖️لغو قرار تعلیق تعقیب

اگر در مدت زمانی که متهم در تعلیق به سر می برد مرتکب جرمی شود و این جرم دارای مجازات قصاص ، مجازات حدی و یا مجازات تعزیری درجه هفت و بالاتر باشد و منجر به صدور کیفرخواست شود، قرار تعلیق تعقیب لغو خواهد شد.

برای مطالعه بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://bit.ly/2OYQmjv

برای عضویت در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا بر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://t.me/heyvadadrasi
⚖️ اظهارنامه قضایی چیست

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی ، هر شخصی می تواند قبل از تقدیم دادخواست ، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید . بنابراین ، علاوه بر مراجعه به دادگاه و اقامه دعوا می توانیم اظهاراتمان را به وسیله یک ابزار قضایی به نام " اظهارنامه " به زرف مقابل انتقال دهیم . مانند اینکه بوسیله اظهارنامه ، پرداخت بدهی توسط بدهکار را تقاضا نماییم . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اظهارنامه قضایی و کاربرد آن بر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://bit.ly/2F3Ik4l

برای عضویت در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا بر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://t.me/heyvadadrasi
⚖️موارد الزامی ارسال اظهارنامه

با عنایت به قوانین و مقررات مختلف ، ارسال اظهارنامه به طرف مقابل در برخی موضوعات الزامی است . مثلا بر اساس قانون تملک آپارتمان ها ، در صورتی که مالک یا استفاده کننده ، سهم خود از هزینه های مشترک آپارتمان را نپردازد ، این هزینه ها باید بوسیله اظهارنامه مطالبه شوند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامی بودن ارسال اظهارنامه بر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://bit.ly/2QOxBvX

برای عضویت در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا بر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://t.me/heyvadadrasi
⚖️قرار اناطه کیفری چیست ؟

قرار اناطه کیفری در قانون ایین دادرسی کیفری در ماده 21 به این ترتیب بیان شده است : "هرگاه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلي باشد كه رسيدگي به آنها در صلاحيت مرجع كيفري نيست ، و در صلاحيت دادگاه حقوقي است ، با تعيين ذي‌نفع و با صدور قرار اناطه ، تا هنگام صدور رأي قطعي از مرجع صالح ، تعقيب متهم ، معلق و پرونده به‌صورت موقت بايگاني مي‌شود . در اين‌صورت ، هرگاه ذي‌نفع ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهي آن را ارائه ندهد ، مرجع كيفري به رسيدگي ادامه مي‌دهد و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند . "

برای مطالعه بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://bit.ly/2DPpjkS

برای عضویت در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا بر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://t.me/heyvadadrasi
⚖️ نحوه تنظیم اظهارنامه

تنظیم اطهارنامه قضایی نیازمند توجه به نکات حقوقی ویژه ای است . مثلا اینکه در تنظیم آن باید مراقب بود تا کسی را تهدید نکرد ، به کسی توهین نکرد و نگارش اظهارنامه به نوعی اقرار به عملی نباشد . در حال حاضر ، تنظیم اطهارنامه به شیوه الکترونیکی انجام می شود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تنظیم اظهارنامه بر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://bit.ly/2Sui3hh

برای عضویت در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا بر روی لینک زیر کلیک کنید :


👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://t.me/heyvadadrasi
⚖️ اظهارنامه قضایی الکترونیکی

در حال حاضر ، ثبت اظهارنامه ، پاسخ به اظهارنامه و یا پیگیری اظهارنامه تنها به روش الکترونیکی یا اینترنتی امکانپذیر است . ثبت اظهارنامه الکترونیکی یا پاسخ به اظهارنامه الکترونیکی از دو روش امکانپذیر می باشد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد روش های تنظیم اظهارنامه قضایی الکترونیکی بر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://bit.ly/2Ehd3tJ

برای عضویت در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا بر روی لینک زیر کلیک کنید :


👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://t.me/heyvadadrasi
⚖️ نحوه تنظیم اظهارنامه قضایی

در حال حاضر برای تنظیم اظهارنامه قضایی باید از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی اقدام کرد . پیگیری اظهارنامه و پاسخ دادن به آن نیز از طریق همین سامانه صورت می پذیرد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تنظیم اظهارنامه قضایی الکترونیکی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://bit.ly/2Sui3hh

برای عضویت در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا بر روی لینک زیر کلیک کنید :


👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://t.me/heyvadadrasi
⚖️ ثبت اظهارنامه قضایی الکترونیک

برای ثبت اظهارنامه ابتدا باید به سایت خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرد و سپس با انتخاب گزینه " ارائه و پیگیری اظهارنامه " مراحل آن را با درج مشخصات و موضوع اظهارنامه تکمیل نمود . برای مشاهده مراحل ثبت اظهارنامه به صورت دقیق ، بر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://bit.ly/2ElsJLA


برای عضویت در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا بر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://t.me/heyvadadrasi
⚖️ مفهوم نمایندگی در حقوق

نمایندگی یک مفهوم حقوقی است که شخص به نام و به حساب دیگری و به منظور تامین اهداف وی اعمالی را انجام بدهد . انواع نمایندگی عبارت است از نمایندگی قانونی ، نمایندگی قضایی و نمایندگی قراردادای . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه نمایندگی در حقوق به چه معناست بر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://bit.ly/2Gr5Itm

برای عضویت در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا بر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://t.me/heyvadadrasi
⚖️جهات تجدیدنظر خواهی

از جمله جهات تجدیدنظر خواهی می توان به ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه ، ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود، ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی،
ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای و ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی اشاره نمود . برای دریافت اطلاعات بیشتر د راین خصوص بر روی لینک زیر کلیک کنید:

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://bit.ly/2EL8Yhk

برای عضویت در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا بر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://t.me/heyvadadrasi
⚖️زوال دعوا
به موجب قانون اساسی ، دادرسی حق هر فرد است و کسی را نمی توان از این حق محروم کرد ، اما در مواردی ممکن است حق اقامه دعوا از شخصی که اصولا از این حق برخوردار است سلب شود که به آن در اصطلاح حقوقی زوال دعوا گفته می شود . مانند موردی که قبلا یک دعوا در دادگاه طرح شده و رای هم در مورد آن صادر شده است . در این حالت ، دیگر نمی توان همان دعوا را با همان افراد در دادگاه مطرح نمود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد زوال دعوا و موارد آن بر روی لینک زیر کلیک کنید:

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://bit.ly/2CutiBj

برای عضویت در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا بر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://t.me/heyvadadrasi
⚖️اعتبار امر قضاوت شده
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ، یکی از ایرادات و موانع رسیدگی را به امر قضاوت شده اختصاص داده است . بر اساس بند 6 این ماده " دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند ، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد " . بنابراین ماده ، یکی از مهمترین آثار امر مختومه این است که اقامه دوباره دعوا را پس از صدور حکم و قطعی شدن حکم ممنوع می سازد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اعتبار امر مختومه بر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://bit.ly/2EG4Bn1

برای عضویت در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا بر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://t.me/heyvadadrasi
⚖️ دعوای اعتراض ثالث
اعتراض شخص ثالث یکی از روش های فوق العاده شکایت از رای دادگاه است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است . این طریق شکایت ، تنها روشی است که اشخاص ثالث می توانند به حکم دادگاه اعتراض کنند . لذا اشخاص ثالث ، یعنی شخصی که جزء طرفین دعوا نیست ، نمی تواند از سایر روش های اعتراض به حکم دادگاه یعنی واخواهی ، تجدیدنظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی اقدام به اعتراض نسبت به حکم دادگاه کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دعوای اعتراض شخص ثالث بر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://bit.ly/2Qa8lzd

برای عضویت در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا بر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://t.me/heyvadadrasi
⚖️ زمان اقامه دعوای اعتراض ثالث

یکی از شرایط اقامه دعوای اعتراض شخص ثالث آن است که شخص ثالث یا نماینده وی در جریان رسیدگی به دعوا حضور نداشته باشد . از آن جهت که شخص ثالث در جریان دادرسی حضور ندارد ، مشخص نیست که چه زمانی از حکم مطلع می شود . به همین دلیل هم قانونگذار موعدی برای اقامه دعوای اعتراض شخص ثالث پیش بینی نکرده است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مهلت اقامه دعوای اعتراض ثالث بر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://bit.ly/2VimJJt

برای عضویت در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا بر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://t.me/heyvadadrasi
⚖️شرایط اقامه دعوای اعتراض ثالث

بر اساس قانون ، " اگر در خصوص دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق اشخاص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد ، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید " . علاوه بر این ، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی ، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید .برای مشاهده شرایط دعوای اعتراض ثالث بر روی لینک زیر کلیک کنید:

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://bit.ly/2VhO0vD


برای عضویت در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا بر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://t.me/heyvadadrasi
⚖️اعتراض ثالث اصلی

یکی از انواع دعوای اعتراض ثالث ، اعتراض ثالث اصلی است . اعتراض ثالث اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدائا از طرف شخص ثالث صورت گرفته است . مانند اینکه شخص الف با ادعای مالکیت نسبت به یک کامیون و تحویل آن علیه شخص ب اقامه دعوا نموده است و حکم به نفع او صادر شده باشد . اما شخص ج بعنوان شخص ثالث خارج از دعوا ، از حکم صادر شده آگاه می شود . بنابراین ، با ادعای مالکیت ، نسبت به حکم صادر شده اعتراض می کند که به آن ، اعتراض ثالث اصلی گفته می شود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مودر اعتراض ثالث اصلی بر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://bit.ly/2Aka9k8

برای عضویت در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا بر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://t.me/heyvadadrasi
⚖️اعتراض ثالث طاری

بر اساس ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی ، اعتراض شخص ثالث طاری اینگونه است که قبلا دعوایی بین دو شخص مطرح شده و دادگاه قرار یا حکم صادر نموده است . یکی از این اشخاص در دعوای جدیدی که علیه شخص ثالثی اقامه می کند ، به آن حکم یا قرار استناد می کند . لذا از آن جهت که شخص ثالث در دعوای اولی حضور نداشته و حکم یا قرار به ضرر وی صادر شده است ، در این دادرسی از آن حکم یا قرار مطلع می شود و به آن اعتراض می کند که به آن ، اعتراض شخص ثالث طاری می گویند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اعتراض ثالث طاری بر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://bit.ly/2QXovkW

برای عضویت در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا بر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://t.me/heyvadadrasi
⚖️ سند و انواع آن
بر اساس قانون ، سند نوشته ای است که در مقام دعوا یا دفاع از آن مورد استفاده قرار می گیرد و آن را می توان شامل دو نوع سند عادی و سند رسمی دانست که هر یک از آنها با هم متفاوتند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه سند چیست و چه کاربردی دارد بر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://bit.ly/2REoRMT

برای عضویت در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا بر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://t.me/heyvadadrasi
⚖️ سند رسمی چیست
بر اساس قانون مدنی ، " اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند ، رسمی هستند " . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد سند رسمی بر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://bit.ly/2QJEdLa

برای عضویت در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا بر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://t.me/heyvadadrasi