چراغ خطی حالکو
45 subscribers
27 photos
1 file
28 links
پروفیل چراغ خطی و لوستر
Download Telegram
چراغ خطی
کد: H-100LK2
برند: HAALCO 🇮🇷
چراغ خطی کناف ۲ سانتی نوع ۲
همراه با دیفیوزر

📌 اراک، شهرک صنعتی خیرآباد
🦋 حالکو 09125544058

•┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈•

ارتباط سریع 🔰
Wa.me/+989125544058


پیج اینستاگرام 🔰
https://instagram.com/haalco_linear_light

وبسایت 🔰
https://haalco.ir
مقطع
کد: H-100LK2
برند: HAALCO 🇮🇷
چراغ خطی کناف ۲ سانتی نوع ۲
همراه با دیفیوزر

📌 اراک، شهرک صنعتی خیرآباد
🦋 حالکو 09125544058

•┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈•

ارتباط سریع 🔰
Wa.me/+989125544058


پیج اینستاگرام 🔰
https://instagram.com/haalco_linear_light

وبسایت 🔰
https://haalco.ir
چراغ خطی
کد: H-100LK1
برند: HAALCO 🇮🇷
چراغ خطی کناف ۲ سانتی نوع ۱
همراه با دیفیوزر

📌 اراک، شهرک صنعتی خیرآباد
🦋 حالکو 09125544058

•┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈•

ارتباط سریع 🔰
Wa.me/+989125544058


پیج اینستاگرام 🔰
https://instagram.com/haalco_linear_light


وبسایت 🔰
https://haalco.ir
مقطع
کد: H-100LK1
برند: HAALCO 🇮🇷
چراغ خطی کناف ۲ سانتی نوع ۱
همراه با دیفیوزر

📌 اراک، شهرک صنعتی خیرآباد
🦋 حالکو 09125544058

•┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈•

ارتباط سریع 🔰
Wa.me/+989125544058


پیج اینستاگرام 🔰
https://instagram.com/haalco_linear_light


وبسایت 🔰
https://haalco.ir
چراغ خطی
کد: H-100L69
برند: HAALCO 🇮🇷
چراغ خطی لوستری
همراه با دیفیوزر

📌 اراک، شهرک صنعتی خیرآباد
🦋 حالکو 09125544058

•┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈•

ارتباط سریع 🔰
Wa.me/+989125544058


پیج اینستاگرام 🔰
https://instagram.com/haalco_linear_light


وبسایت 🔰
https://haalco.ir
مقطع
کد: H-100L69
برند: HAALCO 🇮🇷
چراغ خطی لوستری
همراه با دیفیوزر

📌 اراک، شهرک صنعتی خیرآباد
🦋 حالکو 09125544058

•┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈•

ارتباط سریع 🔰
Wa.me/+989125544058


پیج اینستاگرام 🔰
https://instagram.com/haalco_linear_light


وبسایت 🔰
https://haalco.ir
چراغ خطی
کد: H-100L10
برند: HAALCO 🇮🇷
چراغ خطی ۱۰ سانتی
همراه با دیفیوزر

📌 اراک، شهرک صنعتی خیرآباد
🦋 حالکو 09125544058

•┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈•

ارتباط سریع 🔰
Wa.me/+989125544058


پیج اینستاگرام 🔰
https://instagram.com/haalco_linear_light


وبسایت 🔰
https://haalco.ir
مقطع
کد: H-100L10
برند: HAALCO 🇮🇷
چراغ خطی ۱۰ سانتی
همراه با دیفیوزر

📌 اراک، شهرک صنعتی خیرآباد
🦋 حالکو 09125544058

•┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈•

ارتباط سریع 🔰
Wa.me/+989125544058


پیج اینستاگرام 🔰
https://instagram.com/haalco_linear_light


وبسایت 🔰
https://haalco.ir
چراغ خطی
کد: H-100L51
برند: HAALCO 🇮🇷
چراغ خطی ۵ سانتی لبه دار
همراه با دیفیوزر

📌 اراک، شهرک صنعتی خیرآباد
🦋 حالکو 09125544058

•┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈•

ارتباط سریع 🔰
Wa.me/+989125544058


پیج اینستاگرام 🔰
https://instagram.com/haalco_linear_light


وبسایت 🔰
https://haalco.ir
مقطع
کد: H-100L51
برند: HAALCO 🇮🇷
چراغ خطی ۵ سانتی لبه دار
همراه با دیفیوزر

📌 اراک، شهرک صنعتی خیرآباد
🦋 حالکو 09125544058

•┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈•

ارتباط سریع 🔰
Wa.me/+989125544058


پیج اینستاگرام 🔰
https://instagram.com/haalco_linear_light


وبسایت 🔰
https://haalco.ir
محصولات جدید موجود شد
سیلیکونی و آلومینیومی
برند: HAALCO 🇮🇷

📌 اراک، شهرک صنعتی خیرآباد
🦋 حالکو 09125544058

•┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈•

ارتباط سریع 🔰
Wa.me/+989125544058


پیج اینستاگرام 🔰
https://instagram.com/haalco_linear_light


وبسایت 🔰
https://haalco.ir
چراغ خطی
کد: H-100L50
برند: HAALCO 🇮🇷
چراغ خطی ۵ سانتی بدون لبه
همراه با دیفیوزر

📌 اراک، شهرک صنعتی خیرآباد
🦋 حالکو 09125544058

•┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈•

ارتباط سریع 🔰
Wa.me/+989125544058


پیج اینستاگرام 🔰
https://instagram.com/haalco_linear_light


وبسایت 🔰
https://haalco.ir
مقطع
کد: H-100L50
برند: HAALCO 🇮🇷
چراغ خطی ۵ سانتی بدون لبه
همراه با دیفیوزر

📌 اراک، شهرک صنعتی خیرآباد
🦋 حالکو 09125544058

•┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈•

ارتباط سریع 🔰
Wa.me/+989125544058


پیج اینستاگرام 🔰
https://instagram.com/haalco_linear_light


وبسایت 🔰
https://haalco.ir
چراغ خطی
کد: H-100L34
برند: HAALCO 🇮🇷
چراغ خطی ۴ سانتی
همراه با دیفیوزر

📌 اراک، شهرک صنعتی خیرآباد
🦋 حالکو 09125544058

•┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈•

ارتباط سریع 🔰
Wa.me/+989125544058


پیج اینستاگرام 🔰
https://instagram.com/haalco_linear_light


وبسایت 🔰
https://haalco.ir
مقطع
کد: H-100L34
برند: HAALCO 🇮🇷
چراغ خطی ۴ سانتی
همراه با دیفیوزر

📌 اراک، شهرک صنعتی خیرآباد
🦋 حالکو 09125544058

•┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈•

ارتباط سریع 🔰
Wa.me/+989125544058


پیج اینستاگرام 🔰
https://instagram.com/haalco_linear_light


وبسایت 🔰
https://haalco.ir
چراغ خطی
کد: H-100L30
برند: HAALCO 🇮🇷
چراغ خطی ۳ سانتی
همراه با دیفیوزر

📌 اراک، شهرک صنعتی خیرآباد
🦋 حالکو 09125544058

•┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈•

ارتباط سریع 🔰
Wa.me/+989125544058


پیج اینستاگرام 🔰
https://instagram.com/haalco_linear_light


وبسایت 🔰
https://haalco.ir
مقطع
کد: H-100L30
برند: HAALCO 🇮🇷
چراغ خطی ۳ سانتی
همراه با دیفیوزر

📌 اراک، شهرک صنعتی خیرآباد
🦋 حالکو 09125544058

•┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈•

ارتباط سریع 🔰
Wa.me/+989125544058


پیج اینستاگرام 🔰
https://instagram.com/haalco_linear_light


وبسایت 🔰
https://haalco.ir
چراغ خطی
کد: H-100LE
برند: HAALCO 🇮🇷
چراغ خطی آسانسوری
همراه با دیفیوزر

📌 اراک، شهرک صنعتی خیرآباد
🦋 حالکو 09125544058

•┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈•

ارتباط سریع 🔰
Wa.me/+989125544058


پیج اینستاگرام 🔰
https://instagram.com/haalco_linear_light


وبسایت 🔰
https://haalco.ir
مقطع
کد: H-100LE
برند: HAALCO 🇮🇷
چراغ خطی آسانسوری
همراه با دیفیوزر

📌 اراک، شهرک صنعتی خیرآباد
🦋 حالکو 09125544058

•┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈•

ارتباط سریع 🔰
Wa.me/+989125544058


پیج اینستاگرام 🔰
https://instagram.com/haalco_linear_light


وبسایت 🔰
https://haalco.ir
چراغ خطی
کد: H-100L24
برند: HAALCO 🇮🇷
چراغ خطی توکار لبه دار با تیغه وسط
همراه با دیفیوزر

📌 اراک، شهرک صنعتی خیرآباد
🦋 حالکو 09125544058

•┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈•

ارتباط سریع 🔰
Wa.me/+989125544058


پیج اینستاگرام 🔰
https://instagram.com/haalco_linear_light


وبسایت 🔰
https://haalco.ir